فهرست مطالب

مهندسی آب - پیاپی 118 (نیمه دوم مهر 1393)
 • پیاپی 118 (نیمه دوم مهر 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/07/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مطالعات استفاده از آب های ژرف در کشور آغاز شد
  صفحه 3
 • مدیریت آب شرب چالش مهم شرکت آبفا است
  صفحه 5
 • ساخت صفحه های مدور حاوی نانو لوله کربنی برای تصفیه آب
  صفحه 7
 • آرایه های نانو لوله کربنی برای جذب آب از رطوبت هوا
  صفحه 10
 • پروژه اسپانیا برای تبدیل بیابان های عربستان به قطب کشاورزی جهان
  صفحه 13
 • خرید تضمینی آب تولیدی آب شیرین کن ها توسط شرکت آبفای کشور
  صفحه 18
 • تولید سالانه یک میلیارد متر مکعب آب شیرین توسط شرکت مپنا در قشم
  صفحه 20