فهرست مطالب

حقوقی دادگستری - پیاپی 84 (زمستان1392)
 • پیاپی 84 (زمستان1392)
 • بهای روی جلد: 32,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/11/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شهرام ابراهیمی، عبدالله ایزدی صفحه 7
  راهبردهای اصلاحی برحسب مرحله موضوع اجرای آن، قابل دسته بندی در سه سطح است. در این راستا در مرحله خارج از محیط کیفری، سه راهبرد حمایت از زندانی آزادشده،توسعه ضمانت اجراهای اجتماع محور و نظارت،کنترل و تمرین نقش آفرینی می کنند. جلوه های منعکس در کانادا نشان دهنده محلی، معنوی محور و مذهب مداربودن راهبرد حمایت، قاعده مندبودن راهبرد توسعه ضمانت اجراهای اجتماع مدار و جامع و هدفمندبودن راهبرد نظارت و کنترل و تمرین است. به عبارت بهتر می توان نظم راهبردی را در این سیستم مشاهده نمود. سیستم اصلاحی ایران هرچند در رویکر اخیر خود به راهبرد توسعه ضمانت اجراهای اجتماع محور توجه نموده است لکن زمینه های لازم برای عملی نمودن این راهبرد وجود ندارد و شکست آن، اتفاقی عجیب نخواهد بود. راهبرد حمایتی نیز در عمل مورد اقبال قرار نگرفته است. در ارتباط با راهبرد نظارت، کنترل و تمرین در سطح اجرایی هم علی رغم وجود نهادهای متفاوت، عناصر کارساز و هدف محور از توجهات قانونگذار به دور مانده است. در ارزیابی راهبردهای اصلاحی ایران می توان ظاهرسازی راهبردی را ویژگی بارز این سیستم دانست.
  کلیدواژگان: راهبرد، اصلاح، حمایت، ضمانت اجراهای اجتماع محور، نظارت
 • شهاب جعفری ندوشن صفحه 41
  رسیدگی های موازی که می توان آن را به طور خلاصه طرح دعاوی مرتبط نزد مراجع گوناگون حل اختلاف تعریف کرد، در دعاوی سرمایه گذاری بیش از همه، معلول تعدد مراجع پیش بینی شده در معاهدات سرمایه گذاری و قرارداهای سرمایه گذاری است. علی رغم آثار مخرب رسیدگی های موازی، روش های مقابله با آن ها هنوز به تکامل لازم نرسیده و نیازمند توجه کامل اصحاب دعوا به توافقات لازم در جهت کاهش آثار مخرب آن، حتی المقدور پیش از بروز اختلاف است. دیوان های داوری هم اصول و روش هایی برای مقابله با رسیدگی های موازی دارند که بعضا برای اثرگذاری بیشتر، نیازمند توجه یا درخواست اصحاب دعوا است. مقابله با رسیدگی های موازی در مقام اجرا با دشواری های زیادتری روبه روست و همین مسئله نشان دهنده اهمیت مقابله با آن، پیش از مرحله اجرااست.
  کلیدواژگان: رسیدگی موازی، داوری، سرمایه گذاری، معاهده، تعیین دادگاه صالح
 • مهدی رشوند بوکانی، محسن رجالی، امین بدیع صنایع اصفهانی صفحه 69
  یکی از مهم ترین موضوعات در بحث ادغام شرکت ها، تعیین آثار و تبعات آن بر بازار، سهام داران، طلبکاران و بدهکاران غیرسهام دار و حتی مصرف کنندگان است. در این بین، شرکت های سهامی پیش قدم هستند. ادغام یعنی «اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند» و به موجب آن، کلیه دارایی، مطالبات، دیون و تعهدات شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می شود. به دلیل مزایای فراوان ادغام، رغبت به آن در بین شرکت های سهامی بسیار زیاد است. در این مقاله به ماهیت شناسی انتقال دیون از شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام پرداخته شده و در این خصوص با تحلیل و تطبیق نظریات انتقال دین، انتقال طلب، تبدیل تعهد و قائم مقامی، آثار ادغام شرکت ها بر حقوق و تعهدات طلبکاران و بدهکاران غیرسهام دار بررسی شده و نظر برگزیده، تقویت شده است. ناگفته پیداست که گزینش هر یک از نظریات فوق، آثار حقوقی متفاوتی را برای مشارالیهم و بالتبع، سهام داران شرکت های طرف قرارداد ادغام، در پی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: ادغام، شرکت های سهامی، انتقال دین، انتقال طلب، تبدیل تعهد، قائم مقامی
 • حامد رحمانیان، محمدجعفر حبیب زاده صفحه 103
  عبارات «حدودی که در این قانون ذکر نشده اند» در ماده 220 و «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی، از لحاظ فقهی و حقوقی دارای ابهام اند و برای تشخیص مصادیق آنها باید به تفسیر متوسل شد. در این زمینه سه تفسیر امکان پذیر است: اول، انحصار حدود به موارد شش گانه مشهور و اختصاص تعزیرات منصوص به موارد دارای موجب و نوع و میزان معین. دوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزان معین و تعزیرات منصوص به موارد دارای موجب معین و نوع و میزان مجازات نامعین. سوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزان مجازات ثابت معین و تعزیرات منصوص به موجب و نوع و میزان غیرثابت معین. در این مقاله ضمن بررسی دیدگاه های مختلف در نهایت تفسیر سوم را به عنوان تفسیری غیرابزارگرایانه که دارای بالاترین جذابیت اخلاقی است و بیش از سایر تفسیرها با اصل حاکمیت قانون و سایر اصول مسلم حقوقی سازگار است، بر گزیده ایم.
  کلیدواژگان: حاکمیت قانون، تفسیر قانون، حد، تعزیر، قانون مجازات اسلامی 1392
 • نفیسه شوشی نسب، عباس میرشکاری صفحه 123
  در این مقاله سعی نگارندگان بر این است تا به بررسی این مسئله بپردازند که آیا وضعیت پیشین زیان دیده در میزان مسئولیت واردکننده زیان تاثیرگذار است یا خیر. منظور از وضعیت پیشین زیان دیده در این مقاله، وضعیت غیرطبیعی جسمی او قبل از ورود زیان است. گاه عامل زیان، میزان خسارت زیان دیده راتشدید می کند؛ گاه نیز ماهیت خسارت زیان دیده را تغییر می دهد. باید گفت چه در قانون جدید و چه در قانون قدیم مجازات اسلامی، به جز مورد نابیناساختن تنها چشم زیان دیده که قانونگذار آن را در تشدید مسئولیت عامل زیان و محکوم ساختن او به پرداخت دیه دو چشم موثر دانسته است، در سایر موارد قانونگذار وضعیت پیشین را در تخفیف مسئولیت عامل زیان موثر دانسته است. بنابراین مورد چشم در تشدید مسئولیت، موردی استثنایی است که باید به تفسیر مضیق در مورد آن اکتفا نمود.
  کلیدواژگان: دیه، زیان دیده، قانون مجازات اسلامی، مسئولیت مدنی، وضعیت پیشین زیان دیده
 • زینب فلاح تفتی، کورش کاویانی صفحه 153
  طرح توزیع سهام عدالت با هدف توانمند سازی مردم کم برخوردار و توزیع ثروت در قالب شرکت های تعاونی، خیل عظیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. سیاست توسعه بخش تعاون از طریق تشکیل شرکت های مزبور، زمانی می تواند به اهداف عالیه تعاون در کشور چون کاهش فقر و تامین عدالت اجتماعی منجر شود که دارندگان سهام عدالت بتوانند حقوق خویش را به صورت کامل استیفا نمایند؛ امری که جز در سایه آشنایی دارندگان سهام با حقوق مالی و همچنین حقوق غیرمالی ایشان محقق نمی شود لیکن مسائل و مشکلاتی نیز در راستای استیفای حقوق مزبور پیش روی دارندگان سهام عدالت وجود دارد.
  در این مقاله ضمن تبیین حقوق مالی دارنده سهام عدالت، چون حق انتقال سهام شرکت تعاونی عدالت شهرستانی، حق دریافت سود، حق دریافت حقوق و مطالبات با لغو عضویت و... به بررسی تاثیرات تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) بر حقوق مالی دارنده سهام عدالت و چالش هایی که با آن مواجه شدند، پرداخته می شود. درنهایت راهکاری متقن جهت حل مسائل و مشکلات دارندگان سهام عدالت ارائه داده می شود.
  کلیدواژگان: سهام عدالت، شرکت تعاونی عدالت شهرستانی، حقوق مالی، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
|
 • Shahram Ebrahimi, Abdollah Ezadi Page 7
  Reformation strategies might be categorized into three levels in terms of the stage of its performance topic. In the stage of outside of criminal environment, the three strategies of supporting the set free prisoner, developing the community-oriented punishments and oversight and controlling and practicing function. The existing examples in Canada indicate the local, intellectual, and religiousoriented nature of support strategy; the rule-oriented nature of the development of community-oriented punishments strategy; and the comprehensive and purposeful nature of oversight control and practice strategy. In other words, the existence of a strategic discipline is apparent in this system. As for that of Iran, though the strategy of developing community-oriented punishments has currently been advocated, the necessary conditions to practice them are not available and therefore, its failure is not a surprise. Besides, the strategy of support has not welcome in practice. Regarding the oversight, control, and practice strategy, notwithstanding various organizations, effective and purposeful elements have been ignored by law makers. In general, with regard to evaluating the Iranian reformation strategies, strategic pretence is its salient feature.
  Keywords: Strategy, Reformation, Support, Community, Oriented Punishments, Oversight
 • Shahab Jafari Nadoshan Page 41
  Parallel Proceedings, which can be described in short as commencing arbitration and/or litigation regarding related disputes in different dispute settlement forums or mechanisms, most of the time in investment disputes, are caused by the myriads of dispute settlement forums and procedures stipulated in investment contracts and investment treaties. In spite of the corrosive consequences of the Parallel Proceedings, battling the deleterious effects of it, is not fully developed and yet needs complete attention of the disputing parties to the contractual methods, especially prior to the stage of arising an actual dispute. Arbitral tribunals have developed some principles and mechanisms to battle Parallel Proceedings, most of which require parties’ consideration or initiative to be fully functional. Battling parallel proceedings throughout the period of enforcement of the award involves so many difficulties which in turn show the significance of confronting it prior to the stage of the enforcement of the award.
  Keywords: Parallel Proceedings, Investment Disputes, Forum Shopping, Arbitration, Jurisdiction
 • Mahdi Rashvand Bokani, Mohsen Rejali, Amin Badee Sanaye Esfahani Page 69
  One of the most noteworthy subjects in the area of merging companies is determination of its effects and consequences on the market, shareholders, non-shareholder creditors and debtors and even consumers. Public companies, however, take precedence over these subjects. Merger is (a course of action by which several companies establish a new single legal entity or are merged within another existing legal entity, as well as eliminating their own legal entity) and as a result, all the assets, claims, debts and obligations of the merged company are transferred to the merging company. Inclination toward merger is considerably high among public companies due to its various advantages. In this paper, we have addressed nature-discernment of debts transfer from a merged company to the merging company and therefore with analyzing and comparing the theories regarding debt transfer, credit transfer, obligation alteration and succession, we have examined merger effects of companies on the rights and obligations of nonshareholder creditors and debtors and have also bolstered the wellknown opinion. Needless to say, selection of any opinions mentioned above, would have different legal impacts on those people and consequently companies’ shareholders, being parties in the merger contract.
  Keywords: Merger, Public companies, Debt transfer, Credit transfer, Obligation alteration, Succession
 • Hamed Rahmaniyan, Mohammd Jafar Habibzadeh Page 103
  The phrase “Hodood that are not mentioned in this code” in Article 220 of Islamic Penal Code of 2013 and “Shar’i definite Tazir” in Article 115 of this code are ambiguous from Figh and legal viewpoint, then we have to resort to interpretation for recognizing their instances, In this regard, three interpretations are possible, First, restricting “Hodood” to six famous types and allocating definite Ta’zir to punishments with definitive cause, kind and amount, Second, allocating Hodood to punishments with definite kind and amount and cause and allocating definite Ta’zir to punishments with definite cause and indefinite kind and amount, Third, allocating Hodood to punishments with definite cause and kind and amount of certain definite punishment and allocating definite Ta’zir to certain indefinite cause and kind and amount, In this article we consider different views and finally choose third interpretation as a non-instrumentalist one that has the highest moral acceptance, This accepted interpretation is consistent with rule of law and other certain legal principles.
  Keywords: Rule of law, Interpretation of law, Hadd, Tazir, Islamic Penal Code of 2013
 • Abbas Mirshekari, Nafise Shooshinasab Page 123
  In this research we have tried to investigate if the victim’s predisposition would influence civil liability of tortfeasor. In exact words “Predisposition” means the unusual physical situation of the victim before damages are incurred to him. Sometimes the tortfeasor intensify victim’s unusual situation and sometimes he changes the nature of his disability. We reached to a conclusion according to which, except causing perfect blindness which is effective in intensifying tortfeasor’s liability, in other situations, predisposition is effective in reducing tortfeasor’s liability. As a result, we should suffice to strict interpretation in the case of blindness.
  Keywords: Blood Money, Civil Liability, Islamic Penal Law, Predisposition, Victim