فهرست مطالب

پیام آزمایشگاه - پیاپی 39 (مرداد - شهریور 1388)
 • پیاپی 39 (مرداد - شهریور 1388)
 • 60 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/07/10
 • تعداد عناوین: 16
|
 • تستهای فوق سریع و اختصاصی قلبی
  دکتر رحیم فیروزی صفحه 3
 • CBC در هزاره سوم
  دکتر سعید کاویانی، نجم الدین ساکی، هدی جهانی، مجید فرش دوستی حق صفحه 5
 • تغییرات تستهای آزمایشگاهی در حاملگی
  مراد رستمی، معصومه جرفی صفحه 8
 • آشنایی با برندگان جوایز نوبل پزشکی
  صفحه 12
 • هپسیدین بیومارکر نوین برای آهن بدن
  آرزو اصغری حقی صفحه 13
 • نکات کاربردی در تشخیص افتراقی آنمی ها
  علی ملکی صفحه 16
 • عفونتهای توام ایدز و لیشمانیوز
  مجید نبیلی، دکتر مهدی فخار، مسعود سوسرایی صفحه 21
 • اخبار و تازه های آزمایشگاهی
  صفحه 25
 • نمونه سوالات کنکوری
  صفحه 26
 • لوپوس و اثرات آن بر بارداری
  منیرالسادات حسینی، لیلا حاجی پور، زهرا تقی ذوقی، زهره بهزادی صفحه 29
 • بررسی عوامل اثرگذار در الکتروفورز
  صفحه 31
 • آزمایش آنتی بیوگرام مایکوباکتریومها
  دکتر عبدالناصر رفیع، دکتر سیدرضا مودب صفحه 33
 • اصول، تفسیر و کاربرد ترومبوالاستوگرافی
  زری طحان نژاد، مهدی طالبی، محمود خسروی، اصغر الهی، علیرضا محسنی صفحه 39
 • اصول نگهداری از تجهیزات آزمایشگاهی
  صفحه 43
 • معرفی آزمایشات غربالگری سندرم داون
  علی سرخیل صفحه 44
 • صفحات انگلیسی
  صفحه 48