فهرست مطالب

کشاورز - پیاپی 413 (اردیبهشت 1393)
 • پیاپی 413 (اردیبهشت 1393)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/02/20
 • تعداد عناوین: 32
|
 • آیا 1393، سال حذف تلنگرها از بخش کشاورزی خواهد بود؟
  دکتر فریدون گل افرا صفحه 2
 • توسعه مکانیزاسیون به منظور کاهش قیمت غذای مردم توجه بیشتر رسانه ملی را می طلبد
  صفحه 6
 • ماشین های کشاورزی محرک توسعه پایدار کشاورزی
  صفحه 8
 • استانداردهای نمایشگاه مشهد و کالاهای ارائه شده در آن
  صفحه 10
 • بحران مزمن در بخش کشاورزی
  صفحه 14
 • تولید و عرضه سیب زمینی در دور باطل
  صفحه 15
 • تجاوز به جنگل ها را متوقف می کنیم
  صفحه 16
 • بلوط های زاگرس ایستاده می میرند
  صفحه 19
 • چه مقدار آب به ازای چه مقدار محصول؟
  صفحه 22
 • سامانه های یکپارچه آبیاری تحت فشار
  اسماعیل معروفی، عبدالقادر پیشان صفحه 24
 • سامانه های آبیاری قطره ای برای مزارع کوچک، سنتی و ارگانیک
  مهندس احسان الله گل افرا صفحه 28
 • بخش کشاورزی در گرداب هدفمندی یارانه ها
  مهندس مهدی رجول دزفولی صفحه 32
 • رادیو با تمام فراز و نشیب هایش بسیار سازنده است
  صفحه 34
 • موجودیت یک گروه جدید ایتالیایی در تولید ماشین آلات
  صفحه 37
 • هم افزایی، راهکاری برای توسعه پایدار کشاورزی/ سمی بودن خاک و مشکلات آن
  صفحه 38
 • تاثیر عوامل محیطی بر خشک کردن غلات
  صفحه 39
 • نقدینگی در ساختار بانکداری
  صفحه 40
 • موسسه مالی و اعتباری آرمان
  صفحه 42
 • رویدادهای سازمان تعاون روستایی ایران
  صفحه 51
 • گواهینامه ارگانیک نظارت بر تولید را آسان تر می کند
  صفحه 52
 • کمپوست، کود مغذی و سالم
  صفحه 54
 • اتیلن زدایی از میوه و سبزیجات
  صفحه 55
 • انواع کودهای سبز تامین کننده مواد مغذی خاک
  صفحه 56
 • تاثیر روش کوددهی بر رشد گیاه
  صفحه 57
 • ترکیبات شیمیایی نامطلوب کلزا و کانولا کدامند؟
  دکتر علیرضا قدس ولی، مهندس مسعود یقبانی صفحه 58
 • بررسی انرژی زایی گیاه فراموش شده خار زرد
  مرتضی الماسی، عبدالواحد خان احمدزاده صفحه 60
 • سیب زمینی، گیاهی نیازمند شرایط ویژه آب و خاک
  صفحه 62
 • مدیریت بیماری ها و آفات در درختان مرکبات
  صفحه 63
 • هوادهی، عامل تعیین کننده در کیفیت کمپوست
  دکتر مرتضی الماسی، دکتر حسین باخدا، مهندس محمد امامی صفحه 64
 • مثنوی برنج
  صفحه 66
 • تدبری در گیاهان و درختان درس هایی برای زندگی
  مهندس خداکرم جلالی صفحه 69
 • باز هم مش رجب خورجینی
  صفحه 70