فهرست مطالب

حریق - پیاپی 33 (شهریور 1393)
 • پیاپی 33 (شهریور 1393)
 • 104 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/07/10
 • تعداد عناوین: 16
|
 • گزارش
 • نخستین نمایشگاه فناوری های نوین صنایع حفاظتی، امنیتی، ایمنی و آتش نشانی تبریز 1393
  صفحه 30
 • گزارش تصویری از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 1393
  صفحه 36
 • مصاحبه اختصاصی با محمدامین فرطوسی سرپرست واحد آتش نشانی و امداد و نجات میدان نفتی یاداوران
  تهیه و تنظیم: لیلا کریمی صفحه 38
 • اخبار تخصصی
  صفحه 40
 • مقاله تخصصی
 • حفاظت از چشم اولین خط دفاع شما
  آری دروگاس ترجمه: مهندس حدیث سالمی صفحه 47
 • مخاطرات عدم بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای کامپوزیتی
  مهندس رحمانی صفحه 50
 • برچسب های ایمنی شیشه
  صفحه 75
 • محافظت از آشپزخانه های تجارت
  صفحه 76
 • کانون یابی در حریق
  تهیه و تنظیم: مهدی بختیاری کیا صفحه 80
 • مرینوس
  اندی کاوگی صفحه 83
 • تکنولوژی حرارتی در بازارهای صنعتی
  صفحه 86
 • جستجو و امداد و نجات در زیر آب
  ترجمه: مهندس لیلا کریمی صفحه 89
 • اصول تعادل شناورها
  زهیر فکوری کپورچالی صفحه 90
 • نکاتی برای نگهداری اسپرینکلر
  جک رابینگر صفحه 93
 • دنیای مجازی
  صفحه 94
 • بازارچه
  صفحه 96