فهرست مطالب

کشاورز - پیاپی 417 (شهریور 1393)
 • پیاپی 417 (شهریور 1393)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/06/01
 • تعداد عناوین: 36
|
 • تراکتوریزاسیون را با مکانیزاسیون اشتباه نگیریم
  صفحه 2
 • ارتقای مدیریت ها توسعه مکانیزاسیون را تسریع می کند
  صفحه 4
 • در آشفته بازار تراکتورها و کمباین های دست دوم
  صفحه 6
 • رونق صنعت ماشین های کشاورزی، بازنگری بخش دولتی و خصوصی را می طلبد
  صفحه 7
 • کشاورزان از کیفیت تراکتورهایشان ناخشنودند
  صفحه 8
 • فرسودگی کمباین ها، برداشت محصول را به مخاطره انداخته است
  صفحه 10
 • نوسازی ناوگان ماشین های کشاورزی کشور، یکی از الزامات اساسی برای ارتقای کیفی مکانیزاسیون کشاورزی
  دکتر کامبیر عباسی صفحه 12
 • تولید محصولات باغی از مزیت های نسبی برخوردار است
  صفحه 14
 • رویدادهای بانک کشاورزی ایران
  صفحه 16
 • کشت مستقیم در یکصد هزار هکتار، صرفه جویی آب به میزان یک سد بزرگ را در پی دارد
  صفحه 18
 • جلوگیری از ضایعات کود، سم و آب و خاک با بهره گیری از کمبینات ها
  صفحه 20
 • مکانیزاسیون، نهاده ورودی و پردازشگر فرایند تولید است
  صفحه 22
 • ماشین آلات فرسوده کشاورزی، عامل ضایعات و افزایش مصرف انرژی
  صفحه 23
 • تامین به موقع نهاده ها و ایجاد اشتغال موثر در کارنامه بخش کشاورزی در سال 96
  صفحه 26
 • اقتصاد مقاومتی فرسودگی زودهنگام ماشین های کشاورزی را نمی پذیرد
  صفحه 28
 • بیش از 14 درصد ضایعات محصولات کشاورزی مربوط به فرسودگی کمباین هاست/ کدام نارسایی بیش از همه به رشد مکانیزاسیون لطمه وارد ساخته است؟
  صفحه 29
 • نقش دروگرهای بافه بند در مزارع ایران
  صفحه 30
 • برخورد با تولید کنندگان کودهای تقلبی
  صفحه 31
 • دریاچه ارومیه با مشارکت همه دست اندرکاران احیا می شود
  صفحه 32
 • بدنه وزارت جهاد کشاوری کوچک می شود
  صفحه 34
 • چند راهکار اساسی برای ساماندهی تولید در بخش کشاورزی
  صفحه 35
 • توهم نفتی و اقتصاد استراحتی
  دکتر محمدحسن قدیمی ابیانه صفحه 36
 • سیاست های سلیقه ای آفت بخش کشاورزی هستند
  صفحه 38
 • تقاضای مصرف کننده در بازار می تواند امنیت غذایی را از مزارع رقم بزند
  صفحه 40
 • رباخواری برکت تولید در مزارع مان را نیز تهدید می کند
  مهدی رجول دزفولی صفحه 43
 • وزارتخانه های دیگر در قبال توسعه کشاورزی چه وظایف دارند؟
  صفحه 44
 • آینده کشاورزی در گرو ترویج خاک ورزی حفاظتی است
  صفحه 46
 • خاک ورزی حفاظتی از برداشت شروع می شود
  صفحه 49
 • باید سهم تراکتورهای قدرتمند را افزایش دهیم
  صفحه 50
 • وضعیت نیرومحرکه از رکود تا واقعیت های پنهان
  صفحه 51
 • مصرف سموم در گلخانه ها کمتر است
  شهرام فرخیف محمدحسین یلی نژاد صفحه 52
 • اهمیت کلزا در زمستان گذرانی زنبور عسل
  مهندس حسین شاهکومحلی، علی اکبر حاجی منشی صفحه 56
 • ضرورت آگاهی و رعایت قوانین کار در کشاورزی
  صفحه 58
 • نقش اروپا در گرسنگی جهان
  مهندس نرگس گل افرا صفحه 60
 • تدبری در گیاهان و درختان
  مهندس خداکرم جلالی صفحه 62
 • واقعیات شگفت انگیز در قرآن
  صفحه 63