فهرست مطالب

مهر - پیاپی 218 (آذر 1393)

دو هفته نامه مهر
پیاپی 218 (آذر 1393)

 • 12 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1393/10/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • راه همین است که می روی / درباره کتاب گویا در ایران
  صفحه 1
 • پرتو/ گزارش
 • کتاب جزء لوازم زندگی است/ حمساه کربلا بیداری جهان اسلام را تضمین کرده است
  صفحه 2
 • گفت وگو
 • محمدرضاسرشار: جامعه به کتاب صوتی نیاز دارد
  صفحه 3
 • گزارش
 • پیشینه کتاب گویا در ایران
  مریم چهرقانی صفحه 4
 • نوبت گوش دادن به کتاب هاست
  صفحه 6
 • آیاگوش دادن به کتاب گویا مطالعه است؟
  صفحه 7
 • یادداشت
 • دوری از سلسله تکرار در خوانش متن/ کتاب صوتی را باید از کودکی آموزش داد/ کتاب گویا باید با صدای یک آرتیست باشد
  الهام پاوه نژاد، اسماعیل آذر، میکائیل شهرستانی صفحه 8
 • گفت و گو
 • همه چیز پول نیست
  حورا نژادصداقت صفحه 9
 • یادداشت
 • ضرورت ارزش افزوده در کتاب گویا/ به کتاب گویا کم لطفی شده است
  سیدعلی شجاعی، ژاله صادقیان صفحه 10
 • نقد
 • نقدی بر رمان آه باشین نوشته محمدکاظم مزینانی
  الهه اسلامی صفحه 11
 • قاب نوشت
 • نمایشگاه و فروشگاه دائمی انتشارات سوره مهر در سنندج افتتاح شد
  صفحه 12