فهرست مطالب

زمانه - پیاپی 126-127 (1393)
 • پیاپی 126-127 (1393)
 • 100 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/10/05
 • تعداد عناوین: 34
|
 • سرآغاز
 • نقد عاشورا پژوهی دانشگاهی
  سعید طاووسی صفحه 6
 • از ابن تیمیه حرانی تا ابوبکر البغدادی
  محسن ردادی صفحه 8
 • میراث فکری و معنوی آیت الله نجفی لاری
  صفحه 12
 • ما عشق را به مدرسه بردیم
  زهرا کولیوند صفحه 14
 • تاملی بر مقوله آزادی
  زهرا کولیوند صفحه 18
 • تاریخ
 • نمایش واقعیت در قاب خیال
  سعید طاوسی صفحه 21
 • دراماتیزه کردن تاریخ در سینما
  ترجمه: علی محمد طرفداری صفحه 22
 • تاریخ اسلام در قاب سینما / گفتاری از دکتر محمدحسین رجبی
  آرش عاقبتی خطبه سرا صفحه 24
 • تاریخ سینمای تاریخی در ایران
  صفحه 26
 • خیانت در امانت / گفت و گو با فرج الله سلحشور
  صفحه 28
 • سینمای تاریخی در گفتار اهالی سینما
  صفحه 32
 • چراغ راه آینده / گفت و گو با جمال شورجه
  صفحه 34
 • جذابیت دراماتیک بسیار مهم است / گفت و گو با محمدرضا ورزی
  صفحه 37
 • اکران دین
  علیرضا رضایت صفحه 38
 • رسانه، عاشورا و رستاخیز آشفتگی / گفت و گو با محمود مطهرنیا
  سیدحمید بحق صفحه 40
 • سه منظر از سینمای تاریخی جهان
  علیرضا رضایت صفحه 46
 • داستان های عامه پسند
  علی کالیراد صفحه 48
 • اندیشه
 • تشیع و تشیع نگاری
  عبدالله فرهی صفحه 51
 • تشیع در لا به لای الفاظ و معانی
  صفحه 52
 • نظریات پیدایش تشیع در بوته نقد
  رضا صفری صفحه 54
 • تشیع و روح ایرانی
  صدرالاسلام برهانی صفحه 60
 • شخصیتی موهوم یا مبهم
  سعید طاوسی صفحه 62
 • تاریخ علم کلام شیع
  علی حسینی صفحه 66
 • فقه نبوی، فقه علوی؛ استمرار یک حقیقت
  محمدجواد یاوری صفحه 68
 • شیعه و اطاعت پذیری از امام
  صفحه 71
 • ایران و تشیع
  حسن جوادی نیا صفحه 72
 • جهان اسلام
 • شیعیان دیار پاکان
  رضا صفری صفحه 75
 • سرزمین پاک
  پروین نعمت الهی صفحه 76
 • کانون های جمعیتی شیعه در حوزه تمدن سند
  خدیجه رمضانی صفحه 80
 • پاکستان و مصائب افراطی گری
  مصطفی لطفی صفحه 84
 • فراز و فرودهای مناسبات ایران و پاکستان
  صغری یاریقلی صفحه 86
 • پیشاهنگان تقریب در شبه قاره
  سیدمحسن شریفی صفحه 88
 • سازمان ها و موسسات شیعی
  صفحه 90
 • شیعه و سراب امنیت در پاکستان / گفت و گو با سیدکمیل عباس
  فریدون ناعمی صفحه 94