فهرست مطالب

نجوم - سال بیست و چهارم شماره 2 (پیاپی 242، آبان 1393)
 • سال بیست و چهارم شماره 2 (پیاپی 242، آبان 1393)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 70,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/08/05
 • تعداد عناوین: 24
|
 • سرمقاله
 • مواظب آسمان نمای تهران باشیم
  رضا منصوری صفحه 4
 • یادداشت سردبیر
 • منهای افراط و تفریط
  محمدجواد ترابی صفحه 5
 • نقد و نظر
 • صفحه شما
  صفحه 6
 • تازه ها
 • خواب زمستانی برای مسافران مریخ/ ستاره ی دو رگه ی عجیب پس از 40 سال جست و جو پیدا شد
  هدا عربشاهی صفحه 8
 • دست یاری کهکشان همسایه در بررسی یونش دوباره ی عالم/ عصر جدید فعالیت های ایستگاه فضایی آغاز شد!/ توقف فعالیت های آتشفشانی ماه ناگهانی نبود 9
  صفحه 9
 • سیارک لوتتیا چهره نگاری شد!/ بهترین نقشه آب و هوای سیاره بیگانه تهیه شد
  صفحه 10
 • نخستین تصاویر از یخ موجود در دهانه های قطبی عطارد/ مهر شراره ای خورشید!
  سید علیرضا محمدی صفحه 11
 • آیا ماموریت مارس وان امکان پذیر است؟/ مریخ میزبان مسافرانی از دو سوی زمین*
  سپیده شعرباف* صفحه 12
 • همکاری هابل با افق های نو
  صفحه 13
 • قطبش ریزموج های زمینه: کهکشانی یا کیهانی؟
  سیما قاسمی صفحه 14
 • سلام نوبل فیزیک به محیط زیست
  مسعود توکلی صفحه 17
 • زمین با چشم بزرگ جدید
  کاظم کوکرم صفحه 18
 • آسمان پرستاره در قلب تهران/ ساختمان نیمه تمام نجوم ایران
  سپیده شعرباف، پیمان اکبرنیا صفحه 19
 • انتخاب نام ایرانی برای یک سیارک
  محمدرضا رضایی، صفورا تنباکویی صفحه 20
 • گزارش
 • مستقیم از تورنتو
  بهنوش مسکوب صفحه 21
 • ژرفا
 • نبرد با سرما
  امین جمشیدی صفحه 22
 • به زبان ساده
 • شبه علم در تاریخ علم
  امیرمحمد گمینی صفحه 28
 • آسمان
 • ملکه مغرور آسمان
  کاظم کوکرم صفحه 32
 • آلودگی نوری
 • نورهای زهرآگین
  حامد میرزاخلیل صفحه 40
 • به زبان ساده
 • حقیقت پنهان
  سپیده مظلوم زاده صفحه 44
 • قاب ژرف
 • آسمان پرستاره ایران
  صفحه 48
 • فیزیک خورشید
 • انفجارهای سهمگین
  حامد الطافی مهربانی صفحه 52
 • راهنما
 • معرفی کتاب ها، نرم افزارها و برنامه های کاربردی نجومی و فضایی
  سپیده شعرباف صفحه 58
 • نجوم در راه
 • معرفی برنامه های نجومی در ماه پیش رو
  علی ابراهیمی سراجی صفحه 60