فهرست مطالب

 • پیاپی 21 (پاییز و زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدرضا احدی*، کاوه معماری صفحه 1
  یکی از مهم ترین چالش های سیستم ترابری، برخورد مناسب با اثرات ترابری بر محیط زیست است. مهم ترین این اثرات مواردی هستند که بر کیفیت هوا، مصرف انرژی و کاربری زمین تاثیر گذارند. آلودگی هوا به عنوان خطرناک ترین مشکل زیست محیطی ناشی از سیستم ترابری، در نظر گرفته می شود. مشکلاتی در استفاده از تونل در رابطه با تهویه و به طور کلی آلاینده ها وجود دارد از جمله: تراکم گازهای آلاینده ناشی از سوخت خودروها و ایجاد مسمومیت و احساس خفگی، تجمع گرد و غبار و ذرات معلق و کاهش دید، تراکم گازهای آلاینده ناشی از سوخت خودروها و ایجاد آتش سوزی، عوارض زیست محیطی از جمله گرم شدن کره زمین، کاهش ضخامت لایه ازن، کاهش دسترسی به هوای سالم، که سلامتی کاربران تونل را تهدید می کنند و روانی ترافیک و ایمنی تونل ها را تحت تاثیر قرار می دهند. به منظور حفظ سطح گازهای سمی و آلاینده ها در حد قابل قبول، نیاز به طراحی سیستم تهویه به نحوی که اقتصادی بوده و در مواقع اضطراری نیز قابل استفاده باشد، وجود دارد. لذا تهویه تونل در رده مهم ترین شاخص های ایمنی تونل قرار می گیرد و ارایه شاخص ارزیابی ایمنی تهویه تونل، در طراحی و بهبود سیستم تهویه از لحاظ شناسایی نقاط ضعف و بهبود سیستم ایمنی ضروریست. در این تحقیق با بررسی عوامل موثر بر تهویه تونل ها و دسته بندی آنها به تعدادی شاخص و زیرشاخص، به آنها امتیاز داده شده و در نهایت یک شاخص کمی جهت ارزیابی کلی تونل های جاده ای از نظر ایمنی ارایه می گردد.
  کلیدواژگان: ارزیابی ایمنی، ایمنی تونل، شاخص تهویه تونل، تحلیل سلسله مراتبی
 • مهدی کوه میشی*، مصطفی محمدپور صفحه 11
  بررسی گسترش ترک در مخلوط های آسفالتی زیر بار ترافیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این ترک ها که در ارتباط با شکست در مخلوط آسفالتی هستند، به شکل های مختلفی می توانند در روسازی های آسفالتی به وقوع بپیوندند. از جمله این خرابی ها می توان به ترک های حرارتی، ترک های خستگی و ترک های انعکاسی در روکش های آسفالتی قرار گرفته روی سطح ترک خورده موجود، اشاره کرد. در این بین ترک های خستگی که خود به دو دسته ترک های پایین به بالا (پوست سوسماری) و ترک های بالا به پایین (طولی) تقسیم می شوند، می توانند به طور قابل توجهی عمر روسازی را کاهش دهند. در این تحقیق با توجه به پژوهش های قبلی و مدل های گسترش داده شده نظیر قانون پاریس و شکل های توسعه یافته آن، نحوه گسترش ترک های خستگی طولی و پوست سوسماری در مخلوط های آسفالتی بررسی شد و در عین حال اثر دما، فرکانس بارگذاری و مشخصات مخلوط آسفالتی روی این مدل ها و نحوه انتشار ترک های خستگی در نظر گرفته شد. همچنین اثر ویژگی خودترمیمی قیر روی مقاومت مخلوط آسفالتی در برابر گسترش این ترک ها بررسی گردید. با توجه به نتایج به دست آمده، خودترمیمی قیر به طور قابل ملاحظه ای عمر روسازی را در برابر ترک خستگی افزایش می دهد و در عین حال استفاده از انتگرال J به جای فاکتور شدت تنش، معیار بسیار مناسب تری برای ارزیابی عمر خستگی مخلوط آسفالتی است که می تواند اثر مشخصات ویسکوالاستیک مخلوط آسفالتی را در نظر بگیرد.
  کلیدواژگان: مخلوط آسفالتی، مکانیک شکست، ترک خستگی، انتشار ترک، خودترمیمی قیر
 • علی توکلی کاشانی*، رحیم ربیعیان صفحه 21
  یکی از عمده ترین مشکلات در تحلیل تصادفات تعیین شاخص مواجهه می باشد. مواجهه را می توان شماری از مکان ها و زمان های مستعد برای رخ دادن تصادف دانست. وسیله- کیلومتر پیموده شده، زمان سفر، تعداد سفر و چگالی ترافیک از جمله شاخص های مواجهه شناخته شده هستند. ولی استفاده از این شاخص ها به دلیل کمبود داده همواره امکان پذیر نخواهد بود، به خصوص زمانی که شاخص مواجهه برای گروه خاصی از رانندگان و وسایل نقلیه لازم باشد. به جهت رفع این مشکل، محققان روش های مواجهه غیرمستقیم با تصادفات را پیشنهاد نمودند، که مهمترین این روش ها مواجهه شبه القایی می باشد. مطابق فرض روش مواجهه شبه القایی رانندگان غیرمقصر در تصادفات دووسیله ای با یک راننده مقصر و یک راننده غیرمقصر، نمونه تصادفی از کل رانندگان حاضر در جاده در زمان تصادف هستند. بنابراین شاخص مواجهه برای مشخصات مختلف از رانندگان و وسایل نقلیه را می توان از توزیع رانندگان غیرمقصر به دست آورد. در این مطالعه به بررسی بیشتر این روش، قابلیت، کاربردها و میزان اعتبار نتایج آن پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: تحلیل تصادفات، مواجهه، مواجهه شبه القایی، مدل سازی تصادفات
 • رضا جوانمردی* صفحه 29
  با توجه به افزایش روزافزون مشکل ترافیک در شهرها به ویژه در کلان شهرها و با توجه به ضرورت توسعه شبکه حمل ونقل جاده ای در هر کشور به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی توسعه اقتصادی، نیاز به ساخت پل یک امر حیاتی به نظر می رسد. در این تحقیق، مساله طراحی پل های دو عنصری (دال بتنی و تیرهای حمال فلزی) به صورت یک مساله استاندارد بهینه سازی بیان شده است. تابع هدف، وزن نهایی عرشه پل در نظر گرفته شده است که شامل وزن دال بتنی و وزن تیرها می باشد. قیود طراحی این مساله به طور کلی شامل قیود لازم برای طراحی دال بتنی از جمله قیود تنشی در میلگردهای عرضی دال و ضوابط مربوط به میلگردهای طولی و قیود لازم برای طراحی مقطع فولادی از جمله قیود مربوط به لاغری اجزا، محدودیت های مربوط به سخت کننده های طولی، محدودیت های مربوط به سخت کننده های فشاری، محدودیت های مربوط به برش گیرها و محدودیت های تنشی مربوط به مقطع تیر و همچنین محدودیت های مربوط به تغییر شکل پل می باشد. به طور کلی این مساله شامل 22 متغیر طراحی و 39 قید است. نکته حایز اهمیت در این مساله، این است که تمامی قیود به کار رفته در این مساله مطابق ضوابط آیین نامه AASHTO و نشریه 395 (دستور العمل پل های فولادی) می باشد. برای بهینه سازی از دو الگوریتم CSS و GA استفاده شده است و عملکرد این دو الگوریتم در حل این مساله با یکدیگر مقایسه شده است. عملکرد هر الگوریتم قدرت دستیابی به بهترین نتیجه و زمان حل مساله در نظر گرفته شده است. روش مقایسه استفاده از آزمون فرض آماری مجموع رتبه ها و آزمون فرض آماری t می باشد.
  کلیدواژگان: پل های دو عنصری، بهینه سازی، الگوریتم CSS، الگوریتم GA، آزمون فرض آماری
 • سامیه محمدزاده*، عبدالحسین قاضوی گرمه، حسین صادقی صفحه 35
  در سال های اخیر، توسعه استفاده از سوخت گاز طبیعی فشرده در خودروها، در اولویت برنامه های کشور برای کاهش مصرف فراورده های نفتی در بخش حمل ونقل قرار گرفته است. یکی از عوامل موثر در پیشبرد این برنامه، توسعه جایگاه های عرضه CNG، با توجه به نیاز به سوخت گیری مکرر توسط خودروها است. در این تحقیق با بررسی سناریوهای مختلف، به ارایه راهکارهایی برای رفع مشکل کمبود جایگاه های CNG در تهران پرداخته شده و توجیه اقتصادی این طرح ها مورد بررسی قرار گرفته است.
  ارزیابی اقتصادی این طرح با استفاده از نرم افزارCOMFAR EXPERT III انجام شده است. نرخ بازده داخلی، برای سناریوهای 1 الی 4 به ترتیب معادل 5/89، 15/76، 4/87 و 12/52 درصد به دست آمده است. این ارقام با توجه به سود بانکی کشور که در حدود 20 درصد می باشد، فاقد توجیه اقتصادی هستند. همچنین ارزش حال خالص این سناریوها مثبت بوده و دوره بازگشت سرمایه آنها به ترتیب 12، 7، 12 و 8 سال است. از مقایسه این شاخص ها، مشخص می شود که سناریو دوم توجیه بیشتری خواهد داشت.
  کلیدواژگان: جایگاه سوخت رسانی CNG، نرخ بازده داخلی، ارزش حال خالص، توجیه اقتصادی، دوره بازگشت سرمایه
 • مهدی استادی جعفری*، حامد امینی شیرازی، مجید خلیلی خواه، حجت الله سلیمانی صفحه 47
  رشد شهرنشینی و استفاده از وسایل نقلیه شخصی در اغلب کشورهای در حال توسعه سبب بروز یا تشدید چالش توسعه زیرساخت ها و تسهیلات حمل ونقل شده است. در این میان، نحوه و میزان تامین فضای پارک حاشیه ای و غیرحاشیه ای یکی از نیازهای متولیان و برنامه ریزان حمل ونقل در مکانیابی پارکینگ به شمار می رود. از سوی دیگر، مطالعات صورت گرفته در زمینه مطلوبیت استفاده از فضای پارکینگ، بیانگر تاثیر مسافت مطلوب پیاده روی بر روی تقاضای پارک می باشد. با این وصف، تاکنون بررسی میزان تاثیر عوامل محیطی بر روی مسافت مطلوب پیاده روی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور، در این مقاله پس از بررسی مطالعات پیشین، عوامل محیطی موثر بر روی مسافت مطلوب پیاده روی در شهر اهواز شناسایی می شود. در ادامه، با طراحی فرم نظرسنجی استاندارد و انجام نظرسنجی به تعداد 110 نمونه، تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارهای آماری صورت می پذیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد مطلوبیت شرایط آب وهوایی، تامین عرض مناسب در مسیر پیاده روی و عدم وجود موانع، مسقف بودن مسیر پیاده روی و وجود روشنایی کافی، مهمترین عوامل محیطی هستند که افزایش مناسبی را در میانگین مسافت مطلوب پیاده روی تا حداکثر 58 درصد ایجاد می نمایند.
  کلیدواژگان: مسافت مطلوب پیاده روی، عوامل محیطی، نظرسنجی، اهواز
 • سعید حسامی، محسن نجفی علمدارلو*، سیده ساره هاشمی کمانگر صفحه 57
  با توجه به اهمیت سیستم های حمل ونقل عمومی در جابجایی های درون شهری، سیاست گذاری و مدیریت در سطوح کلان و سازمانی در بخش حمل ونقل عمومی نقش مهمی در رشد و توسعه شهرها دارد. از آنجا که ارایه راهکار تنها با شناخت دقیق مساله میسر است، رفع نواقص موجود، بهبود عملکرد و برنامه ریزی حمل و نقل عمومی تنها با شناخت و ارزیابی دقیق ممکن خواهد بود. مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است اما آنچه این مطالعه را از مطالعات قبلی متمایز می نماید، ارزیابی سیستم اتوبوسرانی از دو دیدگاه متفاوت اداره کننده و کاربر می باشد. در این مطالعه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد سیستم اتوبوسرانی تدوین و برای 6 منطقه شهری از شهر تهران اعمال شده است. روش استفاده شده روش تحلیل پوششی داده ها1 بوده و مناسب ترین شاخص ها با مطالعه تحقیقات پیشین تعریف شده اند. با توجه به در نظر گرفتن دو دیدگاه مختلف اداره کننده و کاربر، این ارزیابی علل ناکارآمدی احتمالی را دقیق تر مشخص می نماید.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، روش تحلیل پوششی داده ها، اداره کننده، کاربر
|
 • M.R. Ahadi*, K. Memari Page 1
  One of the major challenges for the transportation system is transportation's effects on environment. The most important ones are the impacts on air quality, energy consumption and land use. Air pollution is considered as a matter of serious environmental pollution caused by transportation systems. There are problems for tunnel user's so that these kind of problems can cause and create a fire hazard, environmental effects such as global warming, ozone layer thickness reduction, reduced access to clean air, increase in density and toxic emissions from gasoline and choking, gathering dust and aerosols and decrease tunnel visibility, congestion and emissions from gasoline fires. These problems threaten mental health of tunnel users and affect tunnel traffic safety. In order to maintain an acceptable level of toxic gases and pollutants, the ventilation system needs to be designed in a way that is both economical and applicable in emergency. The tunnel’s ventilation is the most important safety measure and safety assessment of tunnels in design and improvement of the air-conditioning system. Therefore, strategies for obtaining fresh air to dilute pollutants is presented and there is an urgent need to calculate the flow rate of air. In this study, factors affecting tunnel ventilation are evaluated, so the classification of them into a number of indicators and sub-indicators can be done and in the end a tunnel safety index in ventilation will be presented.
  Keywords: Tunnel safety's Evaluation, Tunnel's ventilation index, A.H.P
 • M. Koohmishi*, M. Mohammadpour Page 11
  Evaluation of crack propagation in asphaltic mixtures under traffic loading is very important. These cracks that are in relation to fracture in asphalt mixture, can be created in various forms in flexible pavements. These damages can be categorized in thermal cracks, fatigue cracks, and reflective cracks in asphalt overlay on the existing cracked pavement. Among these types of cracks, fatigue cracks divided into top-down cracking (longitudinal cracks) and bottom-up cracking (alligator cracks) can remarkably reduce pavement age. In this research, according to previous works and developed models such as Paris law, mechanism of fatigue crack propagation in asphalt mixture has been investigated, and effects of temperature, loading frequency and asphalt mixture properties have been considered on the mechanism of fatigue cracks propagation. Besides, effects of healing property of asphalt binder on the pavement performance against these types of cracks have been evaluated. According to the results, healing in asphalt binder could increase pavement age against fatigue cracking and considering J integral instead of stress intensity factor could be more appropriate criteria for evaluation of pavement age against fatigue cracking because J integral considers viscoelastic properties of asphalt mixture.
  Keywords: Asphalt Mixture, Fracture Mechanics, Fatigue Cracking, Crack Propagation, Asphalt Binder Healing
 • A.Tavakolikashani*, R.Rabieyan Page 21
  One of the main problems with accident analysis is determination of the exposure index. Exposure can be defined as a number of locations and times prone to accidents. Vehicle miles traveled, travel time, number of trips and the traffic density are some of the known exposure parameters. But given the lack of data, using these indicators is not always possible, especially when the exposure index for a particular group of drivers and vehicle is required. Due to this problem, researchers have proposed techniques to deal with indirect exposure, most of these methods are quasi-induced exposure. Assuming the quasi-induced exposure method, non at-fault drivers in two-vehicle accidents with one driver fault and one driver non at-fault, are the random sample of all drivers on the road at the time of the accident. Thus, exposure to different specifications of the drivers and riders can be obtained with distribution of non at-fault drivers and vehicle. In this study, features, applications and content validity of the results is discussed.
  Keywords: Accident Analysis, Exposure, Quasi, Induced Exposure, Accident Modeling
 • R.Javanmardi* Page 29
  Due to the growing traffic problem in cities, and serious need to develop a network of road transport infrastructure in the country as one of the major economic development, building bridges seems to be an imperative need. In this research, designing two element bridges (Concrete slab and steel carrier beam) has been represented as an optimization standard problem. The final weight of the bridge deck is considered as the goal function that is composed of concrete slab weight and beam weight. Designing constraints in this problem include limitations to design concrete slab such as stress limitation in slab transverse bars and the norms of longitudinal bars and necessary limitation for designing steel area section such as slimming constraint ingredients, limitations of longitudinal stiffener, constraint of compression stiffener, limitation of cutters, stress limitation of beam section and constraint of bridge deformation. This problem consists of 22 design variables and 39 constraints. The important issue in this problem is that all of the constraints are in accordance with the AASHTO regulation agreement and journal 395 (instruction to design steel bridges). CSS and GA algorithms are used for optimization and the performances of these two algorithms in solving the problem are compared with each others. In performance of algorithms, the power to access the best result and time to solve the problem is considered. Comparison is done by using Rank sum test statistical hypothesis and t test statistical hypothesis.
  Keywords: Two Elements Bridge, Optimization, CSS Algorithm, GA Algorithm, Statistical Hypothesis Test
 • S.Mohamadzadeh*, A.Ghazavi Garme, H.Sadeghi Page 35
  In recent years, development of compressed natural gas vehicles is on the priority to reduce the consumption of petroleum products in the transport sector. One of the factors to promote this program is consideration of CNG supply, due to the need of vehicles for frequent refueling. This study investigated different scenarios, to provide solutions overcoming the lack of CNG stations in Tehran. Besides, an economic feasibility study of these projects has been reviewed. Economic evaluate n of the project has been carried out using the software COMFAR EXPERT III. Internal rate of return, for scenarios 1 to 4, equal to 5.89, 15.76, 4.78 and 12.52 percent, respectively. But these figures have no economic justification with regard to the interest rate of the country which is about 20 percent. The net present value for these scenarios are positive and their return periods are 12, 7, 12, 8 years, respectively. Comparing the indicators shows that Scenario 2, the construction of a small place with a suggested price of 3,700 Rials will be more justified.
  Keywords: CNG Fueling Station, Internal Rate of Return, Net Present Value
 • M.Ostadi Jafari*, H.Amini Shirazi, M.Khlilikhah, H. Soleimani Page 47
  The growth of urbanization and utilizing vehicles in most developing countries has led to increasing challenges in development of underpinnings and facilities of transportation. Among these, the way and the amount of providing space for on-street and off-street parking area is considered as one of the needs of transportation programming authorities. On the other hand, the studies about desirability of the use of parking space, have demonstrated the effect of desirable walking distance on the parking demand. The effect of environmental factors on desirability of walking distance has rarely been taken into account. In this paper, the environmental factors affecting the desirable walking distance in Ahwaz were identified. Following that, standard survey forms were designed and the statistical analysis was carried out through the statistical software. The results of the study showed that desirable weather conditions, and existence of covered walkways with appropriate width and enough light, with no obstacles on the way, were important environmental factors that increased the average desirable walking distance to at most 58 percent.
  Keywords: Desirable Walking Distance, Environmental Factors, Survey, Ahwaz
 • S.Hessami, M.Najafi Alamdarloo*, S.S.Hashemi Kamangar Page 57
  Considering the importance of transit systems in transportation and ridership in cities, management in this field has great impact on development of cities. To achieve an appropriate solution, decision makers should know about the problem. Transit performance will be improved just by detailed evaluation of the system. Many studies have been done in this field, but what characterize this evaluation from previous ones is the evaluation of bus system from two different points of view, operator and passenger. In this study, a framework for evaluating bus system performance established and applied to six urban districts of Tehran. The method is Data Envelopment Analysis, and indicators are selected based on previous studies. Considering operator and passenger points of view, this evaluation reveals roots of probable inefficiencies.
  Keywords: Performance Evaluation, Data Envelopment Analysis, Operator, Passenger