فهرست مطالب

علوم پزشکی رازی - پیاپی 126 (آذر 1393)
 • پیاپی 126 (آذر 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/14
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله مروری
 • فرشته شهیدی، سجاد پیرهادی صفحات 1-14
  زمینه و هدف
  کشف لپتین که توسط ژن چاقی تولید می شود، اخیرا«تحقیقات بسیاری را به سمت درک بهتر عملکرد تنظیم وزن بدن هدایت کرده است.براساس این یافته ها،لپتین شاخص مهمی در تنظیم انرژی و متابولیسم است که بر وزن بدن نیز موثر می باشد. محققین یافته های متناقضی را در مورد تاثیر فعالیت بدنی در وضعیت های متفاوت بر تنظیم ترشح لپتین ازمنابع بافت چربی گزارش کرده اند. این مقاله مروری بر مطالعات متناقض و تاثیر شدت های مختلف فعالیت بدنی بر لپتین و پاسخ لپتین به فعالیت شدید و دوره های تمرینی متمرکز شده است.
  روش کار
  این مطالعه به صورت مروری به تحقیقاتی می پردازد که تاثیر انواع تمرین بر لپتین را به شکل ادبیات مروری بررسی کرده اند.
  یافته ها
  »گزارش های اخیر در مورد تاثیر فعالیت بدنی و تمرین بر غلظت لپتین متناقض است.برخی محققین مشخص کرده اند، تمرین می تواند باعث کاهش غلظت لپتین شود که این امر بستگی به مدت فعالیت بدنی و کالری مصرفی دارد، در حالیکه محققین دیگر هیچ تغییری را در غلظت لپتین گزارش نکردند.
  نتیجه گیری
  مرور حاضر مشخص می کند که فعالیت بدنی طولانی تر از 60 دقیقه با مصرف انرژی قابل توجه(بیش از 800 کیلوکالری) برای تمرینات مورد نیاز است تا بتوان کاهش غلظت لپتین پلاسما را در غیر ورزشکاران مشاهده کرد.
  کلیدواژگان: لپتین، چاقی، فعالیت بدنی، تمرین، تمرین هوازی، تمرین مقاومتی
 • اسماء صابرماهانی، ثریا نورانی مطلق، محمدرضا واعظ مهدوی، محمد هادیان، محسن اسدی لاری صفحات 15-26
  زمینه و هدف
  امروزه، با افزایش فزاینده هزینه های سلامت، نگرانی رو به رشدی در مورد تاثیر اقتصادی هزینه های سلامت بر خانوارهای مواجه با بیماری وجود دارد. هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر احتمال مواجهه خانوارهای شهر تهران با هزینه های کمر شکن سلامت در نظر گرفته شده است.
  روش کار
  هدف اصلی پژوهش شناخت عوامل موثر بر احتمال مواجهه خانوارهای شهر تهران با هزینه های کمرشکن سلامت با استفاده از مدل اقتصاد سنجی لاجیت می باشدو مطالعه از بعد مکانی کلیه مناطق شهر تهران را در بر می گیرد. در این پژوهش از اطلاعات طرح بزرگ سنجش عدالت در شهر تهران (Urban HEART) استفاده شده است.
  یافته ها
  در سال 1390حدود 11 درصد از مردم شهر تهران در معرض هزینه های فاجعه بار سلامت قرار داشته اند. نتایج مدلهای اقتصادسنجی نشان می دهد که خانوارهایی که تعداد اعضای زیر 5 سال و بالای 65 سال آنان بیشتر است، سرپرست آنها بیکار و یا دارای سطح تحصیلات پایینی است، یا دارای بیمار مزمن هستند و خانوارهای بدون چتر حمایتی بیمه احتمال مواجه ی بیشتری با هزینه های فاجعه بار سلامت دارند.
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان داد که هزینه های کمرشکن سلامت در گروه ها و خانوارهای مختلف تفاوت چشمگیر دارد که البته قاعدتا با اجرای طرح تحول نظام سلامت هم در میزان این شاخص مهم و هم در مولفه های موثر بر آن، تغییرات چشمگیری صورت گرفته که نیازمند تحقیق و مطالعه جداگانه می باشد.
  کلیدواژگان: هزینه های کمرشکن سلامت، مطالعه سنجش عدالت، تهران
 • مرتضی منصوریان، بابک رستگاری مهر، زهرا کلانتری، منوچهر مهرام، مریم حسین زاده میلانی، زهرا شفیعیان، عزیز رضاپور، مصطفی قربانی صفحات 27-32
  زمینه و هدف
  شاخص های بهداشتی به منظور مدیریت و برنامه ریزی در حوزه سلامت استفاده می شوند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر اجرای طرح پزشک خانواده بر روند شاخص های سلامت زیج حیاتی استان قزوین طی سال های 1382تا 1387 انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه از نوع مقطعی توصیفی تحلیلی بود، داده ها به وسیله چک لیست جمع آوری شدند. در مجموع 864 زیج حیاتی 108 روستا مربوط به سال های 87-82 مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS و آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در سال های بعد از اجرای پزشک خانواده در استان قزوین نسبت به قبل از آن درصد جمعیت زیر 5 سال، درصد جمیعت زنان 49-15 ساله، میزان موالید خام و شاخص های تنظیم خانواده (میزان استفاده ازآی یو دی، میزان بستن لوله در زنان و مردان و استفاده از کاندوم و استفاده از آمپول های پیشگیری) سیر صعودی داشته است. همچنین درصد کودکان کم وزن و درصد مرده زایی نیز افزایش یافته است. این در حالی است که شاخص های مرگ مادر باردار، مرگ زیر یک ماه، و یک سال، و درصد زایمان توسط فرد دوره ندیده در منزل سیر نزولی داشته است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج می توان گفت طرح پزشک خانواده در بهبود برخی از شاخص های سلامت نقش مثبت داشته است اما با توجه به مقطعی بودن این مطالعه، جهت ارزیابی دقیق تر طراحی و اجرای مطالعاتی با حذف عوامل مخدوش کننده ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: پزشک خانواده، زیج حیاتی، جمعیت روستایی، قزوین
 • سهیلا رنجبران، طاهره دهداری، محمود محمودی مجدآبادی، خسرو صادق نیت حقیقی صفحات 33-42
  زمینه و هدف
  با توجه به شیوع اختلال خواب در بیماران قلبی و اهمیت شناخت عوامل موثر بر آن، هدف مطالعه حاضر، تعیین وضعیت خودکارآمدی خواب و حمایت اجتماعی درک شده در بیماران دارای کیفیت خواب ضعیف پس از جراحی بای پاس عروق کرونر در سال 1392 می باشد.
  روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی بود. ابتدا 100 بیمار دارای اختلال خواب مراجعه کننده به کلینیک بازتوانی مرکز قلب تهران با روش نمونه گیری آسان انتخاب و پرسشنامه های حمایت اجتماعی و خودکارآمدی خواب را تکمیل کردند. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS و آزمون های One way-ANOVA، Independent samples t testو Pearson correlation تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که خودکارآمدی خواب بیماران برای انجام انواع رفتارهای افزایش دهنده کیفیت خواب پایین بود. مثلا تنها 37 درصد بیماران مطمئن بودند که می توانند افکار منفی خود را پس از دراز کشیدن در رختخواب متوقف کنند. 34 درصد به خود اطمینان داشتند که با وجود نداشتن یک خواب با کیفیت شبانه، نمی گذارند فعالیت های روزانه شان مختل شود. 27 درصد بیان کردند که می توانند پس از یک خواب نامطلوب شبانه، احساس ناراحتی نکنند. در زمینه حمایت اجتماعی نیز نتایج بیانگر کم بودن بعد حمایت مالی ملموس بود. سایر ابعاد حمایت اجتماعی در سطح خوبی قرار داشت. بین خودکارآمدی خواب و حمایت اجتماعی درک شده همبستگی معنی دار وجود داشت (p=0.004، r= 0. 28).
  نتیجه گیری
  در طراحی مداخلات برای افزایش کیفیت خواب بیماران، باید خودکارآمدی آنان جهت انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت خواب را افزایش داد.
  کلیدواژگان: کیفیت خواب، جراحی بای پاس عروق کرونر، خودکارآمدی خواب، حمایت اجتماعی
 • حمیدرضا حاتم آبادی، افشین امینی، حسین علی محمدی، آنیتا سبزقبا، آناهیتا لشکری * صفحات 43-54
  زمینه و هدف

  عدم توجه به دستورالعمل های استاندارد موجود، موجب وخامت پیامد در مبتلایان به فیبریلاسیون دهلیزی و در نهایت افزایش بار مالی تحمیل شده بر پیکره نظام اقتصادی جوامع خواهد شد. لذا در مطالعه حاضر تصمیم بر ارزیابی عملکرد مواجهه با بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی شد.

  روش کار

  اقدامات درمانی اتخاذ شده در 506 بیمار مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از تعیین استاندارد طلایی (پروتکل انجمن قلب آمریکا) و جمع آوری داده ها از شاخص کاپا (κ) جهت ارزیابی Inter-rater Reliability بین اقدامات صورت گرفته توسط پزشکان با استاندارد طلایی استفاده شد.

  یافته ها

  شایع ترین اقدام در کنترل ضربان تجویز دیگوکسین بود که استفاده از آن برطبق استاندارد طلایی، در اغلب موارد اندیکاسیونی ندارد. ضریب کاپای بدست آمده در این زمینه برابر با 0/12 (0/14-0/096-: CI 95%) می باشد که در طبقه ضعیف قرار دارد بدین مفهوم که اقدامات ارائه شده توسط پزشکان فاصله زیادی با استاندارد طلایی دارد (0/0001>p). ضریب کاپای بدست آمده در خصوص درمان های ضدانعقادی نیز برابر 0/07 (0/023=p؛ 0/14-0/001-:CI 95%) بود. بنابراین میزان سازگاری درمان ضدانعقادی اتخاذ شده توسط پزشکان با استاندارد طلایی در سطح ضعیفی قرار دارد.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد درصد کثیری از پزشکان، از استانداردهای درمانی آگاهی نداشته و همچنان از روش های قدیمی استفاده می کنند. همین امر ممکن است موجب بروز پیامدهای خطرناک بیماری و افزایش بار تحمیل شده بر بیمار و سیستم بهداشت و درمان کشور گردد.

  کلیدواژگان: فیبریلاسیون دهلیزی، درمان، استاندارد طلایی
 • حیدر ندریان، زهره رهایی، سیدسعید مظلومی محمودآباد، ولی بهره ور، زهرا خواجه، ساریسا نجفی، آذر طل * صفحات 55-64
  زمینه و هدف

  سرطان پوست سومین علت شایع مرگ و میر در استان یزد و از نظر درگیری عضوی دومین سرطان شایع در زنان استان است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی پرسید بر رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست و عوامل مستعد کننده آن در دانشجویان دختر شهر یزد طراحی و انجام شد.

  روش کار

  مطالعه مداخله ای نیمه تجربی حاضر با حجم نمونه 75 نفر در هر گروه که به روش تصادفی از دانشگاه های یزد انتخاب شدند، اجرا شد. روایی و پایایی پرسشنامه خودساخته تایید شد. پرسشنامه توسط همه آزمودنی ها تکمیل و داده های حاصل تحلیل شداستراتژی آموزشی مورد استفاده شامل روش های چهره به چهره و بحث گروهی بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد. سطح معنی داری مطالعه کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  قبل از آموزش، عوامل مستعد کننده رفتار در دانشجویان در حد متوسط (56/6%) (آگاهی در سطح متوسط (51/6%)، نگرش در حد نسبتا خوب (66/1%)) و انجام رفتارهای پیشگیری کننده توسط آنها در سطح نسبتا پائینی (48%) قرار داشت. آگاهی با نگرش و رفتار و همچنین نگرش با رفتار همبستگی مستقیم معنی دار داشت. آگاهی و نگرش به عنوان عوامل مستعد کننده 25/1 درصد تغییرات رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست را پیش بینی کردند که نگرش پیش بینی کننده قوی تر بود.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد الگوی پرسید چارچوبی جهت طرح ریزی برنامه های مداخله ای به منظور ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در دانشجویان باشد.

  کلیدواژگان: مداخله آموزشی، سرطان پوست، دانشجو، الگوی پرسید، عوامل مستعد کننده، نگرش
 • امیر عزیزی، منصور بیرامی، نسرین اعتمادی فر، نگین پیدا صفحات 65-72
  زمینه و هدف
  با توجه به نقش عوامل خطرساز روانی – اجتماعی، رفتاری و کیفیت زندگی ناسالم در سبب‍شناسی و فیزیوپاتولوژی اختلالات قلبی- عروقی؛ هدف پژوهش حاضر مقایسه فرسودگی حیاتی و تیپ شخصیتیD در افراد مبتلاء به بیماری قلبی انفارکتوس میوکارد حاد و نارسایی قلبی با افراد بهنجار است.
  روش ‍کار: مطالعه ی حاضر از نوع علی - مقایسه ای است که در آن، 100 بیمار مبتلاء به بیماری قلبی - عروقی (50 بیمار انفارکتوس میوکارد حاد و 50 بیمار نارسایی قلبی) و 50 نفر از افراد سالم از طریق همتاسازی با گروه بیمار به روش نمونه ‍گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه های فرسودگی حیاتی ماستریخت و تیپ شخصیتی D دنولت ابزارهای جمع ‍آوری اطلاعات بوده و داده ها با روش تحلیل واریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد بین بیماران قلبی و افراد عادی از نظر تیپ شخصیتی D و مولفه های آن (بازداری اجتماعی و عاطفه منفی) و فرسودگی حیاتی تفاوت معناداری وجود دارد. اما هیچ‍گونه تفاوتی میان بیماران انفارکتوس میوکارد حاد و نارسایی قلبی مشاهده نشد.
  نتیجه ‍گیری: با توجه به اینکه فرسودگی حیاتی و تیپ شخصیتی D از ریسک فاکتورهای مهم و تاثیرگذار در زندگی بیماران قلبی است، نتایج این پژوهش به نقش آموزش و مداخلات درمانی برای ارتقاء کیفیت زندگی بیماران قلبی -عروقی اشاره دارد.
  کلیدواژگان: انفارکتوس میوکارد حاد، نارسایی قلبی، فرسودگی حیاتی و تیپ شخصیتی D
 • راضیه اعتصامی پور، برزو امیرپور صفحات 73-82
  زمینه و هدف
  بیماری های مزمن طولانی مدت مانند ایدز، سرطان و بیماری های قلبی با تغییر نگاه بیماران نسبت به خودشان، همواره بحران هایی را در زندگی افراد پدید می آورند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه وضعیت افسردگی و تاب آوری در بیماران قلبی با افراد عادی انجام شد.
  روشکار
  در یک تحقیق توصیفی از نوع علی- مقایسه ای، نمونه ای متشکل از 106 بیمار قلبی (58 زن و 48 مرد) که در سال 1392 در بیمارستان مطهری شهرستان جهرم بستری شده بودند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و جهت مقایسه 102 فرد سالم (52 زن و 50 مرد) که بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی با گروه بیمار همتا شده بودند، انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه افسردگی بکو مقیاس تاب آوری کونور و دیویسونپاسخ دادند. داده ها بر اساس روش های آماری و به کمک نرم افزار آماری SPSS 16 تحلیل شدند.
  یافته ها
  آزمون تی مستقل حاکی از افزایش معنادار نمرات افسردگی و کاهش معنادار تاب آوری در بیماران قلبی در مقایسه با افراد عادی بود (0/001>p). علاوه بر این، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که زنان نسبت به مردان از وضعیت تاب آوری بهتری برخوردارند (0/003>p) و سطح تحصیلات بر میزان تاب آوری افراد در مقابله با بیماری ها اثر مثبت دارد (0/011>p).
  نتیجه گیری
  تاب آوری نقش میانجی و تعدیل کننده در ابتلا به بیماری های قلبی ایفا می کند و سطوح پایین آن به عنوان عامل خطر ساز برای ابتلا به بیماری های قلبی محسوب می شود.
  کلیدواژگان: بیماری قلبی، تاب آوری، افسردگی
 • مژده ذبیحی یگانه صفحات 83-90
  حاملگی برای پزشکی که درگیر درمان بیماران روماتیسمی است، بسیار بحث برانگیز است. بسیاری از بیماربهای روماتیسمی خانمها را در سن باروری درگیر می کند. اگاهی از بی خطر بودن داروها، اثر حاملگی بر سیر بیماری و مشاوره های قبل از بارداری در درمان این بیماران بسیار مهم است. برای نتیجه بهتر لازم است تیمی مشتمل بر متخصص زنان و داخلی درگیر این بیماران باشند. در واقع التهاب ناشی از روماتیسم و داروهای ایمونوساپرسیو هر دو می توانند بر سلامت مادر و جنین تاثیر گذار باشند.
  در سالهای اخیر استفاده از داروهای بیولوژیک در درمان بیماری های روماتیسمی نیز چالشهایی را درمورد مصرف آنها در حاملگی و شیر دهی ایجاد کرده است.
  در این مقاله، مروری بر درمان شایع ترین بیماری های روماتیسمی شامل آرتریت روماتویید، لوپوس اریماتوس سیستمیک و سندرم آنتی فسفولیپید خواهیم داشت. علاوه بر نکات مهم قبل، حین و بعد از بارداری، در مورد داروهایی که به طور شایع استفاده می شوند توضیحاتی داده خواهد شد.
  کلیدواژگان: بیماریهای روماتیسمی، حاملگی، آرتریت روماتویید، لوپوس اریماتوس سیستمیک، سندرم آنتی فسفولیپید
 • نامه به سردبیر
 • بابک فرزاد، حمید رجبی، صادق حسن نیا، رضا قراخانلو، محمدرضا دهخدا صفحات 91-94
|
 • Fereshteh Shahidi, Sajad Pirhadi Pages 1-14
  Background
  Introduction of leptin، a product of the obese gene، recently has led to numerous experiments to better understand body weight and composition function. Based on these findings، leptin is proposed to be an important factor in energy balance and metabolism to influence body weight. In addition، investigators have reported contradictory findings about the influence of physical exercise under various experimental conditions on leptin secretion regulation from adipose tissue stores. Thus، this review has been focused on the conflicts in the literature and the acute effect of various physical exercises on leptin and leptin’s response to acute exercise and trainings.
  Methods
  In this review، the studies that examined the influence of a variety exercise on leptin and the complications in the literature are summarized then the implication with physical exercise and training are discussed.
  Results
  The effect of physical exercise and training on leptin concentrations is currently controversial. Several researchers revealed that exercise may result in reductions depending on the duration and calorie expenditure whereas others have reported no change in concentrations.
  Conclusions
  This review appears that involving in physical exercise longer than 60 minutes with a significant caloric agitation (>800 kcals) is necessary for acute exercise to result in a significant reduction in leptin concentrations in non-athletes.
  Keywords: Leptin, Obese, Physical exercise, Training, Aerobic exercise, Resistance exercise
 • Asma Sabermahani, Soraya Nooraee, Motlagh, Mohammad Vaeze Mahdavi, Mohammad Hadian, Mohsen Asadi, Lari Pages 15-26
  Background
  Growing in health care costs lead to increasing concern about the economic impact of health costs on the family facing the disease. The aim of this study was to investigate factors affecting the probability of catastrophic expenditures exposure among households in Tehran.
  Methodology
  The main goal of research was understanding the factors affecting the probability of catastrophic expenditures exposure among households in Tehran using Econometrics Logit model. The study considered all the areas of the Tehran city. The data were gathered with Urban Health Equity Assessment and Response Tool (Urban HEART) has been used in the research.
  Findings
  In the year 2011 about 11 percent of people in Tehran have been faced to catastrophic health costs. The results of Econometrics models show that households with the number of members under 5 years or over 65 years, unemployed or less educated head, or households with a chronic patient and without insurance supports are more likely to face with catastrophic health care costs.
  Conclusion
  This study showed that catastrophic health care costs of the various groups and households had significant difference, of course, clearly, with the performance of the health system transformation project, changes have taken place in this important indicator and factors affecting it, that requires a separate study and research
  Keywords: catastrophic health care costs, Urban HEART survey, Tehran
 • Morteza Mansourian, Babak Rastgari Mehr, Zahra Kalantari, Manochehr Mahram, Maryam Hosainzadeh Milani, Zahra Shafieyan, Aziz Rezapoor, Mostafa Qorbani Pages 27-32
  Background
  Health indicators are being used in health planning and management. The aim of this survey was to find effects of family physician program on health indicators in Qazvin province.
  Methods
  This study was a descriptive cross sectional study. Data were gathered using a check list adopted from Zige Hayati of Village Health House. A total of 864 Zige Hayati from 108 villages between 2004 and 2010 were studied. Data were analyzed by SPSS 11.5.
  Results
  Results showed that family physician program improved some indices include of under 5-year population percentage, the percentage of women between 49-15 years old, crude birth rate, TL, vasectomy and IUD, vaccine and also the percentage of stillbirths and LBW. At the same time the indicators of maternal deaths, deaths less than one month and one year, the percentage of births attended by trained person has had a decline.
  Conclusion
  According to this finding, family physician program improved health indicator. Because of limitations of cross sectional study, other studies are suggested for more accurate evaluation by eliminating confounding variables
  Keywords: Family physician, Zige Hayati, Rural population, Qazvin
 • Soheila Ranjbaran, Tahereh Dehdari, Mahmood Mahmoodi Majdabadi, Khosro Sadeghniiat, Haghighi Pages 33-42
  Background
  Given the prevalence of sleep disorders among patients with heart disease and importance of recognizing determinants of it, the purpose of this study was to determine the status of sleep self-efficacy and perceived social support in patients with poor sleep quality after coronary bypass surgery in 2013.
  Methods
  This is a cross-sectional study. First, 100 patients whit poor sleep quality referred to the cardiac rehabilitation clinic of Tehran Heart Center were selected through simple sampling method and completed questionnaires of sleep self-efficacy and interpersonal support evaluation list–short form. Data were analyzed by the SPSS and one way-ANOVA, independent samples t test and Pearson correlation coefficient.
  Results
  The results indicated that sleep self-efficacy of patients for performing various sleep health promoting behaviors was low. For example, only 37% of patients were confident to themselves ability for turning out negative thoughts after lying in bed. Some 34% of them were confident that not allow a poor night's sleep interfere with daily activities. About 27% of them stated that awake after a poor night's sleep without feeling upset about it. The result also showed that acquired tangible assets support domain of patients was low. Other domains of social support were satisfactory. There was a significant relation between perceived social support and sleep self-efficacy (p=0.004, r= 0. 28).
  Conclusion
  In developing interventions for increasing sleep quality of patients may be increase their sleep self-efficacy to performing sleep health promoting behaviors.
  Keywords: Sleep quality, Coronary artery bypass surgery, Sleep self, efficacy, Social support
 • Hamid Reza Hatamabadi, Afshin Amini, Hossein Alimohammadi, Anita Sabzghabaie, Anahita Lashkari Pages 43-54
  Background

  Lack of attention to standardized guidelines has caused tragic outcome in patients with atrial fibrillation and ultimately increase of financial burden imposed on the community structure of the economic system. Therefore, the present study was aimed to assess the exposure of patients with atrial fibrillation.

  Methods

  A total of 506 patients with atrial fibrillation were evaluated. After setting the gold standard (America Heart Association protocol) and data collection, kappa (κ) coefficient was calculated for inter-rater reliability of the measures taken by physicians with the gold standard.

  Results

  The most common procedure was the use of digoxin in controlling the rate prescribed. Kappa coefficient obtained in this area with 0.12 (95% CI: 0.096-0.14), which was in poor condition means that the measures provided by physicians was far from the gold standard (p<0.0001). The kappa coefficient of anticoagulation therapy was also equal to 0.07 (95% CI: 0.001-0.14). Hence, the consistency of adopted procedure by physicians with the gold standard anticoagulation was low (p=0.023).

  Conclusion

  This study showed that a large percentage of physicians are not aware of the standards of care, and are using the old method. This may cause serious consequences and increased disease burden on patients and the healthcare system of the country.

  Keywords: Atrial fibrillation, Treatment, Golden Standard
 • Haidar Nadrian, Zohreh Rahaee, Seyed Saeed Mazloomy Mahmoodabad, Valee Bahrevar, Zahra Khajeh, Sarisa Najafi, Azar Tol Pages 55-64
  Background

  Skin cancer is the third prevalent cause of mortality and morbidity and the second widespread cancer based on organ involvement in Yazd province. This study aimed to assess the effects of educational intervention on promoting skin cancer preventive behaviors of female students based on of some PRECEDE Model constructs.

  Methods

  Semi- experimental interventional study with 75 sample size in each group performing random sampling from Yazd universities was implemented. Validity and reliability of researcher made scales were approved. Questionnaires filled by participants and data were analyzed. Based on problem and weakness of preventive skin cancer and its predisposing factors adoption analysis was distinguished and educational intervention planned and performed. Educational strategy was compromised face to face and group discussion. After three months follow up, data using descriptive and inferential statistics were analyzed. Significance level was set less than 0.05.

  Results

  Before intervention, predisposing factors was in the moderate level (%56.6) [Knowledge in moderate (%51.6), attitude relatively good (%66.1)] and preventive behavior adoption was poor (%48). Knowledge with attitude and practice, also attitude with practice had direct significant correlation. Knowledge and attitude as predisposing factor accounted for 25.1% of the variation of skin cancer preventive behavior changes with the attitude as the strongest predictor.

  Conclusion

  Based on more attitude power in predicting skin cancer preventing behavior, more attention to attitude changes in order to prevent skin cancer epidemic is suggested. It seems that The PRECEDE model is the effective model in planning interventional programs to promote skin cancer preventive behaviors

  Keywords: Educational intervention, Skin cancer, Student, PRECEDE model, Predisposing Factors, attitude
 • Amir Azizi, Mansour Biram, Nasrin Etemadifar, Negin Peyda Pages 65-72
  Background
  Considering roles of social-psychological risk factors, behavior and unhealthy life etiology and pathogenesis of cardiovascular diseases, this study explores vital exhaustion and type D personality in patients with heart disease, acute myocardial infarction and heart failure with normal individuals.
  Methods
  In the is causal-comparative study, 100 patients diagnosed with cardiovascular disease (50 patients with heart failure and 50 with acute myocardial infarction) and 50 healthy individuals matched with the patient groups were selected. The study instruments were Vital exhaustion Maastricht questionnaire and Denollet type D personality form. Multivariate analysis of variance was used for data analysis.
  Results
  The findings showed that among heart patients and normal subjects in terms of type D personality and its components (social inhibition and negative affect) there were significant differences in vital exhaustion. But no difference was observed between patients with acute myocardial infarction and heart failure.
  Conclusion
  Since vital exhaustion and type D personality are from important risk factors for patients with heart disease, the results of this study have important implications in the field of education and health interventions to improve the quality of life of patients with cardiovascular diseases.
  Keywords: Acute myocardial infarction_Heart failure_Vital exhaustion_Type D personality
 • Raziyeh Etesami Pour, Borzoo Amirpour Pages 73-82
  Background
  Long-term chronic diseases such as AIDS, cancer and heart disease affect patients’ attitude, always create crises in individuals’ life. The main purpose of this study was to compare the situation resiliency and depression in cardiac patients with healthy People.
  Methods
  During a descriptive of causal–comparative study and using convenience sampling 106 cardiac patients (58 women and 48 men) were selected from Motahari Hospital in Jahrom city in 2013. Also 102 healthy volunteers (52 females and 50 males) based on demographic variables matched with the patient groups were selected. Beck Depression Inventory and Resiliency Scale and Connor Davison were administered to participants. Data based on level of 95% were analyzed using SPSS v.16.
  Finding
  Independent t-test revealed a significant increase in depression scores and significant reduction in resiliency between people with heart disease and normal samples (p<0.001). In addition, analysis of variances revealed that women are better than men at resiliency (p<0.003). The education level was positively associated with resiliency in coping with the diseases (p<0.011).
  Conclusion
  resiliency plays mediating role in heart disease outset, and its low levels are as a risk factor for people with cardiovascular disease.
  Keywords: Heart disease, Resiliency, Depression
 • Mozhdeh Zabihiyeganeh Pages 83-90
  Pregnancy could be a challenge for physicians managing women with rheumatic diseases. Many of these diseases affect women of child-bearing age. Awareness of safe drugs, pregnancy effects on disease, and the effect of pregnancy are vitally important. For better results a group consisted of a gynecologist and internal physician should work together to these women. In general, active inflammation from rheumatic diseases immunosuppressant medications pose threat to health of both mother and fetus. In recent years availability of biologic therapies for treating resistant rheumatic diseases has created a great challenge concerning their safety during pregnancy and breastfeeding. During this study, we reviewed treatment of the most common rheumatic diseases including Rheumatoid Arthritis, Systemic Lupus Erythematous and Antiphospholipid syndrome. Prior, during and after pregnancy, the most relevant issues regarding medications will be discussed.
  Keywords: Pregnancy, Rheumatic diseases, Rheumatoid Arthritis, Systemic lupus erythematous