فهرست مطالب

چاپ و تبلیغات - پیاپی 67 (دی 1393)
 • پیاپی 67 (دی 1393)
 • 90 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/10/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • ایده های خلاق تبلیغاتی
  صفحه 4
 • 6 مشکل رایج چاپگرها
  صفحه 10
 • 10 راهنمای کلیدی در بازاریابی
  صفحه 14
 • 100 راه به سوی افزایش فروش
  صفحه 18
 • گسترش تبلیغات و فروش
  صفحه 20
 • اخلاق و اصول تبلیغات
  صفحه 24
 • 40 اصل ابتکاری در بازار فروش و تبلیغات
  صفحه 28
 • استراتژی موثر بازاریابی برای دوره رکود اقتصادی
  صفحه 30
 • مبانی رسانه چاپ
  صفحه 34
 • فرم بندی دیجیتالی
  صفحه 42
 • ترفندهای فتوشاپ
  صفحه 46
 • نمایشگاه های جهان
  صفحه 52
 • گزارش: نمایشگاه از دید مخاطب
  صفحه 54
 • گزارش: نگاه نو، استواری و برنامه ریزیی: سه مولفه موفقیت
  صفحه 74
 • گزارش
  صفحه 76