فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 2 (1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/05/24
 • تعداد عناوین: 5
|
 • هوشنگ خستویی، آزاده مداحی*، غلامحسین دوانی، مسعود محمدپور صفحات 10-26
  سازمان بورس و اوراق بهادار، نهاد ناظر بر بازار سرمایه ی کشور، در اجرای وظایف نظارتی خود دستورالعمل کنترل های داخلی را در شانزدهم اردیبشت ماه 1391 به تصویب رساند و در پی آن در 23 بهمن ماه همان سال منشورهای کمیته ی حسابرسی و حسابرسی داخلی به کلیه ی ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس کشور برای اجرا اباغ شد. بدین ترتیب، هیات مدیره ی ناشران پذیرفته شده مطابق با مفاد ماده 12 دستورالعمل کنترل های داخلی، به استقرار و به کارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثربخش به منظور دستیابی به اهداف شرکت، مکلف شدند. برای ایفای این مسئولیت، هیات مدیره باید سیستم کنترل های داخلی را با توجه به چارچوب کنترل های داخلی این دستورالعمل، حداقل به طور سالانه بررسی و نتایج آن را در گزارشی تحت عنوان «گزارش کنترل های داخلی» درج و افشا کند. همچنین، با توجه به مسئولیت های هیئ تمدیره در استقرار کنترل های داخلی مناسب و اثربخش، مدیران ارشد اجرایی م یبایست ضمن استقرار و به کارگیری کنترل های داخلی مطابق با دستورالعمل کنترل های داخلی، از نتایج ارزیابی حسابرسی داخلی و کمیته ی حسابرسی نیز استفاده کنند.
  کلیدواژگان: استقرار سامانه های حسابرسی داخلی، ضابطه گذاری، دشواری های اجرایی
 • شهلا بهتاش* صفحات 28-44
  روند رشد و پیشرفت اینترنت به معنای فضای سایبری آنقدر گسترده شده است که تقریبا اکثر انسانها به این فناوری وابستگی پیدا کرده اند. در این مقاله، کنترلهای امنیتی و ایمنی سایبری در حسابرسی داخلی از دو جنبه ی کلی شرح داده می شود. نخست، برخی از نگرانی های امنیتی و ایمنی سایبری است که حسابرسان داخلی باید در بررسی فرایندها و سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات به آنها توجه کنند. از آن جا که حوزه ی کنترل های ایمنی فناوری اطلاعات وسیع است و گاهی به دانش فنی بیشتری از مهارتهای حسابرسان داخلی نیاز دارد، تمام حسابرسان داخلی باید درکی کلی از رویه های کنترلهای داخلی و خطرهای مربوط داشته باشند. جنبه ی دوم، کنترلهای امنیتی و ایمنی سایبری شامل رویه های حسابرسی داخلی است. هدف مقاله، پیشنهاد بهترین روش ها برای بهبود حسابرسی داخلی، با وجود متفاوت بودن بخش های مختلف حسابرسی داخلی، است.
  کلیدواژگان: ایمنی سایبری، دیدگاه حسابرسان داخلی
 • یان پیترز* صفحات 47-60
  مقاله ی حاضر، ترجمه ی پیمایش انجمن حسابرسان داخلی امریکا است. این پیمایش با پرسشگری از روسای حسابرسی داخلی انجام شده تا میزان پیشرفت در اعمال مقررات مالی انجمن حسابرسان داخلی خبره ارزیابی شود. همچنین مصاحبه هایی با پاسخ گویان انجام شده تا تصویری دقیق تر از کنش ها، پیشرفت و مشکلات پیش روی شان حاصل شود.
  کلیدواژگان: حسابرسی داخلی کارا، حسابرسی داخلی در بخش خدمات مالی