فهرست مطالب

تشخیص آزمایشگاهی - پیاپی 32 (خرداد و تیر 1383)
 • پیاپی 32 (خرداد و تیر 1383)
 • 68 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/04/31
 • تعداد عناوین: 12
|
 • کنگره آزمایشگاه رفرانس / خبرنگاران تشخیص آزمایشگاهی
  صفحه 2
 • تست سریع عدم تحمل لاکتوز
  دکتر بابک یگانه، دکتر ناصر غیاث نژاد عمران صفحه 11
 • میکروب شناسی زخم ها
  دکتر حمیدرضا هنرمند صفحه 14
 • سراتیا مارسسنس
  احسان فرحبخش، پیام بهزادی، الهام بهزادی صفحه 24
 • نقش موتاسیون های FLT3 در لوسمی میلوئید حاد
  مجید فرش دوستی حق صفحه 28
 • نظر اجمالی به روشهای تشخیصی در آزمایشگاه قارچ شناسی
  سعید امانلو صفحه 32
 • میراث تیروئید
  دکتر عادل منتظری صفحه 38
 • بررسی میزان بروز واژینیت کاندیدایی در بانوان مراجعه کننده به کلینیک های شهرستان رودسر
  شهره حسن نیا صفحه 42
 • مصاحبه با دکتر نظام مافی
  صفحه 53
 • تازه های آزمایشگاهی
  سعید امانلو صفحه 55
 • اخبار آزمایشگاهی
  دکتر محمد جواد غروی صفحه 58
 • جدول نتیجه ی ارزیابی اقلام آزمایشگاهی (آزمایشگاه رفرانس)
  صفحه 61