فهرست مطالب

کشاورز - پیاپی 420 (آذر 1393)
 • پیاپی 420 (آذر 1393)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/10/01
 • تعداد عناوین: 28
|
 • مجله کشاورز 36 ساله شد؛ در طی 35 سال گذشته چه گوشزدهایی را به اهل فن هدیه دادیم؟
  صفحه 2
 • طرحی ضربتی برای یکپارچه کردن اراضی؛ آب و زمین به عنوان دو محرک اصلی توسعه کشاورزی
  صفحه 5
 • مکانیزاسیون راهبرد می خواهد، خدمات پس از فروش می تواند کلید این راهبرد باشد
  صفحه 7
 • واکنش صنعتگران و کاربرهای کشاورزی نسبت به فهرست جدید مرکز توسعه مکانیزاسیون
  صفحه 8
 • اخبار کشاورزی ایران
  صفحه 9
 • ناوگان سم پاشی کشور به بازنگری نیاز دارد و در حال حاضر تنها 2 درصد این ناوگان از تکنولوژی نوین بهره می گیرد
  صفحه 10
 • حس شیرین بازگشت به خانواده وصف ناشدنی است
  صفحه 12
 • در صرفه جویی از آب، وفاق ملی وجود دارد
  صفحه 14
 • اخبار کشاورزی ایران
  صفحه 16
 • مهمترین اخبار کشاورزی ایران
  صفحه 18
 • اخبار صنایع غذایی و کشاورزی
  صفحه 21
 • تحلیل مکانیزاسیون کشاورزی ایران از زبان اهل فن
  صفحه 24
 • تناوب کلزا- شالی، عامل رونق کشت کلزا
  غلامرضا رایج کفشگیری، حسین شاهکومحلی صفحه 26
 • توهم نفتی و اقتصاد استراحتی
  محمدحسن قدیری ابیانه صفحه 28
 • دستیابی کشاورزان به بذر و نهال سالم، عامل افزایش بهره وری در کشاورزی
  صفحه 30
 • خشکسالی و چالش های مدیریت آن
  صفحه 32
 • آفات و بیماری های مهم پنبه در ایران
  صفحه 36
 • ترویج تولید کود کامل، عامل پایداری و افزایش تولیدات کشاورزی
  تهیه و تنظیم: سیدنصیر سعیدی صفحه 39
 • آب و خاک در معرض تهدید جدی
  نعمت احمدی صفحه 42
 • آبیاری در مقیاس کوچک برای مناطق خشک
  مهندس نداسادات ابارشی صفحه 44
 • نقش بیمه در کشاورزی
  صفحه 46
 • صنعت نوین فرآوری، حلقه گمشده تولید غذای سالم از مزرعه تا سبد خانوار
  صفحه 49
 • تاریخچه مکانیزاسیون کشاورزی ایران
  صفحه 50
 • اهمیت بخش کشاورزی و برنامه ریزی برای توسعه آن در ایران
  صفحه 54
 • به هم خوردن معادلات اقتصاد کشاورزی، با افزایش قیمت محصولات کشاورزی و تغییرات اقلیمی
  صفحه 56
 • تدبری درگیاهان و درختان، درس هایی برای زندگی
  صفحه 59
 • کیفیت و اعتمادسازی، رمز موفقیت شرکت زر بذر ایرانیان است
  صفحه 61
 • بی ثباتی بازار، رقابت ناسالم، وجود ارز دولتی و آزاد و مشکلات ترخیص از موانع موجود در راه پیشبرد اهدافند
  صفحه 63