فهرست مطالب

سمرقند - پیاپی 6 (تابستان 1383)
 • پیاپی 6 (تابستان 1383)
 • ویژه نامه ساموئل بکت
 • 203 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/05/15
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سرمقاله
  صفحه 3
 • سال شمار زندگی ساموئل بکت
  ناهید طباطبایی صفحه 7
 • داستان
 • بیرون افتاده
  ابوالحسن نجفی صفحه 17
 • نخستین عشق
  منوچهر بدیعی صفحه 33
 • متن و نقد متن
 • بی همگی
  ساموئل بکت ترجمه: منوچهر بدیعی صفحه 57
 • بی همگی، تصادف، خودآگاهی و معنا
  الیزابت درو، مادس هاآر ترجمه: منوچهر بدیعی، محمدرضا خانی صفحه 63
 • بنگ
  ساموئل بکت ترجمه: منوچهر بدیعی صفحه 73
 • ردیابی بنگ
  رنه ریس اوبر ترجمه: منوچهر بدیعی صفحه 79
 • نمایش نامه
 • صدای پا
  ساموئل بکت ترجمه: مراد فرهاد پور صفحه 89
 • شب و رویاها
  ساموئل بکت ترجمه: محمدرضا خانی صفحه 99
 • نفس
  ساموئل بکت ترجمه: محمدرضا خانی صفحه 105
 • شعر
 • چی است آن کلمه
  ساموئل بکت ترجمه: ضیاء موحد صفحه 109
 • فال قحوه
  ساموئل بکت ترجمه: منوچهر بدیعی صفحه 113
 • گفتگو با بکت
 • سه گفتگو، ساموئل بکت و ژرژ دوتویی
  مراد فرهاد پور صفحه 121
 • ساموئل بکت از نگاه منتقدان
 • بکت و نگارش مدرنیستی
  پیتر چایلدز ترجمه: رضا رضایی صفحه 133
 • ساموئل بکت
  هیو کنر ترجمه: حسن ملکی صفحه 143
 • ساموئل بکت، یا «حضور» در تئاتر
  آلن رب گری یه ترجمه: صالح حسینی صفحه 169
 • نویسنده و نوشتار در آثار بکت
  محمد تقی غیاثی صفحه 183
 • ساموئل بکت و موسیقی
  والتر استراوس ترجمه: خجسته کیهان صفحه 189
 • صحنه نمایش یا تجربه بیرونی: از «الئوتریا» تا «در انتظار گودو»
  آلن سژه ترجمه: افشین معاصر صفحه 195