فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 74 (مرداد 1383)
 • پیاپی 74 (مرداد 1383)
 • 64 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/05/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سخن آغازین
  صفحه 2
 • بازاریابی و مدیریت ارتباطات در خدمات بیمه
  علی میری زاده ترجمه: علی میری زاده صفحه 4
 • برقراری ارتباطات موثر، مهارتی ضروری برای فروشندگان بیمه
  رضا اکبرزاده ترجمه: رضا اکبرزاده صفحه 23
 • بیمه و ریسک تروریسم (قسمت دوم)
  محمود حق وردیلو ترجمه: محمود حق وردیلو صفحه 31
 • تصمیم گیری در شرایط ریسک
  مهدی فاطمی ترجمه: مهدی فاطمی صفحه 49
 • شرکت های بیمه وابسته
  آتوسا میزاخانی ترجمه: آتوسا میزاخانی صفحه 57
 • اخبار بازار بیمه
  معصومه صداقتی چهارده ترجمه: معصومه صداقتی چهارده صفحه 59
 • تازه های پژوهشکده بیمه / توصیه های کاربردی پایان نامه های بیمه ای
  صفحه 62