فهرست مطالب

مطالعات تفسیری - پیاپی 18 (تابستان 1393)
 • پیاپی 18 (تابستان 1393)
 • بهای روی جلد: 55,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/07/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علیرضا فخاری، زهرا بشارتی* صفحه 7
  تعبیر «سبع طرائق» در آیه 17 مومنون که فقط یک بار در قرآن به کار رفته است عموما به «سبع سماوات» یا «هفت راه بالای سر» تفسیر شده که زمینه ساز ظهور شبهاتی شده است. توجه حصرگرایانه به یک معنا و غفلت از دیگر معانی کلمات این ترکیب و عدم توجه به سیاق آیه و واژگان همنشین، احتمالا منشا چنین دیدگاهی است. نظر به اینکه واژگان «سبع، طرائق و فوق» به ترتیب به معانی دیگری چون «تکثیر و مبالغه» و «اصناف و شیوه ها» و «فوقیت مکانتی و فزونی» استعمال شده اند، با توجه به این معانی و سیاق آیات قبل و بعد، دو احتمال قابل ارائه است؛ یکی اینکه مراد از «سبع طرائق» هفت طریقه وجودی در طی خلقت انسان و تکمیل آفرینش او باشد. دیگر آنکه فراتر از خلقت انسان، آفرینش دیگر اصناف و گروه های فراوان از موجودات عالم، اراده شده باشد. قبول هریک از دو نظر، ترادف «سبع طرائق» با «سبع سماوات» را نفی می نماید. از این رو، لازمه فهم دقیق و صحیح واژه ها و جمله های قرآنی، توجه به همه وجوه معنایی کلمات در یک ترکیب، واژگان همنشین و بافت کلام است.
  کلیدواژگان: آیه 17 مومنون، سبع طرائق، مراحل خلقت، معناشناسی قرآنی
 • سید سعید میری*، زهره اکبری صفحه 25
  قرآن کریم معجزه الهی است که با رشد و توسعه توانایی های علمی بشر، جنبه هایی از اعجاز علمی یا شگفتی های علمی آن پدیدار شده است. آیات 83 تا 98 سوره کهف ضمن بیان داستان ذوالقرنین و ماجرای ساختن سد توسط او، به برخی از نکات و حقایق علمی درباره صنعت ایمن سازی، نفوذناپذیری و محکم ساختن فلز آهن از طریق قرار دادن روکشی از مس روی آن یا به عنوان نوعی بندکشی اتصال دهنده آهن به مس به عنوان یک فناوری مستحکم و نفوذناپذیر اشاره شده است؛ این در حالی است که امروزه ضرورت استفاده از این عناصر از جمله نوآوری های پذیرفته شده علمی به حساب می آید. افزون بر اینکه استفاده از این فناوری دست کم در رویه دیوارهای سدهای غیر آبی می تواند به عنوان یکی از کاربردهای محتمل آن در نفوذناپذیر کردن و استحکام ویژه دیوارها و اشیایی که از این آلیاژ استفاده می کنند یا به عنوان ابزار و تکنیکی به منظور تقویت اتصال برخی از انواع عناصر فلزی به ویژه آهن مورد استفاده قرار گرفته، باعث ایجاد تحول در برخی صنایع گردد.
  کلیدواژگان: آیات 83 تا 98 کهف، اعجاز علمی قرآن، ذوالقرنین، سازه مستحکم، آهن، مس
 • عباس الهی* صفحه 37
  اسلام و ایمان دو مفهوم قرآنی است که درباره آن دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. ایمان از دیدگاه فخر رازی به معنای تصدیق قلبی و باوری استوار و مبتنی بر دلیل، تصدیق پیامبر با تمام آنچه که آورده و اقرار زبانی است و از دیدگاه علامه طباطبایی تعاریف گوناگونی دارد که برخی از آنها درباره مقومات ایمان و برخی دیگر از آنها ناظر به متعلقات ایمان است و به معنای تصدیق یگانگی خداوند و باورداشت آیات الهی، فرشتگان، پیامبران، جانشینان آنان، روز جزا و هر حکمی است که فرستادگان الهی آورده اند. علامه طباطبایی افزون بر اعتقاد باطنی، التزام به آثار عملی ایمان را از نشانه های ایمان دانسته است، برخلاف فخر رازی که صرف تصدیق قلبی را در مومن بودن شخص کافی می داند. فخر رازی در تبیین دیدگاه خویش درباره معنای اسلام و ایمان و پیوند میان آنها دچار ناسازگاری هایی شده است که بر اساس آن گاهی نسبت میان اسلام و ایمان را تساوی و گاهی تباین می داند. وی همچنین از یک منظر نسبت میان مسلمان و مومن را عموم و خصوص مطلق و از نگاه دیگر تساوی دانسته است.
  کلیدواژگان: اسلام، ایمان، فخر رازی، سید محمدحسین طباطبایی
 • احمد قدسی* صفحه 55
  از جمله مسائلی که در عرصه تفسیر قرآن، ذهن جمعی از فعالان این عرصه را به خود معطوف ساخته، تفسیر قرآن بر اساس ترتیب نزول است. این گروه بر این باورند که این سبک از تفسیر نقش بی بدیلی در کشف نکات روانی، تربیتی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی آیات قرآن دارد که از آن جمله تدریجی بودن مسائل تربیتی و اخلاقی و پیشرفت پلکانی در مبارزه با مشرکان و منکران است. این عده معتقدند که بدون اتخاذ این روش، فهم درست مفاهیم قرآنی و دستیابی به اصول تربیتی و هدایتی قرآن، امکان پذیر نیست و یا دست کم بسیار دشوار است. در این مقاله با اشاره به وحیانی بودن ترتیب موجود و ورود در دو مقوله کیفیت ترتیب موجود در تفسیر امیرمومنان× و نزول دفعی و ترتیب موجود در آن، به اثبات رسیده که نه تنها پیمودن روش تفسیر بر اساس ترتیب نزول ضرورتی ندارد بلکه ممکن است گفته شود که خلاف مصلحت و حکمت است.
  کلیدواژگان: تفسیر قرآن، تفسیر ترتیبی، ترتیب نزولی
 • محمد سبحانی نیا* صفحه 79
  یکی از ویژگی های قرآن کریم «مبین بودن» است که حاکی از گویا و رسا بودن بیان قرآنی در مقاصد خویش است. اما یکی از وجوه اعجاز قرآن کریم، اعجاز بیانی قرآن است که بر اساس آن آیات به واسطه تناسب و اقتضاء حال به صورت صراحت گویی یا مجمل گویی آمده است. برای فهم محتوای هر کتابی آشنایی با خصوصیات زبانی و بیانی آن لازم است. بر این اساس برای استفاده از معارف قرآن کریم، آشنایی با ویژگی های زبانی قرآن در بیان معارف ضروری است تا به ابهاماتی که در برخی از موارد درباره شیوه بیان قرآن در اذهان به وجود می آید، پاسخ مناسب داده شود. این مقاله بر آن است تا به مجمل گویی، یکی از ویژگی ای بیانی قرآن کریم، بپردازد و علت رخداد آن را بررسی نماید. گرچه شیوه بیانی رایج در آیه های قرآنی، صراحت گویی است اما در مواردی، به دلایلی مانند: رعایت ادب، آزمایش مردم، مصونیت بخشی به قرآن، اهمیت نداشتن موضوع، رساندن فیض بیشتر به بندگان و اثبات اعجاز قرآن از کنایه، اشاره و مجمل گویی استفاده شده است.
  کلیدواژگان: اعجاز بیانی، صراحت گویی، مجمل گویی، کنایه
 • محمدتقی شاکر*، محمود قیوم زاده صفحه 95
  فرشته در جهان بینی قرآن دارای نقش و جایگاه مهمی است. آنچه این نگاشته بدان می پردازد، مسئله امداد مومنان در نبردها و نصرت الهی به وسیله فرشتگان است. از این رو در مقاله پیش رو پس از مفهوم شناسی ملک، به تبیین مفهوم امداد و گونه های معرفی شده از آن در آیات پرداخته و سپس شان نزول آیات 124 و 125 آل عمران و آیه نهم انفال و چگونگی امداد فرشتگان و کیفیت آن و اختلاف دیدگاه های مطرح در این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است. امکان حضور و نبرد فرشتگان با دشمنان و انحصار یا عدم انحصار آن به نبردهای صدر اسلام و تحقق امداد الهی توسط فرشتگان در طول حیات مومنان و استمرار آن از جمله مباحثی است که مطابق مبانی قرآنی و روایی بر محور تفاسیر قرآن پی گیری و به این نتیجه نزدیک شده است که مانعی مبنایی بر تحقق این گونه امداد و استمرار نصرت الهی، در طول حیات بشر وجود ندارد.
  کلیدواژگان: آیات 124 و 125 آل عمران، آیه 9 انفال، امداد فرشتگان، حضور فرشتگان
 • امیر علیخانی* صفحه 119
  خداوند متعال در آیات متعددی از قرآن کریم اهمیت دریا را بیان فرموده است. نظر به اینکه بیش از 2500 کیلومتر از مرزهای کشور را آب دریاها فراگرفته است، لزوم توجه به هدایت های قرآن درباره دریا، وظیفه ای مهم تلقی می گردد، ضمن آنکه حیات بشر بستگی تام به شناخت و بهره گیری صحیح از این منبع خدادادی دارد. واژه «بحر» به معنای دریا به صورت صیغه مفرد در 32 آیه از قرآن آمده است. واژه «بر» به معنای خشکی نیز به صورت صیغه مفرد در 12 آیه از قرآن باز آمده است. در این مقاله ابتدا نسبت این آیات با تناسب خشکی به دریا اثبات می گردد، سپس سایر یافته های جدید در علم مهندسی دریا با آیات قرآن کریم تطبیق داده شده و شواهد لازم برای حمایت این نظریه که حقایقی در قرآن درباره علوم جدید به ویژه شگفتی های دریاها و اقیانوس ها موجود است، ارائه می گردد. همچنین امکان علمی آتش گرفتن دریاها، چگونگی یکی شدن دریاها، مانع بین دو دریا، تاریکی در اعماق دریا، جریانات جزر و مدی و سایر جریان ها و امواج دریایی مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: آیات علمی، دریا، خشکی، امواج داخلی
 • مجید صالحی*، بی بی سادات میراسماعیلی صفحه 133
  درس «تفسیر موضوعی قرآن کریم» یکی از دروس معارف اسلامی است که دانشجویان دوره کارشناسی همه رشته های تحصیلی می گذرانند. طراحی سرفصل مناسب برای این درس نقش موثری در تحقق هدف آن دارد و باید با نیازها و ویژگی های دانشجویان تناسب داشته باشد. این پژوهش به دنبال طراحی سرفصل درس تفسیر موضوعی قرآن متناسب با دانشجویان رشته های هنری است. دانشجویان این رشته دارای ویژگی های اختصاصی هستند که آنها را از سایر دانشجویان متمایز می سازد. این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss داده های جمع آوری شده از دانشجویان و استادان مورد تجزیه و تحلیل و توصیف قرار گرفته است. موضوعات قرآنی دارای اولویت براساس جمع بندی دیدگاه استادان و دانشجویان برای سرفصل درس «تفسیر موضوعی قرآن کریم» عبارت است از: عشق و محبت، رابطه انسان با دیگران، معنای زندگی، هنر و زیبایی شناسی در قرآن، زیبایی های قرآن، آیاتی از قرآن با بیان تصویری و مباحث فقهی هنر.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، سرفصل درسی، درس تفسیر موضوعی قرآن، دانشجویان رشته هنر
|
 • Alireza Fakhary, Zahra Besharati* Page 7
  The term “seven ways” in the seventeenth verse of Surah Al-Mominun which has only been used in Quran once is generally interpreted as “seven heavens” or “seven overhead ways” and it has become the origin of some doubts. Exclusive attention to one meaning and ignoring the others, and paying no heed to the context of this verse and its collocations are possibly the origin of this viewpoint. Considering that the words “seven, ways, and over” have other meanings as “replication and exaggeration”, guilds and practices” and “locations and abundance” respectively, and also according to the meaning and context of the previous and next verses, two possibilities can be presented; one meaning of “seven ways” is seven existential ways during human creation and creation completion. The other meaning which is beyond human creation is creation of other creatures and abundant groups of the worlds’ creatures. Accepting either one of the viewpoints negates synonymy of “seven ways” with “seven heavens”. Therefore, considering all meaningful aspects of the words in combination, collocations, and context are necessary requirements for accurate understanding of Quranic words and sentences.
  Keywords: Verse 17th of Al Mominun, Seven Ways, the Stages of Creation, Quranic Interpretation
 • Seyyed Said Miri*, Zohreh Akbari Page 25
  The Holy Quran is God’s miracle and its scientific miracle aspects or wonders have been recognized by development of human scientific abilities. Stating the story of Zolqarnein and dam construction by him, verses 83 to 98 of Al-Kahf have pointed to some scientific points and facts regarding safety industry, impenetrability and consolidation of iron through putting a coating of copper on its surface or as a kind of joint connector of iron to copper as a strong and impenetrable technology. This is while nowadays, these elements are considered to be necessary for the scientific accepted innovations. In addition, this technology can be used in consolidating the walls and objects made of this alloy. For instance, one of its possible applications in the process of building walls of non-hydro dams. Also, it can be used as a tool and technique in order to strengthen connections between some metal elements especially Iron and may bring about developments in some industries.
  Keywords: Verses 83 to 98 AL Kahf, Scientific Miracle of Quran, Zolqarnein, Consolidated Construction, Iron, Copper
 • Abbas Elahi* Page 37
  Islam and faith are two Quranic concepts about which various viewpoints have been presented. From Fakhr-e Razi’s viewpoint, faith means genuine acceptance and firm belief based on reason, acceptance of the prophet Muhammad along with whatever he has proposed and also verbal acknowledgement. From Allameh Tabatabai’s viewpoint it has different definitions some of which are related to basic factors of faith and some others are related to components of faith, i.e. believing in God, divine verses, angles, prophets and their successors, the day of judgment and every decree that are presented by divine messengers. In addition to genuine belief, it is known for Allameh Tabatabai that commitment to the practical effects of faith is one of the signs of faith, while Fakhr-e Razi believes that only genuine belief is enough to be a true believer. Fakhr-e Razi has been involved in some inconsistencies regarding elaboration on his viewpoint about meanings of Islam and faith and the connection between them based on which the relation between Islam and faith is sometimes considered as equality and sometimes contradiction. From one perspective, it is known for him that the relationship between Muslim and believer is overall inclusion and from another perspective it is equality.
  Keywords: Islam, fFaith, Fakhr, e Razi, Allameh Tabatabai
 • Ahmad Ghodsi* Page 55
  Among the issues in Quranic fields, interpretation of Quran based on the order of revelation has attracted the attention of many practitioners of this field. This group believes that this style of interpretation has a unique role in discovering psychological, educational, ethical, social and political aspects of Quran verses among which are gradual progresses against polytheists and unbelievers. This group believes that without adopting this method, true understanding of the Quranic concepts and achieving educational and guiding principles of Quran would not be possible or at least it would be very difficult. Pointing to the revelatory nature of the order and discussing two categories of quality of the order in Imam Ali’s interpretation and sudden revelation along with its order, the present paper has proven that continuing interpretation based on order of revelation is unnecessary and it might be said that it is even against expediency and wisdom.
  Keywords: Quran Interpretation, Sequential Interpretation, Revelatory Order
 • Mohammad Sobhaninia* Page 79
  “The state of being plain” is one of the features of the Holy Quran, taken as indicative of Quran’s expressiveness and clearness regarding its intentions. However, one of the aspects of Quranic miracles is its expressive miracle based on which verses have been revealed according to suitability and appropriateness of situation in an explicit and succinct form. In order to have a desirable understanding of a book it is necessary to be familiar with its linguistic and expressive features. Accordingly, to use teachings of the holy Quran, being familiar with linguistic features of Quran regarding expressing educations is necessarily needed so that an appropriate response could be provided for the ambiguities which might be created in some cases related to modes of expressions in Quran. The paper intends to investigate succinct nature of Quran which is one of its expressive features and also to analyze the reason of its occurrence. Although the common expressive method in Quran verses is given explicitly, because of some reasons such as observing politeness, examining people, providing inviolability for Quran, subjects with no importance, conveying more grace to servants, and proving the miracle of Quran allusions, references and succinctness are used in some cases.
  Keywords: Expressive Miracle, Explicitness, Succinctness, Allusion
 • Mohammad Taghi Shaker*, Mahmood Ghayumzadeh Page 95
  Angel has been considered of an important role and position by Quranic teachings. The focus of this paper is the issue of divine assistance to the believers in battles by angels. Therefore, after discussing the concept of angle, the concept of assistance and its types will be explained and presented relying on Quranic verses. Then, the occasion of revelation for the verses 124 and 125 of All-i-Imran and ninth of Al-Anfal, the way and quality of angels` assistance, and the theories given in the field have been analyzed. The possibility of presence and battle of the angels against enemies, being exclusively or non-exclusively related to battles of early Islam and realization of divine assistance by angels during believers’ life and its continuity are among the discussions that based on Quranic and narrative principles have been followed up as is understood by Quranic commentaries. Accordingly, it has been concluded that there is not any fundamental obstacles against realization of this assistance and continuity of divine success during human life.
  Keywords: Verses 124_125 Al Imran_Verse 9 Al Anfal_Angel's Assistance_Presence of Angels
 • Amir Alikhani* Page 119
  God almighty has stated the importance of sea in various verses of the holy Quran. Since more than 2500 kilometers of the borders of Iran includes sea waters, attention to Quran’s statements about sea is an important duty while human life completely depends on the right knowledge and exploitation of this God-given resource. The word “Bahr” which means sea has been mentioned in 32 verses of Quran in singular. The word “Barr”, meaning land, has been mentioned in 12 verses of Quran also in singular. In this paper, initially the relation of these verses with proportion of lands to seas are proved, after that the rest of the new findings in the science of sea engineering will be matched with the holy Quran verses. Then, the necessary evidences will be presented some of which are the Quranic facts found in modern sciences, particularly wonders of seas and oceans. Integration of the seas, barriers between two seas, darkness of the deep seas, tidal currents and other sea currents and waves have been discussed as well.
  Keywords: Scientific Verses, Sea, Land, Internal Waves
 • Majid Salehi*, Bibi Sadat Miresmaili Page 133
  “Thematic commentary of Quran” is one of the Islamic M’arif lessons that are studied by BA students of all majors. Designing a proper syllabus for this lesson plays a pivotal role in realization of its purposes; therefore, it should be appropriate to the students’ needs and characteristics. This study attempts to propose a syllabus for the lesson thematic commentary of Quran appropriate to the students of art majors. Students of this major have some particular characteristics which distinct them from other majors’ students. The collected data from students and university professors have been analyzed through SPSS software. The prioritized Quranic subjects based on summarizing the professors and students’ viewpoints for the mentioned syllabus design include love and affection, human relationship with others, meaning of life, art and aesthetics in the Quran, the Quran beauties, some verses from Quran with visual statements and jurisprudential topics of art.
  Keywords: Syllabus Design, Course Outline, Thematic Commentary of Quran, Art Major Students