فهرست مطالب

ترویج علم - سال چهارم شماره 5 (پاییز و زمستان 1392)

مجله ترویج علم
سال چهارم شماره 5 (پاییز و زمستان 1392)

 • بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/11/17
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سخن سردبیر
 • علی اکبر موسوی موحدی صفحه 7

  نظام نوآوری بر مبنای علم و حکمت به این منظور است که بازار فناوری ها، فراورده ها و خدمات مبتنی بر دانش در راستای سلامت اجتماعی و محیط زیست پایدار باشد. حکمت، درستی دستاورد علمی و فنی را بیان می دارد. برترین و بهترین شیوه برای الگوبرداری علمی و فناوری؛ طبیعت و زیست الگو است. خداوند آسمان ها و زمین و آنچه بین آنها) کون(خلق کرده است حق و درست است. این درستی می باید شاخص و الگو برای علم قرار گیرد. علم هم به الگو نیاز دارد. ساختار و عملکرد پدیده های طبیعی را می باید شناخت سپس از روی آن الگوبرداری و طراحی کرد و در انتها فناوری طبیعی و پاک ساخته شود. این مسیر نیاز به حکمت و علم فراگیر و بین رشته ای دارد تا بتوان ماده و ملکوت پدیده های طبیعی را شناخت. حکمت، معرفتی خاص و موهبت الهی است که در اثر پرهیزکاری اعمال و رفتار به انسان هدیه می شود. بنابراین رمز ایجاد نوآوری و فناوری های مبتنی بر علم و معنی در دست انسان دانا و پارسا است. دانایی از علوم تجربی و غیر تجربی به صورت تلفیقی و فراگیر همراه با حکمت حاصل می شود. اینجاست که گفته شده است درخت تو گر بار دانش بگیرد/ به زیر آوری چرخ نیلوفری را.

  کلیدواژگان: علم فراگیر و بین رشته ای، نظام نوآوری، حکمت، سلامت، محیط زیست پایدار، زیست الگو، فناوری طبیعی
 • نسرین مصفا صفحه 13

  در چند سده گذشته، ظهور فناوری های علمی جدید همواره در تغییر ماهیت و نتایج جنگ ها؛ مخاصمه های مسلحانه موثر بوده اند، اما پیشرفت های دهه های اخیر در زمینه ابزارها و روش های جنگی موجب مباحث گسترده ای در آثار آنها از منظر حقوقی؛ اخلاقی و انسانی شده است. هر تصمیمی برای طراحی، تولید، خرید و در نهایت استفاده ابزارها برای اهداف نظامی، مسئولیت آمران و عاملان آنها را به دوش دارد چرا که عواقب انسانی محسوسی دارند. این مقاله ،به بررسی آثار دگرگونی های نوین در ابزار و ادوات و روش های جنگی در چهار زمینه هواپیماهای بدون سرنشین ،حمله های سایبری، سلاح های فاقد هشدارهای اولیه و ثانویه مرگ و سلاح های خودکار و پیامدهای کاربرد آنان می پردازد. برای بسیاری، تصور حضور فزاینده تسلیحات خودکار و فناوری های پیشرفته در عرصه نظامی «هیجان انگیز» است ولی عده ای از افق جنگ های بدون حضور عقل و عاطفه انسانی در هراس هستند.

  کلیدواژگان: هواپیماهای بدون سرنشین، حقوق بشردوستانه، پیشرفت فناوری، جنگ، آثار انسانی جنگ
 • هادی عادل خانی صفحه 21

  تخریب یک سازه یا قطعه به واسطه واکنش با محیط اطراف، خوردگی نام دارد. در مراحل طراحی، ساخت، تولید و بهره برداری از یک سازه، پدیده خوردگی به عنوان عاملی مزاحم شناخته می شود. در هر یک از این مراحل، پدیده خوردگی اثر خود را بر کارایی و عمر سازه و در نتیجه ایجاد هزینه نمایان می سازد. برای حفاظت از خوردگی قطعه ها و سازه ها هزینه های زیادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم اختصاص می یابد. طبق آمار موجود، زیان ناشی از خوردگی حدود دو تا شش درصد تولید ناخالص ملی هر کشور است. بنابراین آشنایی با این پدیده و روش های جلوگیری از آن اهمیت زیادی دارد. در این مقاله ضمن معرفی این پدیده مخرب به روش های مقابله با آن اشاره خواهد شد. همچنین هزینه هایی که این پدیده در صنایع مختلف ایجاد می کند مورد بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: خوردگی، محیط های خورنده، هزینه های خوردگی
 • سمانه اسکندری صفحه 39

  در دوران پیش از مدرن، غالبا اعتماد شامل روابط چهره به چهره بین دو فرد کاملا آشنا با یکدیگر می شد. اما در عصر مدرنیته مردم به نظام های کارشناسی انتزاعی)از قبیل نظام های اقتصادی، حقوقی، سیاسی و علمی(اعتماد می کنند .
  در مطالعه حاضر سعی شده است تا برخی از مسائل مربوط به اعتماد اجتماعی به علم را مورد بررسی قرار دهیم. در ابتدا، تعریفی از اعتماد به علم را ارائه خواهیم داد، سپس، تاریخچه و انواع اعتماد به علم، نظریه های حوزه اعتماد به علم و عوامل موثر بر اعتماد عمومی به علم را مورد بررسی قرار می دهیم. در واقع، هدف ما از این مطالعه بررسی روند تاریخی، نظریه ها و عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی به علم است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته است. این مطالعه نشان می دهد که در دوره کلاسیک علم دانشگاهی، ما شاهد سطوح بالایی از اعتماد بودیم. اما سطوح به نسبت پایین تری از اعتماد یا دست کم گرایشی رو به پایین در دوره علم پسادانشگاهی حاضر قابل تشخیص است. همچنین، بر اساس یافته های این پژوهش وضوح و پدیداری رخدادهای منفی، تمایل به تقویت بی اعتمادی، استفاده از رسانه های جمعی، آشنایی با علم و روابط بین شخصی از مهم ترین عوامل روان شناختی و اجتماعی موثر بر اعتماد عمومی به علم محسوب می شوند.

  کلیدواژگان: مدرنیته، اعتماد، اعتماد اجتماعی به علم، علم دانشگاهی کلاسیک، علم پسادانشگاهی
 • مسعود کیخوایی، میلاد تخشا، قاسم سرگزی صفحه 51

  آزمایشگاه روی یک تراشه4)شکل 1(ابزاری است که یک یا چند کاربرد تجزیه ای شیمیایی را در تراشه ای با ابعاد چند میلی متر یا چند سانتی متر مربع ادغام می کند و به انجام می رساند. در ابتدا اکثر فرایندها به طور کلی روی سیلیکون انجام می پذیرد. در این مقاله به تاریخچه پیدایش این فناوری و همچنین نحوه ساخت آن، کاربردهای روزافزون و متنوع، مزایا و معایب استفاده از این فناوری و در نهایت به تحولات و پیشرفت هایی پرداخته می شود که به تازگی صورت پذیرفته است.

  کلیدواژگان: فناوری، تراشه، کاربرد آزمایشگاهی، سیستم مینیاتوری
 • ابوالفضل رفیع پور صفحه 59

  هدف مقاله حاضر تبیین نقش بی بدیل فعالیتهای خانه های ریاضیات کشور در فرایند یاددهی- یادگیری ریاضی و عمومی سازی دانش ریاضی بین عموم مردم جامعه است. از این رهگذر با ذکر تاریخچه مختصر خانه های ریاضیات و نحوه شکلگیری آنها، برخی از فعالیتهای خانه ریاضیات کرمان معرفی خواهند شد. در ادامه ضرورت وجودی فعالیت های خانه های ریاضیات در چهار بعد فرهنگی، آموزشی، ارتقاء سواد ریاضی شهروندان، و به منظور مقابله با پدیده ویرانگر کنکور بیان خواهد شد. در این بخش، با ارایه مستندهای لازم، نقش بیبدیل فعالیتهای خانه های ریاضیات معرفی می شوند. از این منظر می توان ضرورت توجه به خانه های ریاضیات کشور را بیش از پیش مورد تاکید قرار داد و نقش فعالیتهای انجام شده در خانه های ریاضیات کشور را در کنار آموزشهای رسمی ریاضی مدرسهای پر رنگتر کرد. در نهایت با شناسایی دو نوع ریاضیات که در نظام مدرسه ای و در خانه های ریاضیات وجود دارند، رابطه بین ریاضی مدرسه ای و ریاضی خانه ریاضیات تبیین و از آنها به عنوان دو بال مکمل یکدیگر یاد می شود .

  کلیدواژگان: خانه ریاضیات، عمومی کردن ریاضی، ریاضی مدرسهای، فرهنگ، سواد شهروندی
 • جاشوئا دیویس ترجمه: فریبا نیک سیر صفحه 71

  مدرسه ابتدایی خوزه اوربینا لوپز در مرز آمریکا و مکزیک در محله ای در شهر ماتاموروس واقع شده که زباله ها را در آن می ریزند و بوی گندیدگی این زباله ها تمام روز در کلاس به مشام می رسد. معلم کلاس فردی به نام سرژیوخوئارس کورئا است که کار خود را در چارچوبی که دولت تعیین کرده انجام می دهد. اما او به این نتیجه رسید که ادامه این روش هدردادن وقت است، زیرا نمرات امتحانی بچه ها بسیار پایین بود و حتی آنهایی که نمره خوبی گرفته بودند درک مناسبی از درس نداشتند. او پس از تحقیق درمورد روش های جدید آموزشی شیفته روش آموزشی سوگاتا میترا پروفسور فناوری آموزشی دانشگاه نیوکاسل انگلستان شد و تصمیم گرفت با روش او کلاس را اداره کند. این روش براساس منطق عصر دیجیتال بود. در این روش معلم کامپیوتر را از مطالب خاصی بار می کرد و خود از کلاس بیرون می رفت تا دانش آموز خودش آنها را یاد بگیرد و یا از طریق جست و جو در اینترنت آن مطالب را فرا بگیرد. اما خوئارس کورئا به دلیل فقری که بر شهر و مدرسه حاکم بود نتوانست کامپیوتر و اینترنت را به مدرسه بیاورد. او روش آموزشی دیگری را پیاده کرد، روشی که برکار گروهی، رقابت، خلاقیت و فضای دانش آموز محور تمرکز می کرد. با این روش همه دانش آموزان او توانستند درس را بهتر فرا بگیرند به طوری که نمرات چند نفر از آنها در بالاترین سطح نمرات کشوری قرار گرفت و دختر کوچک و فقیری رتبه نخست امتحانات کشور مکزیک را از آن خود کرد.

  کلیدواژگان: مدرسه ابتدایی، یادگیری، روش سوگاتا میترا، اینترنت، خودیادگیری، کلاس دانش آموزمحور
 • صفحه 95
|
 • Ali Akbar Moosavi, Movahedi Page 7

  The purpose of science and wisdom innovation system is to have the market for technologies, products and services based on knowledge in line with social health and sustainable environment. Wisdom expresses the truthfulness of scientific and technological achievements. The best way of scientific and technological modeling is mapping the nature. Whatever Almighty has created the heavens and the earth and all between them are truly and this should be a model for science. Science also needs models. The structure and functions of nature should be recognized and then be mapped so that natural technology could be developed. In order to do so, we need comprehensive and interdisciplinary science and wisdom in order to know the essence of natural phenomena. Wisdom is a given knowledge and a grace of God which is reward for piety and righteousness in deeds and behaviors. Therefore, the secret to innovate and develop technologies based on science and virtuous is in the hand of knowledgeable and pious man. Wisdom is acquired through the integrated and comprehensive experimental and non-experimental sciences as well as piety. Hence, one can say that if you acquire such knowledge, you can bring the world under your control.

  Keywords: Interdisciplinary, integrative science, Science, wisdom innovation system, Biomimetic science, Natural technology, Sustainable environment, Health
 • Nasrin Mosaffa Page 13

  In recent decades, emergence and rise of new technologies constantly affected the warfare, both its nature and outcome. The rapid progress also posed legal, moral, humane, political and strategic questions leading to extended debates. Any decision to develop, produce, purchase or utilise such technologies for military purposes causes a burden because of their consequences. This article examines the impacts of new technologies of tools, means and methods of war by discussing Unmanned Aerial Vehicles (i.e. Drones), lethal weapons and automatic weapons. For many, increased reliance on automatic weapons and sophisticated technologies in war might be exciting, but certainly for many the nightmare is a war without human brain and emotions.

  Keywords: Drone, International humanitarian law, Technological advancement, War, Human impact of war
 • Hadi Adelkhani Page 21

  Corrosion is the destruction of a structure or facility, by chemical reaction with its environment. This phenomenon is emphasized as an effective factor in the design, construction, production and operation of a structure or facility. The structure or facility performance and lifetime are drastically affected by corrosion. The cost of corrosion consists of both direct and indirect costs. The total annual estimated direct and indirect costs of corrosion are approximately 2-6 percent of the nation’s Gross Domestic Product (GDP) of each country. In this paper, corrosion is introduced and ways of dealing with this phenomenon will be discussed. Also the cost of this phenomenon in various industries has been studied.

  Keywords: Corrosion, Corrosive environments, Corrosion costs
 • Samaneh Eskandary Page 39

  Trust has transformed as a consequence of modernity. In pre-modernity, trust predominantly involved face-to-face communication between two wellacquainted individuals. In modernity, people trust abstract expert systems (e.g., economic, legal, political and scientific systems). In this paper, we try to investigate some of the issues of social trust in science. At first, we give a definition of trust in science, then, we investigate history and types of trust in science, theories of trust in science, and factors affecting public trust in science. In fact, the aim of this research is to investigate the historical process, theories, and factors affecting social trust in science. This is a library and documentary research. This study shows that in the classical period of ‘academic science’ we observed high levels of trust. But relatively lower levels of trust, or at least a downward tendency, can be discerned in the present period of ‘post-academic science’. Also, this paper argues that the visibility of negative events, tend to reinforce distrust, media use, familiarity, and interpersonal communication are the most important psychological and social factors affecting public trust in science.

  Keywords: Modernity, Trust, Social trust in Science, Classical academic science, Post, academic science
 • Massoud Kaykhaii, Milad Takhsha, Ghasem Sargazi Page 51

  A lab-on-a-chip (LOC) is a device which can integrate and perform one or more analytical procedures on a chip with a size of few square millimeters to centimeters. Such laboratory processes are mainly executed in a silicon chip. After a short review of the history of LOC, this article describes how it is constructed, what are its progressive and various applications and the advantages and disadvantages of this technology. At the end, recent advances and new horizons of LOC are discussed.

  Keywords: Technology Chip, Lab applications, Miniaturized system
 • Abolfazl Rafiepour Page 59

  The main purpose of current article is explaining the unique role of mathematical houses activities in teaching and learning process and popularization of mathematics in the socity. For doing this we first give some informationabout history and background of mathematical houses in Iran. Then some activities of Kerman mathematics house will be presented. After that the necessity of mathematical houses activities in four dimensions (contain Cultural, Educational, Mathematical Literacy of citizen and confronting against Konkor) will be introduced. In this section, the unique role of mathematical houses in society will be expressed through documents and witnesses. So, with this comments we can emphasis on the important role of mathematical houses beside the official mathematics education at school. In final part of this article two type of math will be indentified. The first one is school math and the second one is mathematics houses math. These two type of mathematics are complementary and they can support each other.

  Keywords: Mathematics House, Popularization of mathematics, School mathematics, Culture, Citizenship Literacy
 • Joshua Davis, Translator: Fariba Niksiar Page 71

  Jose Urbina Lopez Primary School sits next to a dump where a rotten smell drifts through the classroom. Sergio Juarez Correa was used to teaching that kind of class through the government-mandated curriculum, but he’d come to the conclusion that it was a waste of time because test scores were poor and the students who did well weren’t truly engaged. He searched for ideas online and was interested in the method of Sugata Mitra, a professor of educational technology at Newcastle University in the UK.. It was an emerging educational philosophy that applies the logic of the digital age to the classroom. Mitra conducted experiments in which he gave children in India access to computer. Without any instruction they were able to teach themselves by computer. Juarez Correa became a slow-motion conduit to the internet, because they had few computers and access to internet in their poor city. Therefore he employed a new teaching technique, it was a model that emphasized group work, competition, creativity and student-led environment. By this method his students did well and some of them even got the highest scores in the country, especially one of them, a small poor girl placed first in Mexico.

  Keywords: Primary school, Learning, Sugata Mitra's Method, Internet, Self learning, Student, centered classroom