فهرست مطالب

تهویه مطبوع - پیاپی 136 (مرداد 1393)
 • پیاپی 136 (مرداد 1393)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 75,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/05/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • تازه های نشر یزدا
  صفحه 2
 • اخبار تهویه مطبوع
  صفحه 5
 • جوشکاری برای تاسیسات
  جیمز برومباخ، رکس میلر ترجمه: مهندس حسن محمدی صفحه 6
 • رسوب و خوردگی / پیش بینی رسوب و خوردگی
  جان گلداستون ترجمه: دکترامید امیدبخش صفحه 21
 • سیستم های تاسیسات تهویه مطبوع / سیستم حجم متغیر درجه حرارت ثابت (VAV)
  مهندس بهرام خاکپور صفحه 28
 • تاسیسات بیمارستانی / سیستم های توزیع و هوارسان
  ترجمه: مهندس حمید رستگاری، مهندس سیدصدرا شمسی پور حسینی صفحه 40
 • تهویه طبیعی ساختمان ها / یک روش سازگار برای ملاک آسایش حرارتی
  درک کلمنتس، کروم ترجمه: مهندس جمیل بصام صفحه 51
 • تهویه مطبوع خورشیدی / روش های طراحی
  هانس مارتین هنینگ ترجمه: مهندس حسن محمدی صفحه 62