فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (پای ی ز و زمستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/12/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • امین درخشانفر، سیاوش شریفی، محمد ناصر ناظم، فرزاد دلگشا صفحه 3
  فلونیکسین مگلومین، داروی ضد التهاب غیر استروئیدی با خواص تب بری و ضد درد می باشد که با مهار مسیر سیکلواکسیژناز سبب بروز خواص دارویی خود می گردد. هدف از این مطالعه، بررسی آثار نفروتوکسیسیتی این دارو بر کلیه موش صحرایی بوده است. بدین منظور از 32 قطعه موش صحرایی نر از نژاد اسپیراگوداولی که به طور مساوی و تصادفی به سه گروه آزمایش A، B و C و یک گروه کنترل تقسیم گردیدند، استفاده شد. گروه های آزمایش پس از دریافت عضلانی mg/kg/day 5 /2، 5 /3 و 5 فلونیکسین مگلومین به مدت پنج روز، کشته و کالبدگشایی شدند. گروه کنترل نیز به مدت پنج روز، نرمال سایلین دریافت کرد. بر این اساس گروهی که بیشترین دوز دارو را دریافت کرده بود دچار بیشترین ضایعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی کلیوی از جمله انفارکتوس کامل قشر کلیه و کشیده شدن فرآیند نکروز به داخل منطقه مدولا شده بود.نتایج مطالعه حاضر آثار سوء مصرف فلونیکسین مگلومین در بروز عوارض کلیوی را وابسته به دوز می داند و خطر تداوم مصرف را یادآوری می نماید.
  کلیدواژگان: نفروتوکسیسیتی، فلونیکسین مگلومین، موش صحرایی
 • سعید حبیبیان دهکردی، حسین نورانی، سیاوش شریفی، معصومه احدیان، کاملیا تقدسی، مریم اخوان طاهری صفحه 9
  ترانکرون عصاره الکلی زهر رتیل Tarantula cubensis است که بر روی روند تشکیل بافت پوششی قسمت های ملتهب تاثیر می گذارد. علی رغم اینکه گزارشات اندکی از تاثیرات این ترکیب بر روند التهاب در دست می باشد اما می توان از ترانکرون در گاو، اسب، گوسفند، بز، خوک و سگ استفاده نمود. هدف از این مقاله، مطالعه تاثیرات ضد التهابی داروی ترانکرون در موش صحرایی پس از تزریق زیر جلدی این دارو می باشد. بدین منظور تعداد 30 موش صحرایی با میانگین وزنی gr 30±250 انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه 15 تایی تقسیم شدند. تحت شرایط استریل، برشی دایره ای به قطر 5 /1 سانتیمتر در پوست ناحیه کمر موش های صحرایی گروه اول و دوم ایجاد گردید. بلافاصله پس از انجام عمل جراحی و نیز در روز چهارم به 15 موش گروه اول μl/g 1 از داروی ترانکرون و به موش های گروه دوم حجم مشابهی از سرم فیزیولوژی استریل به صورت زیرپوستی تزریق گردید. در روز 7 پس از جراحی موش های گروه های اول و دوم بی هوش و از محل زخم، نمونه بافتی و از قلب آنها میزان دو میلی لیتر خون گرفته شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ترانکرون می تواند از تغییرات تابلوی خونی جلوگیری کند. علاوه بر این مطالعات هیستوپاتولوژیک نشان داد که در گروه اول تعداد کمتری سلول های التهابی در محل جراحی در مقایسه با گروه دوم وجود دارد. از نتایج مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری کرد که ترانکرون می تواند به عنوان یک ماده ضد التهاب استفاده شود.
  کلیدواژگان: زخم، موش صحرایی، ترانکرون، التهاب
 • غلامعلی کجوری، سید امیرحسین جلالی حاجی آبادی، حسین رجبی، مسعود شهنام نیا صفحه 15
  اسهال حاد و تفکیک نشده یکی از عوامل مرگ و میر گوساله ها در سنین پایین بوده و منجر به وارد آوردن خسارات اقتصادی فراوان به صنعت دامپروری می گردد. نقش عوامل بیماری زا از سوئی و ناتوانی سیستم ایمنی از سوی دیگر منجر به حساس ساختن گوساله نسبت به اسهال شده و مخاطراتی جدی را به دنبال دارد. نقش سلنیوم، روی و مس در تقویت سیستم ایمنی شناخته شده و از این رو بررسی غلظت آن ها در سرم گوساله های مبتلا به اسهال و مقایسه آن با موارد سالم، می تواند محققین را در درک هرچه بهتر روند پاتوژنز بیماری رهنمون سازد. با این هدف اقدام به تعیین میزان سلنیوم، روی و مس در سرم 70 راس گوساله شیری زیر یک ماه شد. نمونه خون از 35 راس گوساله اسهالی و 35 راس گوساله سالم (مشابه از نظر سن، جنس و وزن) اخذ و بلافاصله به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از جدا سازی سرم با بهره گیری از دستگاه پتانسیومتر مقادیر سلنیوم، روی و مس به روش های PSA و CCSA تعیین گردید. آنالیز داده ها با بهره گیری از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و با استفاده از برنامه نرم افزاری سیگما استات صورت پذیرفت. بر اساس نتایج بدست آمده غلظت هر سه عنصر در سرم گوساله های اسهالی کمتر از گوساله های سالم بود و در این میان تنها تفاوت غلظت مس از نظر آماری معنی دار بود (P<0.05). این یافته حکایت از تاثیر متقابل اسهال و ریزمغذی ها بر یکدیگر داشته و به نوعی توجه به آن ها را در درمان و پیشگیری اسهال ضروری می نماید.
  کلیدواژگان: سلنیوم، اسهال، مس، روی، گوساله، مواد معدنی
 • تقی زهرایی صالحی، محمدرضا محزونیه، فاطمه معمارزاده صفحه 23
  سالمونلوز از بیماری های عفونی بسیار مهم و شایع بوده که همه ساله افراد زیادی را مبتلا می سازد. علت این امر، طیف گسترده میزبان ها و تعداد زیاد سروتیپ های جنس سالمونلا است. از آن جا که اختلاف آنتی ژنی بین سروتیپ ها وجود دارد، ابتلای به یک سروتیپ از عفونت با سایر سروتیپ ها که متعلق به گروه های دیگر هستند جلو گیری نمی کند. خوشبختانه با اقدام های انجام شده در ایران از وقوع سالمونلوز تیفوئیدی کاسته شده لیکن اشکال غیر تیفوئیدی سالمونلوز هم چنان وقوع بالایی دارد. تشخیص سالمونلوز از طریق نشانه های بالینی مشکل است زیرا نشانی اختصاصی وجود ندارد و بسیاری از علائم آن مشابه سایر بیماری ها است. بنابراین تشخیص آزمایشگاهی ضروری است. از آن جا که جدا سازی باکتری وقت گیر بوده و در مطالعه های اپیدمیولوژیک به ویژه در مناطق دور افتاده عملی نیست غالبا از آزمایش های سرم شناسی برای تشخیص استفاده می شود. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی آنتی ژن رنگی به منظور تشخیص اولیه و سریع سالمونلوز ناشی از گروه سرمی B سالمونلا بود.نمونه های خون سیتراته و سرم از تعداد 435 نفر شامل 262 زن و 173 مرد در اصفهان تهیه گردید. نمونه های سرم تا زمان انجام آزمایش در فریزر 18- درجه سانتی گراد نگه داری شد. ابتدا آنتی ژن رنگی با استفاده سالمونلا تیفی موریوم تهیه و سپس با روش آگلوتیناسیون روی لام مورد ارزیابی قرار گرفت. تیتر نمونه هایی که در روش سریع روی لام نتیجه مثبت نشان دادند به همراه 50 نمونه منفی با روش معمول اگلوتیناسیون داخل لوله (ویدال) و روی لام مشخص شد. تعداد لکوسیت همه نمونه ها نیز تعیین گردید.از 435 نمونه 124 سرم (5 /28%) در روش سریع مثبت و 311 سرم (49 /71%) منفی بودند. در بین نمونه های مثبت به ترتیب 51 (1 /41%)، 44 (5 /35%)، و...
  کلیدواژگان: غربال گری سرمی، آنتی ژن رنگی.، سالمونلا، تیفی موریوم
 • محمد مهدی مولایی، امین درخشان فر، محمود صالحی صفحه 29
  کارسینوم سلول های سنگفرشی (Squamous cell carcinoma) تومور بدخیم کراتینوسیت های بافت پوششی است که در دام های اهلی و طیوررخ می دهد. با ارجاع یک قطعه کبوتر دو ساله مبتلا به توده ای از بافت های غیر طبیعی در پلک پائین چشم چپ به کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، اقدام به معاینه و سپس جراحی پرنده بیمار گردید. مطالعات هیستوپاتولوژیک بر روی نمونه های برداشت شده حاکی از تهاجم کراتینوسیت های توموری به ناحیه درم پوست بود. هیپرکراتوز و آکانتوز در اپیدرم و تشکیل مروارید های شاخی در درم از دیگر مشخصات این تومور بود که همگی دلالت بر وقوع کارسینوم سلول های سنگفرشی داشت. یافته های میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک در مقاله حاضر با گزارشات قبلی مبنی بر وقوع این تومور در پرندگان متفاوت است. این مقاله اولین گزارش وقوع کارسینوم سلول های سنگفرشی در کبوتر می باشد.
  کلیدواژگان: پلک، کارسینوم سلول های سنگفرشی، کبوتر
 • اردوان نوروزی اصل، سعید نظیفی نظیفی، خلیل بدیعی، عباس روشن قصرالدشتی، وحیدرضا بوذرجمهر صفحه 33
  هدف از مطالعه حاضر ارزیابی مقایسه ای سنجش غلظت بتا هیدروکسی بوتیرات سرم و آزمون روترا بر روی شیر برای مشخص کردن کتوز تحت بالینی در گاوهای شیری است. از 100 راس گاو شیری پر تولید در گاوداری های شهرستان زرقان در اطراف شیراز در هفته های اول، دوم، چهارم، ششم و هشتم پس از زایمان به طو رهمزمان نمونه های شیر و خون اخذ گردید. بر روی نمونه های شیر آزمون روترا انجام شد و در نمونه های سرم بتا هیدروکسی بوتیرات اندازه گیری شد. آزمون روترا در 30 نمونه مثبت شد در حالی که با در نظر گرفتن نقاط برش 1000 و 1200 میکرو مول در لیتر بتا هیدروکسی بوتیرات سرم به ترتیب 42 و 32 نمونه مبتلا به کتوز تحت بالینی بودند. در نقطه برش 1000 میکرو مول در لیتر بتا هیدروکسی بوتیرات سرم، حساسیت آزمون روترا 71 درصد، ویژگی آن 100 درصد، ارزش اخباری مثبت آن 100 درصد و ارزش اخباری منفی آن 83 درصد بود. در حالیکه با در نظر گرفتن نقطه برش 1200 میکرومول در لیتر بتا هیدروکسی بوتیرات سرم، حساسیت آزمون روترا 94%، ویژگی آن 100 درصد، ارزش اخباری مثبت ان 100 درصد و ارزش اخباری منفی آن 97 درصد بود. بنابراین آزمون روترا می تواند به عنوان یک آزمون مفید در تشخیص سریع و راحت کتوز تحت بالینی مورد استفاده قرار گیرد. در ضمن بیشترین شیوع کتوز تحت بالینی در هفته چهارم پس از زایمان بود.
  کلیدواژگان: بتا هیدروکسی بوتبرات سرم، آزمون روترا، شیر، گاو شیری پر تولید.، کتوز تحت بالینی
 • فریدون رضازاده، حسین حملی، جواد اشرفی هلان صفحه 41
  در یک گله مخلوط 650 راسی گوسفند و بز در یکی از روستاهای جنوب شرقی شهرستان تبریز (هروی) در تاریخ 20 /9/85 یک راس بره نر از نژاد قزل با ناهنجاری مادرزادی فک پایین کوتاه و شکاف کام طی یک سخت زایی متولد شد. در روز معاینه این بره دو روزه بود. در سابقه اخذ شده از این گوسفند ماده هیچکدام از بره های بدنیا آمده قبلی (پنج شکم زایش) اختلال مادرزادی نداشتند. طول شکاف فک فوقانی از ابتدای پوزه تا انتهای شکاف لب 11 سانتی متر، فاقد اتصال فک پایین با جمجمه، فاقد کام سخت و کام نرم بوده و شکافی به پهنای 5 /1 سانتی متر و طول 8 سانتی متر در فک فوقانی وجود داشت. طول فک پایین نیز 7 سانتی متر اندازه گیری شد. در آنالیز ادرار یافته ی غیر طبیعی وجود نداشت و در نمونه خون یک لنفوپنی خفیف (2580 عدد در هر میکرو لیتر خون) مشاهده شد. گله از مرتع و در مواقع نیاز از ضایعات سیلوی گندم انسانی، سبوس و نان خشک تغذیه شده است. ناهنجاری های استخوانی متعدد ممکن است منشا ژنتیکی داشته باشند اگرچه پیدا کردن یک ژن خاص که سبب بروز این نوع اختلالات می شوند، بخصوص زمانی که تعداد موارد گزارش شده کم باشد مشکل است. عوامل تراتوژنیک به ویژه سموم گیاهان همواره بایستی در ایجاد اختلالات مادرزادی مد نظر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: شکاف کام، بره، ناهنجاری مادرزادی.، فک پایین کوتاه
 • زهرا زندیه، پرویز تاجیک، محمدحسین متدین صفحه 47
  چگونگی انجام لقاح آزمایشگاهی و ایجاد باروری از دیرباز مورد توجه بشر بوده است و تاکنون تحقیقات مختلفی نیز در این مورد صورت گرفته است. در این میان خرگوش به عنوانیکی از حیوانات مدل در IVF پستانداران مطرح بوده است بطوری که اولین قدم این تکنیک روی آن انجام شده است. این تحقیقات همچنان ادامه داشته و محققان به طور دائم به دنبال ساخت محیط های بهتر، کشف فاکتورهای موثر و حذف فاکتورهای نامطلوبند. هدف ما در این مطالعه مقایسه تاثیر دو محیط BO تعدیل شده و M16 بر لقاح آزمایشگاهی در خرگوش می باشد و این که در کدام یک از این دو محیط باروری آزمایشگاهی نتیجه مطلوب تری دارد.
  برای انجام این تحقیق، نمونه اسپرم توسط واژن مصنوعی از خرگوش نر اخذ شده و پس از یانتریفیوژ، آماده سازی و ارزیابی اسپرم در انکوباتور نگهداری شده است. تخمک ها نیز از خرگوش های ماده سوپراووله به دست آمده و این تخمک ها در دو محیط BO تعدیل شده و M16 در مجاورت اسپرم قرار داده شدند و نتایج 24 و 48 ساعت بعد از تلقیح مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج بدست آمده نشان دهنده ی آن است که درصد اووسیت های بارور شده در محیط های BO 07 /17% و در محیط M16 25 /31% می باشد (P<0 /05) و نتایج به دست آمده پس از 48 ساعت نشان داد که درصد سلول هایی که به مرحله 4 سلولی رسیده اند نسبت به تعداد اووسیت های بارور شده، در محیط BO 15 /57% و در محیط M16 24% می باشد (P<0 /05). از نتایج آزمایش حاضر می توان استنباط نمود که اگر چه درصد اووسیت های بارور شده در محیط M16 نسبت به محیط BO بیشتراست، اما اووسیت های که در محیط BO بارور شده اند مراحل تقسیم را بهتر و سریع تر طی می کنند.
  کلیدواژگان: خرگوش، محیط کشت، باروری آزمایشگاهی، BO.، M16
 • مجتبی بنیادیان، وحید صدرارحامی صفحه 53
  تخم مرغ یکی از مواد غذائی بسیار مغذی میباشد این فراورده در تهیه مواد غذائی مختلف جه به صورت پخته و جه به صورت خام (بستنی، انواع سسها و...) مورد مصرف قرار میگیرد.بر همین اساس مصالعه ای جهت ارزیابی میکروبی این ماده غذائی طراحی و در زمستان سال 79 و بهار سال 80 به اجرا در آمد. در این بررسی تعداد 250عدد تخم مرغ صنعتی بطور تصادفی از فروشگاه های سطح شهر جمع آوری گردید و سپس در آزمایشگاه کنترل کیفی آزمونهای لازم بر روی سه قسمت شامل: پوسته داخلی، سفیده و زرده جهت بازیابی و جدا سازی باکتری ها و سروتایپینگ باکتری های جدا شده صورت گرفت. نتایج بدست آمده نشانگر این بود که 8 /10 درصد از تخم مرغهای مورد آزمون به یکی از باکتری های گرم منفی آلودگی داشته این باکتری ها به ترتیب میزان آلودگی شامل: E.coli 2 /7 درصد، ‍P.vulgaris 6 /1 در صد، Klebsiella 6 /1 درصد و Citrobacter 4 /0 درصد بود. همچنین بیشترین میزان آلودگی در پوسته داخلی مشاهده گردید بطوری که 8 درصد از پوسته های داخلی مورد آزمون به یکی از باکتری های ذکر شده آلوده بودند، میزان آلودگی زرده و سفیده به ترتیب 6 و 2 /5 درصد بود.در آزمونهای انجام شده بر روی تخم مرغها باکتری Salmonella جدا نشد و آلودگی تخم مرغهای آزمایش شده به این باکتری صفر بود.
  کلیدواژگان: آلودگی باکتریایی و اصفهان، تخم مرغ
 • سید محمد مظلومی، اخلاقی اخلاقی صفحه 59
  به منظور ارزیابی پاسخ ایمنی هومورال ماهی قزل آلای رنگین کمان علیه باکتری استرپتوکوکوس اینیایی، عامل سپتی سمی عفونی در ماهی های قزل آلای رنگین کمان، دو نوع آنتی ژن حاصل از باکتری کشته شده با حرارت و کشته شده با فرمالین تهیه گردید. سپس 90 قطعه ماهی با میانگین وزنی 6 /49 گرم (در 6 گروه 15 تایی) با سه روش تجویز شامل روش خوراکی (107 باکتری کشته شده به ازای هر قطعه ماهی)، روش غوطه ورسازی (107 باکتری کشته شده در هر میلی لیتر مایع غوطه ورسازی) و روش تزریقی (107 باکتری کشته شده به ازای هر قطعه ماهی) در معرض آنتی ژنها قرار گرفتند. برای گروه شاهد از 15 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان که هیچگونه آنتی ژنی دریافت نکرده بودند، استفاده شد. پس از گذشت 30 روز از ایمن سازی، از محل ورید دمی ماهی ها خون جمع آوری و سرم آنها جهت آزمایش مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین پاسخ ایمنی هومورال به آنتی ژنها از آزمایش الیزا استفاده گردید. نتایج آزمایشها نشان داد که در هر دو نوع آنتی ژن، استفاده از شیوه تزریقی بیشترین میزان پاسخ ایمنی هومورال را در پی داشت. تفاوت معنی داری بین میزان پاسخ ایمنی حاصله از هر دو نوع آنتی ژن به شیوه تزریقی مشاهده نشد (05 /0P<) ولی در روش غوطه ورسازی تجویز آنتی ژنها، تفاوت معنی داری با گروه شاهد مشاهده گردید. تجویز آنتی ژن کشته شده با حرارت به روش غوطه ورسازی پاسخ ایمنی هومورال بیشتری نسبت به تجویز آنتی ژن کشته شده با فرمالین به شیوه مشابه ایجاد نمود و در روش خوراکی تجویز هر دو نوع آنتی ژن تفاوت معنی داری در مقایسه با گروه کنترل نداشت. به طور کلی تجویز آنتی ژنهای کشته شده با حرارت و فرمالین به روش های تزریقی و غوطه ورسازی پاسخ ایمنی بیشتری را نسبت به روش خوراکی ایجاد نمودند.
  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، استرپتوکوکوس اینیایی، باکترین، ایمنی هومورال
 • کامران سرداری، حسام الدین سیفی صفحه 67
  هدف از مطالعه فوق ارزیابی معاینات درمانگاهی جهت تشخیص تفریقی لنگش ناشی از درد در دستگاه ناویکولار و یا سایر نواحی پاشنه و کف دست در سم اسب می باشد. سی و چها راس اسب مبتلا به لنگش به دلیل درد در نواحی کف دستی و پاشنه سم بر اساس پاسخ به بیحسی اعصاب کف دستی انتخاب و بر اساس پاسخ آنها به بیحسی مفصل بین بند انگشتی پائینی و بورس ناویکولار به دو گروه تقسیم شدند. اسب هایی که بهبودی قابل توجهی را پس از بیحسی مفصل بین بند انگشتی پائینی و بورس ناویکولار نشان می دادند به عنوان اسب های مبتلا به لنگش به دلیل درد در دستگاه ناویکولار و سایر اسب ها به عنوان مبتلا به لنگش به دلیل درد در سایر نواحی پاشنه و کف دست انتخاب شدند. سایر روش های تشخیصی مانند استفاده از پنس امتحان سم، تست خمش اندام حرکتی و زاویه دار کردن پاشنه و پنجه سم نیز در دو گروه مورد استفاده قرار گرفت. برای تمام روش های تشخیصی حساسیت، ویژگی، دقت و ارزش پیشگویی مثبت برای درد در دستگاه ناویکولار محاسبه شد.19 راس اسب از مجموع 34 راس به لنگش ناشی از درد در دستگاه ناویکولار مبتلا بودند. مناسب ترین روش درمانگاهی تشخیص تفریقی دردهای ناشی از دستگاه ناویکولار و سایر نواحی پاشنه استفاده از بیحسی موضعی می باشد. بالاترین ویژگی در بین روش های بیحسی موضعی برای تشخیص بیماری ناویکولار مربوط به بیحسی مفصل بین بند انگشتی پائینی می باشد.از مطالعه فوق می توان نتیجه گرفت در صورت استفاده از تنها یک روش بیحسی جهت تشخیص درد در دستگاه ناویکولار بیحسی مفصل بین بند انکشتی پائینی مناسب ترین روش خواهد بود.
  کلیدواژگان: لنگش بیماری ناویکولار، اسب، بیحسی موضعی
 • مرجان حاجی مرادی، نصرالله محبوبی صوفیانی، مژگان حاجی مرادی صفحه 75
  اثر گرسنگی و بررسی همبستگی آن با هماتوکریت و درصد آب لاشه در ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد مطالعه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر، افزایشی در وزن کلی بدن و طول ماهی در گروه تغذیه شده مشاهده گردید. درصد هماتوکریت کاهش یافت ولی این کاهش اختلاف معنی داری بین دو گروه تغذیه شده و گرسنه نشان داد. در گروه تغذیه شده، اختلاف معنی داری بین افزایش بیشتر شاخص های مورفولوژیکی دیده می شود ولی در مقابل میزان درصد آب ماهیچه لاشه کاهش یافته است. در گروه گرسنه میزان آب لاشه افزایش پیدا کرده است ولی به هر حال هر دو این تغییرها اختلاف معنی دار آماری نداشته است. نتایج نشان می دهد که گرسنگی به طور معنی داری موجب کاهش ضریب چاقی و وزن خشک و وزن کبد در ماهیان گرسنه گردیده است (05 /0 p<). در گروه تغذیه شده همبستگی منفی بین آب لاشه و سایر فاکتورهای اندازه گیری شده وجود داشت، هم چنین یک همبستگی منفی نیز بین درصد هماتوکریت و سایر فاکتورهای اندازه گیری شده در گروه گرسنه دیده می شود. همبستگی مثبتی نیز بین وزن خشک و ضریب چاقی در هر دو گروه دیده می شود که در گروه تغذیه شده معنی دار است.
  کلیدواژگان: همبستگی، گرسنگی، قزل الای رنگین کمان
|
 • Page 3
  Flunixin meglumine is one of the non-steroidal antinflammatory drugs with analgesic and antipyretic properties. This drug acts via the inhibition of cyclooxygenase pathway. This study was carried out to evaluate the histopathological effects of flunixin meglumine on kidney of rat. For this purpose، 32 male Spragudawly rats were divided into 4 equal groups randomly. Groups 1، 2 and 3 received 2/5، 3/5 and 5 mg/kg/day flunixin meglumine respectively. Rats in group 4 received normal saline، as control. At the end of the experiment، rats in group 4 were euthanized and with dead rats in other groups were necropsized. Histopathologic examinations showed that the most prominent microscopic changes as infarction and medullary necrosis were in group 3. The results of the present study revealed that nephrotoxicity of flunixin meglumine is dose dependent and consumption of this drug must be with caution.
 • Page 9
  Theranekron is an alcoholic extract of the venom of Tarantula cubensis، which effects on demarcation and epithelialization of inflammatory tissue. Although، there are a few reports about the effects of theranekron on the inflammation process، it can be used in cow، horse، sheep، goat، pig and dog. The aim of the present study was to investigate the anti-inflammatory effects of theranekron following subcutaneous administration. For this purpose، thirty rats (weight 250 ± 30 gr) were chosen and divided randomly into two groups. Under sterile condition، a circular incision of 1. 5 centimeters of diameter was created in each rat on back. Rats in group one received 1μg/kg theranekron after surgery and at day 4 after surgery، subcutaneously. Rats in group two received the same volume of normal saline at similar times، subcutaneously. On the day seven after surgery، rats were anaesthetized and from the site of wounds specimens were taken. The same time from the heart of each rat 2 ml blood was collected. The results of the present study showed that theranekron can prevent the blood picture changes. In addition، histopathological studies showed that at the site of surgery، there are less inflammatory cells in the rats of group one compared to group two. From the results of the present study، it can be concluded that theranekron can be used as an anti-inflammatory agent.
  Keywords: Rat, Wound, Theranekron, Inflammation
 • Page 15
  Diarrhea is the primary cause of deaths in the immune incompetent neonatal calves. On the other hand، a functional immune system requires nutrient (such as; energy، proteins، minerals and vitamin A، D and E) inputs for cellular production and maintenance. The interaction between efficient immune system and measure pathogens that cause diarrhea is very important. To this reason and to determine the mineral changes during diarrhea، selenium، zinc and copper concentration in serum were measured by Potentiometric Stripping Analaysis (PSA) and Constant Current Stripping Analysis (CCSA) methods in 35 healthy and 35 calves with diarrhea. Results indicated that serum concentration of copper in diarrheic calves was significantly lower than that healthy ones (P<0. 05). This finding may describe the copper role on preventing and treatment of diarrhea.
  Keywords: Selenium, Diarrhea, Zinc, Minerals., Copper, Calf
 • Page 23
  Salmonellosis is concidered as one of the most widespread infectious diseases in industrialised as well as developing countries because of wide range of Salmonella serotypes and different resourses. Fortunately the incidence of thyphoid fever has decreased but non-typhoidal salmonellosis has increased in recent years. Clinical diagnosis by signs and symptoms is very difficult because they are not specific. Different methods have been used for laboratory diagnosis of Salmonella infections that include isolation of bacteria and serological methods. The serological methods are popular in developing countries since the isolation of bacteria is time consuming and is not suitable for epidemiological studies. The aim of this study was evaluation of rapid slide agglutination test (SAT) in primary diagnosis of salmonellosis caused by group B Salmonella.Four hundred and thirty five blood samples were collected from 262 and 173 male and female outpatients respectively in Esfahan, Iran. The presense of anti-salmonella antibodies determined by SAT using coloured antigen. The anti-salmonella titres of all sero-positive and 50 sero-negative sera were determined by tube agglutination (Widal O) and slide tests.One hundred and twenty four (28.5%) sera were positive and 311 (71.5%) were negative by SAT. The anti-salmonella antibodies titre of 51(41.1%), 44 (35.5%), 21(16.4%) and 8 (6.5%) were <20, 20, 40 and 80 respectively. The GMT (geometrical mean titre) of positive samples was 27.8. At all, 6.5% of samples were seropositive included 62.5% female and 27.5% male. The mean of WBC in patients with titre equal or more than 80 was 8675. There was a significant difference between WBC of titre 80 and <80 but no difference between titre 80 and <20 (p<0.05). So WBC count is not a valuable factor in primary diagnosis of seropositive samples. None of seronegative sera in SAT showed positive results by Widal test. We foun...
  Keywords: screening test, salmonella typhimurium, ..., couloured antigen
 • Page 29
  Squamous cell carcinoma is a malignant tumor of epithelial keratinocytes occurs in domestic animals and birds. A two-years-old pigeon with a mass of abnormal tissue on the lower left eyelid was refered to veterinary clinic of Shahid Bahonar University of Kerman. After examination, surgical treatment was done. Histopathologic evaluations revealed the invasion of tumurous keratinocytes into the dermis. Hyperkeratosis, acanthosis and keratin pearls were characteristic. Based on microscopic findings, squamous cell carcinoma was diagnosed. Macroscopic and microscopic findings in the present article are different from previous reports. According to the authors knowledge this is the first report of squamous cell carcinoma in pigeon.
  Keywords: squamous cell carcinoma, eyelid, pigeon
 • Page 33
  The objective of the present study was comparative assessment of serum beta-hydroxy butyraye and Rothera test on milk for diagnosis of subclinical ketosis in high production dairy cattle. Serum and milk samples of 100 dairy cattle around Zarghan city were taken at 1, 2, 4, 6 and 8 weeks post parturation. Rothera test was positive in 30 samples. Considering the concentration if 1000 and 1200 µmol/L of serum betahydroxybutyrate for diagnosis of subclinical ketosis, the Rothera test was positive for 42 and 32 milk sampels. Using the concentration of 1000 µmol/L of serum betahydroxybutyrate as indication of subclinical ketosis, the sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value were 70%, 100%, 100% and 83% respectively. Considering the concentration of 1200 µmol/L of serum betahydroxybutyrate as indication of subclinical ketosis, the sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value were 94%, 100%, 100% and 97% respectively. Therfore it was concluded that the Rothera test on milk samples can be used as an easy and rapid test for diagnosis of sun clinical ketosis in cattle. The highest prevalence of subclinical ketosis in dairy cattle was at 4 weeks post parturition.
  Keywords: serum betahydroxybutyrate, Rothera test, Milk, Subclinical ketosis, high producing dairy cattle
 • Page 41
  A male lamb was born in mixed sheep and goat (with 650 head) flock in South- East of Tabriz (Hervy) on January 11, 2007. The breed of this lamb was Gezel and showed brachygnathia and Cleft palate. Lambing of ewe was associated with dystocia. On physical examination day, lamb was 2 days old. The dam had not anomalies in previous lambing (according to client speech). Macroscopic examination presents the case had not palate (hard and soft) and length from nostril to commissure of the lip measured 11 cm. In maxilla was an opening with 1.5 cm in width and 8 cm in length. The mandible bone had not any joint connection with temporal bones in both sides. The length of mandible was 7 cm. Analysis of urine and blood samples presented any significant variation expect a mild lymphopenia (2580/µl). Feeding of this flock was on pasture and occasionally with little wheat silage; bread and bran were given in necessary time. It is suspected that multiple genes cause congenital anomaly in skeletal system and distinguished a single gene is very difficult, especially when the clinical case is very few for study. Teratogenic factor such as toxic plant is one of major etiology in congenital anomalies that always should be considered.
  Keywords: Cleft Palate, Congenital Anomalies, Brachygnathia, Lamb
 • Page 47
  In vitro fertilization (IVF) leading to pregnancy has been studied from long time ago and many experiments have been carried in this aspect. One of the animals used as a mammal model was rabbite in which the first steps of IVF technology have been tested. These research is now routinely carried to find more suitable media, detect effective factors as well as eliminate unwanted ones. Of media used for in vitro fertilization of rabbite Oocytes are M16 and BO but it is not yet known which is more suitable. The aim of this study is to compare them concerning IVF and the subsequent development of zygotes derive in the experiments.Semen were collected from bucks by an artificial vagina centrifuged in M16/BO, sperm concentration, viability and motility were assessed and then were transferred into a CO2 incubator until they were used for IVF. Oocytes were washed out from oviducts of duperovulated does into the same media. Twenty for to 48 h post insemination zygotes were examined for assessment of fertilization and fuether development.Result showed that significantly (p<0/05) higher penetration rates were obtained in M16 medium (31.25%) comparing to those inseminated in BO medium (17.07%). Superisingly, the 4-cell embryos were significantly (p<0/05) higher penetration rates were obtained in BO medium comparing to M16 medium (57.15% and 24% 4 cell stage for BO and M16 media respectively). The results of the present study indicated that although fertilization rates of rabbit oocytes are higher in M16 medium comparing to BO medium, it is likely that fertilization in BO medium can support further development of rabbite zygotes.
  Keywords: Media, BO, IVF, Rabbit, M16
 • Page 53
  This study was to determine the bacterial contamination of industrial eggs in Esfahan city randomly.250 eggs were collected, from the stores of the city and were examined for isolation of bacteria from inner shell, albumen and vitelline using selective enrichment broth and agar to isolate the Salmonellae, E.coli, Klebsiella, Citrobacter and proteus.The results showed that 10.8% (27/250) of samples were contaminated with gram negative bacteria, E.coli (7.2%), Klebsiella (1.6%), Proteus (1.6%) and citrobacter (0.4%). The results showed that 8% of inner shell, 6% of albumen and 5.2% of vitelline were contaminated at least with one of the isolated bacteria, no salmonella were isolated from the tested samples.
  Keywords: Egg, Bacterial contamination, Esfahan
 • Page 59
  This study evaluated the humoral immune response of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) against Streptococcus iniae, a regional fish pathogen, the aetiological cause of streptococcosis with a septicemic infection in rainbow trout cultured in Fars province as well as other provinces in Iran. For this, two different preparation of antigens including heat killed and formalin killed antigens were prepared. Ninety fish in six groups were exposed to these antigens via three routes of administration including intraperitoneal injection (107 killed bacterium/fish), immersion (107 killed bacterium/ml) and oral (107 killed bacterium/fish). For control group 15 rainbow trout injected with phosphate buffered saline were used. Fish were bled 30 days after immunization, serum sample was collected from each fish and the fish humoral response was detected by ELISA. Results showed that using both antigens by injection route induced the highest humoral response similarly. Immersed fish in both antigens showed significant humoral responses with a significant higher response by heat killed streptococcal antigens (P<0.05). Oral immunization of rainbow trout with streptococcal antigens did not reveal a significant immune response when compared with control.
  Keywords: Bacterin, Humoral immunity, Streptococcus iniae, Rainbow trout
 • Page 67
  To evaluation of clinical examination for differential diagnosis of navicular region pain from other forms of palmar heel pain in the forelimb of horses the present study was undertaken.Thirty four horses with lameness referable to the palmar aspect of the hoof based on their response to the palmar digital nerves analgesia were divided into 2 groups based on their response to both distal interphalangeal joint and navicular bursa analgesic injection. Horses that were profoundly improved by both analgesic blocks were considered to have navicular region pain whereas, all other horses were considered to have other cause of palmar heel pain. The responses to various diagnostic tests such as hoof tester, distal limb flexion and frog and toe wedge tests were compared between the groups.For all diagnostic tests, sensitivity, specifity, accuracy and positive predictive values for navicular pain were calculated. Nineteen of 34 horses had navicular region pain. There was no difference in the responses between groups.The single most accurate diagnostic test was analgesia of the distal interphalangeal joint for navicular region pain.
  Keywords: Navicular disease, Horse, Local analgesia, Lameness
 • Page 75
  The effects of starvation and its correlation with heamatocrit and water content are studied in rainbow trout. A rise in whole weight and length was found in fed animals. heamatocrit was reduced and it has significant change in fed and unfed group. Significant differences were observed for the most morphological indexes in feeding group. A decrease in moisture content in the muscle composition in induced by feeding. Despite of increase in water content of unfed group, Changes in water content were not significant in either group. Results indicate that starvation can significantly reduce condition factor and dry weight (p<0.05). Negative correlations were found between water content and so most of the other factors measured in fed group and between heamatocrit and most of the other factors measured in unfed group. Positive correlations were seen between dry weight and condition factor in both group, but that its significantly in feeding group.
  Keywords: Correlation., ..., starvation, rainbow trout