فهرست مطالب

محیط زیست و توسعه - پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1392)

نشریه محیط زیست و توسعه
پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/10/28
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علی جعفری* صفحات 5-12
  در سیماهای سرزمینی که بیشترین درصد آنها به کشاورزی یا جنگلداری تغییر یافته، مهمترین چالش فرا روی مدیران، برنامه ریزان، پژوهشگران و بهره برداران از اراضی، حفاظت از تنوع زیستی است. در این مقاله، مجموعه ای از راهبردها که دو جنبه مهم از سیمای سرزمین یعنی الگوها یا ساختار و فرایندها یا عملکرد را مدنظر قرار می دهند ارایه شده و براساس آنها، راهکارها و اقدامات مدیریتی به منظور پیشگیری یا رفع مشکلات احتمالی در یک سیمای تولیدی (کشاورزی) پیشنهاد شده است. به منظور درک بهتر اصول و راهکارها، به ویژه برای مدیران و بهره برداران از اراضی که ممکن است آشنایی کمتری با مبانی اکولوژی داشته باشند، و لذا در به کارگیری آنها دارای تردید باشند، مبانی نظری هر یک از راهبردها نیز ارایه شده است. همچنین، بر این نکته تاکید شده است که این راهبردها و راهکارهای مدیریتی جنبه کلی و عمومی دارند و براساس شرایط طبیعی و انسانی حاکم بر هر سیمای سرزمین باید جزئیات آنها مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد و سپس اقدامات مدیریتی پیشنهاد و به مرحله اجرا گذاشته شوند.
  کلیدواژگان: تنوع زیستی، سیمای سرزمینی کشاورزی، الگو، فرایند، راهبردهای حفاظتی
 • سمیه گلدوی*، مرجان محمدزاده، عبدالرسول سلمان ماهینی، علی نجفی نژاد صفحات 13-22
  تغییرات کاربری زمین یکی از مهم ترین معضلات جهانی است که اثرات زیادی را بر محیط زیست بر جای می گذارد. مدل سازی مکانی تغییرات کاربری زمین، فنی برای درک فرآیندهای تغییر کاربری زمین از نظر محل و مقدار تغییر است. امروزه رهیافت های گوناگونی برای مدل سازی تغییرات کاربری زمین توسعه یافته اند. مدل Geomod یکی از روش های مدل سازی تغییرات کاربری زمین است که در مطالعات بسیاری استفاده شده است. در مطالعه حاضر کاربرد و نحوه اجرای این مدل جهت مدل سازی تغییرات کاربری زمین بیان شده است. در مدل Geomod، تنها یک طبقه کاربری یا پوشش زمین استفاده می شود و تنها انتقال از یک طبقه کاربری زمین را به طبقه دیگر و برعکس پیش بینی می شود. برای اجرای مدل نیاز به نقشه های کاربری زمین چندزمانه است که تصاویر ماهواره ای چند زمانه جهت تهیه نقشه های کاربری زمین استفاده می شوند. سپس این نقشه ها برای آشکارسازی تغییرات کاربری زمین با روش مقایسه پس از طبقه بندی استفاده می شوند. سپس، عوامل موثر بر ایجاد تغییرات در کاربری ها تعیین و پس از بررسی هم راستایی چندگانه بین متغیرها، متغیرهای نهایی برای اجرای مدل سازی استخراج می شوند. اعتبارسنجی نتایج مدل با استفاده از ماژول Validate در نرم افزار ایدریسی و محاسبه معیارهای کاپا انجام پذیر است. با استفاده از نتایج مدل، می توان شرایط آینده منطقه را مدل سازی نمود. در بسیاری از مطالعات مدل سازی تغییرات کاربری زمین کاهش اراضی جنگلی و مرتعی و افزایش اراضی کشاورزی و مناطق شهری مشاهده شده است که این امر وضعیت نامناسب تغییرات کاربری زمین را در سراسر جهان نشان می دهد. بنابراین انجام اقدامات مدیریتی و حفاظتی برای حفظ این سرمایه های طبیعی و کنترل و مدیریت نحوه توسعه شهری و اراضی کشاورزی ضروری است. در این میان مدل Geomod یک مدل مناسب و قابل استفاده در بسیاری مناطق و با داده های مورد نیاز در دسترس است که برای مدل سازی این تغییرات مناسب است.
  کلیدواژگان: تغییرات کاربری زمین، مدل Geomod، پیش بینی آینده
 • مسعود قزوینی، هادی ویسی*، عبدالمجید مهدوی دامغانی، کورس خوشبخت، هومان لیاقتی، محمدعلی نجاتیان، مجید دکامین صفحات 23-30
  در طول دهه های اخیر، با توجه به رشد جمعیت و لزوم تامین امنیت غذایی، فشار بر منابع طبیعی افزایش یافته است. هر چند این فشار در کوتاه مدت تا حدودی چالش امنیت غذایی را مرتفع ساخته، ولی ردپای محیط زیستی عمده ای را بر جای گذاشته است. امروزه جهان با چالش های اساسی برای تولید پایدار محصولات غذایی مواجه است که این موضوع موجب شده تا کشورهای مختلف سیاست های توسعه پایدار کشاورزی را در دستور کار خود قرار دهند. این مقاله مدیریت پایدار سرزمین را به عنوان رهیافتی نوین برای مواجهه با مسایل محیط زیستی بخش کشاورزی معرفی کرده است. در این رابطه علل ظهور، تاریخچه، مبانی، ابعاد و راهبرد و تعاریف مدیریت پایدار سرزمین تبیین گردیده است. همچنین، حفظ و ارتقای خدمات اکوسیستمی (بهره وری)، کاهش سطح ریسک تولید (امنیت)، حفاظت از پتانسیل منابع طبیعی (حفاظت)، پایایی اقتصادی (پایایی)، و مقبولیت اجتماعی (پذیرش) به عنوان اهداف مدیریت پایدار سرزمین معرفی و توصیف شده است. در پایان، برای دستیابی به این اهداف، سازوکارها و راهبردهای سیاست گذاری، توسعه فن آوری، گسترش و تسهیم دانش، اولویت بندی مخارج و تعیین روش های مناسب تامین مالی پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت پایدار سرزمین (SLM)، چارچوب ارزیابی مدیریت پایدار سرزمین (FESLM)، توسعه پایدار، بهره وری، راهبرد
 • حسین خباز جلفایی*، شیما عظیمی صفحات 31-40
  قارچ کش ها ترکیبات شیمیایی بالقوه خطرناکی هستند که با مصرف صحیح آنها در عرصه های کشاورزی به منظور کنترل بیمارگرهای قارچی باعث افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی می شوند ولی در صورت استفاده ناآگاهانه و نادرست، می توانند مشکلات جدی برای محیط زیست به طوراعم، کاربر قارچ کش (کشاورز یا کارگر سم پاشی کننده) و مصرف کننده محصولات سم پاشی شده (تقریبا تمام اقشار جامعه) به طوراخص ایجاد نمایند. از 53 قارچ کش ثبت شده در ایران (تا آخر مهرماه 1388) 31 قارچ کش دارای توان بالقوه در ایجاد عوارض مزمن برای سلامتی انسان هستند. از جمله رایج ترین این عوارض می توان به انواع سرطان، جهش، ناقص الخلقگی، اختلالات تولید مثلی و نیز رشد و نموی و اختلال در هورمون های غدد درون ریز اشاره کرد. هدف این مقاله بیان ویژگی های نامطلوب، مخاطرات و عوارض جانبی قارچ کش ها بر سلامتی انسان است که به این وسیله ضمن آگاهی بخشی به جامعه کشاورزی کشور، توجه کارشناسان و مسئولین ذی ربط را بیش از پیش به اثرات جانبی زیانبار قارچ کش ها جلب نماید تا در زمان آزمایش، ثبت و تمدید مصرف قارچ کش ها عوارض زیانبار آن بر سلامتی انسان نیز در نظر گرفته شوند، همچنین کاربران از قارچ کش ها به نحو صحیح، به جا و عالمانه استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: آفت کش، عوارض، بیماری های گیاهی، محصول سالم
 • رقیه بنی اسدی*، سید سعیدرضا احمدی زاده، بهروز اعتباری، علیرضا قمی معتضه صفحات 41-50
  مواد زاید جامد جز جدایی ناپذیر زندگی انسآن ها هستند و تولید انواع این زایدات در کمیت ها و کیفیت های مختلف از بزرگترین معضلات محیط زیستی عصر حاضر است. برای کاهش پیامدهای منفی پسماند، استفاده از ابزارها و فناوری جدید برای یافتن مکان مناسب دفن ضروری به نظر می رسد. امروزه، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، به طور گسترده در برنامه ریزی های محیط زیستی مورد استفاده قرار می گیرند. بسیاری از شهرهای شمالی ایران مانند آستارا هر ساله پذیرای تعداد زیادی از مسافران است. این امر میزان پسماندهای این شهرها را بسیار بالا می برد. از طرف دیگر، شرایط خاص این شهرها لزوم یک مکان یابی صحیح برای دفن زباله را افزایش می دهد. در این مطالعه، عوامل جهت جغرافیایی، آب های سطحی، گسل ها، مناطق حفاظت شده، خاک شناسی، زمین شناسی، سکونتگاه ها و کاربری اراضی، در قالب معیارهای محیط زیستی موثر و فاکتورهای فاصله از جاده اصلی، فاصله از جاده فرعی، شیب، و ارتفاع از سطح دریا در قالب فاکتورهای اقتصادی موثر مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از اولویت بندی فاکتورها به روش تحلیل سلسله مراتبی و تلفیق آن ها در نرم افزار ArcGIS 9.2 و نقشه هایی که براساس مدل منطق فازی ترکیب شدند، مناطق مناسب دارای تمام شرایط لازم انتخاب و پیشنهاد گردید.
  کلیدواژگان: مکان یابی، پسماند شهری، سیستم اطلاعات جغرافیایی، معیار محیط زیستی، معیار اقتصادی، منطق فازی
 • سمیرا اوسطی* صفحات 51-58
  نانوفناوری به سرعت پیشرفت می کند و مصرف روز افزون نانو مواد مهندسی شده در محصولات تجاری، افزایش این مواد در محیط زیست را به دنبال داشته است. اندازه بسیار کوچک نانو مواد منجر به افزایش سطح می شود که ویژگی ها و واکنش پذیری های جدید در مقایسه با موادی با ساختار شیمیایی یکسان و اندازه بزرگتر به آن می دهد. این مواد جدید که به زودی وارد چرخه تولید می شوند منحصر به فردند و نبود مشابه طبیعی این مواد جدید پیش بینی سرنوشت، جا به جایی، واکنش پذیری و سمیت آن ها را در سیستم های محیط زیستی پیچیده می کند. تا کنون تمرکز تحقیقات بر روی تعریف سرنوشت، و اثرات سمی نانو مواد بوده است و به تغییر شکل های احتمالی آن ها زیاد پرداخته نشده است. از آنجا که سیستم های محیطی پویا و غیرقابل پیش بینی اند، تغییرات فیزیکی و شیمیایی و زیستی نانو مواد و واکنش های آن ها و درک خطرات ناشی از آزاد شدن آن ها در محیط زیست پیچیده است. واکنش های اکسایش و کاهش، حل شدن، سولفیده شدن، تجمع و جذب سطحی ماکرومولکول ها و یون ها و مولکول ها همه به آسانی در طبیعت و سیستم های بیولوژیکی رخ می دهد. این تغییر شکل تاثیر زیادی روی رفتار نانو مواد می گذارد. در اینجا ما به اختصار تغییر شکل های شیمیایی، فیزیکی و زیستی نانو مواد مهندسی شده در طبیعت و تغییر رفتار آن ها را مرور می کنیم.
  کلیدواژگان: نانوفناوری، تغییر شکل، محیط زیست، نانو مواد مهندسی شده، تجمع، واکنش های اکسایش، کاهش
 • سپیده سعیدی*، مرجان محمدزاده، عبدالرسول سلمان ماهینی، سید حامد میرکریمی صفحات 59-70
  تحقیقات اخیر اهمیت زیادی به ارزیابی زیبایی شناختی سیمای محیط طبیعی داده اند. ارزش زیبایی شناختی سیمای محیط باید به عنوان یک منبع مهم در کاربری های انسانی در نظر گرفته شود زیرا هر گونه توسعه ی مکانی بدون ارزیابی عینی و دقیق از اثرات زیبایی شناختی، ممکن است از ارزش زیبایی سیمای محیط بکاهد. برای ارزیابی کیفیت زیبایی شناختی سیمای محیط نگرش های مختلفی شکل گرفته اند که هر یک نیز روش های متفاوتی را شامل می شوند. این روش ها اغلب از معیارهایی استفاده می کنند که از عکس ها یا اطلاعات به دست آمده از طریق ارزیابی میدانی و پرسش نامه ها منتج شده اند. هر چند چنین روش هایی نسبتا وقت گیر و هزینه برند اما از آنجا که درک و احساس فرد از سیمای محیط در آن ها لحاظ می شوند بسیار مورد توجه هستند. از طرفی دیگر مدیران پارک ها و برنامه ریزان تفرجی نیازمند ابزارهای فضایی و روش هایی سریع، انعطاف پذیرو قابل تکرار هستند تا بتوانند اطلاعات فضایی قابل پیش بینی از منابع زیبایی شناختی ایجاد کنند. از آنجایی که اندازه گیری های مستقیم تمامی پارامترهای تاثیرگذار معمولا غیرممکن یا بسیار سخت است، استفاده از داده های فضایی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی و مدل سازی ویژگی های بصری سیمای محیط ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه با بررسی و مرور منابع مرتبط سه نگرش متفاوت ارزیابی شامل نگرش مبتنی بر درک عموم، نگرش کارشناسان و متخصصان و نگرش جامع (تلفیقی از هر دو) مقایسه و سپس با توجه به این نگرش ها، هشت روش ارزیابی و تحلیل کیفیت بصری سیمای محیط ارایه و تحلیل شدند. در نهایت با توجه به این روش ها، می توان بهترین روش کاربردی ارزیابی کیفیت بصری، برای مناطق مختلف ایران را انتخاب نمود.
  کلیدواژگان: ارزیابی کیفیت بصری، سیمای محیط، نقشه سازی، درک عموم، نظر کارشناسان
 • علی باقرزاده* صفحات 71-78
  امروزه گازهای گلخانه ای به علت افزایش فعالیت های اقتصادی بشر با سرعت شتابانی در حال آسیب زدن به جوامع انسانی و اکوسیستم های طبیعی در سطح جهان و ایران است. در این راستا بررسی و شناسایی متغیر های موثر بر افزایش انتشار گازهای گلخانه ای می تواند در برنامه ریزی و کنترل انواع آلودگی ها موثر واقع شود. لذا هدف مطالعه ی حاضر شناسایی عامل های موثر بر میزان انتشار گاز دی اکسید کربن به عنوان شاخص تخریب محیط زیست در ایران برای دوره زمانی 1389- 1358 است. برای این منظور از منحنی محیط زیستی کوزنتس که نشان دهنده ارتباط میان آلودگی و رشد اقتصادی کشورها است، استفاده می شود. در تحلیل عوامل موثر بر انتشار گاز دی اکسید کربن از الگوی رگرسیونی هم جمعی جوهانسن استفاده شد. نتایج مدل نشان می دهد که متغیرهای تحقیق و توسعه، قیمت انرژی، میزان ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی و جمعیت شهرنشین اثر معنی داری بر مقدار انتشار گاز دی اکسید کربن دارند. علاوه برآن در شرایط ایران، شکل U وارون (کوهانی) منحنی محیط زیستی کوزنتس به دلیل انباشت فعالیت های تحقیق و توسعه قابل ابطال نیست.
  کلیدواژگان: دی اکسیدکربن، منحنی U وارون کوزنتس، سرمایه گذاری تحقیق و توسعه، قیمت انرژی، ارزش افزوده صنعت
 • سیده زهرا عقیلی نسب*، مرجان محمدزاده، عبدالرسول سلمان ماهینی، حسین زارعی صفحات 79-88
  پیشرفت و توسعه شهرها سبب تغییر اقلیم و ایجاد جزیره حرارتی در مناطق شهری می شود. امروزه مطالعه جزیره حرارتی با استفاده از سنجش از دور به عنوان روشی مناسب تر از اندازه گیری مستقیم در محیط تلقی می شود. در این مطالعه نیز سعی شده است تا به تحلیل روش محاسبه عوامل موثر در مطالعه جزیره حرارتی شهری با استفاده از سنجش از دور پرداخته شود. مراحل پردازش تصاویر ماهواره لندست جهت استخراج تصاویر دمای سطح زمین، NDVI و کسر گیاهی و همچنین محاسبه نهایی دمای سطح زمین، به دو روش دمای اصلاح شده سطح زمین و الگوریتم تک- پنجره نیز در این مطالعه توضیح داده شده است. با محاسبه سه پارامتر گسیل مندی، انتقال اتمسفری و میانگین دمای موثر اتمسفری، محاسبه دما از طریق الگوریتم تک- پنجره امکان پذیر خواهد بود. همچنین، به تخمین فراوانی گیاهی با استفاده از آنالیز خطی ترکیب طیفی (LSMA) پرداخته شد. مهمترین خروجی این تحلیل تصویر کسر گیاهی است که با برقراری ارتباط منفی قوی با دمای سطح زمین در مقایسه با NDVI، به عنوان عامل مهمی در مطالعه جزایر حرارتی شناخته شد. نتایج حاصل از تحلیل خطی ترکیب طیفی، در تفکیک و طبقه بندی کاربری های اراضی شهری و مقایسه بین کاربری ها و همچنین تصویر کسر گیاهی نیز جهت بررسی ارتباط دمای سطح زمین و فراوانی گیاهی قابل کاربرد است. لذا، با شناخت و کاربرد شاخص های گیاهی در بررسی جزایر حرارتی، می توان کاربری های تاثیرگذار در ایجاد این پدیده را شناسایی نمود و نتایج را در طراحی و برنامه ریزی شهری مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: جزیره حرارتی شهری، شاخص NDVI، کسر گیاهی، توسعه دوست دار محیط زیست
|
 • Jafari, A.* Pages 5-12
  In this paper, the challenges encountered by managers, planners, researchers and land owners in agricultural and forest landscapes have been considered. Then, a collection of ten strategies that consider two important aspects of landscape: patterns and processes, have been presented in order to suggest actions and management plans aiming to prevent potential problems. Ecological basis and assumptions behind each strategy has been presented, as this understanding is essential for more effective on-the-ground conservation actions to be taken by managers and land owners who may eventually be less informed about the scientific bases of these strategies. Finally, I have emphasized that these strategies are general and based on natural and human conditions dominant in each landscape and have to be tailored accordingly to other situations after in-depth research.
  Keywords: Biodiversity, Agricultural landscapes, Pattern, Process, Conservation strategies
 • Galdavi, S.*., Mohammadzadehm., Salmanmahinya., Najafi Nejad, A Pages 13-22
  Land use change is an important global issue that affects nearly all aspects of the environment. Spatial modeling of land use change is a technique to understand the processes of land use change in quantity and location. Today, various approaches have been developed for modelling land use changes. Geomod is one of the land use change modelling approaches used in many studies. In the present study, application and implementation of this model has been presented. In Geomod only two categories of land use or land cover are used and only the transition from the first category to the second and vice versa is simulated. Multi-temporal land use maps are needed to run this model for which we used multi-temporal satellite imagery use to prepare land use maps. Then, a change detection process was implemented through post-classification comparison. The effective factors of land use change were generated as map layers and multi- collinearity was investigated among them to select the final variables. Model validation was conducted using the validate module in Idrisi software. The future condition of the area can be modelled using results of this application. In many studies of land use change modelling, decrease of forest and pasture area and increase of agricultural lands and urban areas have been reported. Therefore, management scenarios are necessary to preserve natural capital and manage urban development and agricultural lands. Geomod is found to be suitable for modelling land use change in many areas considering the available and required data and capable of offering management scenarios.
  Keywords: Land use changes, Geomod, Future condition
 • Ghazvinim., Veisih.*, Mahdavi, Damghani, A. M., Khoshbakhtk., Liaghatih., Nejatian, M. A., Dekamin, M Pages 23-30
  In recent decades, increase in the world’s population growth and challenges to maintain global food security has put a severe pressure on environmental resources. Although this pressure has provided relative food security in the short term, this pressure also has had a huge impact on the environment. Nowadays, the world is faced with many fundamental challenges for the sustainable production of food products. This issue has forced different countries to put sustainable agricultural development policies in their agenda. In this paper, sustainable land management (SLM) as a new approach to the environmental issues in agriculture has been discussed. The origins, history, principles, extents, and pillars of strategies as well as definitions of SLM are defined. In addition, maintaining or enhancing ecosystem services (productivity), reducing the level of production risk (security), protecting the potential of natural resources (protection), economic viability (viability), and social acceptability (acceptability) have been determined as the aims of a SLM system. To achieve these objectives, mechanisms and strategies including policy making, technology development, knowledge sharing and extension, prioritizing costs and expenditures, and determining appropriate methods of supplying financial needs have been recommended and discussed.
  Keywords: Sustainable land management, Framework for evaluation sustainable land management (FESLM), Productivity, Strategy
 • Khabbaz Jolfaee H.*, Azimi, Sh Pages 31-40
  Fungicides are potential hazardous chemical compounds that their optimized application results in the control of fungal plant pathogens and increase in the quantity and quality of yield. Improper application of chemical fungicides may cause serious problems for the environment and non-target organisms including farmers and consumers. From among 53 registered fungicides in Iran until September 2009, 31 could be potentially hazardous for human health. Some of the health problems they may cause include cancer, mutation (tratogen), reproductive and development diseases and endocrine disruption. The aim of this study is to discuss adverse problems, risks and side effects on the human health. This article provides an alert for agricultural community including farmers, extension specialists and in general all fungicides users to follow safety instructions when using and applying chemical fungicides in the fields.
  Keywords: Pesticide, Toxicity, Plant pathology, Safe crop
 • Baniasadir.*, Ahmadizade, S. S. R., Etebarib., Ghomi Motazeh, A. R Pages 41-50
  Solid waste is an inherent component of human life and genetation of these wastes in different quantities and qualities is the biggest environmental problems today. To reduce the negative impacts of waste, use of new technology is necessary to find a suitable place for landfill. Today, geographic information systems are widely used in environmental planning. Many northern cities such as Astara, Iran host a large number of tourists and visitors per year that generates high amounts of waste in these cities. In this study, surface water, faults, protected areas, soil, geology, hydrology and land use were employed as environmental criteria and distance from main roads and secondary roads, slope and elevation as surrogates of economic aspects were considered. The factors prioritized using the analytical hierarchy process and integrated in Arc GIS 9.2 software using fuzzy logic. Finally, appropriate areas with all necessary conditions for landfill were suggested.
  Keywords: Site selection, Urban waste, GIS, Environmental criteria, Economic criteria, Fuzzy logic
 • Osati, S.* Pages 51-58
  Increasing use of engineered nanomaterials with novel properties relative to their bulk counterparts has generated a need to define their behaviors and impacts in the environment. The high surface area to volume ratio of nanoparticles results in highly reactive and physico- chemically dynamic materials in the environment. Many transformations, e.g. reactions with biomacromolecules, redox reactions, aggregation, and dissolution, may occur in both environmental and biological systems. These transformations and others will alter the fate, transport, and toxicity of nanomaterials. The nature and extent of these transformations must be understood before significant progress can be made toward understanding the environmental risks posed by these materials.
  Keywords: Nanotechnology, Transformations, Environment, Engineered nanomaterials, Aggregation, Reduction, oxidation reaction
 • Saeidi, S.*., Mohammadzadehm., Salman Mahiny, A. R., Mirkarimi, S. H Pages 59-70
  Recent literature attaches high importance to scenic evaluation of natural landscapes. Scenic beauty should be regarded as a valuable resource in human land uses, as any spatial development without objective assessment of aesthetic values may degrade landscape’s beauty. Different approaches have been created for scenic beauty evaluation and each includes different methods. These methods often use parameters derived from photographs or those collected in situ, via field assessment and questionnaires. Although these methods are at times tedious, relatively costly and time consuming but are still required and very worthy of implementing, since they consider the perception and sense of individuals in the process. Park managers and recreational planners require spatial tools and techniques that are fast, flexible and repeatable in order to extract predictable spatial data from scenic resources. As it is impossible or very hard to measure all essential parameters directly, the use of spatial data in Geographic Information System for the assessment and modeling of visual quality of landscape has become essential. In this paper, we have surveyed and reviewed the relevant references, and compared three different approaches including expert, community perception-based and comprehensive approaches. According to these approaches, eight methods of assessing and analyzing of landscape’s visual quality have been presented and detailed. Using these methods, the best applicable method of visual quality assessment can be chosen for different places in Iran.
  Keywords: Visual quality assessment, Landscape, Mapping, Public perception, Expert view
 • Bagherzadeh, A.* Pages 71-78
  Today, polluting gases are being released to the environment at an accelerated pace due to human economic activities and these gases bring about harm to human societies and natural ecosystems. In this study, factors causing increase in release of the environmental pollutants have been identified which is useful for planning and control of pollution. The emission of environmental pollutants (such as Carbon Dioxide) in the period 1979 to 2011 were studied. For this, the environmental Kuznets curve was used that showed the relationship between pollution and economic growth. For analyzing the factors that affect the emission, Johansen co-integration regression model was used. Model results show that the variables R & D, energy prices, value-added industry in the GDP and urban population have significant effects on the rate of pollution. In addition, for the Iranian situation, the environmental Kuznets curve applies meaning the condition is progressing along the line of accumulation of R & D activities.
  Keywords: Carbon dioxide, Kuznets curve, Investment in research, development, Energy prices, Value, added industry
 • Aghili Nasabz.*, Mohammadzadem., Salman Mahinya., Zareii, H Pages 79-88
  Development of cities changes local climate and creates urban heat islands. Increase in the built environment is the main cause behind heat island creation. Today, study of the heat island using remote sensing is considered a better way compared to in situ measurements. In this study we considered analysis of the factors causing urban heat island using remote sensing. Processing steps of Landsat images in this study is described for extraction of land surface temperature, NDVI and vegetation fraction and the final calculation of the land surface temperature, using corrected and mono-window algorithms. Estimation of temperature by mono-window algorithm is conducted through calculation of three parameters, emissivity, atmospheric transmissivity and mean atmospheric temperature. Also, estimation of vegetation abundance is accomplished using linear spectral mixing analysis (LSMA). The most important output of this analysis is vegetation fraction image that is an important factor in the study of heat islands, because of strong negative correlation with surface temperature compared with the NDVI. Results from a linear combination of spectral analysis, separation and classification of urban land uses and between land uses and surface temperature and vegetation fraction images were employed in the process. The review and recognition of heat islands using these indicators can identify land uses causing this phenomenon and help in urban designing and planning. Finally, based on the effects of plants on local climate change and temperature reduction, land uses that have the highest energy consumption can be identified.
  Keywords: Urban heat island, NDVI Index, Vegetation fraction, Environmentally friendly development