فهرست مطالب

 • پیاپی 12 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/27
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهدی محقق، فاطمه حیدری، شیوا حیدری صفحات 9-32
  علم در معنای معرفت و گاه به معنای حکمت از تعابیر مهم اندیشه مولانا شاعر قرن هفتم هجری است. در منابع عرفانی علم به دو گونه ظاهری و باطنی یافت می شود. مولانا علمی را برتر می داند که هادی و راهنمای انسان ها به سوی حقیقت باشد و ظاهر را به باطن پیوند دهد. وی متاثر از حدیث است وحکمت و دانش باطن را گمشده مومن می داند. مولانا علم باطن را مرادف معرفت و علم ظاهر را مرادف عقل می داند و تحت تاثیر آیه قرآن علمی را حقیقی می داند که به یقین منجر شود. وی گاه از علوم ظاهری به نام علم آخور و علم گفتاری یاد می کند و گاه علوم باطنی را وحی می شمارد. علم قال، حجاب راه سالک است از آن جهت که موجب بسط خودی و خودبینی و مانع نیل به کمال می گردد. این مقاله کوشش دارد تا انواع علومی را که مولانا در مثنوی معنوی از آن نام می برد، بررسی نماید.
  کلیدواژگان: علم، معرفت، حکمت
 • علی پیرانی شال*، زهره ناعمی، خدیجه هاشمی صفحات 33-52
  رنگ برجسته ترین عنصر در شکل گیری تصاویر حسی شاعران قدیم و معاصر به شمار می رود و شاعران از واژگان رنگین در عینی تر شدن و واقع نمایی تصاویر شاعرانه و کشف و توضیح روابط میان اجزای تصاویر شعری بهره برده اند. در این میان «نازک الملائکه» نیز از رنگ های مختلفی برای تعبیر از افکار و عواطف و احساسات خود در سطح گسترده ای بهره می برد. به دلیل اهمیت و زیبایی های دو رنگ قرمز و سبز در اشعار او، این مقاله به نقد و بررسی زیبایی های این دو رنگ و دلالت های آن در اشعار «نازک الملائکه» می پردازد. روش کار در این مقاله توصیفی- تحلیلی و آماری است. رنگ ها بازگو کننده احساسات و غم و شادی های اوست و گاهی موارد نازک الملائکه از جایگاه غیر حقیقی رنگ ها بهره گرفته و رنگی را به رنگ دیگری به عنوان عنصر زیبایی و القای مفاهیم سیاسی و اجتماعی تبدیل کرده است. توجه زیاد شاعر به رنگ ها و معانی متنوع و دلالات های نمادی و زیبای آن ها نشانگر نگاه هوشمندانه شاعر به دقائق هستی و طبیعت اطراف خود و تاثیرپذیری او ازحوداث و تحولات سیاسی و اجتماعی اوست. انتخاب قرمز میل درونی او را به کوشش نشان می دهد که به مدلول هایی مثل آزادی خواهی و عشق و حیا دلالت دارد و انتخاب رنگ سبز بعد از قرمز نماد امید و زندگی و تحقق آرزوهاست.
  کلیدواژگان: نقد، شعر عراقی معاصر، نازک الملائکه، دلالت های رنگ، رنگ قرمز، رنگ سبز
 • علی اصغر حبیبی* صفحات 53-80
  مقامه نویسی یکی از مهم ترین فنون ادبی در ادبیات عربی قلمداد می گردد. اصلی ترین عامل این اهمیت و ارزشمندی را باید در هدفی جستجو نمود که نویسنده مقامه در پی آن است و آن چیزی جز آموزش و یاد دادن شیوه های بیانی نیست؛ شیوه هایی که در کنار بهره مندی از معادلات لفظی و تقابلات صوتی و ریتم موسیقایی، به انواع آراستگی های مختلف بدیعی مزین است. در کنار موارد مذکور نباید نقش بسزای ساختمایه های روایی و داستانی را در تحقق اهداف مختلف تعلیمی و بیان مسائل اجتماعی، فرهنگی، فولکلور، و... از یاد برد. معروف ترین مقامه نویسان در ادب عربی بدیع الزمان همدانی- مبدع و مخترع فن مقامه- و حریری می باشند. بعدها با گسترش دایره مقامات عربی و خروج از چهارچوب عربی، این فن با تمامی ابعاد داستانی، تعلیمی، فنی، و... بر ادب فارسی نیز تاثیر فراوانی نهاد و سرانجام در مقامات حمیدی تجلی یافت. در این نوشتار، نویسنده بر آن است تا با بررسی تطبیقی ابعاد گوناگون روایی، فنی، مضمونی، تعلیمی، فرهنگی، اجتماعی، ادبی، صوتی، و موسیقایی، فولکلور و... در مقامه خمریه همدانی و رملیه حریری به عنوان دو نمونه از مقامات عربی، توانمندی هنری و ادبی این دو ادیب را در مقامه نویسی مقایسه و مشخص نماید.
  کلیدواژگان: مقامه، بدیع الزمان همدانی، حریری، داستان
 • احمدرضا حیدریان شهری*، منیر زیبایی صفحات 81-106
  اگزیستانسیالیسم یا وجود گرایی در اصطلاح جریانی فلسفی و ادبی است که پایه آن بر آزادی فردی، مسوولیت و نیز نسبیت گرایی است. در این فلسفه که فرد، سنگ بنای هر تغییر و تحول مثبت است، بر سرنوشت فرد و آزادی او تاکید شده است. رواج این فلسفه از طریق ادبیات، تفکرات اگزیستانسیالیستی را در کانون توجه نویسندگان سوری قرار داد و موجب شد تا آنان در ادبیات خود مسائلی مانند: آزادی تصمیم گیری، انتخاب، مسوولیت و تعهد را مطرح کنند. «مطاع صفدی» بیش از دیگر نویسندگان به این فلسفه گرایش یافت و از «سارتر» و اندیشه های وجودی او، به ویژه مواضع انقلابی اش در قبال آزادی فردی، تاثیر پذیرفت. بر همین اساس، «صفدی» انسان را مسوول سرنوشت خویش و تنها سازنده ارزش های خود معرفی می کند که می-بایست تنها با تکیه بر ذات خود آزادی اش را محقق سازد. او در این راستا، رابطه با دیگران را به طور کامل نفی نمی کند بلکه آن را در چارچوب خاصی می پذیرد. به عقیده او، تعهد جمعی، فردیت انسان را از بین نمی برد بلکه تنها ویژگی های منفی و تناقض های وجودی او را می پوشاند.
  در این مقاله سعی شده است تا با روش تحلیلی- تطبیقی به بررسی مفهوم آزادی از نظر «صفدی» بپردازیم و نشان دهیم که این نویسنده سوری، در بیان مفهوم آزادی در نوشته هایش، تا چه اندازه تحت تاثیر اندیشه های «سارتر» بوده است و این تاثیرپذیری در آثار او چگونه نمود یافته است؟
  کلیدواژگان: اگزیستانسیالیسم، وجود، انسان، آزادی، صفدی، سارتر
 • کبری روشن فکر، نعیمه براندوجی*، خلیل بروینی، فرامرز میرزایی صفحات 107-134
  شیوه های روایت داستان، به مطالعه رابطه میان راوی و شخصیت ها می پردازد و ابزار مهمی برای انتقال سخنان و اندیشه های شخصیت ها به خواننده است که از خلال آن ها، خواننده به فضای داستان وارد می شود. این شیوه ها بر اساس میزان سیطره راوی یا شخصیت ها به پنج گونه مستقیم، غیرمستقیم، مستقیم آزاد، غیرمستقیم آزاد و گزارش سخنان و اندیشه ها تقسیم می شود.
  مقاله پیش رو به شیوه توصیفی تحلیلی و ضمن ارائه جامعه آماری کامل از سخنان شخصیت ها، به مطالعه شیوه های مختلف بازنمایی سخنان رمان «باب الساحه» (1990م) نوشته سحر خلیفه می پردازد.
  یافته های پژوهش گویای آن است که روایت گر برای ترسیم اوضاع جامعه فلسطین و مشکلات زنان این کشور، در سال های آغازین انتفاضه، از تمام گونه های بازنمایی سخنان استفاده نموده است؛ اما شیوه های سخن مستقیم، گزارش سخنان و سخن مستقیم آزاد بیش ترین کاربرد را در رمان دارد. روایت گر با به کارگیری سخن مستقیم و مستقیم آزاد به شخصیت ها اجازه داده، مستقیم با خواننده ارتباط برقرار نموده و آن ها را از دغدغه های فکری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... خود آگاه نمایند. به کارگیری این تکنیک ها، روایت گر را در ترسیم ابعاد مختلف زندگی و مشکلات زنان فلسطینی یاری نموده است.
  کلیدواژگان: شیوه های روایی، ادبیات پایداری، رمان فلسطینی، سحر خلیفه، باب الساحه
 • رودابه شاه حسینی* صفحات 135-151
  حکایت «هنبوی با ضحاک»، در کتاب «مرزبان نامه» داستان زنی است به این نام که در روزگار «ضحاک» زندگی می کند و در یک روز فرزند، همسر و برادر او به قید قرعه در دست حکومت «ضحاک» اسیر و برای تهیه خوراک مارهای دوش «ضحاک»، محکوم به مرگ می شوند. «هنبوی» آه و زاری می کند و «ضحاک» به او این اجازه را می دهد که از این سه تن یکی را به انتخاب خود از بند برهاند و «هنبوی» برادر را انتخاب می کند. انتخاب برادر از سوی هنبوی که مایه شگفتی است قطعا خاستگاهی دارد که با سازمان اجتماعی و مفهوم خویشاوندی امروزی، متفاوت است. خاستگاه اجتماعی داستان هنبوی مربوط است به جوامع ابتدایی با نظام مادرتباری...
  کلیدواژگان: هنبوی، برادر، مادرتباری
 • صلاح الدین عبدی*، لیلا عسگری صفحات 153-180
  ادب متعهد عبارت است از مشارکت شاعر یا ادیب در قضایای اجتماعی، سیاسی و مواقف ملی است؛ از ویژگی های ادب راستین، صحبت در مورد واقعیتی است، که نویسنده در آن زندگی می کند و شرایطی که بر او احاطه دارد.
  شکی نیست که ارزش شعر، ناشی از روش تعامل شاعر با موضوعات زندگی، به ویژه مسائل بسیار مهم در زندگی است و انسان موضوعی گسترده برای این نوع ادبی بشمار می رود؛ از طرف دیگر ادبیات متعهد در انکار مکتب هنر برای هنر ایجاد شد. عبدالوهاب البیاتی، که یکی از شاعران مکتب واقع گرایی در عراق بود؛ مجموعه های شعریش را برای بیان تعهد منتشر کرد، و شعرش سرشار از تمرد، انقلاب، و دعوت به آزادی و نابودی بت های گذشته (خرافات) بود. وی در اشعارش تنها از مصیبت های انسان و فقر موجود در عراق سخن نگفته، بلکه در اشعارش از مصیبت تمام انسان ها سخن رانده است. بیاتی به کلمه و نقش آن در تغییر و انقلاب ایمان داشت و در خلال قصاید خود از اسطوره کمک گرفته و از جمله اسطوره هایی که بکار برده است می توان به اسطوره پرومته اشاره کرد، که آن را سمبل انسان انقلابی شورشگر قرار داده؛ همچنین وی در اشعاری که صبغه تعهد دارد، شخصیت های تاریخی، مردمی و دینی را باز آفرینی کرده است. بنابر آنچه گفته شد این مقاله تعهد را در ابعاد سیاسی، دینی و اجتماعی در اشعار بیاتی بررسی می کند.
  کلیدواژگان: ادبیات متعهد، بیاتی، انکار و عصیان، انقلاب، آزادی
 • محمد محجوب محمد عبد المجید * صفحات 181-195
  این پژوهش به بررسی بازتاب گذشته و حال در شعر ادریس جماع شاعر معاصر سودان و میزان بهره گیری شاعر مذکور از این تکنیک می پردازد. آیا الهام پذیری شاعر از گذشته آگاهانه بوده یا اینکه تنها از رهگذر محاکات و تقلید بوده است؟ آیا از تجربه حال نمود یافته در ابوالقاسم الشابی - بویژه تعامل شابی با طبیعت و تقدیس طبیعت توسط او – بهره مند شده است یا تنها مقلد این تجربه می باشد؟ رهیافت این مقاله این است که جماع نه تنها گذشته را دریافته، بلکه به اندازه توان خود کوشیده تا آنرا در قالبی نو ارائه کند و شخصیت خود و دیدگاه شاعران معاصر نسبت به آن را بیان کند، همینطور نه تنها از تجربه شابی – با وجود کوتاه بودن – استفاده کرده، بلکه به آن پختگی، قرار، و آرامش بخشیده است. قدر مسلم این است که نگاه و دیدگاه های او از رهگذر شعرش به به تصوری فلسفی معین یا ایدئولوژی استوار ختم نمی شود، ولی در عین حال به وضوح بر شاعریتی با حد و مرزی آشکار دلالت دارد.
  کلیدواژگان: شعر سودانی، جماع، گذشته و حال
 • هادی نظری منظم*، خاطره احمدی صفحات 197-213
  بدبینی حالتی روحی است که از ناراحتی، نا امیدی و دیدگاه منفی به زندگی نشات می گیرد ودلایل گوناگونی دارد که این دلایل از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است؛ از جمله این دلایل می توان به ضعف انسان و ناتوانی در رسیدن به آرزوها، از مشکلات روحی و جسمی و اوضاع نابسامان اجتماعی و سیاسی کشورها اشاره کرد.
  بدبینی در دوره های مختلف بین شاعران رایج بوده است، به گونه ای که می بینیم ابوالعلاء معری یکی از شاعران بزرگ دوره عباسی است که شعر وی در اثر شرایط حاکم بر زندگیش رنگ و بوی بدبینی به خود گرفته است. همچنین عبدالرحمن شکری در دوره معاصر، که به دلیل تاثیر پذیری از اوضاع اجتماعی دوره خود و گرایش رمانتیک و خلق و خوی غمگینش و همچنین در نتیجه مطالعات وی در شعر شاعرانی بدبین مانند خیام به سوی تشاوم گرایش پیدا کرده است.
  این مقاله تلاش می کند با روش توصیفی - تحلیلی نمود های تشاوم و عوامل تاثیر گذار عام و خاص را که بر زندگی و تفکر دو شاعر اثر گذاشته رصد کند. نتایج نشان می دهد که که مشکلات جسمی مانند کوری، گوشه گیری از جامعه و شرایط سیاسی و اجتماعی بر زندگی دو شاعر تاثیر گذاشته و باعث بدبینی آنان شده است، علاوه بر این اشتراکاتی در نمود های تشاوم در نزد دو شاعر مشاهده می کنیم، مانند: مرگ، شکایت از روزگار، ناامیدی، جبرگرایی و...
  کلیدواژگان: ادبیات عربی، ابوالعلاء معری، عبدالرحمن شکری، بدبینی، خیام
 • حمید ولی زاده، علی صیادانی، علی خالقی* صفحات 215-237
  آیرونی فنی است که شاعر معاصر آن را برای بیان تناقض میان دو شخص متقابل که بین آن دو طرف نوعی از تناقض و تضاد است به کار می گیرد و شامل تعریفاتی است همانند؛ نخست: انسان عکس مقصود خود را در نظر بگیرد، دوم: مسخره کردن، سوم: تهکم. آیرونی تکنیکی کاملا متفاوت با طباق و مطابقه است چه از جنبه ساختار فنی و چه از جنبه کاربرد القائی و ضمنی. به همین خاطر آیرونی برای بیان تناقض میان دو طرف شکل می گیرد؛ این تناقض گاهی آن چنان فراگیر می شود که کل قصیده را در بر می گیرد و به دو بخش جدایی ناپذیر تقسیم می شود: آیرونی لفظی و آیرونی موقعیت، از عناصر بارز آیرونی، تضاد میان ظاهر و پنهان است. آیرونی یکی از پایه های شعر معروف رصافی به شمار می رود که این عنصر فنی را برای بیان افکار و عواطفش بکار می گیرد، و در خلال آن جامعه عراق و خفقان سیاسی و وجوه استعمار آن جامعه را به تصویر می کشد؛ این ابزار شعری در شعر رصافی به بیداری مردمی و ترغیب و تشویق به استقامت در مقابل استعمارگران می انجامد. این پژوهش در تلاش برای تعیین مواضع آیرونی و همچنین تحلیل آن در شعر معروف الرصافی است که در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بدان پرداخته ایم.
  کلیدواژگان: آیرونی، دلالت ضمنی، معروف رصافی، تناقض
|
 • Mehdi Mohaghegh, Fateme Heydari, Shiva Heydari Pages 9-32
  Science means knowledge and wisdom of some of the interpretations of the meaning which is one of the most dominant thoughts of the seventh century AH, the poet Rumi. In mystical sources science is found in two forms: external and internal. Mowlana believes in the kind of science that guides man towards truth and joins appearance to reality. He is influenced by Hadith and sees the faithful in search of truth. Mowlana sees the inner knowledge as wisdom and outward knowledge as logic. He is influenced by Quranic thoughts. In his view words are obstacles which expand selfishness and prevent achieving truth. This paper is an attempt to study Mowlana's view of science as expressed in his Masnavie-Manavi.
  Keywords: science, knowledge, wisdom
 • Ali Piranishal *, Zohre Naemi, Khadije Hashem Pages 33-52
  The color is the most striking element in forming sensory images of old and contemporary poets. Poets have used colorful words to objectify poetic images and to discover and explain the relationship between poetic images. Indeed Nazik Al-Malaika uses different colors to interpret thoughts, emotions and feelings. Due to the importance and beauties of red and green in the poems of Nazik Al-Malaika, this article studies and criticizes these colors and their implications in his poems. The method of this research is descriptive-analytic and statistically based. Colors represented her emotions, grieves and joys; However in some delicate cases, she has taken advantage of non-genuine position of colors and converted one color to another one as an element of beauty and induction of political and social concepts.. The poet’s great attention to colors, different meanings, symbolic implications and their beauties show that she has had an intelligent look at the moments of life and the nature around her. She was impressed by events, social and political changes and the selection of red shows his interior desire toward effort and implies referents like love, liberty and modesty. The selection of green after red is a symbol of hope, life and desire and fulfillment of desires.
  Keywords: criticism_modern Iraqi poem_Nazik Al – Malaika_color implication_red color_green color
 • Ali Asghar Habibi* Pages 53-80
  Maqameh is declared as one of the most important literary techniques in Arabic literature. The main cause of this importance must be searched in the goal that writer of Maqameh fallows it, and that is teaching methods of expression in addition to profiting of literal equation and vocal contradictory and musical Rhythmic methods adorned by kinds of different orders of creativity. in addition of mentioned items, we must not forget the role of narration and plot in fulfillment of different instructional goals and explanation of social, cultural and Folklore questions. The most famous writers of Maqamat in Arabic literature are Badieozaman Hamedani (inventor of Maqameh technique) and Hariri. Later this method with all of fablic, instructional technical dimension’s influence in persion literature with expansion of Arabic maqamat circle and exit from Arabic frame work. Meanwhile we can find the best manifestation of this effect in Hamedani’s Maqamat. In this paper, the writer tries to specify artistic and literary powerful report, technical, subjective, instructional, social, cultural, literary Arabic’s Maqamat.
  Keywords: story, Maqameh, Hamedani, Hariri, Arabic prose
 • Ahmad Reza Heidarian Shahri*, Monir Zibaei Pages 81-106
  Existentialism is a so-called philosophic and literal movement based on personal freedom, responsibility as well as relativism. In this philosophy in which individual is a building block of any positive changes, his fate and freedom are emphasized. Prevalence of this philosophy through literature, led Syrian writers to focus on existentialist thoughts and express such issues as freedom in decision making, choice, responsibility and commitment in literature. Mata Safadi was inclined to this philosophy more than other writers and was affected by Sartre and his existential thoughts especially his revolutionary positions about personal freedom. Thus, Safadi considers human as responsible for his fate and the only constructor of his values who should realize his freedom by relying on his nature. Along this he doesn’t deny relationship with others completely but admit it in a particular framework. He believes that collective commitment doesn’t remove human individuality but only cover his negative traits and existential contradictions. In the present paper it was tried to study the concept of freedom in Safadi’s viewpoint by comparative-analytical method and indicate that to what extent this Syrian writer is affected by Sartre thoughts in his writings in expressing freedom concept and how this effectiveness is manifested in his works.
  Keywords: existentialism, existence, human, freedom, Safadi, Sartre
 • Kobra Roshanfekr, Naeemeh Parandavaji *, Khalil Parvini, Faramarz Mirzaee Pages 107-134
  Narrative form of the story studies the relation between the narrator and characters, and it is an important tool for transferring of speeches and thoughts of characters to the reader, from this way the readers get into the atmosphere of the story. Narrative forms are divided in to five; direct, indirect, free direct, free indirect and narrative report of speeches and thoughts, based on the domination degree of the narrator and the characters.The present article deals with descriptive and analytical style and by presenting a complete statistics population of character's speeches, studies different ways of speech representation of "Babossahe" a novel by Sahar Khalifeh. Findings of the study demonstrated that the narrator used all forms of speech representation styles for showing Palestine social condition and problems of the women of country at the first years of uprising, but direct speech, narrative style of speech and free direct speech have the most frequencies. The narrator by using direct speech and free direct speech allows the characters to relate with the reader and familiarize them with the narrators political, economical, cultural and social mental distresses. Using these techniques helps the narrator to show different sides of life and problems of Palestine women.
  Keywords: Narrative forms, Resistance literature, Palestine novel, Sahar Khalifeh, Babolssahe
 • Rudabeh Shah Hosseini* Pages 135-151
  “Hanboue and Zahak” tale is a story in Marzban Nameh, that is about a woman who lived in “zaehak” period.One day her child, her husband and her brother were taken captive by Zahak government and were doomed to death to provide the food for night’s snakes for Zahak. Hanboue cried, thus Zahak allowed her to free one of them by her choice, and Hanboue selected her brother. Her choice was wonderful and had its specific aim which is different from social organization and relative meaning. Her social aim is related to primitive matriarchal societies.
  Keywords: Hanboue, brother, matriarchy
 • Salahedin Abdi *, Leila Asgari Pages 153-180
  Committed literature involves poet or writer's concerns in their specific social, political and national situations. Among its features it talks about the reality of living writer, and the circumstances that surround it. There is no doubt that the value of poetry stems from the way dealing with the topics of life, particularly the crucial issues in the lives of human rights and the subject of literature and committed literature appear to refuse the idea of art for art.Abdul -Wahab al-Bayati, who is one of the poets of the school of realism in Iraq began to publish poetry collections to reveal his feelings to show his devotion. His poetry is filled with the spirit of rebellion and revolution and to call for freedom and smashing past idols. In his poems he not only talks about human poverty and tragedy, but also the tragedy of all human being. Bayati believed in the role of words and its role in change and revolution and in his odes has used man myths such as Prometheus who is the symbol of rebel. In his poems he also has revived historical and popular characters. As the result this paper discusses the notion of commitment from political, religious,and social perspective.
  Keywords: committed literature, al, Bayati, rejection, rebellion, revolution, freedom
 • Mohammad Mahjub Mohammad* Pages 181-195
  The most important thing we are trying to accomplish is to identify the echo of the past and present in Gamaa poetry and its utility and testimony to him. And to what extent he is fully aware of the nature of philosophical or historical context in which that poetry was accomplished, or was it merely simulate and tradition. As a conclusion Gamaa tried as much as possible the formulation of the past in a manner consistent with his new experience of poetry. As he did not consumed the present in a haphazard way and that really his poetic experiment is not conducive to a strict philosophic or ideological vision, but at the same time it clearly indicate an obvious the poetic features and traits.
  Keywords: Sudanese poetry, Gamaa, the past, present
 • Hadi Nazari Monazzam *, Khatereh Ahmadi Pages 197-213
  Pessimism is a mental and emotional state. It originates from sadness, despair, the negative outlook on life and the causes for the pessimism are the human failure and negligence against his ambitions and aspirations on the one hand and the other hand is suffering from mental problems and unstable social and political situation in the country. This pessimism was common among poets of different periods. Abolala alMaerri is one of poets who belonged to the Abbasid era whose poetry is pessimistic because of his life conditions. Also Abdolrahman¬ Shokri has a tendency to pessimism due to the impact of social and political conditions that governed during his n time and his inclination to read Khayyam and Maarri,s poetry in new period.This paper attempts to examine the aspects of pessimism in the poetry of Aboalalla ¬Maarri and Abdolrahman¬ Shokri, public and their private factors that effect his life and thought that they would appear in a negative form in their poetry. The results suggest that health problems such as blindness, isolation from society, political and social conditions have affected the lives of the two poets and make them pessimist. In addition to these, there are some commonalities in these poets such as death, grief of the world, despair, determinism, etc.
  Keywords: Arabic literature, Aboalalla ¬Maarri, Abdolrahman ¬Shokri, pessimism, Khayyam
 • Hamid Valizadeh, Ali Sayadani, Ali Khaleghi* Pages 215-237
  Irony is an art used by contemporary poets for showing contradiction between two sides in which there is a sort of contradiction and it has been defined in the following ways: 1- the person says one thing and means to be vice versa and 2-sarcasm.Nevertheles; neither classical Arabic literary criticism nor rhetoric have focused on this. Irony is a technique completely different from paradox and contrast. Both are different from technical construction and use of implication. For this reason irony is used to show the contradiction amid two sides. This contradiction is extended to a degree to which it includes the whole ode. And the whole poem becomes a big irony. And it is divided to two inseparable parts: Verbal irony and situational irony, a vivid characteristic of which is contradiction between surface and deep meaning. And this irony in Maroof’s poem is clearly observable. This irony with its kinds are clearly stated when Maroof shows the political repression and kinds of colonialism in Iraq society. And Maroof has used this technique for stating his thoughts and emotions. Consequently, these activities lead to public enlightenment and encouragement of resistance against colonizers which are one of its most important outcomes. And this article tries to show the standpoint of irony and also to analyze it in Maroof’s poem, and the method employed is descriptive-analytical.
  Keywords: irony, implication, Maroof Alrosafi, contradiction