فهرست مطالب

جامعه، فرهنگ، رسانه - پیاپی 8 (پاییز 1392)
 • پیاپی 8 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی ربیعی، مهدی منتظر قائم، الکا درگاهی صفحه 11
  بقا و حیات بانک ها و موسسات اقتصادی وابسته به وجود مشتریانی است که مایل به خرید خدمات آنها هستند. بانکها به عنوان موسسات اقتصادی همواره به دنبال حفظ مشتریان فعلی خود و جذب مشتریان جدید می باشند و در این راه، تبلیغات و اطلاع رسانی یکی از مهمترین ابزار جدب مشتریان و در نتیجه موفقیت و رشد بانک ها محسوب می شوند. لذا رضایت مشتریان از نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی، کلید رشد و موفقیت یک بانک در بلندمدت خواهد بود از اینرو به دلیل اهمیت شاخص رضایت در جذب مشتری، شاخص رضایت مشتریان از نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی مورد بررسی قرار گرفته است.
  برای مطالعه این رابطه بانک سامان به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است و جمعیت آماری مورد بررسی نبز از بین مشتریان این بانک انتخاب شده است. در این مقاله ابتدا مفاهیم مرتبط با رضایت مشتری و تبلیغات تلویزیونی مرور می شود. سپس با انجام یک تحقیق میدانی و کمک گرفتن از نتایج آن ارتباط بین مولفه های مختلف تبلیغات تلویزیونی با میزان رضایت مشتریان بانک از آن تبلیغات مورد بررسی قرار می گیرد.
  نتایج حاصله نشان می دهد که مشتریان این بانک از عواملی چون باورپذیری، تعداد دفعات پخش، ساعات پخش، محتوا، مطابقت با خدمات، جذابیت ظاهری، قابلیت درک و مدت زمان پخش تبلیغات تلویزیونی بانک سامان رضایت دارند و در مقابل از عواملی چون میزان اطلاع رسانی، دوست داشتنی بودن و قابلیت توصیه به دیگران رضایت ندارند. همچنین تفاوت معنی داری بین رضایت مشتریان مرد و زن از تبلیغات این بانک وجود ندارد.
  کلیدواژگان: رضایت مشتریان، تبلیغات، بانک سامان
 • جمال محمدی* صفحه 31
  تلاش این نوشتار تاملی انتقادی در رویکردهای مسلط نقد فیلم از منظر جامعه شناسی هنر است، یعنی از منظر حوزه ای مطالعاتی که تعامل دیالکتیکی و پیچیده آفرینش هنری با تاریخ، ایدئولوژی، گفتمان، اقتصاد سیاسی و کلا با سازوکارهای مادی تمدن را در کانون توجه قرار می دهد. از میان رویکردهای رایج در نقد فیلم، سه رویکرد فرمالیسم، رئالیسم/نئورالیسم و نشانه شناسی/ساختارگرایی انتخاب و بررسی شده اند. استدلال اصلی مقاله این است که این رویکردها، به رغم تفاوت بنیادی در نظریه روش، فیلم را به مثابه موجودی برکنده از بستر جامعه و تاریخ در نظر می گیرند و پیوند ارگانیک آن با نهادهای اجتماعی، مناسبات تاریخی، عرف عام و فرهنگ را از نظر دور می دارند. بر مبنای این استدلال، مطالعات فیلم امروزه نیازمند رویکردی است که درست مثل خود اثر سینمایی مونتاژی از تکنیک ها و راهبردهای گوناگون باشد تا بتواند زمینه را برای رشد و ارتقای گونه ای تحلیل نظری/روش شناختی برد متوسط فراهم کند که در عین توجه به زبان و متن و آپاراتوس سینما، فیلم را در بستر اجتماعی/تاریخی مربوطه اش بررسی کند
  کلیدواژگان: نقد فیلم، مونتاژ، فرم، پیرنگ، نما، میزانسن، مولف
 • نگار داوری اردکانی، هاجر آقاابراهیمی صفحه 53
  مقاله حاضر با طرح این پرسش که «گفتمان های جامعه ایرانی در سینمای اصغر فرهادی کدامند و چگونه بازنمایی شده اند؟» به تحلیل و بررسی دو فیلم از این کارگردان سینمای ایران یعنی «چهارشنبه سوری» (1384-1383) و «جدایی نادر از سیمین» (1389) می پردازد. برای رسیدن به این مقصود، نظریه ی گفتمان ارنستو لاکلا و شانتال موف، به عنوان چارچوب تحلیل انتخاب شده است. نتایج این تحلیل نشان می دهد که فرهادی با نگاهی همدلانه به همه ی سوژه ها می کوشد بدون هر گونه سوگیری، برجسته سازی و حاشیه رانی، تصویری واقع گرایانه از گفتمان های مطرح در جامعه ی ایران امروز را به نمایش بگذارد. در عین حال، تضادها و تخاصمات موجود در میان گفتمان های رایج در جامعه را به تصویر می کشد.
  کلیدواژگان: نظریه ی گفتمان، هویت، سوژه، تخاصم، هژمونی
 • رسول کمالی دولت آبادی* صفحه 67
  درک پیوسته ی انسان از محیط حضور یافته در آن به غایت پیچیده تر از درک وی از تک تابلویی دو بعدی است که قاب یا کادری آن را محدود از فضای پیرامونیش کرده است. محیط سه بعدی مثلا شهر، اجزای به هم پیوسته ای است که هر جزء آن یک پدیده ی بصری با حد فضایی نسبی است که در ترکیب با تنوع فضاهای دیگر پدیده ها در سامانه ای طرح یافته درک متفاوت تری از خود را ایجاد می کند. عاقلانه نیست که بخواهیم مرز گرافیک محیطی شهر را تنها در حدود بصری مشخصی وضع کنیم که در آن بیان تصویر با بیانیه های عرصه های حسی دیگر التقاط نیافته باشد. دیدنی ها با شنیدنیها و شنیدنی ها با بوییدنی ها و بوییدنیها با چشیدنیها در شهر همراهند. درک خوشحالی از دیدن خنده های مردمان شهر با شنیدن صدای آنها محکم تر شکل می گیرد!
  بنابراین می توان گفت در گرافیک محیطی ما تنها با تصویر صرف روبرو نمی شویم تا با اولویت محدوده ی باصره ی حواس خود پدیده ها را برانداز کنیم. بلکه تجربیات بصری خود را در هم آمیختگی دیگر حواس از قبیل شنوایی، بویایی، چشایی یا لامسه در حرکت و عمل مکانیکی- فیزیولوژی بدن پیش می بریم.
  کلیدواژگان: حس آمیزی، گرافیک محیطی، فانتزیای شهری، ادراکات محیطی
 • بخش ویژه: موسیقی
 • مسعود کوثری*، زهرا اسدی صفحه 89
  این مقاله، به مطالعه ی مصرف و دریافت موسیقی توسط جوانان ایرانی می پردازد. در این تحقیق، تاکید ما بر گرایش جوانان به موسیقی پاپ است. مفروض ما این است که موسیقی، در زندگی روزمره ی جوانان ایرانی نقش بسیار مهمی ایفا می کند و لذا جوانان، مخاطبان مناسبی جهت پژوهش در این زمینه به حساب می آیند.
  رویکرد نظری مورد استفاده در این تحقیق، نظریه ی دریافت هال بود. همچنین مفاهیم ابداعی بوردیو در زمینه ی مصرف فرهنگی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. تحقیق ما محدود به شهر کرج بود و با جوانان این شهر در زمینه ی بهره مندی آنان از موسیقی ایرانی- چه از راه شنیدن موسیقی و چه از راه نوازندگی- گفتگو کردیم. مسئله ی پژوهش ما این بود که برخی ژانرهای موسیقی در ایران، به لحاظ مصرف در حال حذف شدن می باشند. همچنین از آنجا که مصرف جوانان از ژانرهای مختلف موسیقی به معناسازی آنان از آن ژانر برمی گردد، لذا خواستیم نحوه ی معناسازی جوانان ایرانی از موسیقی مصرفی شان را دریابیم.
  مهمترین نتایجی که از این تحقیق حاصل شد، هویت سازی جوانان از طریق موسیقی و خوانش متکثر مخاطبان مختلف موسیقی بر مبنای شرایط زندگی آنان بود. از دیگر نتایج اینکه نه تنها در مصرف، تنوع ژانریک و چندخوارگی- آنگونه که مد نظر پیترسون می باشد- وجود دارد، بلکه گرایش به مصرف موسیقی غربی در میان جوانان رو به افزایش است. نتایج تحلیل دریافت جوانان از مصرف موسیقی حاکی از آن بود که نوعی دوقطبی بودن در معناسازی وجود دارد؛ از یک سو این معانی با فرهنگ جهانی جوانان سازگار است و از دیگر سو، گرایش به حفظ هویت و سنت های موسیقایی و فرهنگی مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: مصرف، موسیقی، فرهنگ جهانی جوانان، مخاطب، هویت فرهنگی
 • رضا صمیم صفحه 117
  مطالعات موسیقی مردم پسند امروزه به عنوان حوزه ای مطالعاتی در نهادهای دانشگاهی استقرار یافته است. این حوزه به معنای نظری و روش شناختی حوزه ای میان رشته ای به حساب می آید. زیر شاخه های آن یعنی مطالعات موسیقی شناختی، مطالعات قوم موسیقی شناختی و مطالعات جامعه شناختی موسیقی مردم پسند نیز هریک خود واجد خصوصیاتی میان رشته ای هستند و هریک پیشینه و رهیافت های نظری خود را در تحلیل ها و مطالعات شان استفاده می کنند. در این مقاله هدف نگاهی جامع به پیشینه و رهیافت های عمده نظری در مطالعات جامعه شناختی موسیقی مردم پسند است. سعی شده معرفی رهیافت های عمده بیشتر با نگاه کاربردی و با استفاده از مصادیق مطرح در این حوزه مطالعاتی صورت پذیرد. از نظر نویسنده مقاله چنین نگاهی می تواند در طراحی پژوهش های جامعه شناسانه منسجم چه به لحاظ نظری و چه از منظر روش شناختی بر روی موسیقی مردم پسند ایرانی مفید واقع گردد.
  کلیدواژگان: موسیقی مردم پسند، مطالعات موسیقی مردم پسند، مطالعات جامعه شناختی، کنش متقابل نمادین، برساخت گرایی
 • سرفراز هاشم خانی زلفانی صفحه 143
  موسیقی نسل ها است که در زندگی انسان ها وجود دارد و جزیی از زندگی انسان ها شده است. ارزش موسیقی همواره در طول تاریخ در حال تغییر بوده و اگر برهه های خاص در نظر گرفته نشود همواره رو به رشد بوده است. این تحقیق بر روی ارزش های اجتماعی موسیقی در قرن 21 متمرکز می باشد. در ابتدای این تحقیق تاثیرات مستقیم موسیقی بر روحیه و وضعیت جسمانی انسان به طور مختصر بررسی شده است و در ادامه سیر تکاملی نقش موسیقی در اجتماع مورد بررسی قرار گرفته شده است و در انتها به پیشگامان موسیقی و آثار و دستاوردهای آن ها پرداخته شده است. در جمع بندی تحقیق باید اذعان نمود موسیقی بیش از پیش به مسائل اجتماعی پرداخته است و دیگر در نقش تاثیرگذاری مستقیم قرار گرفته است. موسیقی می تواند بدون حد و مرز و وابستگی به مسائل دخول کند و بر پارادایم ها و بنیان فلسفی اجتماع تاثیر گذارد.
  کلیدواژگان: موسیقی، اجتماع، جایگاه موسیقی در اجتماع، صنعت موسیقی، موسیقی در قرن 21
|
 • Ali Rabiee, Mahdi Montazer Ghaem, Elka Dargahi Page 11
  Life and survival of Banks and economic institutions depend on customers who have desire to buy their services. Banks as economic institutions always retain their customers and gain new customers and advertising is one of the most important tools to get customers` attention for success and growth of Banks.In this research, customer satisfaction of advertising methods is equal to gain customers.In this article, concepts relating to customer satisfaction and TV advertising were reviewed first, then the relationship of elements of TV advertising with extent of customer satisfaction were explored by a field research. Saman Bank considered as case study and its customers in Tehran who saw the advertising of Maskan Bank are the population of the research. Findings Showed that customers of this Bank are satisfied from some elements of Ads like Believability, quantity of Ads, Time of Ads, Content, Correspondence with services, Attractiveness, Comprehensible and Time of Ads, but are not satisfied from some elements like Amount of information, Likable and Advisable to others. Also there is not a meaning difference between satisfaction of men and women from advertising of this Bank.
  Keywords: Customer satisfaction, TV Advertising, Saman Bank
 • Jamal Mohamadi* Page 31
  This study attempts to evaluate film critique approaches from the viewpoint of the extent to which they focus on culture and on the cultural context of the creation of artwork. Four main film critique approaches are discussed: formalism, realism and neo-realism, author theory, and structuralism/semiology. Our main argument is that these approaches, in spite of their differences in theoretical and methodological aspects, usually perceive artwork as a unique entity and overlook its organic connection with ideology, discourse, common sense, subculture and history. In other words, we need an approach in film criticism which, just like the artwork itself, should be a montage of different techniques and strategies to be able to develop new theoretical and methodological instruments. This approach study not only cinematic language and technicality but also the social and historical context of cinema.
  Keywords: film criticism, formalism, neo, realism, author theory, structuralism
 • Negar Davari Ardakani, Hajar Agha, Ebrahimi Page 53
  This article, raising this question that “what are the Iranian society discourses in Asghar Farhadi’s movies and how they are represented?” is an analysis and study of two movies by this director, “Fireworks Wednesday” (2006) and “A Separation” (2011). In order to do this, Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s discourse theory has been chosen as the theoretical framework. The results show that Farhadi, having a sympathetic view towards social subjects, without any partiality, highlighting or marginalization, is trying to represent a realistic picture of prominent discourses of Iranian society, while he is representing differences and conflicts of these discourses.
  Keywords: discourse theory, identity, subject, antagonism, hegemony
 • Rasoul Kamali Dolat, Abadi* Page 67
  Continuous realization of the environment is more complicated than realization of two-dimensional picture that restricted by frame from the environment.Three-dimensional environment, such as a town, is composed of interconnected components that each component is a visual phenomenon and it's in the range of relative of space which is designed combination with other components makes different realization of itself.Isn`t reasonable to define the boundary of environmental graphic just in the visual`s space which is not captured from expression of the picture with another sensitive expressions.Visibleness with audibility en smelling with tasting are together in the city. Realization of seeing people laugh formed stronger with hearing them. Therefore able to say, in environmental graphics we face not with a picture, to examine the phenomenon with the priority vision’s sense.But we further our visual experiences which is obtained by senses such as hearing, smell, taste and touch in the motion of mechanical action en physiology.
  Keywords: Synesthesia, Environmental Graphic, Urban Fantasy, Environmental Perception
 • Masoud Kowsari*, Zahra Asadi Page 89
  This paper studies music consumption and reception by Iranian youth. In this research, we emphasize on the youth’s tendency to pop music. We assume that music has an important role in everyday lives of Iranian youth and therefore, the youth are the proper audience to study. The theoretical approach used in this study is Stuart Hall’s cultural reception theory. Also, Bourdieu’s innovative concepts in the field of cultural consumption have been used in this study. Our study is limited to Karaj city and the topics of the interviews involve both listening to music and playing an instrument. Our research topic revolves around the fading of some music genres due to a decrease in interest amongst the youth. Moreover, the youth’s consumption of various genres of music can be correlated to their perception and understanding of those genres, and thus we wanted to find out how the youth perceive different types of music.The first result obtained from this study is that music can shape the identity of its youth listeners. Another main observation is that the perception of music is correlated to the life style of its audience, and thus, one piece of music can have plural readings. Moreover, as Peterson states, results have also shown genre diversity in music consumption. Further observations portray an increasing tendency to consume western music in the youth community. However, bipolarity is observed upon further analyzing the reception of music, which illustrates a tendency to retain musical-cultural traditions and identities.
  Keywords: Music Consumption, World Youth Culture, Reception, Audience, Cultural Identity
 • Reza Samim Page 117
  Nowadays, the study of popular music as a field of study is stabilized in research institutions and universities. This field of study as a theoretical and methodological field, is considered to be interdisciplinary. Its branches: the studies of music cognition, the studies of folk music cognition and the sociological study of the popular music, each constitute interdisciplinary characteristics and use their theoretical approaches in their analysis and studies. The goal of this article is to have a comprehensive look at the history and general theoretical approaches in the social studies of popular music. The main approach is to have a more methodological look and to use known examples in these studies. From the point of view of the author, such approach can be beneficial in designing concrete social studies, both from a theoretical and methodological approach on Iranian popular music.
  Keywords: Popular Music, Popular Music Studies, Sociological Studies, Symbolic Interactionism, Constructivism
 • Sarfaraz Hashemkhani Zolfani Page 143
  It has been generations that music has been presented in human’s lives and is a part of it. The value of music has always been changing during the history and if some specific times are not considered, music has been constantly growing. This research focuses on the social value of music in the 21st century. At the beginning of this study, the direct effects of music on the mood and physical condition of human is briefly reviewed, then the evolution of the role of music in society has been studied, and finally the pioneers in music and their works and achievements are reviewed. In conclusion, it should be acknowledged that music has mostly addressed the societal issues, and has a direct impact on it. Music can enter in to the issues without boundaries and dependencies and affect the paradigms and social philosophical foundations.
  Keywords: music, society, social status of music in the society, Music industry, Music in the 21st Century