فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 75 (شهریور 1383)
 • پیاپی 75 (شهریور 1383)
 • 64 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/06/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • کنترل و نظارت بر فعالیت های بیمه ای کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد
  مجید ذوالقدر ترجمه: مجید ذوالقدر صفحه 2
 • ارزیابی اصلاحات نظام بیمه بازنشستگی آلمان (قسمت اول)
  الهام میرتهامی ترجمه: الهام میرتهامی صفحه 19
 • رهنمودی در خصوص اطلاع رسانی عمومی توسط بیمه گران
  بهروز قزلباش ترجمه: بهروز قزلباش صفحه 33
 • آشنایی با بازار بیمه کشورهای مختلف جهان
  سوران سیدی ترجمه: سوران سیدی صفحه 43
 • شرکت های بیمه چگونه حق بیمه را تعیین می کنند؟
  علی رشیدی ترجمه: علی رشیدی صفحه 52
 • بیمه تروریسم برای هواپیما
  علیرضا انزوایی ترجمه: علیرضا انزوایی صفحه 54
 • اخبار بازار بیمه
  معصومه صداقتی چهارده ترجمه: معصومه صداقتی چهارده صفحه 57
 • تازه های پژوهشکده بیمه / توصیه های کاربردی پایان نامه های بیمه ای
  صفحه 60
 • راهنمای تنظیم مقاله و ترجمه
  صفحه 63