فهرست مطالب

جامعه پزشکی تهران - پیاپی 25-26 (فروردین و اردیبهشت 1383)
 • پیاپی 25-26 (فروردین و اردیبهشت 1383)
 • 108 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/02/15
 • تعداد عناوین: 21
|
 • سخنی با همکاران
 • نظام سلامت ملی؛ توقف پیش از نقطه شروع!
  صفحه 2
 • مصوبات و رویدادها
 • گزارش جلسات هیات مدیره سازمان نطام پزشکی تهران بزرگ
  صفحه 3
 • اخبار
  صفحه 17
 • اخلاق پزشکی
 • اصول اخلاقی در طب بالینی
  صفحه 26
 • حقوق پزشکی
 • حادثه بیمارستان ایرانمهر از چند زاویه
  صفحه 34
 • اعتراض؛ برای 1100 امتیاز
  صفحه 40
 • اطلاعیه های هیات بدوی انتظامی
  صفحه 42
 • پزشکی و جامعه
 • هفته سلامت؛ اقدامات نمادین و آرزوی تحولات بنیادین
  صفحه 54
 • آزمون دستیاری و سوال های مبهم
  صفحه 56
 • اقتصاد پزشکی
 • ضرر سالیانه هر آزمایشگاه چقدر است
  صاحب الزمانی صفحه 58
 • توسعه پزشکی
 • چشم انداز بهداشت و درمان استان تهران در افق 1404؛ سندی برای 21 سال دیگر
  صفحه 60
 • فصل هفتم از لایحه برنامه چهارم ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی
  صفحه 64
 • دستورالعمل های مراقبت های مدیریت شده
  صفحه 67
 • تجربیات شخصی
  صفحه 72
 • تاریخ پزشکی
 • سارس؛ یک سال بعد
  صفحه 74
 • دانش پزشکی
 • رویکرد عملی به کهیر و آنژیوادم (مقاله دارای امتیاز بازآموزی)
  صفحه 79
 • رویکرد تشخیصی به وزوز گوش (مقاله دارای امتیاز بازآموزی)
  صفحه 86
 • شناسایی احساسات افراد از روی حالات چهره
  صفحه 94
 • تازه های پزشکی
  صفحه 94
 • فهرست برنامه های مدون آموزش مداوم
  صفحه 102
 • بازتاب
  صفحه 106