فهرست مطالب

کشاورز - پیاپی 414 (خرداد 1393)
 • پیاپی 414 (خرداد 1393)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/03/20
 • تعداد عناوین: 25
|
 • غذای سالم از مزرعه تا سبد خانوار
  صفحه 2
 • یارانه ها می توانند محرک توسعه در بخش کشاورزی باشند
  صفحه 4
 • تامین نیرو محرکه و خدمات پس از فروش مطمئن آن می تواند پشتوانه توسعه پایدار مکانیزاسیون در سال 1393 باشد
  صفحه 5
 • توسعه پایدار کشاورزی در گرو تامین ارز و دیگر خواسته های بخش
  صفحه 9
 • میانگین مساحت مزارع، مشکل بنیادی توسعه پایدار کشاورزی
  صفحه 10
 • آثار اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها در بخش کشاورزی
  صفحه 12
 • بخش کشاورزی و سموم تقلبی
  صفحه 14
 • واردات اجتناب ناپذیر است، اما به چه قیمتی؟
  صفحه 15
 • نمایشگاه ماشین ها و ادوات کشاورزی شیراز در اردیبهشت ماه سال 1393 به روایت تصویر
  صفحه 18
 • برنج برای صد میلیون نفر
  صفحه 25
 • بهره گیری از دانش و فناوری کشاورزی مراکز تحقیقات بین المللی، نیازمند سرمایه گذاری و حمایت دولت
  صفحه 26
 • اجرای اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی
  صفحه 30
 • بازگشت زندگی به دریاچه ارومیه
  صفحه 32
 • رویداهای بانک کشاورزی ایران
  صفحه 34
 • استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، گامی نوین در کشاورزی
  صفحه 36
 • حسگرهای بی سیم، فناوری نو در خدمات کشاورزی
  صفحه 38
 • خاک های متاثر از سدیم یا خاک های سدیمی چه عواقبی برای مزرعه و محصول دارند؟
  صفحه 40
 • آفت کش ها بلای سلامت انسان
  صفحه 42
 • شاخصه های کارخانه های کمپوست سازی برای تولید انبوه با کیفیت مطلوب
  صفحه 44
 • موسسه مالی و اعتباری آرمان
  صفحه 46
 • تدبری در گیاهان و درختان، درس هایی برای زندگی
  صفحه 58
 • جایگاه منابع بیولوژیک گیاهی و میکروارگانیزم ها در اختراعات
  صفحه 59
 • سازمان تعاون روستایی ایران
  صفحه 60
 • ارزش اقتصادی و کاربرد گیاهان دارویی
  صفحه 61
 • باز هم مش رجب خورجینی
  صفحه 62