فهرست مطالب

معمار - پیاپی 26 (مرداد و شهریور 1383)
 • پیاپی 26 (مرداد و شهریور 1383)
 • 153 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/05/15
 • تعداد عناوین: 23
|
 • در بم
  صفحه 3
 • کتاب
 • معرفی کتاب و نشریات
  آبتین گلکار ترجمه: آبتین گلکار صفحه 5
 • رویداد
 • جستجوی هویت ملی در معماری امروز، آری یا نه؟
  صفحه 12
 • نظر
 • بوم شناسی در معماری نورمن فاستر
  میر سعید موسوی صفحه 19
 • گذار به الگوی نظری جهان پایدار
  محمد محمد زاده صفحه 25
 • فراکتالها در معماری جدید
  نیکوس ا سالینگاروس ترجمه: نسیم چیت سازان ، نسیم ایران منش صفحه 27
 • خلاقیت
  شهاب کاتوزیان صفحه 29
 • پروژه
 • خانه کویری، کاری از فیروز فیروز
  صفحه 38
 • کارهای تازه مهندسان مشاور پلشیر
  صفحه 42
 • تجربه ای دیگر در زمینه معماری پایدار، کارهای فرهاد احمدی و همکاران
  صفحه 48
 • مسابقه
 • اعترافات یک معتاد مسابقات و اینکه شاید زمان ترک آن فرا رسیده است
  مایکل سورکین ترجمه: سهیلا بسکی صفحه 58
 • مسابقه طراحی مجموعه اقامتی - تفریحی چاکسر
  صفحه 60
 • صورتهای مختلف موزه
  سباستیانو براندولینی ترجمه: باوند بهپور صفحه 65
 • ساخت و صنعت
 • اثر شیشه
  باوند بهپور ترجمه: باوند بهپور صفحه 74
 • شیشه
  علیرضا بهرمان صفحه 76
 • پل
  رابین و رافائل صدیق پور ترجمه: رابین و رافائل صدیق پور صفحه 80
 • از ایران
 • کویر و معماری کویری
  فرامرز پارسی صفحه 92
 • فضاهای شهری و معماری اردبیل
  زهره بزرگ نیا صفحه 100
 • باغ ایرانی
  علی محمد فصیحی نائینی صفحه 110
 • در جهان
 • تعادل طبیعی
  ریتا کاپتسوتو ترجمه: باوند بهپور صفحه 118
 • معماری زیست محیطی
  آبتین گلکار ترجمه: آبتین گلکار صفحه 130
 • یک نظر دیگر، چگونه در اراضی مایو، در مینه سوتا، تفکر خلاق بر طرح استاندارد بن بستها تاثیر می گذارد
  شیرین رضایی ترجمه: شیرین رضایی صفحه 148
 • خبرهای کوتاه از جهان
  میر سعید موسوی ترجمه: میر سعید موسوی صفحه 151