فهرست مطالب

مطالعات شبه قاره - سال ششم شماره 19 (تابستان 1393)
 • سال ششم شماره 19 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/05/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صدیقه ابریشم کار صفحات 7-26
  ویجیانگر نام حکومتی هندو است که در سال 736ه/1336م. در جنوب هند تاسیس شد. تاسیس این حکومت توسط هندوان با هدف جلوگیری از پیش روی سلاطین دهلی به جنوب هند و با ساخت شهری به نام ویجیانگر (به معنای شهر پیروزی) در جنوب دکن آغاز شد و به سرعت تا جنوبی ترین مناطق هند گسترش یافت. تشکیل این حکومت منشا تحولات عمده ای در حیات سیاسی و فرهنگی هندوان و روابط آنان با مسلمانان دکن در جنوب هند شد. لذا آگاهی از انگیزه ها و تحلیل سیر تاریخی تشکیل این حکومت برای پژوهشگران تاریخ شبه قاره هند و محققین تاریخ اسلام که به مسلمانان دکن و روابط آن ها با هندوان جنوب می پردازند ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع و متون تاریخی سعی دارد زمینه های تاریخی شکل گیری این حکومت را بررسی کند. سیر تحلیلی مقاله به استخراج عوامل داخلی و خارجی و انگیزه ی هندوان برای احیای قدرت سیاسی و مذهبی خود و چگونگی تشکیل حکومت منتج می گردد.
  کلیدواژگان: شبه قاره هند، هندوان، ویجیانگر، سلاطین دهلی
 • فاطمه شفیعی صفحات 27-46
  یکی از تفسیر هایی که در شبه قاره بر دیوان حافظ نوشته شده، شرح چاپ سنگی«نولکشور» است، که توسط منشی نولکشور درسال (1289ق)فراهم آمده است. این شرح، گزیده ای از تاویل و تفسیر چند تن ازشارحان هندی می باشد که در حاشیه ی صفحات دیوان نوشته شده است. این شارحان مطابق ذوق و افق معرفتی خود، غزل ها را با تعابیر عرفانی تاویل کرده اند و شش غزل را درارتباط با نعت پیامبر اکرم (ص) دانسته اند. در این نوشتار سعی شده است شرح شش غزل مورد نظر با شرح های ایرانی از نظر برون متنی، بینامتنی و درون متنی مقایسه شود. قابل ذکر است که دوغزل از شش غزل شرح نولکشور درشرح های ایرانی وجود ندارد. نتیجه کلی تحقیق نشان می دهد که از میان چهار غزل مشترک درهمه ی شرح ها، تنها غزل اول آن از نظر بعضی از شارحان ایرانی درمدح پیامبر سروده شده است در حالی که شارحان هندی هر شش غزل را در ستایش آن حضرت دانسته اند و این امر نشان دهنده ی اختلاف زبانی، فرهنگی، معرفتی و شرایط متفاوت زیستی شارحان ایرانی و هندی است.
  کلیدواژگان: نولکشور، پیامبراکرم(ص)، غزل، شارحان هندی، شارحان ایرانی
 • احمد غلامی صفحات 47-64
  آن چه که در این مقاله مورد مطالعه قرارگرفته، بررسی و معرفی فرهنگ لطایف اللغات عبداللطیف عباسی است. عبداللطیف، از محققان و منشیان دوره ی جهانگیری (1014-1037) و اوایل دوره ی شاه جهان (1037-1068) است که درگجرات هندوستان چشم به جهان گشود.از او آثاری متعدد، در زمینه های گوناگون ادبی بویژه درباره ی مثنوی مولانا و حدیقه ی سنایی به زبان فارسی به یادگار مانده است. لطایف اللغات ازجمله آثاری است که درباره ی لغات و اصطلاحات مثنوی مولانا در قرن یازدهم هجری به رشته ی تحریر درآمده است. مولف در تهیه و تدوین آن از فرهنگ های متعدد چون قاموس، صراح، کنزاللغات، فرهنگ جهانگیری... بهره گرفته است و هم چنین ریشه ی تمام واژگان فارسی، عربی، ترکی، سریانی را درآن به دست داده است. چون مصنف، ایرانی تبار نبوده تصنیفاتش جز معدودی مورد توجه خداوندان علم و دانش قرار نگرفته است. لذا این نوشته درصدد است به تحلیل و توصیف کتاب لطایف اللغات، از زوایای گوناگون مانند تلفظ واژگان، ریشه شناسی، مباحث دستوری، معانی واژگان و ذکر شاهد مثال بپردازد.
  کلیدواژگان: عبداللطیف عباسی گجراتی، لطایف اللغات، فرهنگ لغات مثنوی
 • صغرا فلاحتی صفحات 65-84
  هر زبانی بر اساس نیازهای خود واژه هایی را از زبان های دیگر وام می گیرد که زبان فارسی نیز این گونه می باشد. از میان زبان ها، زبان عربی بیش و پیش از هر زبان دیگری بر زبان فارسی تاثیر گذاشته است. واژگان بسیاری طی 11 سده وارد زبان فارسی شده است. ورود زبان عربی به قلمرو شعر فارسی به یک دوره زمانی و یا شاعری خاص بر نمی گردد. بلکه همه شاعران پارسی زبان کم و بیش زبان عربی را در سروده های خود بکار برده اند محمدحسین نظیری نیشابوری شاعر فارسی سرای ایرانی قرن 11 و11 ه. ق که در هندوستان سکونت گزید، دیوانی مشتمل بر انواع گوناگون شعر دارد که در آن غزل بیش از همه خودنمایی می کند. نظیری نیشابوری در جای جای دیوانش از کلمات، تعابیر و جملات عربی استفاده کرده است. او این موارد را به خوبی در خدمت زبان فارسی قرار داده است به طوری که خواننده با شنیدن آن ها دچار دوگانگی زبانی نمی شود. نوع بکارگیری این عبارت ها ثابت می کند که او با زبان عربی آشنا بود و وجوه فصاحت و بلاغت و ایجاز عربی را هم می دانست. به کارگیری آیات قران و احایث پیامبر و... منجر به بروز پدیده بینامتنی در دیوان او شده است. در این مقاله با شیوه توصیفی و تحلیلی تلاش شده است تا با بررسی شعر نظیری نیشابوری مشخص شود که زبان عربی به چه میزان در شعر این شاعر فارسی زبان رسوخ کرده و شاعر به چه روش هایی میان زبان فارسی و عربی هماهنگی ایجاد کرده است.
  کلیدواژگان: نظیری نیشابوری، زبان عربی، زبان فارسی، بینامتنی، عبارت، جمله
 • عبدالحسین لطیفی صفحات 85-106
  در بعد آیینی ادیان مختلف از جمله دین هندویی، شعائر مربوط به مرگ از جایگاه برجسته ای برخوردار است. اهتمام مجدانه به این آیین ها بازتاب دهنده جایگاه مرگ و وضعیت روان درگذشته در این دین است. از این رو پژوهش حاضر به نحوه ی برگزاری آیین های مرگ و پس از مرگ و نیز مراحل مختلف آن پرداخته است و در بر دارنده ی موضوعاتی از قبیل آداب احتضار، تشییع، مرده سوزی و مراحل آن در آیین هندویی است.همچنین در صدد است که از رهگذر شناساندن این مراسم گام کوچکی در راه ایجاد شناخت نسبت به نگرش این آیین به مفهوم مرگ و برگزاری مراسمی که در سرنوشت روان پس از مرگ تاثیر بسزایی دارند، بردارد. ضرورت انجام تحقیق آن است که مطالعه آئین های جوامع مختلف به ویژه جامعه ی هندویی با قرابت های فرهنگی و جغرافیایی بسیار با ما، می تواند در تعامل بهتر مردم هند و ایران موثر باشد و به همدلی بیشتر بینجامد. حاصل این نوشتار آن است که در می یابیم که پیروان آیین مذکور، که برای جهان پس از مرگ و نیز سرنوشت انسان در آن جهان اهمیت زیادی قائلند و وضعیت روان فرد درگذشته را منوط به برگزاری آیین های مرگ می دانند، اجرای دقیق این آیین ها را وجهه همت خود قرار می دهند. این نوشتار باروش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای شیوه ی کتابخانه ای انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: احتضار، تشییع، مرده سوزی، ستی، هندویی
 • علی پدرام میرزایی صفحات 107-130
  نسخه های خطی بازگوینده ی گذشته ی درخشان فرهنگ و زبان هر ملتی است. معرفی نسخه های خطی فارسی ورق زدن برگ های زرین زبان فارسی و فرهنگ و تمدن ایران است. نسخه های خطی بسیاری در کتابخانه ی گنج بخش اسلام آباد پاکستان به زبان فارسی وجود دارد. یکی از این نسخه ها کتابی در طب از اوایل قرن هفتم هجری قمری با شماره ی15597 است. این نسخه از نظر ویژگی های سبکی و واژگان زبان فارسی حایز اهمیت فراوانی است، ازسویی دیگر این نسخه متنی ناشناخته در زمینه ی طب با اصطلاحات و ترکیبات علمی است با شناخت چنین متونی می توان بهتر از توان زبان فارسی درمعادل سازی اصطلاحات جدید بهره برد. این مقاله با روش تحلیل محتوا و تجزیه وتحلیل یافته ها به روش توصیفی - استنباطی تدوین شده است.
  کلیدواژگان: نسخه خطی، زبان فارسی، طب، گنج بخش
 • کریم نجفی صفحات 131-148
  آثارالسلاطین تالیف میرسید ناصرالدین، نسخه ی خطی ارزشمندی است که درباره ایران، هند و به ویژه ماوراءالنهر در دوران حکومت صفویه و قاجاریه حاوی مطالب درخور توجهی است. مولف دراین اثر در مورد حکومت سلاطین شیبانی در سمرقند و بخارا سخن گفته است و به اجمال به تشریح رقابت صفویان و ازبکان به منزله ی دو نیروی قوی در تعیین سرنوشت ماوراءالنهر پرداخته است. همچنین زمینه درگیری و نبردهای دو حاکم مغولی؛ شیبک خان ازبک و ظهیرالدین محمدبابر را در ماوراءالنهر که سرانجام به تسلط شیبک خان بر آن ناحیه، شکست بابر و رفتن او به هندوستان و تاسیس سلسله تیموریان هند انجامید، بررسی کرده است. این مقاله نگاهی اجمالی به تحولات این منطقه و علت مهاجرت بابر به هندوستان و تاسیس سلسله تیموریان هند با تکیه بر منابع اولیه به ویژه کتاب آثار السلاطین دارد.
  کلیدواژگان: ماوراءالنهر، شیبک خان، بابر، سمرقند، آثارالسلاطین
 • رحیم ولایتی صفحات 149-174
  کوروش، موسس سلسله هخامنشی، در سال 544 ق.م فتوحات شرق ایران را فتح کرد. او در این سال بلخ را تصرف نمود. لذا باختر، مهمترین ساتراپ نشین شرقی امپراتوری هخامنشی شد. پس او داریوش در حدود سال 512 ق.م از رودخانه سند گذشته وقسمتی از غرب سند را ضمیمه امپراتوری هخامنشی نمود و ساتراپی هیندوش را تاسیس کرد. سلسله موریای یا ماوریای هند بعد از سقوط امپراتوری هخامنشی بدست اسکندر یونانی در هند روی کار آمد. بزرگترین شاه سلسله موریای هند آشوکا نوه چاندارگوپتا نام داشت. وی سراسر هند و افغانستان را به تصرف خود در آورد ودر ترویج کیش بودا تلاش فراوان کرد او از بزرگترین فرمانروایان تاریخ هند است. کاخ آشوکا در پاتالی پوترا که در حوالی شهر پتنا در ایالت بهار و در شمال شرق هند قراردارد، وستون های یاد بود او در سراسر هند کاملا به تقلید از کاخ های هخامنشیان وستون های تخت جمشید ساخته شده است. دلایل تاثیر پذیری هنر معماری محوطه پاتالی پوترای وستون های یاد بود آشوکا از هنر معماری هخامنشی عبارتند از: 1- دلیل زبان شناختی موضوع 2- دلیل مستند سفرنامه ها 3- دلیل نتایج مقایسه تالار ستوندار پاتالی پوترا با تالار صد ستون تخت جمشید وستون های یاد بود آشوکا با ستون های تخت جمشید 4- فرمان های آشوکا بر روی ستون ها وکتیبه ها تقلیدی از فرمان های داریوش بود.
  کلیدواژگان: هخامنشیان، ساتراپی هیندوش، سلسله موریای، کاخ آشوکا، ستون های یادبود، هنر معماری، پاتالی پوترا
|
 • Pages 7-26
  Vijayanagara is a Hindu govern which was established in 736 AH/ 1336 CE in South India. This govern first was founded by establishing a city with the same name (the city of victory) in the south of Deccan to prevent attacks from Delhi Sultans to South India. The formation of this govern was The origin of the major developments in the political and culture situation of South India، It is necessary for the researchers of the Indian subcontinent history to be aware of motivations and the historical analysis of how the state was established. In this paper it has been attempted to consider the historical backgrounds using the descriptive - analytical. method and historical texts and resources. The analytic view of the paper leads to investigate the internal and external factors and the motivation of Hindus for the establishment of this government.
  Keywords: Indian Subcontinent, South India, Vijayanagara, Hindu, Delhi Sultanate
 • Pages 27-46
  One of the descriptions that has been written on Hafez court in subcontinent was the lithography description of Navalkashor which was provided by his secretary in 1289 (AD). The mentioned description is a selection of some Indian commentators’ interpretations that has been written on the margins of the pages. These commentators interpreted the sonnets according to their own cognition and some of these verses and lyrics has been interpreted into the praise of Prophet. In this paper it has been attempted to compare the description of six sonnets corresponding to Iranian interpretation with intertextual and intratextual purposes. It has to be noted that two of these descriptions do not exist in Iranian ones. The overall result presents that only one sonnet among four common ones is composed in Prophet’s adoration although Indian commentators considered all of them in his eulogy. This fact represents language، cultural and epistemic differences and also different living situations of the Iranian and Indian commentators.
  Keywords: Navalkashor, prophet, Lyrihcs, Indian commentator, Iranin commentator
 • Pages 47-64
  This article delves into the Lataif Al-Loghat Dictionary of Abdul latif Abbasi. Abdul latif Abbasi، one of the researchers and secretaries of Jahangir Emperor (1605-1628) period and the beginning term of Shah Jahan (1628-1658)، was born in Gujarat، India. He left several legacies among which we can refer to works on Rumi’s Masnavi، and the walled Garden of Truth or the Hadiqat al Haqiqa which are written in Persian. Lataif-Al-Loghat is among the works which was written regarding the words and expressions of Rumi’s Masnavi in eleventh century AD. To provide it، the author got help from dictionaries such as Gamoos، Sorah، Kenz-Al-Loghat، Jahangiri، etc. Also، the originality of all words in Farsi، Arabic، Turkish، and Syriac are determined in this work. Since the author was not originally Iranian، his works except for a few of them could not draw the attentions of the learned people. Therefore، this study is to elaborate on the Lataif-Al-Loghat book from different views such as words، etymology، grammar، word meaning and evidence.
  Keywords: Abdul Latif Abbasi Gojorati, Lataif, Al, Loghat, feature, Masnavi Dictionaries
 • Pages 65-84
  Any language، based on its needs، borrows words from other languages. The Persian language is not an exception. Among the languages، Arabic has influenced Persian more than other ones. During the 14th century، many words entered to the Persian language. Entering Arabic language to Persian poetry has not been limited to a particular period of time or poet and almost all of Persian poets have used Arabic in their poems. Naziri Neishaboori، the Persian poet، who lived in India on the 16th and 17th centuries A. D. has a collection containing different types of poems in which sonnet is being manifested more than any other types. Naziri Neishaboori used the Arabic words terms and phrases in his poems. He has served Persian language well and used these items masterly therefore the reader Does not feel alienated. Using these terms proves that he was familiar with Arabic and also knew the Arabic rhetoric and brevity. Utilizing Quran verses and Prophet’s words has created the Inter textual phenomenon in his poems. The used method in this paper is descriptive-analytic. It is been attempted to express how the poet has used the Arabic language and how the poet has made the coordination between Persian and Arabic.
  Keywords: Naziri Neishaboori, Arabic language, Persian language, Inter textual, phrase, sentence
 • Pages 85-106
  In the ritualistic aspect of various religions such as Hinduism، the rites related to death and after that are very significant. Serious dealing with this rituals reflects the place of death and the spirit`s status in the past of Hinduism. Thus، in this research the form and method of performing the rites of death and after death and also the different steps of these rites have been studied. This research includes some topics such as the rites of: agony of death، funeral cremation and their different phases in Hinduism. Introducing these rites which have a special cultural place in Hinduism، this essay seeks to have a small trace in making familiarity to this religion’s point of view about the concept of death and the rites which have an important influence in the spirit`s fate after the death. In conclusion it should be said that since the other world and the man`s fate after death are very important for the Hindus and since the spirit`s status of the dead is related to performing the rituals of death and after death according to Hindus، The accurate performing of these rituals is their significant concern. This research has been done according to a descriptive-analytic method based on library study.
  Keywords: Agony of Death, funeral, cremation, sati, Hinduism
 • Pages 107-130
  Manuscripts reflect the glorious past of the culture and language of every nation. Introducing Persian manuscripts is turning over the golden pages of Persian language and culture and the Iranian civilization. There are a lot of Persian manuscripts in Ganjbakhsh library of Islamabad in Pakistan. One of these manuscripts is a book on medicine from the seventh century of Hijry، registered with number 15597. This manuscript is very important considering its style and Persian lexicon. On the other hand it is an unknown text on medicine with the scientific terminology and combinations. By introducing such texts it is possible to find the potential of Persian language in finding equivalents for modern terminology. This research is conducted using the Content Analysis Method and the results were analyzed based on descriptive – analytic one.
  Keywords: manuscript, Persian language, medicine, Ganjbakhsh
 • Pages 131-148
  Aasar Al-Salatin is one of the most important manuscripts among other transcribes by Sayyed Naser Al-Din about Iran، India and especially Transoxania in Safavid era. The author talks about the competition between Safavids and Uzbeks as the two superpowers involved in making decisions about Transoxania since the motives behind the Sheibanies as the rulers over Transoxania was not limited to religious issues but they also had issues in mind about expanding their ruling territories as inherits of Chingiz Khan even called a right to rule over Pars so they acted upon these ideas. The book also explains about Uzbek rule over Samarqand and their arrogant style of governance towards the people and their actions to establish their permanent power in the area which could guarantee their expansion ideas come true. The author describes the backgrounds of fight between two Mongol rulers، Shibak Khan the Uzbek and Zahir Al-Din Mohammad Baber in Transoxania which finally ended to Shibak Khan''s victory and departure of Baber for India which initiated the Timurids Emperor. In the present paper it has been attempted to explore the series of events in this area at the time of Safavids، the importance of the roots of Baber Immigration to India and the establishment of Timurids Dynasty based on the history of Safavids and the book Aasar Al- Salatin using the descriptive method.
  Keywords: Transoxania, Shibak Khan, Baber, Samarqand, Aasar Al Salatin
 • Pages 149-174
  Cyrus، The Great، the founder of the Achaemenid dynasty in 544 B. C Began the conquest of eastern Iran. He occupied Balkh or Bactria in the current Afghanistan So Bakhtar was the most important eastern satrap for the Achaemenid empire. After him، Darius، in about the year 512 B. C passed the Indus river and annexed a western part of this River to Achaemenid empire and founded Hindush Satrapi. India and Egypt were the most important Satrapies in Darius period and the reason of this importance was a special tribute that India paid to the government of Iran. Indian dynasty of Muria was founded after the fall of the Achaemenid Empire by Greek Alexander. Ashoka Chandragupta’s grandson was the greatest king of Muria dynasty. He Seized all over Afghanistan and India and bring more effort to promote the cult of Buddha. He was the greatest ruler in the history of India. Ashoka Palace is in Pataliputra which is located in the outskirts of Patna city، in the state of Bahar and in the North-East of India. The monument columns everywhere in India were built perfectly to imitate from the Achaemenid palaces and Persepolis columns. The architecture of Pataliputra enclosures and the monument columns of Ashoka had been affected from Achaemenid architecture for the following reasons: 1- linguistic categories 2- documentary travelogue 3- the results of the comparison of Pataliputra Hall with Persepolis’s Sad Sotun Hall and Ashokian monument columns with columns of Persepolis.
  Keywords: Achaemenid, Hindush Satrapi, Muria dynasty, Ashoka Palace, monument columns, architecture art, Pataliputra