فهرست مطالب

دنیای کشاورزی - پیاپی 43 (مرداد 1393)
 • پیاپی 43 (مرداد 1393)
 • 44 صفحه، بهای روی جلد: 65,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/06/25
 • تعداد عناوین: 17
|
 • اخبار
  صفحه 1
 • هیومیک اسید
  صفحه 6
 • اثر تغییر اقلیم بر کشاورزی و منابع طبیعی ایران
  دکتر کوچکی صفحه 8
 • تاثیر اسید سالسیلیک بر ویژگی های جذب فسفر در خاک آهکی
  ابراهیم سپهر، رقیه موسوی صفحه 10
 • تاثیر پساب و کود نیتروژن بر غلظت عناصر غذایی در ذرت شیرین
  محمدجواد فریدونی، هوشنگ فرجی، حمیدرضا اولیایی صفحه 12
 • حفاظت از تنوع ژنتیکی در بانک های ژن
  دکتر رضا حق پرست صفحه 15
 • بررسی اثر استفاده از فاضلاب شهری تصفیه شده بر غلظت فلزات سنگین (آرسنیک، کادمیوم و سرب) در گیاه پنبه
  فرزانه احراری، امیرحسین حمیدیان، محمدرضا دوستی صفحه 16
 • بردوفیکس و کارایی آن
  صفحه 18
 • نقش عناصر ریزمغذی در کیفیت محصولات باغی و زراعی
  شیما غفوری رز صفحه 20
 • کارایی مواد افزودنی مختلف روی کارآیی علفکش نیوسولفورون در مزارع ذرت
  مهندس علیرضا غفوری، مهندس بابک سلیم زاده، دکتر حسین کیشانی فراهانی، مهندس مهدی داودی فرد صفحه 25
 • باطله های زغال سنگ
  مجید حیدری زاده، هرمزد نقوی، محمدرضا مقدم صفحه 27
 • تاثیر آسکوربیک اسید در به تاخیر انداختن تغییرات بیوشیمیایی ضمن پیری و افزایش ماندگاری گل رز
  فاطمه ابری، محمود قاسم نژاد، داود بخشی، رضا حسن ساجدی، محمدعلی شیری صفحه 31
 • رتبه بندی محصولات کشاورزی صادراتی
  صفحه 33
 • پاسخ نهال های زیتون به کاربرد پساب تصفیه شده در دو روش آماری
  نبی الله اشرفی، علی نیکبخت، مهدی قیصری، نعمت الله اعتمادی، ریکاردو فرناندز اسکوبار صفحه 34
 • تاثیر علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز نخود
  رمضان سرپرست، فاطمه شیخ صفحه 36
 • ارزیابی کارایی سورگوم و سلمه تره در پالایش سبز روی از خاک
  حسن میرشکالی، هاشم هادی، حبیب خداوردی لو، رضا امیرنیا صفحه 38
 • زیست شناسی فرم بی بال شته ی گندم - گل سرخ روی گندم در شرایط آزمایشگاه
  شهرام شاهرخی خانقاه، مسعود امیرمعافی صفحه 40