فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 9، پاییز و زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/10/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عیسی نخعی کمال آبادی، اسماعیل صابری، مهدی محمدزاده، محسن صادق عمل نیک صفحات 1-20
  در بین صنایع گوناگون یکی از زمینه های بسیار حساس برای سرمایه گذاری صنعت هواپیماسازی است، چرا که نیاز به سرما یه های کلان دارد و با ریسک ها و عدم اطمینان های بسیار زیادی روبروست. اما با توجه به اینکه در روش های سنتی تاثیر ریسک و عدم اطمینان و همچنین ارزش اختیارات پروژه های این صنعت به خوبی در نظر گرفته نمی شود، نیاز است تا از مدل های متکی بر اختیارات و ریسک متناسب با این زمینه سرمایه گذاری استفاده گردد. بنابراین در این مقاله مدلی بر پایه تئوری اختیارات حقیقی ارائه شده است که در هفت گام ابتدا به بررسی و ارزیابی ریسک پرداخته، سپس با استفاده از درخت دودویی توسعه یافته، پروژه را از دو منظر ریسک و هزینه مورد ارزیابی قرار می دهد. عدم قطعیت ها نیز که پیش از این به صورت ترکیبی با ریسک در مدل ها در نظر گرفته می شد به صورت مجزا و با بهره گیری از شبیه سازی مونت کارلو مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در حالی که روش های سنتی اجرای پروژه را توصیه نمی کردند اما نتایج مدل پیشنهادی با در نظر گرفتن اختیارات پروژه حاکی از ارزشمند بودن آن می باشد.
  کلیدواژگان: تئوری اختیارات حقیقی، درخت تصمیم، ارزیابی فرآیند ساخت، هواپیمای کوچک، عدم قطعیت
 • امیرحسین امیری، محمدرضا ملکی، محمد هادی دورودیان صفحات 21-36
  امروزه در برخی محیط های تولیدی یا خدماتی، کیفیت محصول یا عملکرد فرآیند به وسیله ترکیبی از مشخصه های کیفی متغیر و وصفی همبسته توصیف می گردد. بر اساس آخرین اطلاعات مولفان، تا کنون هیچ روشی برای پایش ماتریس واریانس- کوواریانس این گونه فرآیندها ارائه نشده است. در این مقاله، یک شبکه عصبی مصنوعی برای پایش تغییرپذیری یک فرآیند چند مشخصه وصفی و متغیر ارائه شده است. شبکه ارائه شده نه تنها قادر به کشف وضعیت های خارج از کنترل بوده، بلکه می تواند مشخصه /مشخصه های عامل انحراف در فرآیند را نیز شناسایی کند. کارایی روش ارائه شده با استفاده از یک مثال عددی بر اساس معیارهای متوسط طول دنباله و درصد تشخیص درست مشخصه /مشخصه های کیفی عامل انحراف بررسی شده است. همچنین عملکرد شبکه طراحی شده در پایش ماتریس واریانس- کوواریانس فرآیندهای چند مشخصه وصفی و متغیر با دو روش آماری پایش ماتریس واریانس- کوواریانس برای مشخصه های کیفی متغیر که در این مقاله برای پایش فرآیندهای چند متغیره- چند مشخصه توسعه داده شده اند، مقایسه شده است. نتایج مثال عددی نشان می دهد که شبکه عصبی طراحی شده عملکرد بهتری در کشف وضعیت های مختلف خارج از کنترل نسبت به روش های آماری توسعه داده شده دارد و همچنین به خوبی قادر به تشخیص مشخصه(های) کیفی عامل انحراف در فرآیند است.
  کلیدواژگان: شبکه پرسپترون چند لایه، شبکه عصبی مصنوعی، فرآیند چند مشخصه وصفی و متغیر، کنترل فرآیند آماری، متوسط طول دنباله
 • نسیم نهاوندی، مهدی نخعی نژاد، محمد اقدسی، حسام الدین ذگردی صفحات 37-56
  یکی از مهم ترین چالش های صنایع فولاد، برنامه ریزی تولید مناسب است که با توجه به سفارشی بودن این صنعت، برنامه ریزی سفارش ها بخش عمده ای از آن را شامل می شود. همچنین، با توجه به لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت ماشین آلات در این صنعت، پرداختن به برنامه ریزی موجودی ها نیز امری ضروری است. در این راستا، مدل ارائه شده در این مقاله با در نظر گرفتن توام برنامه ریزی سفارش ها و برنامه ریزی موجودی، توانایی تصمیم گیری در انتخاب سفارش ها، تعیین زمان تکمیل سفارش ها و تعیین تولیدات مازاد از آنها را در هر فرایند داراست. این مدل در عمل می تواند نقش کلیدی در بهبود برنامه ریزی تولید صنایع فولاد از طریق تحویل بموقع سفارش ها، کاهش موجودی و استفاده مناسب از ظرفیت، دارا باشد. در ادامه، یک الگوریتم حل ابتکاری بر پایه الگوریتم ژنتیک برای مدل فوق ارائه شده و کارایی آن در یک مطالعه موردی و عملی در شرکت فولاد آلیاژی ایران ارزیابی شده است.
  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک، برنامه ریزی سفارشات، برنامه ریزی موجودی، فولاد آلیاژی
 • حمزه دانش پایه، حسینعلی حسن پور، محمد امیرخان صفحات 57-74
  این مقاله، مساله زمان بندی پروژه تحت محدودیت منابع (RCPSP) را در بخشی از یک پروژه احداث پالایشگاه در دنیای واقعی بررسی می کند. در فعالیت های دنیای واقعی، اکثر فعالیت ها جدید بوده و با عدم قطعیت در زمان انجام این فعالیت ها مواجه هستیم که این امر منجر به تغییرات زیادی در زمان اتمام پروژه می شود. در این تحقیق، به دلیل NP-hard بودن مساله RCPS، یک روش بهینه سازی بر مبنای الگوریتم شبیه سازی تبرید برای حل مساله زمان بندی پروژه تحت محدودیت منابع در شرایط عدم قطعیت زمان فعالیت ها ارائه می شود. برای نمایش این عدم قطعیت از نظریه مجموعه های فازی استفاده شده است. برنامه تولید زمان بندی به کار رفته در الگوریتم شبیه سازی تبرید پیشنهادی، روش تولید زمان بندی موازی فازی می باشد. الگوریتم پیشنهادی، حداقل زمان تکمیل پروژه را با در نظر گرفتن محدودیت منابع تجدیدپذیر و محدودیت روابط پیشنیازی فعالیت ها تولید می کند و این قابلیت را دارد که دقیقا با اعداد فازی اجرا شده و جزئیات پروژه شامل زمان شروع، زمان پایان فعالیت ها و زمان تکمیل پروژه را به صورت اعداد فازی ارائه کند. در نهایت اعتبارسنجی الگوریتم مورد سنجش قرار خواهد گرفت و نشان می دهیم الگوریتم پیشنهادی، الگوریتمی کارا بوده و بسادگی قابل استفاده توسط مدیران و برنامه ریزان پروژه در پروژه های واقعی است.
  کلیدواژگان: زمان بندی پروژه، محدودیت منابع، مجموعه فازی، شبیه سازی تبرید، روش تولید زمان بندی موازی
 • مهدی ابزری، احمد داداش پور، مهدی خلیلی بندپی، حمید جمشیدی صفحات 75-92
  انتخاب سبد سهام مطلوب و چگونگی سرمایه گذاری در آن یکی از مباحث مهم و کلیدی می باشد که در بازار سرمایه مطرح است و باید مورد توجه سرمایه گذارن قرار گیرد. در این رابطه، بررسی و مطالعه سرمایه گذاران در جهت انتخاب بهترین سبد سرمایه گذاری با توجه به میزان ریسک وبازده آن انجام می شود.از اینرو اندازه گیری ریسک به عنوان یک مسئله مهم در سرمایه گذاری برای سبد سهام مطرح است. در این تحقیق که در بستر بازار سرمایه ایران انجام شده به ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه به صورت تک زمانه برای اندازه گیری ریسک سبد سهام پرداخته شده است که با ترکیب سنجه بازده با دو سنجه ریسک یعنی نیم واریانس و ارزش در معرض ریسک شرطی این امکان را فراهم می آورد تا سرمایه گذاران بتوانند با در نظر گرفتن محدودیت های مرتبط با هزینه های معاملاتی، ریسک سبد سهام مورد نظرشان را با دقت اندازه گیری کنند تا در سبد سهامی با بیشترین بازده و کمترین ریسک، سرمایه گذاری کنند. نتایج نشان می دهد که استفاده از دو سنجه ریسک به طور همزمان، دقت تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران بازار سرمایه در انتخاب سبد مطلوب برای سرمایه گذاری را افزایش می دهد و یک الگو و راهنمای مناسب تری برای تعیین سبد بهینه سهام است.
  کلیدواژگان: نیم واریانس، ارزش در معرض ریسک شرطی، برنامه ریزی چند هدفه، سبد سهام، هزینه معاملاتی
 • مهدی بشیری، خسرو حمیدیان صفحات 93-108
  مساله مکان یابی میانه محور با تخصیص چندگانه شامل جانمایی تسهیلات محور و تخصیص گره های غیرمحور به محورها است و البته، از نوع مسایل مکان یابی در کلاس NP-hard است. هدف اصلی در این مقاله، مساله مکان یابی میانه محور با تخصیص چندگانه در حالت تغییرات پویای جریان است که ظرفیتی برای محورها و کمان ها وجود ندارد و باز و بسته شدن محورها در دوره های گوناگون افق برنامه ریزی امکان پذیر است. مدل و الگوریتم پیشنهادی برای حل، با داده های شبکه حمل و نقل هوایی ایران بر مبنای تعداد مسافران جا به جا شده، آزمایش می شود. نتایج بررسی نشان می دهد؛ تشکیل شبکه پویا در مقایسه با حالت ایستا، هزینه کمتری در پی خواهد داشت و هرچه تعداد دوره های زمانی در حالت پویا بیشتر شود؛ روند بهبود (کاهش هزینه ها) ادامه می یابد
  کلیدواژگان: مکان یابی، طراحی شبکه، تقاضای پویا، برنامه ریزی خطی، الگوریتم شبیه سازی تبرید
 • لعیا الفت، آرش شهریاری نیا صفحات 109-128
  افزایش روزافزون رقابت میان شرکت ها موجب انتقال این رقابت به زنجیره تامین شرکت ها و موجب اهمیت یافتن زنجیره تامین چابک به عنوان پاسخی به شرایط پویا و ناپایدار شده است. موفقیت عملیات در یک زنجیره تامین چابک وابسته به توانایی شرکت ها در انتخاب مناسب ترین همکار در هر شرایط است. در این پژوهش برای شناسایی معیارها و بیان روابط بین معیارها، پس از مطالعه ادبیات پژوهش های مرتبط و مصاحبه با مدیران شرکت مورد مطالعه، از تکنیک غربالگری فازی و سپس مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و تحلیل MICMAC استفاده شد. پس از تحلیل داده ها، متغیرها در هشت سطح مختلف طبقه بندی شدند و با توجه به روابط گراف ISM ترسیم شد. پس از تحلیل MICMAC متغیرها در سه گروه متغیرهای مستقل یا کلیدی، ارتباطی و وابسته قرار گرفتند و هیچ متغیری در گروه متغیرهای خودگردان قرار نگرفت. تعیین روابط بین متغیرها و نوع متغیرها می تواند به درک بهتر موضوع و اتخاذ تصمیمات مناسبی در مساله انتخاب همکار منجر گردد..
  کلیدواژگان: روش غربالگری فازی، زنجیره تامین چابک، مدل سازی ساختاری تفسیری، معیارهای انتخاب همکار، همکاری در زنجیره تامین
 • سعیده کتابی، مهسا قندهاری، مسعود احمدی صفحات 129-144
  در پژوهش حاضر یک مدل برنامه ریزی خطی ارائه می شود که هدف آن بهینه سازی درآمد هتل است. برنامه ریزی برای یک دوره خاص انجام و چند دوره رزرواسیون در نظر گرفته می شود. قیمت ارائه شده در این دوره ها متفاوت است و مدل، قابلیت درنظر گرفتن اتاق ها با انواع متفاوت را دارد. در واقع، متغیرهای تصمیم تعداد رزرواسیون اتاق ها از انواع مختلف با ورود و خروج های متفاوت و در دوره های رزرو گوناگون است. تعداد متغیرهای تصمیم ضریبی از انواع اتاق، تعداد روزهای ورود، تعداد روزهای خروج و تعداد دوره های رزرو است.
  دو حالت قطعی و غیر قطعی برای تقاضا در نظر گرفته می شود. برای حالت غیرقطعی روش سناریوسازی که از روش های ساده، ولی نزدیک به واقعیت در برنامه ریزی احتمالی است، استفاده می شود. ویژگی متمایز این مقاله در نظر گرفتن حالت لغو درخواست و عدم حضور است که به عنوان یک فاکتور تعیین کننده در میزان پذیرش میهمانان هتل به حساب می آید. اعتبار مدل با استفاده از مثال های عددی تایید شده و در نهایت، مدل توسط نرم افزارهای برنامه ریزی خطی حل می شود. با حل مدل ها این نتیجه به دست آمد که هرچقدر ریسک تصمیم گیرنده بیشتر باشد، فاکتور مقابله با ریسک او کمتر و درآمد حاصل از هتل در حالت احتمالی تقاضا بیشتر خواهد بود.
  کلیدواژگان: مدیریت درآمد، مدل سازی، برنامه ریزی احتمالی
 • مجید اسماعیلیان، بهنام مولوی صفحات 145-160
  روش های متفاوتی جهت اولویت بندی و انتخاب قابلیت های چابکی سازمان ارائه گردیده است که اغلب آنها جزء روش های تصمیم گیری چند معیاره جبرانی می باشند. در این مقاله تلاش می شود با بهرهگیری از تکنیک های تحلیل پوششی داده ها ((DEA،و تاپسیس فازی، رویکردی جهت اولویت بندی قابلیت های چابکی بر اساس نیازهای محیطی سازمان، ارائه گردد. پژوهش حاضر در دو مرحله متوالی انجام گرفته است. در مرحله اول محرک های چابکی سازمان شناسایی شده و در مرحله دوم قابلیت های چابکی بر اساس اثربخشی و تاثیرشان جهت غلبه بر محرک های استخراج شده از مرحله اول، اولویت بندی می گردند. در مرحله اول محرک های چابکی سازمان با بهره گیری از تکنیک تاپسیس فازی و رویکرد برنامه ریزی کسری و بر اساس سه معیار دشواری پاسخگویی، میزان اثرگذاری بر فعالیت های سازمان و شدت تغییر، رتبه بندی شده و محرک های کلیدی انتخاب می شوند. در مرحله دوم، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده های فازی، قابلیت های چابکی استخراج شده از ادبیات تحقیق بر مبنای تاثیرشان بر عوامل محرک کلیدی، ارزیابی و اولویت بندی می شوند. روش ارائه شده در یکی از صنایع بزرگ قطعه ساز دولتی مورد آزمون قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: تاپسیس فازی، تحلیل پوششی داده های فازی(FDEA)، قابلیت
 • سیده اسما حسینی، سید جواد ایرانبان، سید جواد میرجهان مرد صفحات 161-178
  امروزه یکی از ابزارهای حفظ محیط زیست، همراه با افزایش عملکرد شرکت ها، مدیریت زنجیره تامین سبز است. در همین راستا، هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز در شرکت های تولید کننده مواد شیمیایی و مواد شوینده است. روش شناسی این پژوهش کمی بوده و با رویکرد پیمایشی، نمونه ای شامل 36 شرکت تولیدی با نرم افزار «پی ال اس» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. تحلیل آماری داده ها در دو مرحله بررسی همبستگی تاوکندال و استفاده از روش آماری تحلیل مسیر انجام شد. با توجه به نتایج پژوهش، فرضیه تاثیر محرک های داخلی مدیریت زنجیره تامین سبز بر فعالیت های عملیاتی مدیریت زنجیره تامین سبز، تایید نگردید در حالی که تاثیر محرک های خارجی بر محرک های داخلی و تاثیر محرک های خارجی بر فعالیت های عملیاتی مدیریت زنجیره تامین سبز تایید شده و این بدان معناست که محرک های خارجی می توانند برای گیری مثبت محرک های داخلی را به سمت و سوی فعالیت های عملیاتی مدیریت زنجیره تامین سبز فراهم آورند و شرکت ها برای باقی ماندن در عرصه رقابت، ملزم به اجرای این فعالیت ها هستند.
  کلیدواژگان: محرک های خارجی، محرک های داخلی، فعالیت های عملیاتی، مدیریت زنجیره تامین سبز
|
 • Isa Nakhai Kamalabadi, Esmaeel Saberi, Mahdi Mohammadzadeh, Mohsen Sadegh Amalnik Pages 1-20
  The aircraft industry is one of the most adventurous areas in investment due to its need for huge investments faced by various risks and uncertainties. The traditional project assessment methods in this industry suffer from a systematic approach in considering the risk and uncertainty and often ignoring the value of various options in project life. In this paper، we develop a seven step model based on Real Option Theory to evaluate project from both perspectives of risk and cost by using an extended binomial tree. At last، Monte Carlo simulations are done by considering the uncertainties as a distinct factor from the risks which in previous researches used to be examined jointly. While the traditional approaches don’t justify the project، our results of the proposed model approve doing the project by revealing its real values.
  Keywords: Real Option Theory, Decision Tree, Manufacturing Process Evaluation, small aircraft, Uncertainty
 • Amirhossein Amiri, Mohammad Reza Maleki, Mohammad Hadi Doroudyan Pages 21-36
  Nowadays in some manufacturing processes، the quality of a product or process is well expressed by both correlated attribute and variable quality characteristics. To best of our knowledge، there is no method for monitoring the covariance matrix of multivariate-attribute quality characteristics. In this paper، we propose a multi-layer perception artificial neural network to monitor multivariate-attribute processes as well as to diagnose the quality characteristic (s) responsible for out-of-control signals. The performance of the proposed method is evaluated through a numerical example from both detection and diagnosis perspectives. In addition، the performance of the proposed neural network in detecting shifts in the variance of quality characteristics is compared with two statistical methods first proposed for monitoring the variability of multivariate quality characteristics and developed in this paper for our problem. The results of numerical example show that the proposed artificial neural network outperforms the extended statistical methods in detecting different out-of-control shifts. The results also confirm that the performance of the proposed neural network in identifying the quality characteristic (s) responsible for out-of-control signal is satisfactory
  Keywords: Statistical process control, Artificial neural network, Multi, layer perceptron, Multivariate, attribute process, Average run length
 • Nasim Nahavandi, Mahdi Nakhaeinejad, Mohammad Aghdasi, Seyed Hessameddin Zegordi Pages 37-56
  Production planning is one of the most important challenges in steel industry. Order planning is one major part of this aspect according to the fact that production is usually planned based on customer orders in this industry. Inventory planning is also vital for maximizing capacity utilization. The proposed model in this paper is capable of selecting order، assigning finish time of each order، and determining open orders in each process by considering order planning and inventory planning simultaneously. The model could have a key role in improving production planning of steel companies by on time delivering of the orders، reducing work-in-process، and balancing utility of capacities. Finally، a heuristic algorithm based on genetic algorithm is proposed and its efficiency evaluated in an empirical case study of Iran alloy steel enterprise.
  Keywords: Order planning, Inventory planning, Alloy steel, Genetic algorithm
 • Hamzeh Daneshpayeh, Hossein, Ali Hassan, Pour, Mohammad Amirkhan Pages 57-74
  This research studies resource constrained project scheduling problem in a part of a refinery construction project in real world. In real world، most of the activities are new and we have problems such as activity duration uncertainty. This problem causes a change in a project makespan. The RCPSP is NP-hard. Hence، we proposed an optimization method based on simulated annealing to solve the RCPS Problem. In this paper، Fuzzy sets theory is used to represent this activity duration uncertainty. Used schedule generation scheme، in the proposed simulated annealing algorithm، is a fuzzy parallel scheduling generation method. Proposed algorithm generates the minimum project makespan while considers renewable resource-constrained and activity precedence and also has ability to perform with fuzzy numbers for presenting project details such as start and final time of activities and project whole time with fuzzy numbers. Finally، the results of the algorithm will be evaluated and it will be represented that the proposed algorithm is very efficient and can be used by managers and scheduling programmers in real projects.
  Keywords: project scheduling, resource constrained, simulated annealing, fuzzy theory, parallel scheduling generation scheme
 • Mehdi Abzari, Ahmad Dadashpor, Mehdi Khalili, Hamid Jamshidi Pages 75-92
  Optimal portfolio selection and how to invest in، is one of the key issues which is considered in the capital market and should be paid attention by investors. In this regard، investors studies in selecting optimal portfolio accords to risk and return level. What has been done in the field of financial calculations and portfolio selection should prioritize existing investments in terms of risk and return respectively، until investors be able to constitute their optimal portfolio according to the finance and their level of risk-taking. Hence، measuring risk is considered as a major issue in the investment of portfolio. So in this research which was done in a capital market of Iran، it is presented a multi objective single - period mathematical model for measuring the risk of portfolio which integrates measure of return and two measures of risk (semivariance، Cvar). This model enables investors to measure the risk of portfolio carefully under transactions cost constrains and invest in a portfolio with maximum rate of return and minimum rate of risk Results show that using integraed risk measure can increase the carefulness of investors in capital market for optimal portfolio selection.
  Keywords: semivariance measure, CVar measure, multi objective programming, portfolio, transaction cost
 • Mahdi Bashiri, Khosro Hamidian Pages 93-108
  Hub location problem is further used in transportation and telecommunication networks (airlines، post delivery services، etc.) so origin-destination pairs، receive or send commodities via special facilities called Hub. Hub median problem with multiple allocation is an NP-hard problem which includes both locating hub facilities and allocating non-hub nodes to hubs as minimizes total transportation and location costs. In this paper، the hub median problem is considered in an environment which network flow varies during the time periods and the capacities of hubs and arcs are unlimited. Also opening and closing hubs in different periods of planning horizon are permitted. The model and the proposed algorithm for this problem were considered to Iran airlines network using real passenger flows data. Computational results state that the dynamic network compared with static model has lower cost and whatever the number of time periods in dynamic case increases، the cost will be reduced as well.
  Keywords: Dynamic Hub Location, Network design, Linear programming, Simulated annealing
 • Laya Olfat, Arash Shahryari Nia Pages 109-128
  Several factors had led to increase competition among companies and then transferring this competition to supply chain. While the competition is getting more intense، the quick response to demand changing becomes increasingly important and agility will be a key strategy for the survival and persistence in competitive market. The concept of agile supply chain had developed as a means of achieving the capability of quick responding to demand changing in challenging competitive environment. The Success of operation in an agile supply chain relies heavily on choosing the most suitable partner in any condition. The aim of this research is to identify partner selection criteria and represent the relations between them. For these purposes we have used a tree-stage model. In the first stage، we extracted the criteria from literatures. Second stage was done to reduce the criteria to a lower number by interviewing with top managers of the company and using Fuzzy screening method. In the last stage interpretive structural modeling was used to identify the relationships between criteria and MICMAC analysis was used to classify them. After data analysis، variables were categorized in eight levels and then the ISM digraph was plotted. After the MICMAC analysis was done، the criteria was classified to independent، dependent and linkage variable and no criteria were identified as autonomous variables. Determination of the relationships between variables and types of variables can lead to a better perception of the issue and make appropriate decisions in the selection of partners
  Keywords: Partnership in supply chain, Agile supply chain, Partner selection criteria, Fuzzy screening, Interpretive structural modeling
 • Saeedeh Ketabi, Mahsa Ghandehary, Masoud Ahmadi Pages 129-144
  In this study a linear programming model has been presented which its objective is to optimize revenue of hotel. In this model، a special planning horizon has been considered and there are several reservation periods. Each period of reservation may have different prices and the model has an ability to consider different kinds of rooms. Two situations of demand have been considered as certain and uncertain. We use scenario-based method for uncertain demand which is simple but near to reality method in stochastic programming. The unique characteristic of this study is considering cancellation and no-show which is a key factor in amount of acceptation of hotel guests. The model is validated by numeric examples and it is solved by linear programming software، finally.
  Keywords: Revenue management, Optimization models, Linear programming, cancellation, no, show
 • Majid Esmaelian, Behnam Molavi Pages 145-160
  Different methods for prioritization and selection of agility capabilities are presented. And most of them are compensatory multi-criteria decision making methods. With Compensation methods in some cases sufficiently accurate and precise results are not achieved. Because of the weakness of an agility، capabilities in one criteria will be offset by strengths in other criteria. In this paper، using the technique of data envelopment analysis an approach for prioritizing agility capabilities is offered. This method has higher accuracy compared with previous methods. This study was conducted in two successive stages. Agility drivers have been identified in the first stage، and in the second phase the required capabilities to meet the drivers، are prioritized. Firstly، based on three criteria of difficulties، the impact on the activities of the organization and intensity of change، organizational agility drivers ranked and key drivers are selected. The fuzzy TOPSIS and fractional programming techniques are used. Secondly، using the fuzzy DEA technique agility capabilities derived from the research literature base on their impact on key agility drivers are assessed and prioritized. Method presented in one piece construction of state-owned industries has been examined
  Keywords: Agility Capability, Agile Enterprise, MCDM, Fuzzy TOPSIS, Fuzzy Data Envelopment Analysis
 • Seyede Asma Hosseini, Seyed Javad Iranban, Seyed Javad Mirjahanmard Pages 161-178
  Today، one of the tools for Environmental sustainability، along with increasing manufacturers'' performance is Green Supply Chain Management (GSCM). In this way، the purpose of this paper is to study «Identifying & prioritizing the effective factors on Green Supply Chain Management in chemical and detergents manufacturers by using Path Analysis Approach». The empirical data used in this study consists of questionnaire responses from 36 managers chemical and detergents manufacturers. Statistical analysis of data was done in two stages; Kendall''s Tau-b Correlation study and use of statistical method of Path Analysis. The results show the rejection of influence on internal drivers on Green Supply Chain Management practices (third hypothesis)، while the influence of external drivers on internal drivers and GSCM practices have been approved. This indicates that external drivers can provide positive bias of internal drivers towards a GSCM practice and manufacturers have to do this in order to stay in this competition.
  Keywords: Internal Drivers, External Drivers, Green Supply Chain Management practices