فهرست مطالب

صنعت در و پنجره - پیاپی 47 (آبان 1393)
 • پیاپی 47 (آبان 1393)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 75,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/09/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • استانداردها
  صفحه 3
 • بازشوها
  وندی تالاریکو ترجمه: سیده مریم سیادتی صفحه 9
 • سیستم های هوشمند ساختمان
  ترجمه: مهندس هادی عسکری صفحه 23
 • ساختمان ها چگونه کار می کنند؟
  ادوارد آلن ترجمه: احسان الله سبط الشیخ صفحه 34
 • مثل یک معمار فکر کنید
  هال باکس ترجمه: سپیده مهرجویا صفحه 44
 • الگوهای معماری - تادائوآندو
  راجر اچ کلارک، مایکل پاوز ترجمه: ثمر ترابی کرمانشاه صفحه 55
 • بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
  ترجمه: مهندس احسان رجبلو، مهندس هومن سعداله صفحه 60
 • نانو در معماری
  سیلویا لیدگر ترجمه: دکتر مهناز محمودی زندی، امیرحسین حریری صفحه 70