فهرست مطالب

کشاورز - پیاپی 296 (مرداد 1383)
 • پیاپی 296 (مرداد 1383)
 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/05/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • یادداشت ماه درباره افزایش نقش بذر در بهره وری
  فریدون گل افرا صفحه 6
 • گزارش هایی از همایش بذر در استان خوزستان
  صفحه 8
 • نقش مطبوعات در رشد و توسعه کشاورزی
  مهندس صحراییان صفحه 15
 • اصلاح ساختار فروشگاه های مصرف
  مهندس عیسی میرساردو صفحه 18
 • اینترنت
  مهندس ناصر نوروزی نیا صفحه 21
 • بررسی تاثیر کود پتاسیم در ایجاد مقاومت گیاه گوجه فرنگی
  مهندس حسن حزبه ئیان صفحه 26
 • بهبود وضعیت مکانیزاسیون در مرحله سمپاشی علیه سن غلات
  مهندس کامبیز عباسی صفحه 30
 • تراکتور والترا
  عباس سالاری صفحه 34
 • گزارش هایی از استان خوزستان
  صفحه 37
 • نگینی درخشان بر تارک عمران و آبادانی ایران
  صفحه 56
 • روابط عمومی بر سه اصل علم، صداقت و هنر استوار است
  صفحه 60
 • ساختار کشاورزی جهان در سال های 2015 تا 2030
  هومن فتحی ترجمه: هومن فتحی صفحه 64
 • استراتژی های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
  مهندس محمد باقر مرندی صفحه 68
 • مشکلات و چالش های بخش کشاورزی
  مهندس خداکرم جلالی صفحه 70
 • حمله های بیولوژیک
  علی علیزاده صفحه 73
 • ازدیاد گیاهان با روش خوابانیدن شاخه
  مهندی منوچهر پازوکی صفحه 78