فهرست مطالب

مجله فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی
سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/04/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رابعه مهرآور*، محسن جهانشاهی صفحه 1
  در سالهای اخیر کاربرد نانوذرات پروتئینی به دلیل دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد، در صنایع دارویی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، نانوذرات سرم آلبومین انسانی به دلیل زیست تخریب پذیری، ظرفیت بالای بارگذاری دارو و عدم سمیت با روش نامحلول کردن ساخته شد. سپس تاثیر پارامترهای مختلفی مانند pH، میزان گلوتارآلدهید، نسبت حجم اتانول به حجم محلول پروتئین، دور همزن، غلظت محلول پروتئین و سرعت اضافه شدن اتانول بر اندازه ذرات مورد بررسی قرار گرفت. جهت بهینه سازی اندازه ذرات از روش تاگوچی با تعریف4 عامل در4 سطح استفاده گردید. نتایج بررسی تاگوچی نشان داد که شرایط بهینه عبارتند از pH=9، غلظت mg/ml75، نسبت حجم اتانول به محلول پروتئین4 و سرعت اضافه شدن اتانولml/min 1/5 که تحت این شرایط اندازه ذره53 نانومتر به دست آمد.
  کلیدواژگان: انتقال دارو، نانوذرات، سرم آلبومین انسانی، روش نامحلول شدن، بهینه سازی، روش تاگوچی
 • مجید قشونی*، سید محمد فیروزآبادی، محمدعلی خلیل زاده، محمدرضا هاشمی گلپایگانی صفحه 13
  نوروفیدبک در بالا بردن کارایی شناختی افراد سالم و نیز درمان بسیاری از بیماری های شناختی دارای اهمیت ویژه ای است. در طی یک فرآیند نوروفیدبک، شخص یاد می گیرد که چگونه سیگنال مغزی خود را کنترل کند و این کار را از طریق یافتن یک روش مناسب جهت کنترل حالات فکری متناظر با الگوهای سیگنال مغزی خود انجام می دهد؛ اما برخی از افراد پس از شرکت در جلسات آموزش نوروفیدبک قادر به تغییر سیگنال مغزی خود نیستند. در این تحقیق به پیشگویی آموزش موفق نوروفیدبک در جلسات اولیه نوروفیدبک پرداخته شده است. برای این منظور با استخراج ویژگی از سیگنال مغزی جلسات اولیه آموزش و طراحی یک طبقه بندی کننده مناسب، افراد موفق از افراد ناموفق تفکیک شده اند. در بهترین حالت با استفاده از شبکه عصبی چندلایه پرسپترون و دو ویژگی استخراج شده از سیگنال مغزی جلسه چهارم آموزش، با صحت 94% در داده های آموزش و 82/5% در داده های آزمون افراد موفق از افراد ناموفق تفکیک شده اند.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، پیشگویی، آموزش موفق
 • اباذر برزگر*، سیدمحسن موسوی صفحه 25
  امروزه خودروها یکی از بزرگترین بخشهایی هستند که در آنها از سنسور استفاده می شود، به طوری که سنسورها نقش بسیار مهمی در سیستم های الکترونیکی خودروها بر عهده دارند. عملکرد بهینه خودروهای امروزی تا حد زیادی به نوع، تعداد و عملکرد سنسورهای مختلف مورد استفاده در آنها بستگی دارد. سیگنالهای ارسالی از این سنسورها به واحد کنترل الکترونیکی (ECU)، باید توسط این واحد پردازش شده و پاسخ های مناسب به عمل کننده ها داده شود. در این مقاله، یک الگوریتم جدید جهت دسته بندی و پردازش سیگنال های ارسالی از این سنسورها در ECU ارائه گردیده که می تواند به میزان زیادی سرعت پردازش را افزایش دهد. به منظور تایید عملی الگوریتم ارائه شده، از ECU خودروی پراید مدل صبا جهت استفاده الگوریتم و مقایسه نتایج به دست آمده در این حالت با وضعیت قبلی استفاده شده است.نتایج بدست آمده، سرعت پردازش بیشتری را با استفاده از الگوریتم ارائه شده نشان می دهد
  کلیدواژگان: سنسورها، CWAT، ECU، الگوریتم
 • محمدحسین یغمایی مقدم*، فرزاد تشتریان، سهراب عفتی صفحه 39
  استفاده از سینک متحرک یکی از مهمترین تکنیک ها در جهت مصرف بهینه انرژی و به دنبال آن افزایش عمر شبکه های حسگر بی سیم می باشد. کارهای زیادی در خصوص قرارگیری سینک متحرک در شبکه و همچنین تعیین مسیری برای حرکت آن ارائه شده است. از آنجایی که ساختارهای سلسله مراتبی نیز به عنوان یکی از پرکاربردترین توپولوژی های شبکه های حسگر بی سیم محسوب می گردد، ما در این مقاله حرکت سینک را در شبکه های سلسله مراتبی دو سطحی مورد بررسی قرار داده ایم. روش پیشنهادی که مبتنی بر مدل برنامه نویسی ریاضی Mixed Integer Linear Programming) MILP) می-باشد، انعطاف پذیری موثری در خصوص نوع کاربرد شبکه حسگر دارد؛ به طوری که با توجه به نوع کاربرد شبکه و به تبع آن سطح بحرانی بودن زمان گزارش داده های شبکه(tar) مسیری بهینه برای حرکت سینک در شبکه تعیین می کند و در زمان تعیین شده (tar) داده های هر خوشه با مصرف بهینه انرژی توسط سینک جمع آوری میشوند. روش ارائه شده برای تعیین مسیر حرکت سینک، تعدادی نقطه بهینه را در شبکه مشخص میکند و برای هر نقطه، زمان توقف و سرخوشه های ارسال کننده را نیز تعیین میکند. در قسمت شبیه سازی، ابتدا به تحلیل کامل روش ارائه شده پرداختهایم، سپس روش ارائه شده را با روش های دیگر کنترل حرکت سینک متحرک و همچنین روش حرکت سینک در مسیرهای مقید مقایسه نمودهایم. نتایج شبیه سازی نشان دادهاند که ایده سینک متحرک در شبکه های سلسله مراتبی دو سطحی مبتنی بر روش ارائه شده، می تواند عمر شبکه حسگر را نسبت به مسیر های مبتنی بر قید بین دو تا چهار برابر و نسبت به روش سینک ثابت بین هشت تا ده برابر افزایش دهد.
  کلیدواژگان: شبکه های حسگر بی سیم، حرکت سینک مبتنی بر کاربرد، شبکه های سلسله مراتبی، مدل MILP
 • محمد گراییلی*، مجید وفایی جهان، سعید راحتی قوچانی صفحه 69
  در این مقاله برای تشخیص درخواست های HTTP که با هدف خرابکاری یا نفوذ به برنامه های تحت وب ارسال می شوند، سیستم تشخیص نفوذی ارائه می شود که با نظارت بر آنها، با داشتن نرخ کشف حمله بالا، به پایین ترین نرخ مثبت کاذب دست یابد. به این منظور هر ویژگی استخراج شده از یک درخواست HTTP به وسیله تعدادی HMM، تحت عنوان یک گروه دسته بندی کننده، مدلسازی می شود. سپس با ادغام خروجی های حاصل از HMM های درون یک گروه، مقدار احتمالی تولید می شود که نشان دهنده میزان نرمال بودن ویژگی مربوطه می باشد. این سیستم از استنتاج فازی برای برقراری مرز تصمیم گیری انعطاف پذیربین درخواست های HTTP نرمال و غیرنرمال استفاده می کند. به این منظور، ابتدا مجموعه ها و قوانین فازی ماژول تصمیم گیری به صورت دستی و بر اساس برنامه کاربردی و ارزش امنیتی هر ویژگی شکل می گیرند؛ سپس خروجی احتمالی هر یک از گروه های HMM با توجه به مجموعه های فازی تولید شده، فازی می شود. این مقادیر فازی توسط موتور استنتاج فازی به کار گرفته می شود و به خروجی که حاکی از نرمال و یا غیر نرمال بودن درخواست HTTP می باشد، تبدیل می گردد. آزمایش ها نشان می دهد که این در تشخیص درخواست هایی که نزدیک به مرز تصمیم گیری قرار گرفته اند، از دقت خوبی برخوردار است و برای مجموعه آزمایشی 550 درخواست HTTP با نرخ کشف حمله 100٪، دارای نرخ مثبت کاذب 0.79٪ می باشد.
  کلیدواژگان: گروه مدل مخفی مارکوف، استنتاج فازی، دسته بندی کننده چندگانه، ادغام، مرز نرم، نرخ کشف، نرخ مثبت کاذب
|
 • Rabeah Mehravar*, Mohsen Jahanshahi Page 1
  In recent years, the application of protein nanoparticles has become of more and more interest to the pharmaceutical industry. In this study,Human Serum Albumin (HSA) was used for the synthesis of nanoparticles by desolvation method for application in drug delivery system because of biodegradablity, owing to the high capacity of drug loading and nontoxiticty. Moreover, the effects of different parameters i.e. pH, HSA concentration, agitation speed, glutaraldehyde concentration, organic solvent adding rate, the ratio of organic solvent/HSA solution were examined in this research and Taguchi method with L16 orthogonal array was implemented to optimize experimental conditions. The best parameters for nanobioparticles production were obtained at pH=9, HSA concentration: 75 mg.ml-1, ethanol adding rate: 1.5 ml.min-1 and the ratio of organic solvent/HSA solution: 4. Under these conditions, the software predicted the 46.625 nm for HSA nanoparticle size, which, in experiment 53 nm, was achieved for the nanoparticles. With respect to our study, the synthesis of human serum albumin nanoparticles was carried out for the first time and to the best of our knowledge, no reference has been found in the literature about using Taguchi method for optimization of HSA nanoparticles up to now.
  Keywords: drug delivery, nanoparticles, HSA, desolvation method, optimization, Taguchi method
 • Majid Ghoshuni*, Mohammad Firoozabadi, Mohammad Ali Khalilzadeh, Mohammad Reza Hashemi Golpayegani Page 13
  Neurofeedback has an important role in the improvement of cognitive performance in both clinical and healthy individuals. In a neurofeedback process, the person learns how to self-regulate their brain activity and tries to alter their mental state to achieve a desirable brainwave patterns. However, some individuals never learn how to modify their brain activities through neurofeedback training. In this study, we grouped participants as ‘‘performers’’ or ‘‘non-performers’’, based on their ability or inability to modify their brain activity. Then, with feature extraction from early training sessions and using a classifier, performers were classified from non-performers. The results showed that using multilayer perceptron neural network and with two features extracted from EEG signals of fourth neurofeedback session, with 94% accuracy on training data and 82.5% accuracy on test data, performers can be distinguished from non-performers.
  Keywords: Neurofeedback, Prediction, Successful Training
 • Abazar Barzegar*, S. Mohsen Moosavi Page 25
  The use of electronic control systems in automobiles has grown rapidly in recent decades. Today almost all systems are electronic. Without these systems, today’s cars simply would not be operational. In this paper, a new method is proposed to process the signals of wireless sensors in an ECU faster; hence, we can use more sensors to control the operation of engine more precisely. To verify it, the ECU of Pride Model (ci 5) is reprogrammed with the proposed algorithm and the process time is compared to that of the old algorithm. The results show that the process time is reduced very much.
  Keywords: Sensors, ECU, CWAT, algorithm
 • Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam, Farzad Tashtarian*, Sohrab Effati Page 39
  Remarkable lifetime improvement has been revealed by controlling sink movement in Wireless Sensor Network (WSN). This paper proposes a framework to be utilized in deadline-based and constant bit rate applications for maximizing lifetime of WSN where a sink can move in the network, freely. By dividing all sensor nodes into clusters, a Mini Data Collector (MDC) node which is responsible for data collection is selected in each cluster; then, the mobile sink must harvest sensory data from each MDC at some Harvesting-Points (HPs) in a specific deadline. Optimal transmission range and sending time of MDCs is strictly related to the prescribed deadline which is purely perceived as criticalness level of applications. Proposing a Mixed Integer Linear Programming (MILP) analytical model for maximizing lifetime of WSN in deadline-based applications through designing sink trajectory and determining mobile sink sojourn time at harvesting-points is the novelty of this paper. Comprehensive investigation on proposed algorithm parameters has been accomplished in simulation section and the proposed algorithm superiority to the stationary sink scheme and predefined trajectory algorithms has been revealed.
  Keywords: Wireless Sensor Network, mobile sink, deadline, based application, MILP model
 • Mohammad Geraily*, Majid Vafaijahan, Saeed Rahati Quchani Page 69
  This paper presents a system, which detects malicious HTTP request and obtains the lowest falsepositive rate with high detection rate. For this purpose, each extracted feature of a HTTP request is modeled by multiple hidden Markov models as a classifier ensemble. HMMs outputs of an ensemble are fused to produce a probabilistic value, showing normalcy of corresponding feature. In this system, instead of a threshold, a fuzzy inference is applied to produce a flexible decision boundary. So, fuzzy sets and rules of decision module are formed manually; next, output of each HMM ensemble is converted into a fuzzy value with respect to fuzzy sets. Finally, a fuzzy inference engine uses these values to produce output that indicates whether the HTTP request is normal or abnormal. Experiments show that this approach is flexible and has acceptable accuracy in detecting requests close to the decision boundary, and false-positive rate is 0.79%.
  Keywords: hidden Markov model ensemble, fuzzy inference, multiple classifier, fusion, soft boundary, detection rate, false positive rate
 • Seyed Reza Kamel Tabbakh Farizani* Page 89
  In the future Internet, due to the extensive Quality of Service (QoS) and traffic/flow management schemes developed for real-time traffics, the packet drops that occur in the non real-time and delay tolerant traffics increase significantly especially over the access networks. Furthermore temporary out of coverage which is common in wireless and mobile networks also leads to early packet drops. This packet drops in turn, cause considerable degradation of performance especially for large packets and over the long paths due to retransmission in upper layer. To address this issue, we propose the Distributed Queue Storage (DQS) for delay-tolerant traffics. This technique utilizes a preconfigured routing loop in order to construct a virtual storage over the queues of all routers in the loop. Therefore instead of early drop, non real-time and delay tolerant traffics can be sent backward or to the neighbor networks which have considerable resources compared to the network which is the next destination of the packet, to be returned to the router with some delay. We present the DQS model and focus on its loop-delay storage dynamic capacity. The parameters that affect this capacity are also discussed. In addition, we show that the loop-delay dynamic capacity only depends on the forwarding rate of the routers and the loop delay.
  Keywords: Dynamic Storage. Distributed Queue. Hop Limit. IPv6. Routing Loop. Non Real, time Traffic