فهرست مطالب

نشریه مطالعات اوراسیای مرکزی
پیاپی 14 (بهار و تابستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/06/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زهرا احمدی پور، زهرا حسینی سادات محله، محمدرضا میرزایی صفحات 1-20
  تغییر جغرافیای سیاسی منطقه خزر به سبب استقلال کشورهای اتحاد شوروی در سال 1991، تغییراتی را در وضعیت ژئوپلیتیکی آن ایجاد کرده است. سیاست های ایران و روسیه با هدف حفظ و گسترش جایگاه برترشان در منطقه و عملکرد کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در راستای پیشرفت در عرصه های اقتصادی و گسترش توان سیاسی، با هدف کاهش وابستگی ها، فضای رقابتی و تقابلی را در خزر به وجود آورده است. نگاهی به روند گفت وگوها و روابط کشورهای ساحلی خزر این مطلب را تایید می کند که این روابط، تاکنون نتوانسته است سطح مطلوبی از همگرایی را در منطقه به وجودآورد. سوال های این نوشتار این است که عوامل موجد منازعه و همکاری در منطقه خزر کدام اند؟ و فضای حاکم بر روابط در منطقه خزر به چه سمتی در حرکت است؟ این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی و رویکرد توصیفی – تحلیلی، به دنبال دستیابی به پاسخ این سوال ها است. نتایج، نمایانگر تاثیر دو گروه از عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی در شکل گیری منازعه و همکاری در منطقه خزر است که از میان تمامی آنها برتری با عوامل موجد منازعه است. عواملی که روابط کشورهای ساحلی خزر را هرچه بیشتر به سوی واگرایی سوق می دهد.
  کلیدواژگان: رقابت، ژئوپلیتیک، منطقه خزر، واگرایی، همگرایی
 • سید داوود آقایی، بهاالدین مریمی، علی خلیلی پور رکن آبادی صفحات 21-36
  بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی روند دشمنی های جنگ سرد، با وجود تغییر ساختارها و الگوهای نظام بین الملل، ناخواسته میان شرق و غرب ادامه داشته است. با وجود نیازها و مشکلات مشترکی که دو طرف داشته اند؛ حل این مسائل در گرو همکاری و همگرایی های بیشتر بود، اما به درک این مسئله کمتر رسیده بودند. این نوشتار درپی پاسخ گویی به این سوال است که عوامل موثر در همگرایی ناتو به روسیه چه بوده است؟ و بر این فرض استوار است که رویداد 11 سپتامبر 2001 و روبه رو شدن با تهدیدهای مشترک جدید از جمله تروریست، عامل مهم نزدیک شدن دوطرف بهم بوده است. بنابراین در این نوشتار تلاش شده است تا روند همکاری و مهم تر از آن همگرایی روسیه و پیمان آتلانتیک شمالی، براساس نظریه های سازه انگارانه با روشی توصیفی- تحلیلی بررسی شود.
  کلیدواژگان: راهبردهای نوین ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، سازه انگاری، فدراسیون روسیه، نشست لیسبون 2010، 11 سپتامبر
 • علی باقری دولت آبادی صفحات 37-56
  در میان قدرت های بزرگ، روسیه بیشترین تاریخ روابط سیاسی با ایران را دارد. علل اساسی این روابط در قرن های گذشته قرارگرفتن این کشور در شمال ایران، تجارت و بازرگانی و وجود اشتراک های قومی و فرهنگی برخی از جمهوری های مستقل این کشور با مردم ایران بود. در دوران پهلوی دوم خرید تسلیحاتی و مشارکت در برخی طرح های اقتصادی نیز به این عوامل اضافه شد. در هر دو دوره فضای رقابت و تهدید، بستر روابط دو کشور را شکل می داد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه از دهه 90 به بعد روابط دو کشور براساس همکاری و نه ترس و تهدید شکل گرفت. با توجه به چرخش در سیاست خارجی دو کشور از تهدید به همکاری، این نوشتار می خواهد تا این روابط و تداوم آن را در چارچوب نظریه واقع گرایی، لیبرالیسم و سازه انگاری بررسی کند. در این نوشتار از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته خواهد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان نظریه های گفته شده، سازه انگاری بهترین توضیح را درباره علت های بهبود روابط تهران و مسکو پس از دهه 90 بیان می کند.
  کلیدواژگان: ایران، روسیه، ژئوپلیتیک، سازهانگاری، لیبرالیسم، واقع گرایی
 • محمد جعفر جوادی ارجمند، حبیب رضازاده، سعیده حضرت پور صفحات 57-80
  این نوشتار به دنبال فهم علت های سردی روابط ایران و جمهوری آذربایجان است. نویسندگان در این نوشتار معتقدند که با وجود اشتراک های فراوان بین ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه های تاریخی، فرهنگی، قومی و مذهبی روابط این دو کشور مناسب نبوده است. فرضیه این نوشتار این است که به دلیل تاثیرگذاری شش عنصر داخلی و خارجی - پدیده قوم گرایی، فعالیت های دینی ایران در جمهوری آذربایجان، بحران قره باغ و رابطه ایران با ارمنستان، اختلاف نظر در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، نقش و نفوذ ترکیه، نفوذ اسراییل در منطقه و روابط آن با جمهوری آذربایجان و سیاست ها و هدف های آمریکا در منطقه در روابط دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان منجر به سردی روابط دو کشور شده است.
  کلیدواژگان: آمریکا، ارمنستان، اسراییل، پان ترکیسم، ترکیه، رژیم حقوقی دریای خزر، فعالیت دینی ایران
 • صادق زیباکلام، هادی آخوندی، علی نقی کیانی صفحات 81-100
  بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، آمریکا که خود را در عرصه جهان بی رقیب می دید خواهان ایفای نقشی فعال و موثر در کشورهای استقلال یافته از اتحاد شوروی بود و تمایل این کشورها به ویژه جمهوری آذربایجان به غرب - به خصوص به آمریکا- این نفوذ را آسان تر می کرد. در اندیشه نخبگان سیاست خارجی آمریکا این فکر پیدا شده بود که با تجزیه اتحاد شوروی و خروج جهان از نظام دو قطبی، این کشور قادر است برای اولین بار حضور سیاسی خود را در کشورهای نو استقلال تا مرزهای چین حاکم کرده و با این حضور سیاسی در ابعاد دیگر نیز به موفقیت هایی برسد. در بین کشورهای منطقه قفقاز، حضور آمریکا در جمهوری آذربایجان بر روابط ایران با این جمهوری – مانند انتقال انرژی، تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، مباحث امنیتی- تاثیر منفی داشته است. در این نوشتار کوشش شده است تا به بررسی منافع ایران در منطقه قفقاز (مطاالعه موردی آذربایجان) پرداخته شود و دلایل عدم موفقیت ایران به عنوان یکی از مهمترین همسایگان را دریافت. این مقاله دلیل این حضور و ایجاد موانع در موفقیت ایران در دستیابی به هدف های خود در منطقه قفقاز را بر اساس تضاد موجود بین ایران با آمریکا، قابل فهم می داند.
  کلیدواژگان: ایالات متحده آمریکا، ایران، جمهوری آذربایجان، قفقاز، نوواقع گرایی
 • وحید سینایی، علی صادق اکبری صفحات 101-120
  ظهور طالبان در سال 1994 یکی از پدیده های مهم در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان، آسیای جنوب غربی، خاورمیانه و جهان اسلام است. طالبان که نخست منادی وحدت و پاکسازی کشور از حاکمان محلی خودکامه، برچیدن گروه های خودسر و ایجاد نظم و ثبات در افغانستان بود پس از کسب پیروزی های اولیه، هدف خود را ایجاد نظامی مبتنی بر شریعت و سنت اعلام کرد. این گروه در مدت کوتاهی توانست بیشتر مناطق افغانستان را تصرف و در کابل امارت اسلامی ایجاد کند. طالبان پس از کسب قدرت، مجموعه ای از قوانین و اقدام های افراطی را به اجرا گذاشت. پرسش اصلی این نوشتار معطوف به شناخت مهم ترین عوامل تاثیرگذار در شکل گیری اندیشه و عمل طالبان در افغانستان است. در به قدرت رسیدن طالبان شرایط داخلی افغانستان موثر بوده است؛ اما با توجه به نبود پیشینه عمیق و قدرتمندی از اندیشه ها و گروه های بنیادگرا در این کشور، پژوهشگران بیشتر به بررسی نقش دولت های خارجی در شکل گیری طالبان و دستیابی آن به قدرت پرداخته اند. اما فرضیه اصلی این نوشتار آن است که جمعیت علمای اسلام در پاکستان از راه مدرسه ها و آموزش های مذهبی خود بیشترین تاثیر را بر شکل گیری، اندیشه، مواضع و اقدام های طالبان در افغانستان داشته است.
  کلیدواژگان: افغانستان، بنیادگرایی، پاکستان، جمعیت علمای اسلام، طالبان
 • فرهاد عطایی، سیکا سعدالدین صفحات 121-140
  از زمان ظهور اسلام در پهنه آسیای مرکزی چند نوع امپراتوری حکم رانده اند؛ امپراتوری اعراب، شامل امویان و عباسیان، امپراتوری غزنویان و سلجوقیان، امپراتوری مغولان و تاتارها، و امپراتوری روس ها. دوران اقتدار امپراتوری عباسیان بیش از یک قرن و نیم دوام نیاورد و به تدریج حکومت هایی مستقل از شرقی ترین نقاط این امپراتوری سر بر آوردند. نقش دستگاه خلافت تنها به مشروعیت بخشیدن به این حکومت ها محدود شد. در این نوشتار دستگاه دیوانی دو نوع از این امپراتوری ها، یعنی امپراتوری عباسیان و امپراتوری غزنویان و سلجوقیان بررسی و مقایسه می شود. روش پژوهش استفاده شده در این نوشتار، مراجعه به منابع دست اول، متون تاریخی و کلاسیک فارسی و پژوهش های موجود در این زمینه است. هدف نوشتار پاسخ به این پرسش است که مهم ترین وجوه تفاوت این دو امپراتوری چیست؟ ابتدا شکل روی کار آمدن امپراتوری عباسیان و دستگاه دیوانی آن، و شکل روی کار آمدن هریک از امپراتوری های غزنویان و سلجوقیان و دستگاه دیوانی آنها بررسی می شود؛ سپس به سه مورد تفاوت دستگاه دیوانی عباسیان، غزنویان و سلجوقیان(میزان تمرکز در امپراتوری، نیروی نظامی، و تعدد دیوان ها) اشاره می شود.
  کلیدواژگان: خلیفه، دستگاه دیوانی، سلجوقیان، سلطان، عباسیان، غزنویان، وزارت
 • عبدالله قنبرلو صفحات 141-160
  در این نوشتار مبانی فرهنگ و ایدئولوژیک سیاست خارجی دولت ترکیه مورد بررسی قرار می گیرد. سوال این است که بنیادی ترین عوامل فرهنگی و ایدئولوژیک در سیاست خارجی ترکیه در سده اخیر چه بوده اند؟ در فرضیه نوشتار به کمالیسم و اسلام گرایی همانند دو مرجع معنایی سیاست خارجی ترکیه نگریسته شده است. برای تقویت فرضیه از روش علی- تبیینی با اتکا بر اطلاعات و داده های موجود در مورد موضوع نوشتار استفاده شده است. کمالیسم یا آتاترکیسم دربرگیرنده مبانی و اصول مختلفی است که از میان آنها ملی گرایی، سکولاریسم، و غرب گرایی در سیاست خارجی نقش مشخص تری ترکیه بازی کرده اند. در همان حال، سیاست خارجی دولت ترکیه در دوره های خاصی تا حدی تحت تاثیر ملاحظات اسلام گرایانه قرار داشته است. دولت حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان تلاش کرده است تا بر تلفیق منسجمی از هر دو تفکر کمالیسم و اسلام گرایی متکی بوده و در سیاست خارجی اش به ترویج هر دو متمایل شود.
  کلیدواژگان: اسلام گرایی، جهان غرب، جمهوری ترکیه، حزب عدالت و توسعه، خاورمیانه و شمال آفریقا، کمالیسم، نوسازی، مسئله فلسطین
 • جهانگیر کرمی، مریم صارمی فرد، صالح بلوکی صفحات 161-174
  تاثیر متغیرهای تاریخی و هویتی میان اتحادیه اروپا و روسیه، موقعیت هژمونیک ایالات متحده در نظام بین الملل و رفتارهای دو دهه اخیر دولت روسیه از جمله تدوین راهبرد و رهنامه های ضد غربی، تلاش درجهت تبدیل شدن به یک هژمون منطقه ای، مقابله با راهبردهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی بر دامنه تردیدهای اتحادیه اروپا علیه روسیه افزوده است. این نوشتار با این تصور که اتحادها در سیاست ها و روابط خود با دولت های دیگر در معرض فشارها و آسیب های امنیتی هستند؛ تدوین سیاست امنیتی را بسته به عوامل گوناگون تاریخی، ساختاری (ساختار نظام بین الملل) و رفتارهای ستیزه جویانه طرف مقابل می داند. با توجه به این موضوع این نوشتار در راستای پاسخ به این مسئله است که چرا اتحادیه اروپا همچنان روسیه را یک تهدید امنیتی برای خود فرض می کند؟ نقطه تمرکز این نوشتار آن است که رفتارهای دو دهه اخیر کشور روسیه، عامل اصلی تداوم نگاه تهدیدآمیز اتحادیه اروپا نسبت به این کشور است. البته از این رهگذر تاثیر عوامل تاریخی و هویتی موجود میان دو بازیگر و همچنین نقش آفرینی آمریکا در افزایش تردیدهای اتحادیه اروپا در همکاری با روسیه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، سیاست امنیتی، متغیرهای تاریخی، هویتی
 • سعید وثوقی، سعیده مرادی فر، عسگر صفری صفحات 175-194
  پس از فروپاشی اتحاد شوروی، استقلال کشورهای قفقاز جنوبی (جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان) با مسائل تنش زا مانند اختلاف های قومی و ارضی همراه بود. بحران قره باغ، آبخازیا، اوستیای جنوبی، نمونه این اختلاف ها هستند که تا به امروز حل نشده و باقی مانده اند. سوال اصلی این است که دلیل حل نشدن این اختلاف ها چیست؟ در چه شرایطی منطقه قفقاز جنوبی به صلح و آرامش می رسد؟ پاسخ احتمالی به این پرسش این است که یکی از مهم ترین دلایل این امر برجسته شدن امنیت نظامی در دوران پس از جنگ سرد در قفقاز جنوبی است و درصورتی که سایر مسائل مانند موضوع های اقتصادی- اجتماعی مورد توجه کشورهای منطقه قرار گیرد می توان به گرم تر شدن روابط امیدوار بود. روش این نوشتارتوصیفی- تحلیلی است.
  کلیدواژگان: امنیت نظامی، باری بوزان، فقر، قاچاق مواد مخدر، قفقاز جنوبی، مکتب کپنهاگ
|
 • Zahra Ahmadipour, Zahra Hosseini Sadat Mahaleh, Mohammadreza Mirzaei Pages 1-20
  Political geographic changes of the Caspian region due to the independence of the states of the Soviet Union in 1991، has created changes in the geopolitical situation. Iran and Russia''s policies in order to maintain and extend their dominance on the region، and the performance of Azerbaijan، Turkmenistan and Kazakhstan in the field of economic progress، to achieve greater independence and reduce reliance، has created a competitive atmosphere in the Caspian Sea. Negotiations and relations with the Caspian countries have so far failed to provide a desirable level of convergence in the region. The main research question is: What are the factors causing conflict and cooperation in the Caspian region? And the atmosphere of the Caspian ties in what direction it is moving? In this paper، we use library and a questionnaire and descriptive- analytical approach، seeking to answer the questions. The results indicate the influence of geographical and geopolitical factors in the prevention of conflict and cooperation in the Caspian region. Among all the factors، those created the conflicts are more dominant and Lead to more and more divergence among the Caspian countries.
  Keywords: Caspian region, competition, convergence, divergence, geopolitics
 • Seyyed Davood Aghaei, Bahaedin Maryami, Ali Khalilipour Roknabadi Pages 21-36
  We try the best to scrutinize the process of cooperation and especially the convergence between Russian and North Atlantic treaty based on constructivism theory. Both sides have continued the enmity after terminating Cold war and collapse of Russia، despite of change in international structure and patterns. Both sides could have solved common needs and problems through more cooperation and collaboration. They embarked on cooperation after the terrorist incident on Sept. 11، 2001. Theoretically، the important factor of this process is to spread functionally structured ideas in international relations and to challenge realism ideas that have already dominated over theorizing process and analysis of international relations.
  Keywords: constructivism, Lisbon Summit, new strategy of NATO, Russian Federation
 • Ali Bagheri Dolatabadi Pages 37-56
  Iran has the longest political relations with Russia among other great powers. This relation is resulted from neighborhood، trade، and cultural and racial factors between Iran''s people with some of the Russia’s independent republics. Purchasing of weapons by Iran and participations of the Soviet Union in economic projects of Iran helped the strengthening of the relations between the two countries in the period of the second Pahlavi government. Competition and threats are two concepts that explain relations between Iran- Russia in theses years. These relations changed from anxiety and threat to cooperation after Iran Islamic revolution. This paper examines Tehran-Moscow relations in context of realism، liberalism and constructivism theories. Analytical method will be used for this purpose. Findings of this Paper show that among the theories constructivism can completely explain the causes of the warm relations between Iran and Russia after 1990s.
  Keywords: constructivism, Iran, Liberalism, realism, Russia
 • Mohammad Jafar Javadi Arjomand, Habib Rezazadeh, Saeideh Hazratpour Pages 57-80
  This study is looking to understand the reasons behind cold relations of Iran and Republic of Azerbaijan. The authors believe that Iran and Azerbaijan have not had friendly relationship in spite of many similarities including historical، cultural، ethnic and religious background. The hypothesis of this study is that there are six factors that cause the unfriendly relations. These factors are ethnicity، Iran''s religious activities in Republic of Azerbaijan، Nagorno-karabakh crisis and Iran''s relations with Armenia، the problem of legal regime of Caspian Sea، role and influence of Turkey، influence of Israel and its relations with Azerbaijan، and ultimately US''s policies and goals in the region.
  Keywords: America, Armenia, Iran religious activities, Israel, legal regime of Caspian Sea, Pan, Turkism, Turkey
 • Sadegh Zibakalam, Hadi Akhondi, Ali Naghi Kiani Pages 81-100
  After the collapse of Soviet Union، America، which saw itself unrivaled in the world، wanted to play an active and effective role in the independence of countries from the Soviet Union and their willingness، particularly the Republic of Azerbaijan، to the West- especially the US. This made it easier for to penetrate in the region. American foreign policy elites thought that the withdrawal of the Soviet Union and the dissociation of the bipolar system، for the first time it would be able to have political presence in the new independent states to the borders of China and get other successes with this political presence. Among the countries in the Caucasus region، America''s presence in Republic of Azerbaijan had a negative impact on Iran''s relations with this country in some areas such as energy transfer، determination of the legal regime of the Caspian Sea، and security issues. This paper attempts to examine Iran''s interests in the Caucasus (Study case of Republic of Azerbaijan) and determine the reasons of Iran failure as one of the main neighbors. This paper analyzes this presence based on the conflicts between Iran and America.
  Keywords: Caucasus, Iran, new realism, Republic of Azerbaijan, United States of America
 • Vahid Sinaei, Ali Sadegh Akbari Pages 101-120
  The Taliban emerged in 1994 as one of the important phenomena in contemporary political history of Afghanistan، south western Asia، Middle East and Islamic world. Taliban initially demanded the unity of the country and elimination of local authoritarian rulers and rogue groups to provide stability in Afghanistan. But after the initial successes، they declared their goals as a Shari''a -based system. In a short time they were able to take over most of Afghanistan and to create the Islamic Emirate in Kabul. After gaining power، they put into effect a series of extreme laws that have not ever performed in other Islamic countries such as Saudi Arabia. Researchers who examine the impact of foreign factors upon Taliban have focused on the role of the foreign governments. From the external factors، the impact of ideas and the role of the Pakistani fundamentalist groups are much more important than the role of foreign governments. This paper has investigated the influence of Jamiat-ul-Ulama –i-Islam in Pakistan and its religious schools and education on the formation of ideas، positions، and actions of the Taliban in Afghanistan.
  Keywords: Afghanistan, fundamentalism, Jamiat, ul, Ulama –i, Islam, Pakistan, Taliban
 • Farhad Attaei, Sika Saadoddin Pages 121-140
  Since the advent of Islam in Central Asia، several types of empires ruled on the region; the Arabs Empire (Umayyads and Abbasids)، the Ghaznavid، the Seljuks، the Mongols، the Tatars، and the Russians. The Abbasids actual power did not last more than a century and a half and gradually independent states emerged at the eastern parts of the empire. The role of caliphate system was then limited and gave legitimacy to those states. In this article، the governance in two types of these empires has been compared. This research is based on primary sources، Persian classical texts، as well as researches on the mentioned dynasties. This article addresses the question: “what are the most important distinctions between the two empires?” Access of the Abbasids، Ghaznavids، and Seljuks to power، their administrative systems and militaries have been examined and compared. Three differences among their administrations، i. e.، the degree of concentration in the empire، military force، and the plurality of the ministries، have been examined in the study.
  Keywords: Abbasids, administration, Caliphate, Ghaznavids, Seljuks, Sultan
 • Abdollah Ghanbarlou Pages 141-160
  This study deals with the Turkish foreign policies on the basis of its cultural and ideological background. The main question asks about the most powerful cultural and ideological factors driving Turkey’s foreign policies. The research emphasizes mainly on Kemalism and Islamism as two main independent variables. Kemalism or Ataturkism consists of some basic principles including nationalism، secularism، and Westernism that have influenced the Turkish foreign policies since the founding of the republic. In addition، it has also been influenced by some Islamist considerations. The conflicts between Kemalism and Islamism have been one of the main problems in the Turkish politics. The AKP government under the leadership of RecepTayyipErdoğan has tried to rely on a coherent combination of Kemalism and Islamism for Turkish foreign policies.
  Keywords: AKP, Islamism, Kemalism, Middle East, North Africa, modernization, Palestine issue, The West, Turkish Republic
 • Jahangir Karami, Maryam Saremifard, Saleh Bolouki Pages 161-174
  The effect of historical and identity factors between Russia and European Union appeared as threats for the union. America''s hegemonic position in the world، the two recent actions of the Russian government including strategy and doctrine of anti-Western and theefforts to become a regional hegemon، and dealing with the strategies of the North Atlantic Treaty Organization lead to increase in threatening attitudes of Union Europe and uncertainty range against Russia. This research is related to unions with policy and its relations with the state more susceptible to pressures and security damage; Prepration of security policy depends on factors of history، structure of the international scene، and contentiously behaviors. This study is to investigate why the European Union considers Russia as a security threat to itself? The foucs of this research is that the behavior of Russia in the two decades is the main factor that the union sees Rassia as a threat. However، with thereby the history and identity factors between the two actors and also the role of Europe in cooperation with the United States are increasing the uncertainties against Russia.
  Keywords: America, European Union, historical, identity factors, Russia, security policy
 • Saeid Vosoughi, Saeideh Moradifar, Asgar Safari Pages 175-194
  After collapse of the Soviet Union، south Caucasus countries (Azerbaijan، Armenia، Georgia) gained independence. This Independence was associated with tensions such as Ethnic and territorial disputes. These conflicts contain Kharabakh، Abkhazia، and South Ossetia which have remained unresolved till now. The main question is why these conflicts have remained unresolved and what conditions are required for the south Caucasus to achieve peace? The methodology of the present study is descriptive–analytical. A possible answer to the research question is that one of the main reasons for these conflicts is the military security of this region which was highlighted after the collapse of Soviet Union. If other issues such as economic and social status are considered by regional countries we can hope for closer relationships.
  Keywords: Copenhagen School, military security, drug traffic, poverty, South Caucasus