فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 4 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سیدمحمد باقر مینایی، سید امیر حسین لطیفی، اسماعیل ناظم، محمد یوسف پور، فرشاد امینی بهبهانی، شهرام گوران صفحه 307
  مقدمه
  هدف از این مطالعه کیفی بررسی وتبیین تشخیص افتراقی درد حاد پهلو از دیدگاه طب سنتی ایران اسلامی ومقایسه ان با نتایج مطالعات جدید و روش های پاراکلینیک موجود است. طب سنتی ایران با پشتوانه تجربیات علمی وعملی چندین هزار ساله دارای دیدگاه های ویژه در روش تشخیص می باشد که امروزه شناخت آنها می تواند در تکمیل الگوریتم های تشخیصی ودرمانی جدید مفید و موثر واقع شود.
  روش کار
  این مطالعه از نوع کتابخانه ای بوده که با بررسی کتب مرجع طب سنتی،مانند قانون در طب، الحاوی،ماالفارق اکسیر اعظم، خلاصه الحکمه، ذخیره خوارزمشاهی جامع الشرحین، تحفه سعدیه و مفرح القلوب انجام گرفته است.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل محتوایی دیدگاه طب سنتی در برخورد با درد حاد پهلو با تاکید بر اثار رازی وابن سینا با نتایج مطالعات جدید در این زمینه مقایسه شدند.در هر دو دیدگاه تشخیص های افتراقی متعددی در بیماران درد حاد پهلو مطرح گردیده است. هرچند به مدد پیشرفت های شگفت اور پاراکلینیک دقت ارزیابی این بیماران وشناسایی بیماریهای نادر در مطالعات جدید قابل مقایسه با طب سنتی نیست اما دسته بندی کلی این تشخیص ها در هر دو مکتب طبی تفاوت چندانی ندارد. در نهایت طبق براورد مطالعات جدید درصد قابل توجهی از بیماران بدون تشخیص بالینی خاصی کلینیک را ترک می کنند اما در دیدگاه طب سنتی پس از رد علل افتراقی متعدد بر اساس شواهد بالینی، تشخیص نهایی ریح کلیه مطرح می گردد ودر طب رایج شایع ترین تشخیص افتراقی گزارش شده درد های کولیکی غیر مرتبط با سنگ در دستگاه ادراری پیلونفریت ودر خارج دستگاه ادراری اپاندیسیت از گروه علل التهابی و توده های تخمدان از گروه توده ها وتومورها می باشندت. بحث: هر چند دقت، حساسیت و ویژگی روش های پاراکلینیک پیشرفته امروزی زنگ ابهام و تیرگی را در تشخیص دقیق علل متعدد این شکایت ناخوشایند بشر زوده است به نظر می رسد گزارشات فاقد تشخیص بالینی خاص و قابل ملاحظه علی رغم تداوم علائم بالینی آزار دهنده و راجعه آنقدر غیرقابل اغماض وتامل برانگیز باشد تا ضرورت مروری دوباره بر دیدگاه های مستند طب سنتی ایجاب گردد.
  کلیدواژگان: درد حاد پهلو ریح کلیه طب سنتی ایران
 • سعیده یارجو، اسماعیل ناظم، سید امیر حسین امامی، امید صادقپور صفحه 315
  سابقه و هدف
  از دیدگاه طب سنتی ایران طحال جایگاه سودا است و با ایجاد اعتدال این خلط موجب استحکام بنیاد بدن و سختی اندام ها و صبوری افراد است. بنابراین به نظر می رسد که بررسی علایم بیماری های خاص طحال بتواند در روشن شدن نقش این ارگان در بیماری های متعدد مفید باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه بیماری های مختص به عضو طحال در تعداد 10 عدد از کتب اصلی معالجات طب سنتی ایران دسته بندی و هر کدام از علائم مربوط به آنها مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  تعداد 119 علامت شامل علائم عمومی مانند رنگ بدن، علائم گوارشی مانند تهوع، نبض، بررسی ادرار، علائم مربوط به اعراض نفسانی و... یافت شد. از بین علائم فوق 21 عدد در نوع بیماری خاص خود، دارای تواتر بیشتری در کتب بودند و از بین آنها علائمی چون اسهال، بی اشتهایی، و نفخ دارای بیشترین تکرار هستند.
  بحث و نتیجه گیری
  پژوهشگر با توجه به علائم پرتواتر در هر بیماری می تواند به علائم با اولویت بیشتر در هر بیماری بر اساس نظر اطبای طب سنتی پی ببرد. به نظر می رسد طحال به عنوان عضو موثر سیستم ایمنی بدن و نیز عامل حذف سلولهای فرسوده خونی، همچنین به عنوان یک عضو موثر بر فعالیت اعضای اصلی مانند کبد و معده و روده و... دارای اهمیت بسزایی در بسیاری از بیماری های اعضای فوق و نیز مواردی چون بحران ها، تغییر رنگ پوست، اختلالات اشتها، بی خوابی ها و... باشد که در این صورت توجه به علائم این عضو در تشخیص و درمان بیماری های فوق کمک کننده است.
  کلیدواژگان: طحال، طب سنتی ایران، اسهال، بی اشتهایی
 • آزاده رضایت، مریم یاوری صفحه 322
  سردرد یک بیماری شایع و ناتوان کننده است که افراد در تمام سنین را تحت تاثیر قرار داده، منجر به عملکرد کاری پایین، کاهش کیفیت زندگی و تحمیل بار اقتصادی زیاد به جامعه می شود. اتیولوژی دسته بزرگی از سردردها همچنان ناشناخته باقی مانده است. این مطالعه مروری نشان می دهد گزارشاتی در سرتاسر دنیا از بیمارانی وجود دارد که علاوه بر سردرد از بیماری همراه دیگری نیز رنج می برند. این نکته راهنمایی بود برای بررسی دسته مهم و بزرگی از سردردها که توسط انجمن بین المللی سردرد (IHS) طبقه بندی نشده است: سردرد مشارکتی. در پزشکی ایرانی سردرد مشارکتی (صداع مشارکتی) به سردردی گفته می شود که منشا آن سرو گردن نباشد. بلکه سردرد به خاطر بیماری یا اختلال عضو دیگری ایجاد شده باشد. درمان این نوع سردرد کاملا وابسته به درمان بیماری عضو اصلی درگیراست. این مطالعه نشان داد شواهد مهمی در پزشکی رایج برای انواع سردردهای مشارکتی وجود دارد که به مهم ترین آن ها اشاره می کنیم. 1 سردرد مشارکتی معده با احتمال بیشتر سردرد در قسمت فرونتال. دانشمندان در پزشکی رایج نیز معتقدند سردرد یک تظاهر شایع اختلالات عملکردی سیستم گوارش است. 2 سردرد مشارکتی کلیه با احتمال بیشتر بروز سردرد در قسمت اکسی پیتال. گزارش های متعدد مواردی از بیماران کلیوی را نشان می دهد که از سردرد رنج میبرند. 3 سردرد مشارکتی کبد با احتمال بروز سردرد در سمت راست سر. شواهدی مبنی بر ارتباط سردرد و بیماری های کبد وجود دارد. 4 سردردهای مشارکتی روده، مثانه، رحم و...نیز در بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر، بیماریهای انگلی روده و بیماری های مثانه و رحم دیده می شود. در نتیجه به نظر می رسد توجه به معیارهای تشخیصی سردردهای مشارکتی می تواند در زمینه تشخیص بهتر و بهبود پروتکل های درمانی سردرد بسیار موثر باشد.
  کلیدواژگان: سردرد، مشارکت، سردرد مشارکتی، پزشکی ایرانی
 • رضیه مهدی زاده مرقی، مریم نظری، محمد باقر مینایی صفحه 333
  هدف
  ماساژ درمانی به عنوان یکی از حوزه های سلامت، با وجود محبوبیت و پژوهش های علمی بسیار در سراسر دنیا، از جمله موضوع هایی است که در علم سنجی کمتر به آن پرداخته شده است. از این رو این پژوهش قصد دارد تا با رصد و طراحی نقشه علم ماساژدرمانی، اطلاعاتی از موضوع های اصلی و داغ این حوزه در اختیار کاربران و سیاستگذاران قرار دهد. این ابزار شناخت حوزه ماساژ درمانی را تسهیل می بخشد.
  روش
  در این پژوهش از تحلیل هم آیندی واژگان (Co word Analysis) به عنوان یکی از روش های تحلیل محتوا برای ترسیم نقشه علم ماساژ درمانی استفاده شده است. تمام مقالات حوزه ماساژ درمانی طی سال های 2008-2013 از پایگاه اسکاپوس استخراج شدند. اصطلاحات و ماتریسی از نقشه علم ماساژ درمانی با استفاده از نرم افزار Wordstat طراحی شد. در نهایت با بارگذاری ماتریس هم آیندی اصطلاحات در نرم افزار Vosviewer نقشه علم ماساژ درمانی ترسیم شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که نقشه علم ماساژ درمانی طی سال های 2008-2013، متشکل از 11 موضوع اصلی است که عبارت انداز: 1. موضوع های عام و مهم (مثل طب مکمل و جایگزین، طب سنتی، سرطان، افسردگی و اضطراب، موزیک درمانی، رژیم های غذایی و...) 2. قلب و عروق 3. داروها و عصاره های گیاهی 4. جسم، عضله ها، بافت ها و مفاصل 5. نوزادان، کودکان و زنان باردار 6. پوست، چشم و دهان 7. پروستات 8. گوارش 9. صورت و اعصاب 10. لگن 11. لنف است. همچنین برای شناسایی موضوع های داغ ماساژ درمانی، علاوه بر بسامد و وزن اصطلاحات از چگالی آنها به عنوان ملاکی برای با اهمیت بودن موضوعات استفاده شده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این پژوهش تحلیل هم آیندی واژگان می تواند از وضعیت جاری، موضوع های پژوهشی، اصطلاحات مهم و رابطه بین اصطلاحات، تحلیل های واضح و قابل قبولی را ارائه دهد. به عنوان رابطی بین داده های پایگاه و کاربران مورد استفاده قرار گیرد. از طریق چنین نقشه هایی کاربران و سیاستگذارن بهتر می توانند از وضعیت پژوهشی و موضوعی یک رشته آگاهی یابند.
  کلیدواژگان: ماساژ، ماساژدرمانی، ترسیم نقشه علم، علم سنجی، تحلیل هم آیندی واژگان
 • منیره دهستانی اردکانی، فاطمه جمالی، مهدیه مومنی، آزاده رضایت، مریم یاوری صفحه 343
  تغذیه مطلوب یکی از مهمترین فاکتورها در یک بارداری سالم محسوب می شود؛ که با سلامت مادران، میزان بروز شکایات مربوط به دوران بارداری، رشد ونمو جنین و خطرات حین زایمان ارتباط مستقیم دارد. در طی دهه های اخیر استفاده از طب جایگزین و مکمل افزایش قابل توجهی داشته است. در این بین استفاده از گیاهان دارویی به دلیل مشکلات و عوارض مصرف داروهای شیمیایی در حال افزایش است. مصرف خودسرانه و عدم توجه به عوارض این گیاهان دارویی، سلامت مادر و جنین را به خطر خواهد انداخت. اصول تغذیه ای مربوط به دوران بارداری در منابع طب رایج بر مبنای میزان کیلو کالری، ماکرونوترینت ها و میکرونوترینت های دریافتی است. عوارض عدم دریافت کافی هر کدام از این موارد به تفصیل بیان شده است اما در مورد مکمل های گیاهی به طور خیلی مختصر بحث شده است که بیانگر محدود بودن تحقیقات در این زمینه است. در منابع طب سنتی در فصلی با عنوان تدبیر حبالی به تفصیل به وضعیت تغذیه ای و بایدها و نبایدهای آن در دوران بارداری پرداخته شده است. زنان در دوران بارداری باید از گروه های غذایی با ویژگی های صالح الکیموس، لطیف و معتدل استفاده کنند. در کنار گروه های غذایی اصلی استفاده صحیح از مکمل های گیاهی نیز بسیار حائز اهمیت است. چرا که علی رغم کاربردهای مفید و موثر هر یک، استفاده ی نابجا از آنها عوارض شدیدی را به دنبال خواهد داشت. آگاهی دادن به زنان باردار در مورد این اصول و بایدها و نبایدها، تضمین کننده ی سلامت مادر و کودک و بهبود وضعیت سلامت عمومی جامعه خواهد بود.
  کلیدواژگان: تغذیه، بارداری، طب رایج، طب سنتی
 • عالمه فرجی اسبورزی، مریم یاوری صفحه 359
  برخلاف اینکه توصیه «حداقل روزی 8 لیوان آب بنوشید» یک توصیه ی رایج و عمومی شده است و متخصصین تغذیه براین اصل اصرار دارند، اما شواهد علمی معتبری برای حمایت از این توصیه وجود ندارد و طبق نظر حکمای طب سنتی حتی ممکن است نوشیدن این مقدار آب در روز مضر باشد. در این مطالعه، توصیه های پزشکی ایرانی در مورد این موضوع مورد بحث قرار گرفته است. در طب سنتی، قواعد مهمی برای آشامیدن آب وجود دارد که شایان توجه است. یکی از آنها این است که فرد تنها زمانی که واقعا تشنه می شود باید آب بنوشد، همچنین شرایطی وجود دارد که نوشیدن آب در آن زمان ها ممنوع شده است، از جمله: هنگام یا بعد از خوردن غذا، حالت ناشتا، بعد از کار سنگین یا ورزش، بعد از خواب، بعد از نزدیکی، بعد از خوردن میوه، خوردن آب گرم بعد از غذای شور و آب سرد بعد از غذای گرم، بعد از حمام، بعد از اسهال وغیره. اثرات نامطلوب نوشیدن آب بیشتر از آنچه بدن واقعا به آن نیاز دارد به وضوح در کتاب های طب سنتی بیان شده است: پف کردن پلک چشم، سوءهاضمه، ترشحات بینی و بسیاری از اختلالات دیگر که با مصرف زیاد آب مرتبط است. نتایج تحقیقی که توسط Heinz Valtin از اساتید صاحبنظر در علم تغذیه در سال 2002منتشر شده است نیز دستور عمومی مصرف 8 لیوان آب در دنیای امروز را به چالش کشیده است، ایشان معتقدند که نه تنها شواهد کافی برای ارایه این توصیه به مردم وجود ندارد بلکه ممکن است این توصیه برای سلامت افراد مضر باشند. انتشاراین مقاله سبب شد تا IOM(Institute of Medicine) با تجدید نظر در پروتوکل قبلی خود توصیه مصرف آب را تغییر دهد و به این نکته اشاره کند که «تشنگی» باید راهنمای اصلی برای مصرف آب باشد. و این همان اصلی است که حکمای طب سنتی از صد ها سال پیش بر آن تاکید داشته اند. نکته قابل توجه دیگر این است که توصیه های بهداشتی در پزشکی رایج تقریبا برای همه ی مردم در گروه های سنی مختلف یکسان داده می شود، در صورتی که قوانین نوشیدن آب با توجه به مزاج های مختلف افراد در طب سنتی متفاوت است. این مقاله بر آن است تا با بررسی قوانین نوشیدن آب در طب رایج و طب سنتی ایرانی و بررسی مقایسه ای این دو، خوانندگان را متقاعد نماید تا از آب درمانی و توصیه نوشیدن آب بدون مستندات علمی و مبتنی بر شواهد پیروی نکنند و به محققین پیشنهاد می دهد که به بررسی عوارض احتمالی نوشیدن بیش از اندازه آب در حیوانات و سپس در انسان بپردازند.
  کلیدواژگان: آب، نوشیدن، طب رایج، طب سنتی ایران
 • رحمت الله مرزبند، محمد علی افضلی صفحه 370
  سابقه و هدف سلامت در فرهنگ متعالی اسلام از ارزش والایی برخوردار است. قرآن کتاب هدایت و سلامت معرفی شده است. بر همین اساس رهنمودهای مختلف بهداشتی در مورد سلامت ارایه کرده است. یکی از رویکردهای قرآن، توصیه های تغذیه ای آن در آیات متعدد می باشد، هدف از این پژوهش، شناسایی نقش و جایگاه آموزه تغذیه قرآنی در ارتباط با سلامت می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی اسنادی و مفهومی است. در این راستا، ابتدابا مراجعه به منابع تفسیری و حدیثی، ونیز جستجودر بانک های اطلاعاتی از قبیل Sid، magiran، Noormags، iranmedex اطلاعات لازم مبتنی بر سوالات تحقیق گردآوری شد. در نهایت مطالب گردآوری شده با توجه به اهداف و سوالات پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  آموزه تغذیه وحیانی، توجه به سلامت جسمی را با اصول تنوع غذایی، ایمنی و طیب بودن در نظر دارد. با دعوت به غذای حلال و پرهیز از غذای حرام و نیز پذیرش خداوند به عنوان رزاق حقیقی، معنویت در سلامت را جستجو می کند. این نگرش معنوی، شاخص های سلامت روان از قبیل آرامش، اخلاق مداری و عمل صالح را بدنبال دارد امری که در قرآن بر آن تاکید می شود. توزیع عادلانه غذا در جامعه اسلامی، ازدگر آموزه قرآنی است که با آن سلامت اجتماعی محقق می شود. لذا جهت گیری رهنمودهای بهداشت تغذیه وحیانی در راستای تحقق سلامت جامع نگر می باشد.
  نتیجه گیری
  ازآنجا که در آموزه وحیانی، تغذیه سالم در بردارنده، شاخص های جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی است. ضروری است که رویکرد تغذیه ای اسلام مورد توجه سیاست گذارانی جهانی تغذیه قرار گیرد تا سلامت واقعی حاصل گردد.
  کلیدواژگان: معنویت، تغذیه، سلامت روانی، غذای طیب
 • کبری نودهی، مسعود کثیری صفحه 381
  خوراک از مهمترین مولفه های سبک زندگی مردم هر سرزمین به حساب می آید که از عناصر مختلفی متاثر می شود. دین و پزشکی از مهمترین این عوامل به شمار می آمده اند. دین زرتشت که به ویژه پس از رسمیت یافتن، نفوذ بسیاری در حوزه های مختلف زندگی ایرانیان یافت، وارد قلمرو طب و طب خوراک هم شد و مهمترین مولفه ی شکل دهنده آن گردید. انحصار آموزش پزشکی توسط نهاد دینی سبب گردید بسیاری آموزه های پزشکی جنبه دینی یابد. توصیه های طب در حیطه ی خوراک شامل مباحث: انواع موادغذایی، آداب سفره، تعداد وعده-های غذایی و ممنوعیت ها، در دین زرتشتی تغییر قالب دادند. در این مقاله تلاش خواهد شد بر اساس منابع تاریخی و مذهبی به بررسی این حضور و تاثیر پرداخته شود.
  کلیدواژگان: طب خوراک، دین زرتشت، ایران باستان
 • عین الله ولی زاده، رعنا رنجبر، وحیده آذغانی صفحه 389
  روغنهای طبیعی گیاهی ازجمله داروهای طبیعی و پرخاصیتی هستندکه امروزه استفاده ازآنها برای درمان و تسکین بسیاری ازبیماریهای جسم ور وح توسط درمانگران شیوه های درمانی طبیعی تو صیه وتجویزمیشود. این روغنهاکها زدانه،مغز،میوه و پوست آنها تهیه میشود امروزه به صورت موضعی وخوراکی برای درمان بیماریهای مختلف مورداستفاده قرارمی گیرد. روغنهای گیاهی منبع غنی اسیدهای چرب ضروری،ویتامینهاواملاح معدنی هستند و روغنهایی چون آفتابگردان،کانولا،سویا،ذرت وکنجدو... شناخته شده ترین روغنهای خوراکی گیاهی بوده که ازانواع مغزهای آجیلی وبرخی دانه هابه دست می آیند،اما علاوه براین روغنها طیف وسیعی از روغنهای گیاهی جهت مصارف آرایشی بهداشتی درعطاریها یا داروخانه ها به فروش می رسندوبه دلیل خواص و ویژگیهای فراوان بسیارموردتوجه خانمهاقرار گرفته اند. در این مقاله برخی ازخواص درمانی وکاربردهای موضعی روغنهای طبیعی را مرور میکنیم.
 • غلامرضا امین، مهناز خانوی، بهزاد ذوالفقاری، روجا رحیمی، ابوالقاسم سلطانی، محمدرضا شمس اردکانی، میثم شیرزاد، امید صادقپور، امیرمهدی طالب، مهرداد کریمی صفحه 398
  آویشن گیاهی متعلق به خانواده نعنا است که با نامهای مختلفی نظیر «صعتر»، «آبشن» و «کهلیک اوتی» در طب سنتی ایران شناخته شده است. در طب سنتی ایران از سه نوع آویشن تحت عنوان «بری»، «بستانی» و «جبلی» نام برده شده است. در این مقاله سعی شده تا نامهای علمی این سه نوع آویشن با توجه به مشخصاتی که در کتب طب سنتی برای آنها ذکر شده تعیین گردد و نامهای فارسی مناسبی برای آنها پیشنهاد شود. نتیجه اینکه مشخصات نوع بری با دو گونه از جنس Thymus شامل T. daenensis و T. pubescens، مشخصات نوع بستانی با T. kotschyanus و مشخصات جبلی با Zataria multiflora تطابق دارد. نامهای پیشنهادی برای گونه های مذکور عبارتند از: آویشن دنایی برای T. daenensis، آویشن کرکدار برای T. pubescens، آزربه برای T. kotschyanus و آویشن شیرازی برای Zataria multiflora.
  کلیدواژگان: آویشن طب سنتی
|
 • Mb Minaie, Sah Latifi, E. Nazem, M. Yusofpour, F. Amini Behbahani, Sh Guraan Page 307
  Introduction
  Acute flank pain (AFP) as a common chief complain has a wide spectrum of differential diagnosis in conventional medicine. Also, Iranian traditional medicine presents similar wideness of diagnoses, etiologies and therapeutics. This study evaluates and explains differential diagnosis of AFP in traditional medicine and compares them with new studie's results.
  Materials And Methods
  This is a qualitative study which was done in library with evaluation of traditional sources and new articles in medicine. Content analysis has done around "acute flank pain" in ancient scientist's view and then results, comparison with results of new studies around this basic.
  Results
  this study categories differential diagnosis of AFP in both traditional and conventional medicine which helps us to present theory based on abilities of these two instructions and their ability to share and affect each other.
  Conclusion
  Unique theory of "reeh" (wind) in traditional medicine besides of bacterial etiology in conventional medicine, leads to development of more effective diagnostic and therapeutic algorithms in the basic of acute flank pain.
  Keywords: acute flank pain, renal wind, traditional medicine, reeh
 • S. Yarjoo, E. Nazem, Sah Emami, O. Sadeghpour Page 315
  Introduction
  From the viewpoint of traditional Iranian medicine, spleen is the supply of black bile and it has an important role to make strength of body and limbs and patience of people via healthy black bile. So spleen can has major role in many diseases.
  Methods
  In this paper all the symptoms of spleen diseases are accumulated from ten textbooks of Traditional Iranian Medicine and analyzed.
  Results
  119 symptoms are accumulated. These are mainly including symptoms such as body color, gastrointestinal symptoms, and pulse or urine changes, psychiatric symptoms and so on. Among these symptoms 21 items have more frequency like diarrhea, anorexia and bloating.
  Discussion
  Some of the symptoms are more frequent and In general considering to the function of spleen in immune system, removal of old red blood cells, appetite disorders, also its relation to liver, stomach, intestine, crises, skin pigmentation and insomnia, help us to better diagnose and treat the diseases which are correspond to the organs or conditions mentioned above.
  Keywords: Spleen, Iranian Traditional Medicine, Diarrhea, anorexia
 • A. Rezayat, M. Yavari Page 322
  Introduction
  Headache is a prevalent and disabling condition that affects people in all age groups worldwide and degrades the quality of life and job performance. However, the etiology of a large group of headaches is still unclear and this have prevented efficient treatments. There are several case reports of people with headache that suffer from other medical problems as well. This was the key directed us to present an important headache group that is not classified by the International Headache Society (IHS): “The participatory headache”. In the Traditional Iranian Medicine, the participatory headache [“Sodae mosharekati”] is defined as the headache not originated from the head and neck; rather, the headache is caused by another organ dysfunction/disease. Treatment of this type of headache completely depends on the treatment of the original affected organ.
  Methods
  Reviewing available references from Traditional Iranian Medicine on participatory headache as well as the books, papers and case reports from the conventional medicine about headaches with unknown etiology, we made a comparative study in this field that is presented.
  Results
  Our investigation demonstrated that there are significant evidences in the conventional medicine literature for different types of the participatory headache, as classified in traditional medicine into the following categories: 1- Headache caused by the stomach: The scientists in the field of the conventional medicine also believe that headache is a frequent feature of functional gastrointestinal disorders. 2- Headache with kidney origin: There are several reports of the cases with kidney disease which also suffer from headache. 3- Headache with liver origin: our literature review showed relationship among migraine and liver disease. 4- Bowel, bladder and uterus origin of the headache is also well documented in the patients with IBS, bladder and uterus disease.
  Conclusion
  Recognizing the participatory headache as described in the traditional medicine, can help researchers to establish new criteria to improve headache diagnosis and treatment protocols.
  Keywords: Headache, Participation, Participatory headache, Traditional Iranian Medicine
 • R. Mehdizadeh-Maraghi, M. Nazari, Mb Minaii Page 333
  Introduction
  Massage therapy as a field of health domain, despite of scholarly research and popularity around the world, including topics Which has been paid less in scientometrics. Hence, this study intends to observe and mapping science of massage therapy, information on major hot topics in this area is to provide users and policy makers. These tools will facilitate the understanding of the field of massage therapy.
  Methods
  In this study, Co-word Analysis as a method of content analysis was used to mapping science of massage therapy. All articles in the field of massage therapy were extracted from the Scopus database during years 2008-2013. Science map of Massage therapy and its matrix were designed using the software Wordstat. Finally science map of Massage Therapy was drawn in Software Vosviewer.
  Results
  The results show that science map of massage therapy in Scopus database, during 2008-2013, consists of 11 main categories which are: 1. Common and important issues)such as complementary and alternative medicine (CAM), Traditional medicine, cancer, depression and anxiety, music therapy, diet, etc) 2. Cardiovascular 3. Medications and herbal extracts 4. Body, muscle, connective tissue and joints 5. Infants, baby and pregnant women 6. Skin, eyes and mouth 7. Prostate 8. Digestive 9. Facial and Nerves 10. Pelvis 11. Lymph). Also to identify hot topics of massage therapy, in addition to weight and frequency terms, their density as a criterion for importance of topics used.
  Conclusion
  The study is based on Co-word Analysis, can provides a clear and acceptable analysis from the current research situation and topics, terms and relations between terms. As an interface between the users and the database used. This way, users and policy makers can better understand the research situation and topics of feilds.
  Keywords: massage, massage therapy, mapping science, scientometrics, Co-word analysis
 • M. Dehestani Ardakani, F. Jamali, M. Momeni, A. Rezayat, M. Yavari Page 343
  Introduction
  Good nutrition is one of the most important factors in a healthy pregnancy, which is related to mother’s health, rate of pregnancy complaints, fetal growth and the delivery complications. In recent decades, the use of alternative and complementary medicine has increased considerably. Using herbal products in order to avoid the chemical drugs side effects is increasing specially among pregnant women. However arbitrary use of these herbs without considering their side effects would endanger the health of the mother and the fetus.
  Methods
  Reviewing available references from Traditional Iranian Medicine on pregnancy as well as the books, papers and case reports from the conventional medicine about using herbs during pregnancy, we made a comparative study in this field that is presented.
  Results
  Principles of nutrition during pregnancy in the conventional medicine resources are based on micro and macronutrients and calorie intake. The complications due to lack of the nutrients or poor calorie intake in pregnant women is discussed in the nutrition text books in detail, but the use of herbal supplements is not well explained reflecting the limited research in this field. In Iranian traditional medicine resources healthy life style during pregnancy including the use of food and herbal drugs is well documented. It is recommended for pregnant women to use ‘Saleh-al-kimus’, subtle and mild foods and avoid to use special herbs which are abortogenic or teratogenic.
  Conclusion
  Despite the benefits of herbal products, misuse of them may lead to severe complications so increasing the knowledge of physicians and pregnant women about the side effects of herbal drugs during pregnancy considering the information of traditional medicine resources, ensures mother and fetus health and improves public health.
  Keywords: Nutrition, Pregnancy, conventional medicine, Iranian traditional medicine
 • A. Faraji Esburezi, M. Yavari Page 359
  Introduction
  Despite the advice "Drink at least eight glasses of water a day" is ubiquitous and the nutrition resources insist on that, there are not enough scientific documents to support this advice, and according to the traditional Iranian medicine (TIM) it is even very harmful to drink such amount of water a day. TIM practitioners believe that, water drinking is just allowed when one is really thirsty. In TIM textbooks, Forbidden drinking times and the adverse effects of drinking water more than the body need are explained in detail. In this study, the viewpoints of conventional nutrition science and TIM about this issue are compared and discussed.
  Methods
  Reviewing available references from TIM as well as the books, papers and case reports from the conventional medicine about water drinking, we made a comparative study in this field that is presented.
  Result
  Valtin H. et al in a paper published in 2002, challenged the recommendation of "Drink at least eight glasses of water a day". He believes that not only there is not enough evidence for this recommendation, but also this suggestion may be harmful. After publication of this article the Institute of Medicine revised its previous protocol and changed this advice and suggested the "thirst" is the best symptom to show our need to water; which confirms the rule that had been mentioned by Avicenna. Another important point to consider about nutritional guidelines is that these items are prescribed the same for all people in the conventional medicine; however the drinking water rules are different in according to people temperaments (mezaj) in the TIM.
  Conclusion
  In conclusion the authors recommend not following the hydrotherapy or drinking suggestions without scientific evidence-based reports and encourage researchers to investigate possible side effects of excessive water intake in animal models and then human studies.
  Keywords: water, drinking, traditional Iranian medicine, conventional medicine
 • R. Marzband, Ma Afzali Page 370
  Background And Objective
  Islam considers the great value of excellence in health. The Quran is introduced as the Guidance and health book.In this way; in the health care it provides different guidelines. One of the guidelines of the Quran in numerous verses is nutritional advices. The aim of this study was to extract and identify the role of revelation nutrition in regard to health.
  Methods
  This review study is based on analytical and conceptual documents. In this regard, we attended to original references, as well as searching databases such as Sid, Magiran, Noormags, iranmedex to collect data and then clarified them according to the objectives and the research questions. Then, the collected materials were analyzed.
  Findings
  In regard to healthy nutrition, the teachings of revelation considers all aspects of health. Regarding to physical health, it proposes the diversity of food and its safety or “Tayyeb”. It considers by Halal and haram foods and also accepting God as true Razzaq, spirituality in health. The spiritual attitude, mental health indicators, such as peace, ethical, and Salih practice is followed. By Feed to the poor and equitable distribution of food in the community, is other Quranic teaching which followed social health.
  Conclusion
  Since the teachings of revelation consider the indicators of physical, spiritual, mental and social health in nutrition. It is essential to World Policymakers of fed to attend Islamic approach of Nutrition to be achieved true health.
  Keywords: Nutrition, Health, spirituality, mental, Tayyeb food
 • K. Nodehi, M. Kasiri Page 381
  Feed of the most important components is the lifestyle of the people in every land. Religion and medicine are the most important factors in nutrition. The official religion of Zoroaster, had great influence in the field of the Persians nutrition. Medical monopoly by the religious teachings caused a lot of commands to find the religious aspect. Medical advice in the area of food is: Variety of foods, customs table, the number of meals religious aspects found. This paper will be based on historical and religious sources to determine the presence and influence is discussed.
  Keywords: Nutrition, Zoroastrianism, ancient Iran
 • E. Valizadeh, Sa Hosseini, R. Ranjbar, V. Azghani Page 389
  Natural products such as herbal oils nowadays, recommended and have been used to cure and alleviate a lot of physical and mental disorders by therapists of natural health practitioners.The oils from seeds, fruits, and the brain of that sort of seeds or, their skin is prepared for treatment of variety of diseases today and have been used for treatment of disease by localized or oral usage and supplied to the patients.The oils from seeds, fruits, and their seed’s brain and their skin is prepared today for treatment of a variety of diseases and used as a localized and oral treatment.Plant oils are a rich source of essential fatty acids, vitamins, mineral and extracted oils such as canola, soybean, sunflower, corn, Sesame oils and etc. The most well known types of plant oils have been administrated by seeds brains and some of the seeds that could be obtained.Information’s of this article had been collected from the contents of the traditional medicine Books, such as GHANON in medicine and the ZAKHIREIE KHARAZMSHAHI as well. The comprehensive Islamic traditional medicine- software also had been used too. Preventive medicine take precedence over traditional medicine treatment, and one of the ways of disease prevention would observed by the principles of healthy nutrition, because compliance with these principles helps not only to health of people but also optimum mental and emotional works in several communities could be followed as well.In addition to the dietary and eating purpose a wide range of vegetable oils for use in cosmetics practice or pharmacy industry are sold and their properties and their characteristics are much noticed by the female attention.In this paper, some natural characteristics of oils would be evaluated respect to look to therapeutic and topical applications.
  Keywords: natural oils, herbal medicine, healthy nutrition
 • Gh Amin, M. Khanavi, B. Zolfaghari, R. Rahimi, A. Soltani, Mr Shams Ardakani, M. Shirzad, O. Sadeghpour, Am Taleb, M. Karimi, M. Keshavarz, Mb Minaei Page 398
  Āvishan, a genus from the family of Labiatae, has been identified in Iranian traditional medicine (ITM) with different names such as “Sa‘tar”, “Ābshan”, and “Kahlik oti”. Three kinds of this plant, “Barri”, “Bostāni” and “Jabali”, have been considered in the ITM. In this paper, we tried to determine the scientific names of these three kinds, according to their characteristics mentioned in the ITM resources and also propose appropriate Persian names for these scientific names. It was concluded that the characteristics of “Barri” in ITM are matched with the two species of Thymus including T. daenensis and T. pubescens, those for “Bostāni” seems to be corresponding to T. kotschyanus and “Jabali” is matched to Zataria multiflora. The suggested Persian names for these species are “Āvishan Denāī” for T. daenensis, “Āvishan korkdār” for T. pubescens, “Āzorbeh” for T. kotschyanus, and “Āvishan Shirāzi” for Zataria multiflora.
  Keywords: Avishan, Iranian Traditional Medicine, scientific name, Thymus, Zataria