فهرست مطالب

آینه پژوهش - سال بیست و پنجم شماره 1 (پیاپی 145، فروردین و اردیبهشت 1393)
 • سال بیست و پنجم شماره 1 (پیاپی 145، فروردین و اردیبهشت 1393)
 • 138 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/04/05
 • تعداد عناوین: 17
|
 • مقاله
 • محمد مهدی مجاهدی صفحه 5
  سرقت علمی و ادبی در اخلاق حرفه ای نشر و پژوهش فارغ از نیت مرتکبان یا شخصیت ایشان، تعریف می شود. شناسایی و مراعات حق مالکیت معنوی که بن مایه اصلی اخلاق نشر و و پژوهش است، تابع دو تحول مفهومی بزرگ است که هم بسته یک دیگرند، یکی دگرگونی دانشوری به «کار» علمی، و دیگری تحول دانش به «کالای» علمی. نویسنده در نوشتار حاضر به وجه تکنولوژیک نهاد نشر و پژوهش و اخلاقیات و آداب شناسی هم بسته آن می پردازد. وی در راستای این هدف، ابتدا مقدمه ای در باب تکنولوژی به نحو عام، و نهاد نشر و پژوهش به نحو خاص، و اخلاق مواجهه با آنها بیان می دارد. سپس مطالبی در خصوص اخلاق نشر و پژوهش ارائه نموده و استدلال های خود را پیرامون ضرورت بازگشت به اخلاق حرفه ای پژوهش و نشر مورد بحث و جمع بندی قرار می دهد.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای نشر، اخلاق حرفه ای پژوهش، آداب پژوهش، اخلاق پژوهش، سرقت علمی، سرقت ادبی
 • راضیه سلیمانی، عبدالحسین طالعی، علیرضا هویدا صفحه 16
  تعیین میزان انطباق چکیده مقالات مجلات با استانداردهای چکیده نویسی، محکی برای برآورد فاصله با استانداردها و ایجاد هماهنگی در چکیده ها و جلوگیری از چندگانگی و پراکندگی در ارائه آنهاست. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان انطباق چکیده های فارسی مقالات نشریات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث منتشره طی سال های 1387 تا 1389 با استاندارد ایزو 214 به رشته تحریر درآمده است. پژوهش، کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل 8 عنوان نشریه علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث (40 مجلد و 333 چکیده) است. روش گردآوری اطلاعات، مراجعه به شکل چاپی نشریات و مطالعه چکیده های فارسی مقالات بوده و ابزار گردآوری آن، سیاهه وارسی است که بر اساس عناصر استاندارد بین المللی ایزو 214 استخراج شده است. داده های دریافتی از سیاهه با استفاده از نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس. مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میانگین مطابقت چکیده های جامعه پژوهش با استاندارد ایزو 214، 38/69% است. همچنین مشخص شد که در میان نشریات علمی پژوهشی قرآن و حدیث، قرآن شناخت (4/82%) بیشترین میزان مطابقت و پژوهش دینی (63/64%) کمترین میزان مطابقت را با استاندارد داشته است. به طور کلی، نشریات مورد بررسی از جهت مطابقت با استاندارد ایزو 214 در سطح مطلوبی قرار دارد، اما بررسی میانگین رعایت معیارهای اساسی چکیده نویسی در آنها نشان دهنده سطح نامطلوب چکیده های مقالات بوده و ارتقاء در سطح چکیده نویسی را می طلبد.
  کلیدواژگان: چکیده نویسی، استاندارد ایزو 214، نشریات علوم قرآن و حدیث
 • محمدرضا رهبریان صفحه 26
  اگر چه قم در آینه اشعار شاعران نمود چشمگیر نداشته است؛ ولی باز از میان شعرها و جملات و ضرب-المثل هایی که به نحوی، نام قم در آنها وارد شده، و یا در ارتباط با قم ساخته شده اند، می توان دریافت که قم تا چه اندازه و در چه دوره و با چه لحن و بیانی کانون توجه شاعران و مردمان بوده است. نویسنده در نوشتار حاضر کوشیده است نمود قم را در برخی از متون ادبی و نیز ضرب المثل و شعر رایج در فرهنگ عامه، مورد کاوش قرار دهد.
  کلیدواژگان: شهر قم، ادبیات، فرهنگ عامه، ضرب المثل
 • نقد و بررسی کتاب
 • ناصر حیدرزاده صفحه 43

  ابوعبدالله حسین بن ابراهیم جورقانی عالم قرن ششم در کتاب خود تحت عنوان الاباطیل و المناکیر و الصحاح و المشاهیر، کوشیده است روایات باطل را با ذکر روایاتی مشهور و صحیح بازشناساند. نویسنده در نوشتار حاضر، مطالب خود را با بیان شرح حال مولف کتاب، مشایخ و شاگردان و مذهب وی، آغاز و در ادامه، جورقانی را در نگاه دانشمندان بررسی می نماید. معرفی کتاب الاباطیل و المناکیر و سایر آثار جورقانی، ویژگی های ساختاری و محتوایی کتاب و روش جورقانی در تالیف آن، از دیگر مباحث مطرح شده در نوشتار می باشند. نویسنده در نهایت، نوشتار را با بیان منابع جورقانی در تالیف الاباطیل، نسخه های کتاب، دیدگاه های دیگران درباره الاباطیل و تاثیر آن بر آثار بعدی، و اشکالات جورقانی در نقد و بررسی روایات، به پایان می رساند.

  کلیدواژگان: جورقانی، الاباطیل و المناکیر، احادیث صحیح، احادیث ضعیف، روایات باطل، روایات صحیح
 • عبدالحسین طالعی صفحه 55
  کتاب «آیه تطهیر در آیینه ادبیات عرب» نوشته زهره اخوان مقدم، پژوهشی درباره آیه تطهیر است که محور اصلی آن، کاربرد درونمایه آیه تطهیر در ادبیات عرب است. کتاب مذکور مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اخوان در سال 1381 در رشته ادبیات عرب بوده که در سال 1392 توسط انتشارات نبا به چاپ رسیده است. نویسنده در نوشتار حاضر، به اختصار به تشریح محتوای فصول کتاب پرداخته و سپس پیشنهاداتی را در رفع کاستی های محتوایی، چاپی، و ویرایشی اثر ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: کتاب آیه تطهیر در آیینه ادبیات عرب، زهره اخوان مقدم، آیه تطهیر، نقد و بررسی کتاب
 • علی صیادانی صفحه 59
  کتاب «الازهیه فی علم الحروف» نوشته علی بن محمد هروی نحوی، اثری در زمینه نحو، از اولین کتاب هایی است که به طور مفصل به حروف و کاربردهای آن پرداخته است. نویسنده نوشتار حاضر را با هدف بررسی محتوایی کتاب مذکور، به رشته تحریر درآورده است. وی نوشتار خود را با بیان خلاصه ای از زندگانی نویسنده کتاب و آثار وی آغاز و در ادامه، ارزش علمی کتاب و فصول آن را تشریح می نماید. شیوه هروی در نگارش کتاب، مقایسه کتاب با کتاب مغنی اللبیب، اصول نحوی و نظریات نحوی جدید موجود در کتاب الازهیه، از دیگر مباحث مطرح در نوشتار حاضر می باشند. نویسنده مطالب خود را با بیان دیدگاه خود نسبت به استشهاد به حدیث در کتاب الازهیه و اسلوب هروی در ارائه شواهد شعری، به پایان می رساند.
  کلیدواژگان: کتاب الازهیه فی علم الحروف، علم نحو، علی بن محمد هروی نحوی، اصول نحوی
 • سعید کریمی صفحه 65
  کتاب اقتدا به محمد (ص) از جمله مهم ترین آثاری است که توسط اسلام شناس معاصر کارل ارنست در پاسخ به تصورات نادرست درباره اسلام در غرب، به رشته تحریر درآمده است. نویسنده در نوشتار حاضر، به مقایسه ترجمه آقایان قاسم کاکایی و حسن نورائی بیدخت از کتاب مذکور و باز نمودن محاسن و معایب آنها همت گماشته است. به دلیل اهمیت زیاد فصل پنجم کتاب یعنی معنویت در عمل، نویسنده تمرکز خود را بر این فصل قرار داده و بررسی کوتاهی نیز بر سایر فصول دارد. وی در راستای این هدف، عبارات و کلماتی را در دو ترجمه مقایسه کرده و گاهی پیشنهاد خود را نیز به آنها افزوده است.
  کلیدواژگان: کتاب اقتدا به محمد (ص)، کارل ارنست، چهره اسلام در غرب
 • محمدرضا پیر چراغ صفحه 70
  کتاب نظریه السنه فی الفکر الإمامی الشیعی التکون و الصیروره پژوهشی درباره سنت و حجیت آن از دیدگاه فقی هان شیعه است. نویسنده کتاب با نگاه تاریخی تحلیلی، یک دوره اعتبار حدیث شیعه را از منظر این دانشمندان در دوره زمانی عصر حضور ائمه (ع) تا عصر حاضر، مورد بررسی قرار می دهد. وی سعی دارد اثبات کند که شیعه در هیچ دوره تاریخی به سنت ظنی عمل نکرده است و بر همین اساس در 5 فصل اول سنت را در دوره حضور معصومان (ع)، قرن چهارم تا هفتم، قرن هفتم تا نهم، قرن دهم و یازدهم (اخباریون) و عصر حاضر مورد کاوش قرار می دهد. در فصل ششم بحثی پیرامون جریان های نقدگرای حاضر داشته و در نهایت به ارائه مطالبی درباره حجیت سنت ظنی در حوزه غیر فقه و احکام پرداخته است. نویسنده نوشتار حاضر، با هدف معرفی کتاب مذکور، نخست معرفی مختصری از مولف کتاب ارائه می نماید. در ادامه، با معرفی کتاب و ذکر اهداف و سوالات نویسنده آن، فصول کتاب را نام برده و به اختصار محتوای آنها را مورد مداقه قرار می دهد.
  کلیدواژگان: حدیث شیعه، سنت، کتاب نظریه السنه فی الفکر الامامی الشیعی التکون و الصیروره، حیدر حب الله، حدیث شیعی، جریان های نقدگرای حدیث، سنت ظنی
 • دیگر نگاشته ها
 • محمدحسین رفیعی صفحه 83
  نوشتار حاضر مشتمل بر معرفی برخی مقالات لاتین در حوزه مطالعات اسلامی است که تاکنون ترجمه و منتشر نشده اند. نویسنده در نوشتار حاضر تلاش دارد در راستای معرفی مقالات، به اختصار محتوای هر یک از مقالات را مورد مداقه قرار دهد. برخی از عناوین مقالات معرفی شده بدین شرح اند:1. سعید حوی: اندیشمندی بنیادگرا در سوریه جدید2. سعید حوی و احیاگری اسلامی در سوریه بعثی3. ایگناتس گلدتسیهر؛ پلی بین اسلام، مسیحیت و یهودیت4. بررسی مطالعات اخیر در تاریخ تشیع متقدم5. تاریخ نگاری ترکان عثمانی در قرن نهم: بررسی مورخین بایزید اول و بایزید دوم
 • کتاب شناسی موضوعی
 • بهروز همایی صفحه 99
  آقا علی مدرس طهرانی یکی از پنج چهره شاخص حکمت متعالیه، بواسطه ابتکارات متعدد فلسفی اش از زمان حیات به «حکیم موسس» معروف شده است. وی از قوی ترین شارحان آراء صدرالمتالهین است. تاثیرگذاری مدرس طهرانی در زمینه علوم عقلی باعث گردیده که کتاب ها، مقالات، و پایان نامه هایی پیرامون شخصیت، آثار، آراء و اندیشه های وی تالیف گردد. نویسنده نوشتار حاضر با هدف شناساندن این پژوهش ها به جامعه علمی، اطلاعات کلیه آثار مرتبط با ایشان را گردآوری نموده است. موضوع این آثار مشتمل بر زندگی-نامه، کتاب ها، آرا و افکار مدرس طهرانی است که نویسنده به ارائه اطلاعات کتابشناسی و چکیده 48 منبع، شامل 27 مقاله، 13 پایان نامه و 8 مقاله کتابی، همت گماشته است.
  کلیدواژگان: آقا علی مدرس طهرانی، حکیم موسس، حکیم زنوزی
 • تازه های نگارش و نشر
 • نیره خداداد شهری صفحه 113
 • نیره خداداد شهری صفحه 116
 • نیره خداداد شهری صفحه 119
 • اسماعیل تاج بخش صفحه 121
 • اسماعیل مهدوی راد صفحه 124
 • اسماعیل مهدوی راد صفحه 127
 • اخبار
 • ناصرالدین انصاری صفحه 129
|
 • Muhammad Mahdi Mojāhedi Page 5
  Plagiarism in the research and publication ethics is defined regardless of the intention or the character of the perpetrators. Recognition of and respect to the intellectual rights of ownership which is the base of the research and publication ethics depend on two large conceptual developments which are correlated: the development of erudition to the academic work; and the development of knowledge to academic goods. In the present paper, the author focuses on the technological aspect of the research and publication institute and its correlated ethics. Regarding this, he, first of all, writes an introduction to the technology in general, the research and publication institute in particular, and the ethics of dealing with them. Then, he presents some issues regarding the ethics of research and publication, and sets forth his arguments about the necessity of return to the ethics of research and publication.
  Keywords: ethics of research, ethics of publication, Plagiarism
 • Alirezā, Hoveidā, Abdolhosein Tā Leie, Rāzie Soleimāni Page 16
  Determining to what extent the abstracts of the journals articles are in compliance with the regulations of abstract writing is a touchstone to systematize the abstracts and prevent their dispersion. Thus, in the following article it is tried to evaluate the extent to which the Persian abstracts of the journals of Qur’an and Hadith Studies, Published in 1387-1389, are consistent with ISO 214 regulations and standards. This research is carried out using survey research method. Statistics show there are eight journals of Qur’an and Hadith Studies (40 volumes, and 333 abstracts). For data collection, the printed journals are referred to and the Persian abstracts are studied carefully. Besides, the information gathering tool is the checklist arranged based on theinternational ISO214standardelements. The information collected based on the checklist has been analyzed using S.P.S.S software. The findingsofthis studyindicatethatthe averagecompliancebetween the abstracts and ISO214 is 69/38%. It has also been found out that, among all the journals, Qura’n Understanding (82/4%) has the highestlevel of compatibilityandReligiousStudies(64/63%) hasthe lowestcompliancewiththestandard. All in all, the reviewed publications have a desirable level of compatibility with ISO 214 standards; however, checking them out in writing to see how much they follow the basic criteria of abstract writing indicates that they are not in a desirable level and their level of writing needs to be promoted.
  Keywords: abstract writing, ISO 214 standards, Quran, Hadith publications
 • Muhammad Reza Rahbariā, N Page 26
  Qom has not been significantly present in the poets’ poems; however, based on the poems, sentences and proverbs in which the name of this city is mentioned, one can perceive to what extent and in which era this city has drawn the poets and people’s attention. In the present study, the author has tried to explore the symbol of Qom in certain literary texts, proverbs, and the poems common among folk.
  Keywords: Qom, literature, popular culture, proverb
 • Nasir Heydarzade Page 43

  Abu AbdollāhHosein bin IbrāhimJeverghāni, the sixth century scholar, in his book Al-abātilva Al-manākirva Al-Sehāhva Al-mashāhir has tried to identify the false hadith via mentioning the famous and authentic ones. In the following paper, the writer, first of all, provides a short account of the author’s life, his students, and religion. Then, he goes on to discuss the scholars’ opinions regarding Jeverghāni. Following this, he introduces the book, and explains about its structural and content features. Finally, he talks about the references which Jeverghāni has used in writing the book, different copies of the book, scholars’ ideas about this book, its influence on the works written afterwards, and Jeverghāni’s problems in examining the hadiths.

  Keywords: jeverghāni, Al, abātilva Al manākir, authentic hadiths, unreliable hadiths
 • Abdolhosein Tā, Leie Page 55
  The Verse of Purification in the Mirror of Arabic Poetryby ZohreAkhavānMoghaddam is a research about the verse of purification, and focuses on its application in Arabic Literature. This book is derived from Akhavān’s Master thesis, and is published by Naba’ Publication in 1392. In the following article, the author is going to explain about the chapters of the book, and to give some recommendation to help remove the editorial and typographical deficiencies along with the problems of its content.
  Keywords: The Verse of Purification in the Mirror of Arabic Poetry, ZohreAkhavānMoghaddam, the verse of purification, book review
 • Ali Saiiādāni Page 59
  Al-azhie fi Elm Al-horouf, a book on syntax, by Ali bin Muhammad HaraviNahvi is among the first works which have in details studies the letters and their applications. Having the intention of examining the content of the book, the author firstly presents a brief biography of the writer and introduces his works. Then, he talks of the value of the book and explains its chapters. Moreover, he compares this book with Moqni Al-labÐb, and speaks about Haravi’s writing method in addition to the syntactic principles and theories which are introduced in the book. In the last part, the author puts forward his ideas regarding invoking the hadith in Al-azhie, and Haravi’s techniques in presenting poetic evidence.
  Keywords: Al, azhie fi Elm Al horouf, syntax, Ali bin Muhammad HaraviNahvi, syntactic principles
 • Saied Karimi Page 65
  Following Muhammadis one of the most important works written by Carl Ernest, a contemporary Islamologist, in response to the misconceptions about Islam in West. In the following work, the author compares the two translations of this book done by Ghāsemkākāie and HasanNourāieBidokht, and discusses their advantages and flaws. Because of the importance of the fifth chapter of the book, named Spirituality in Action, the author has focused on this part, and briefly studied the other chapters of the book. Regarding this, he compares the words and phrases used in these two translations; and in some cases adds his own suggestions.
  Keywords: Following Muhammad, Karl Ernest, Islam in the West
 • Muhammd Reza Peercheragh Page 70
  Nazarie Al-sunnat fi Al-fikr Al-imami Al-Shiite Al-takawonva Al-Serourais a study of tradition and its authenticity in view of Shia jurists. The author of the book has used a historic- analytic approach to examine the validity of the Shia hadith in view of these scholars from the era of Imams (AS) to the present day. He tries to prove that Shia has never acted according to the probable tradition; therefore, he has explored the tradition in the era of Imams (AS), from the fourth to the seventh century, from the seventh to the ninth century, the tenth century, and the eleventh century subsequently in the first five chapters. In the sixth chapter, there is a discussion about the current criticism, and then the author goes on to talk about the authenticity of the probable tradition in the areas other than jurisprudence and ahkām (Islamic laws). In the present work, the writer intends to provide a report of this book; therefore, he, firstly, speaks briefly about its author. Then, he discusses the author’s goals and questions, names the chapters, and examines their content.
  Keywords: Shia hadith, tradition, Nazarie Al sunnat fi Al fikr Al imami Al Shiite Al takawonva Al Seroura, HeidarHobollāh, hadith criticism, probable tradition
 • Muhammad Hussein Rafiie Page 83
  The present article introduces some English articles regarding Islamic Studies which have not been translated and published yet. Here, the author tries to examine the content of each of them. Some of the titles of the articles presented are as follows: Sa’idHavvi: Fundamentalist Thinking in New Syria Sa’idHavvi: Islamic Revivalism in Baathist Syria IgnazGoldziher: A Bridge between Islam, Christianity, and Judaism Review of Recent Studies on Early Shiism Ottoman Turks’ Historiographyin the ninth century: Exploring historiographers in the era of BāyazidI andII
 • Behrouz Homāie Page 99
  Aghā Ali ModarresTehrāni is one of the five outstanding scholars in HikmatMote’ālie (transcendental wisdom), who has become famous as “Hakim Moases” because of his various philosophic innovations. He is one of the strongest explicators of MullāSadrā’s ideas. ModarresTehrāni’s effectivenessin the field ofrational sciencehas causeddifferent books, articles, and thesesconcerning thecharacter,work, opinions and viewsof histobepublished. In order to introduce these studies to the academic community, the author of this article has gathered data of all the works related to him. These works contain his biography, his works, and his ideas. The author provides the bibliographies and abstracts of 48 sources including 27 essays, 13 theses, and 8 papers in the book.
  Keywords: Aghā Ali ModarresTehrāni, Hakim Moases, Hakim Zonouzi
 • Naseraddin Ansari Page 129