فهرست مطالب

 • پیاپی 65 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/10/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی جعفری صفحات 15-36
  مهم ترین شرط حمایت قانونی از آثار ادبی و هنری، داشتن اصالت است. هنگام بررسی اصالت آثار ادبی و هنری، باید به تفاوت اصالت با تازگی و کیفیت اثر توجه کرد. پرسش اصلی این پژوهش این است که مفهوم اصالت در آثار ادبی هنری و تمایز آن از مفاهیم مشابه چیست؟ در این پژوهش، پس از بررسی مفهوم اصالت، انواع آن و جدا سازی آن از مفاهیم مشابه، ضابطه ی اصالت را در حقوق کشورهای دیگر و معاهدات بین المللی (کنوانسیون برن، کنوانسیون رم، موافقت نامه ی تریپس و عهدنامه ی کپی رایت سازمان جهانی مالکیت فکری) بررسی می کنیم. عدم شناخت دقیق مفهوم اصالت و عدم تمایز میان این مفهوم با تازگی و کیفیت اثر، به صدور آراء ناموجه از سوی برخی محاکم انجامیده است که در این مقاله به یکی از آنها، یعنی شکایت آقای (ش.ط) (نویسنده ی کتاب یوسف صدیق) علیه آقای (ف.س)، نویسنده و کارگردان سریال یوسف پیامبر(ع) که در سال 1387 و به اتهام سرقت ادبی صورت گرفت، می پردازیم و آن را مورد نقد قرار می دهیم.
  کلیدواژگان: مالکیت فکری، مالکیت ادبی، اصالت، شخصیت، سرقت ادبی
 • حسین صادقی صفحات 37-62
  با توسعه ی روز افزون فن آوری اطلاعات و ورود به عصر دیجیتال، اجرای قواعد مربوط به حق مولف با چالش جدی مواجه شده، به طوری که در بسیاری از موارد حمایت از پدیدآورندگان آثار دیجیتالی از یک طرف و حمایت از آثار ادبی و هنری در فضای مجازی و اجرای آثار مشمول حق مولف در این فضا از طرف دیگر مورد تردید قرار گرفته است. البته تلاش هایی ملی و بین المللی در جهت حمایت از حق مولف در محیط دیجیتال صورت گرفته که در این مقاله به بررسی آن ها می پردازیم. با توجه به نقش اساسی تامین کنندگان خدمات ارتباطی در مبادله و جریان داده ها در فضای اینترنت، به بررسی وضعیت موارد عدم مسئولیت این دسته از فعالان ارتباطات الکترونیکی در اسناد بین المللی و قوانین ملی برخی کشورها و حقوق ایران خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: حق مولف، معاهدات اینترنت، محیط دیجیتال، تامین کنندگان خدمات ارتباطی، معافیت قانونی
 • محمدحسن صادقی مقدم، مجتبی اشراقی آرانی صفحات 63-88
  پایه ی اصلی اعتماد عموم به صنعت حمل و نقل هوایی به عنوان شرط ضروری رشد و توسعه ی صنعت و اقتصاد ایمنی هواپیمایی است. لیکن چالشی که در حال حاضر صنعت هواپیمایی به آن دچار شده است، مستحکم نبودن مبنای امکان نظارت دولت ها بر رعایت مقررات و استانداردهای ایمنی توسط شرکت های هواپیمایی است. این مبنا که به عبارتی نقطه ی آغازین شناخت شخصیت برای یک هواپیما و بهره برداری از آن نیز به شمار می رود همان ثبت هواپیما است که در مواردی هیچ ارتباطی با کشور محل ثبت نداشته و تحقق ایمنی هواپیمایی را با مانع روبه رو می سازد.
  در این مقاله با تاکید بر جایگاه حقوق در حصول ایمنی هوانوردی، به بررسی مساله ی ثبت (پرچم) مصلحتی هواپیما و اثر گذاری آن در ایمنی هوانوردی پرداخته و راه کارهای مقابله با این پدیده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: ایمنی هواپیمایی، ثبت هواپیما، پرچم مصلحتی، استانداردهای ایمنی، ارتباط واقعی، ایکائو
 • عباس قاسمی حامد، آرزو فلاح صفحات 89-122
  برای طرح ادعایی مشترک، دعوای گروهی از سوی افراد متعدد علیه خوانده ی واحد اقامه می گردد. در این شکل از اقامه ی دعوا، یک نفر یا بیشتر از اعضای گروه به عنوان نماینده ی گروه درخصوص ادعای مشترک بین اعضا، علیه یک یا چند خوانده اقامه ی دعوا می کنند. اعضای گروه اگرچه در بیشتر موارد نقش فعالی در دادرسی ندارند اما، به نتیجه حاصل از دادرسی ملزم خواهند بود. امروزه دعوای گروهی به عنوان یکی از اقسام طرح دعوا به صورت دسته جمعی از جایگاه ویژه ای در حقوق آمریکا برخوردار است. طرح دعوا به صورت گروهی، فرصت و امکان احقاق حق برای تعداد کثیری از افرادی که به تنهایی انگیزه ی کافی برای پیگیری مطالبات اندک خود ندارند را فراهم می آورد. از طریق این شیوه اقامه ی دعوا، کارآیی سیستم قضایی افزایش می یابد و طرح دعوا از سوی تعداد زیادی از افراد، مقرون به صرفه جلوه می نماید. شرایط اقامه ی دعوای گروهی در ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی فدرال آمریکا و قانون منصفانه ی دعوای گروهی مصوب سال 2005 میلادی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. دعاوی گروهی در زمینه های متعددی از قبیل حقوق مصرف کننده، ضد انحصار، حقوق استخدامی، حقوق مدنی، محیط زیست و... طرح می شوند.
  کلیدواژگان: دعوای گروهی، اعضای گروه، وکیل گروه، جبران خسارت، سازش
 • اقبال علی میرزایی صفحات 123-156
  ارجاع یا احاله ی قانون به قانونی دیگر، یکی از شیوه های قانون گذاری است که در بیشتر نظام های حقوقی دنیا رایج است. قانون گذاران، با به کارگیری این روش، مقرراتی را که خود پیش تر وضع کرده اند در قوانین جدید می گنجانند ولی به جای تکرار مقررات مزبور، فقط به شماره ماده های قانون سابق اشاره و ارجاع می دهند. اگرچه چنین راه کاری از تکرار بیهوده ی قوانین می کاهد و بدین طریق در وقت و هزینه های قانون گذاری صرفه جویی می شود اما، چنانچه فن احاله به موقع و به جا استعمال نشود، تبعات نامطلوبی به دنبال دارد و به صورت یک مساله و مشکل در می آید؛ مساله ای که چندین معمای دشوار برای مجریان قانون به وجود می آورد.
  در این مقاله عمده دشواری ناشی از احاله ی قانون، به هنگام تغییر قوانین مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: قانون، ارجاع، نسخ، اصلاح، تفسیر
 • فرناز ناظرزاده کرمانی، زینب امامی غفاری صفحات 157-180
  این مقاله با رویکرد جامعه شناسی جنایی به بررسی وضعیت کودکان و نوجوانان زیر هجده سال که به دلایلی در تماس با دادگاه اطفال قرار می گیرند، می پردازد. روش انجام این تحقیق مطالعه موردی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در دادگاه اطفال دو رویکرد نسبتا متفاوت حاکم می باشد. یک دسته از قضات عملکرد و آراء شان به رویکرد ترمیمی نزدیک است و دسته دیگر را می توان از حامیان رویکرد تنبیهی دانست. از منظر گروه اول جایگزین های مجازات حبس به طور کلی در زمره ی سایر مجازات ها می باشند و دارای قابلیت بازدارندگی از جرایم هستند. در حالی که دسته دوم معتقدند که جایگزین های مجازات حبس صرفا نوعی تدابیر اصلاحی هستند که فاقد جنبه ی بازدارندگی هستند و نمی توانند مانند مجازات حبس قابلیت اجرا شدن و کارآیی داشته باشند. در زمینه ی حدود اختیارات قاضی نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی از قضات اصطلاحا به لزوم تفسیر اجتماعی از قوانین معتقدند، در حالی که گروه دیگر اعتقاد به تفسیر تحت اللفظی از قوانین دارد.
  کلیدواژگان: کودک، جایگزین های مجازات حبس، سیاست جنایی، زندان، نگرش
 • محمدرضا ویژه، احمد کتابی رودی صفحات 181-204
  سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی است. این سازمان در حال حاضر حدود 37 میلیون کارگر شاغل و بازنشسته و خانواده های آنان را تحت پوشش قرار داده است. همواره بین اهداف اصلی تامین اجتماعی و اهداف کلان نظام اقتصادی کشور هم سویی وجود دارد و همه ی عواملی که فعالیت های اقتصادی و صنعتی را تحت تاثیر قرار می دهند، به نحوی بر منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی نیز اثرگذارند.
  مباحث مربوط به تامین اجتماعی از جمله قوانین و مقررات و آرای مربوط به آن از حساسیت بالایی برخوردار است. از جمله این مباحث می توان به دو رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد.
  در این مقاله سعی شده است صرفا با تاکید بر مباحث حقوق عمومی، رویکرد دیوان عدالت اداری به این موضوع از دو جهت شکلی و ماهوی به بحث گذارده شود.
  کلیدواژگان: هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل، هیات امنا، اصل قانون مداری
|
 • Ali Jafari Pages 15-36
  The main principle in supporting intellectual phenomenon is having originality (Esalat). An original work is supported by law. In studying the originality of intellectual phenomenon, the difference between originality of the work and its novelty and quality should be taken into consideration. This essay studies the concept of originality, types of originality and distinguishing it from other notions. Also it deals with criterion of originality in legal law of other countries and international treaties (Bern convention, Rome convention, concordat of Trips and copy write treaty of intellectual property universal organization). Unfamiliarity with the precise meaning of originality and lack of distinction between this concept and novelty and quality had caused to unjustified pronouncements by some forums. In this essay we refer to one of them which is the complain of the author of the book “Yoosef Sadiq” against writer and director of the TV series “The Prophet Josef”, accusing him to piracy in 1387. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA.
  Keywords: intellectual property, literary property, originality, personality, piracy
 • Hossein Sadeghi Pages 37-62
  Development of information technology and entrance to digital millennium confronted Copyright system with some serious challenges so that in some cases, protection of creators of digital works and protection of artistic and literary works in digital and cyber space and performance of this works in that space is in doubt. In order to removing this concerns and protection of copyright and related rights in digital environment, some national and international efforts have been done.In some international documents and national laws, it is attempted to exempt this intermediates from liability for some infringement of copyrights because of nature of some their special activities and foreseen some legal exemptions for them.
  Keywords: Copyright, Internet Treaties, digital environment, communicational service providers, legal exemptions
 • Mohammad Hasan Sadeghimoghadam, Mojtaba Eshraghi Arani Pages 63-88
  Public reliance on air transport industry as one of burgeoning factors of world economy is based on aviation safety. But the current challenge of aviation industry is the lax surveillance of safety standards by related governments which is basically due to illegal registration of aircraft. This article with reliance to the position of legal elements in achieving aviation safety has analyzed the problem of aircraft flag of convenience and consequently has provided some solutions for alleviating its effects in this industry.
  Keywords: Aviation safety, aircraft registration, flag of convenience, genuine link, ICAO
 • Farnaz Nazerzadeh Kermani, Zainab Imami Ghaffari Pages 157-180
  This article with the sociological criminal approach to the study of children and adolescents under the age of eighteen who for some reason are placed in contact with the juvenile court pays. The research method is case study. The findings suggest that the juvenile court's ruling has two rather different approaches. A bunch of judge attitudes and performance is close to the restorative approach and the other categories can be seen as supporters of the punitive approach. From the first group are generally considered alternatives to imprisonment, and other punishments are capable of deterring crime. While the second group believe that alternatives to imprisonment are just some corrective measures that haven’t any inhibition and capabilities. There are also disagrees on the powers of judge. Some judges believe the law so the needs for social commentary while others believe in a literal interpretation of the law.
  Keywords: children, alternatives to imprisonment, criminal policy, prisons, attitude
 • Mohammad Reza Vijeh, Ahmad Ketabi Roodi Pages 181-204
  The Social Security Organization, according to The List of Non-governmental Organizations and Public Institutions Act, is a non-governmental public organization. It currently supports about 33 million workers, retirees and their families. Always there is alignment among the main objectives of social security and economic objectives of the country. All the factors that effect on economic and industrial activities have an impact on resources and costs of the social security organization. All of this has led to importance of the social security issues, including relative laws, regulations and decisions, and attract the attention of many people. Among these decisions can be pointed to two recent decisions that have been issued by the Board of Administrative Justice Court regarding to appointment of the Director of the Social Security Organization. These decisions showed the importance of the public law’s issues in the community. Although usually taken journalistic analysis in conjunction with the decisions and it has been politically, but it is necessary to criticize these decisions by the perspective of public law. In this paper we have attempted to discuss these decisions simply legal perspective, with emphasis on issues of public law from both formal and substantial aspects.
  Keywords: the Board of Administrative Justice, the Social Security Organization, Director, the Board of Trustees, the Rule of Law