فهرست مطالب

طب نظامی - سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 61، پاییز 1393)
 • سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 61، پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/11/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مرتضی ایزدی، نعمت الله جنیدی جعفری، بهنام حیدری، پیام اسدی، جان کارلوس پرز اولمدو، جی مارکوس صفحات 105-113
  مطالعات اخیر نشان داده اند که شیوع زخم مزمن در جوامع در حال افزایش است. این بیماری همه ساله تعداد زیادی از افراد را مبتلا ساخته و به علت سختی درمان بار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای جوامع دارد. روند پیر شدن جمعیت ها و بیماری های مرتبط با سالمندی مانند دیابت، بیماری های شریانی و وریدی و تروماها علت اصلی این افزایش است. نقش ازن در درمان زخم های مزمن از سال ها پیش مطرح شده و مطالعاتی در این زمینه به انجام رسیده است. ازن، فرم 3 اتمی اکسیژن گازی بی رنگ با بویی تند بوده که اولین بار در جنگ جهانی اول برای مقاصد درمانی در پزشکی مورد استفاده قرار گرفت. در آن زمان از این گاز جهت درمان گانگرن گازی در سربازان آلمانی مورد استفاده قرار گرفت. از آن زمان تا کنون روز به روز بر ارزش این ماده برای درمان بیماری ها افزوده می شود. در پزشکی این ماده عمدتا به صورت مخلوط با اکسیژن و با غلظت های پایین مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیقات نشان داده اند که این ماده با افزایش اکسیژن ناحیه ای، تحریک تولید فاکتورهای رشد، کنترل فرایندهای التهابی و نیز ایجاد اتساع عروقی در درمان تعدادی از بیماری ها نقش دارد. مکانیسم های دخیل در عملکرد ازن روی بافت های زنده می تواند در تسریع ترمیم زخم های مزمن توسط ازن نقش داشته باشد. با توجه به اینکه زخم های مزمن روند درمانی سخت و طولانی دارند، جست و جو برای یافتن راه های درمانی جدید اهمیت شایانی دارد.
  کلیدواژگان: زخم مزمن، درمان با ازن، بهبود زخم
 • مهدی خوبدل، فاطمه فیروزی صفحات 115-124
  اهداف
  مطالعه حاضر برای تعیین فراوانی نسبی مورچه های پاکی کوندیلا سنارنسیس در اطراف اماکن انسانی و نیز بررسی وضعیت کلنی های آن ها در جزیره ابوموسی به انجام رسید.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در طی سال های 92-1391 در جزیره ابوموسی طراحی و اجرا گردید. برای تعیین وفور و فراوانی نسبی مورچه های نیش زن در پیرامون اماکن انسانی از روش صید با تله گودالی به مدت یک سال استفاده شد. برای بررسی ترکیب جمعیت کلنی و برخی ویژگی های آن ها نیز روش اختصاصی کندن و باز نمودن کلنی و جداسازی و شمارش کاست های مختلف آن بکار رفت.
  یافته ها
  میانگین وفور مورچه پاکی کوندیلا سنارنسیس به هر تله، (4/1±SD=) 06/2 (21 عدد به هر 10 تله در هر شبانه روز) تعیین گردید که به طور معنی داری در ماه های فروردین تا شهریور بیشتر از ماه های نیمه دوم سال بود. وفور به تله در فصل بهار با 8/1± 12/3، بیشترین و در فصل زمستان با 40/0± 36/0 کمترین مقدار بود. عمق کلنی ها در حدود 80-60 سانتیمتر بود و انشعابات مایل و افقی نسبتا زیاد در آن مشاهده شد. در بررسی کلنی ها، ماده های بارور با اندازه کمی درشت تر (8-6 میلی متر) و به طور متوسط 16 عدد در هر کلنی یافت شد. تعداد کارگرهای کلنی به طور میانگین 7/98 ±326 عدد (455 عدد در بهار و 218 عدد در زمستان) شمارش شد.
  نتیجه گیری
  باوجود اینکه کلنی های پاکی کوندیلا سنارنسیس بررسی شده در جزیره ابوموسی کم جمعیت تر از نمونه های گزارش شده از کشورهای افریقایی می باشد، ولی وفور مورچه ها در اماکن انسانی بالا بود که باعث افزایش مواجهه و بالا رفتن شیوع مورچه گزیدگی می شود. لزوم کنترل مورچه های نیش زن با در نظر گرفتن دستاوردهای این مطالعه و همچنین بررسی کلنی های بیشتر و نیز رفتار این مورچه ها در جزیره توصیه می شود.
  کلیدواژگان: مورچه ها، پاکی کوندیلا سنارنسیس، کلنی، نیش، خلیج فارس
 • رضا رنجبر، عاطفه محسنی، علی موسوی، میثم سرشار، علی احمدی، مرتضی ایزدی، نعمت الله جنیدی صفحات 125-131
  اهداف
  اطلاعات کمی از وجود و میزان ژن های کد کننده فاکتورهای ویرولانس در سویه های اندمیک سالمونلا در کشور در دست است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی شیوع ژن های بیماریزایی sodC1 و sopE1 در سروتایپ های سالمونلا انتریکا جدا شده از برخی بیمارستان های تهران می باشد.
  روش ها
  95 نمونه بالینی از بیماران مشکوک به عفونت با سالمونلا از برخی بیمارستان های تهران طی سال های 1386 الی 1389 جمع آوری گردید. این ایزوله ها با استفاده از تست های بیوشیمیایی و سرولوژیک تعیین هویت گردیدند. نهایتا حضور ژن های پاتوژنیسیته sodC1 و sopE1 توسط روش PCR تعیین شد.
  یافته ها
  فراوانی ژن های sodC1 و sopE1 به ترتیب 100 و 7/95 درصد بود. بیشترین ایزوله های دارای ژن های پاتوژنیسیته متعلق به سه سروتایپ مختلف سالمونلا از جمله سروتایپ های انتریتیدیس، اینفنتیس و تیفی موریوم بودند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه برای اولین بار در کشور وجود و شیوع ژن های مهم بیماریزایی sodC1 و sopE1 را در سالمونلا انتریکا گزارش می دهد. در مقایسه با نتایج سایر مطالعات دیگر کشورها، یافته های ما نشان داد که این ژن های پاتوژنیسیته با فرکانس وقوع بالا و به طور گسترده ای در بین سالمونلا انتریکاهای جدا شده از نمونه های بالینی در تهران یافت می شوند.
  کلیدواژگان: سالمونلا انتریکا، بیماریزایی، ژن های پاتوژنیسیته
 • حسین رستمی، حمیدرضا توکلی*، نعمت الله جنیدی، قوام هاشمی، فاطمه همایونی، سیمین نقوی صفحات 133-139
  اهداف

  مصرف ناکافی میوه ها و سبزیجات به عنوان اجزا مهم رژیم غذایی سالم می تواند از عوامل خطرساز بسیاری از بیماری های مزمن باشد. این مطالعه باهدف تعیین میزان مصرف میوه ها و سبزیجات و بررسی عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه توصیفی-تحلیلی، با بررسی 327 نفر از کارکنان چهار مرکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) با روش نمونه گیری سهمیه ای و به صورت تصادفی انجام شد. برای همه افراد پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناسی، پرسشنامه استاندارد بسامد خوراک 54 آیتمی و پرسشنامه فعالیت بدنی در طول یک ماه (شهریور 1390) تکمیل شد.

  یافته ها

  میانگین مصرف میوه در مردان و زنان به ترتیب 10±92 و 7±99 و مصرف سبزیجات 9±104 و 7±117 و واحد در ماه بود. میزان مصرف میوه در رده سنی 31 تا 40 سال کمتر از سایر سنین بود. البته سن، جنس، نمایه توده بدنی، سطح درآمد، تحصیلات و فعالیت جسمی با میزان مصرف ماهیانه میوه ها و سبزیجات ارتباط معناداری نداشت (P<0.05). مصرف گروه میوه و سبزی با مصرف گروه های لبنیات، نان و غلات و گوشت همبستگی مثبت نشان می دهند.

  نتیجه گیری

  دریافت میوه و سبزی در کارکنان مورد بررسی در مقایسه با توصیه های هرم غذایی کافی می باشد. جهت بهبود باید به آگاه سازی کارکنان در مورد اثرات سودمند مصرف میوه و سبزی بر سلامت توجه بیشتری معطوف داشت.

  کلیدواژگان: میوه، سبزیجات، پرسشنامه، مراکز درمانی
 • مهدی ابراهیم نیا، مناف عبدی، محمد جواد احمدی زاده، احسان تیمورزاده، مریم یعقوبی صفحات 141-146
  اهداف
  برنامه ریزی سالانه، فرآیند تصمیم گیری در مورد اهداف و فعالیت های یک ساله سازمان است که از تعیین اهداف شروع و تا تصویب نهایی ادامه پیدا می کند. در بسیاری از سازمان ها این فرایند شامل فعالیت هایی طولانی است که علاوه بر زمان، هزینه نیروی انسانی قابل توجهی را تحمیل می کند. این مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی بقیه او با هدف اصلاح و کاهش مراحل، هزینه و زمان فرایند مذکور از طریق مهندسی مجدد انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه اقدام پژوهی با روش توصیفی- تحلیلی در سال 1391 در معاونت طرح و برنامه و بودجه دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا (عج) انجام شد. تمام مراحل فرایند انتخاب شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جمع آوری اطلاعات از طریق مستندات، مشاهده و مصاحبه بود. سه شاخص اصلی فرایند شامل تعداد فعالیت ها، مدت زمان و هزینه مستقیم نیروی انسانی قبل و بعد از انجام مهندسی مجدد محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند. داده ها با نرم افزار اکسل 2007 تحلیل شدند.
  یافته ها
  وضع موجود فرآیند برنامه ریزی شامل 164 فعالیت بود که پس از مهندسی مجدد به 73 فعالیت کاهش یافت. مجموع زمان انجام فرآیند 34 درصد و هزینه مستقیم نیروی انسانی 33 درصد نسبت به قبل کاهش پیدا کردند.
  نتیجه گیری
  مهندسی مجدد منجر به اصلاح روش انجام فرایند و صرفه جویی در زمان و هزینه گردید. استفاده از فن آوری اطلاعات و مشارکت فعال صاحبان فرایند در همه مراحل می تواند نقش بسزایی در اثربخشی نتایج داشته باشد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی، مهندسی مجدد، شاخص فرآیند، عملکرد
 • اسفندیار آزادمرزآبادی، مجید پورخلیل، سید مرتضی هاشمی زاده، پریا شکوهی صفحات 147-153
  اهداف
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین معنویت سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان بیمارستان بقیه الله می پردازد.
  روش ها
  این پژوهش از نوع مطالعات تحلیلی است و جامعه پژوهش، کارکنان اداری بیمارستان بقیه الله (170 نفر) می باشند که از بین آن ها 118 نفر بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل پرسشنامه معنویت سازمانی میلمن، توصیف شغلی کروم و ویسوکی و استرس شغلی HSE بود. پایایی ابزار پژوهش به ترتیب، 87/0، 92/0 و 78/0 به دست آمد. نتایج با استفاده از روش های همبستگی، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه، تحلیل شد.
  یافته ها
  معنویت سازمانی با میانگین 72/69، استرس شغلی با میانگین 32/101 و رضایت شغلی با میانگین 41/101 می باشد. ضریب همبستگی بین معنویت سازمانی با استرس شغلی 531/0-، بین معنویت سازمانی با رضایت شغلی 343/0 و بین استرس شغلی و رضایت شغلی، 641/0- گزارش شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که با بهره گیری از معنویت، می توان نیروی کارکنان را در جهت ارتقاء معنویت سازمانی و کاهش استرس شغلی آنان بسیج نمود.
  کلیدواژگان: معنویت سازمانی، استرس شغلی، رضایت شغلی، کارکنان بیمارستان
 • احمدرضا عرشی، الهام شیرزاد، مجتبی عشرستاقی، سید علیرضا سلیمی صفحات 155-160
  اهداف
  هدف از اجرای این تحقیق، تحلیل شوک وارد بر پا در رژه ی 90 درجه ی نیروهای مسلح به کمک منحنی های شتاب بود.
  روش ها
  آزمودنی های این تحقیق 13 نفر از دانشجویان دانشگاه امام حسین (ع) بودند که در مقابل یک دوربین سرعت بالا به اجرای رژه ی 90 درجه با سرعت پیشروی دلخواه پرداختند. مفاصل ران و مچ پای راست آزمودنی ها نشان گذاری شد و حرکت در صفحه ی ساجیتال با فرکانس 300 هرتز ثبت گردید. با استفاده از نرم افزار آنالیز حرکت، سرعت افقی مارکر مفصل ران و منحنی های شتاب حرکت مارکر قوزک پا حین اجرای رژه به دست آمدند و مقادیر پیک شتاب در لحظه ی برخورد پا با زمین ثبت شدند.
  یافته ها
  بررسی داده ها الگوی تناوبی منحنی های شتاب را در چرخه های متوالی حرکت برای همه ی آزمودنی ها نشان داد. میانگین سرعت پیشرویm/s 14/0±60/0 و میانگین پیک شتاب های افقی، عمودی و برآیند، به ترتیب برابر با g58/1±67/8، g60/1±93/5 و g72/1±10 ثبت شد.
  نتیجه گیری
  در رژه ی 90 درجه، برخلاف راه رفتن و دویدن، شتاب افقی لحظه ی برخورد بزرگ تر از شتاب عمودی بود. علی رغم سرعت پیشروی بسیار پایین، شتاب به دست آمده در این مطالعه با شتاب های گزارش شده در دویدن با سرعت های بالاتر از m/s4 برابری می کند. میزان بالای شتاب و جهت گیری خاص آن، حاکی از نیروی شدید عکس العمل زمین و شکل نامتعارف اعمال آن است که می تواند به شدت آسیب زا باشد. استفاده از ضربه گیرهای خاص در پوتین های نیروهای مسلح، تمرین رژه با استفاده از فیدبک دیداری منحنی های شتاب و یا تغییر شکل اجرای رژه به عنوان راهکارهای تعدیل یا رفع مشکل پیشنهاد می شوند.
  کلیدواژگان: رژه، شتاب برخورد، نیروی عکس العمل زمین، آسیب پرکاری
 • طاها صمدسلطانی، مصطفی لنگری زاده، مصطفی قانعی صفحات 161-167
  اهداف
  بیماری انسداد مزمن ریوی شایع ترین عارضه مواجهه با گاز خردل است. تشخیص صحیح بین بیماری انسداد مزمن ریوی و آسم یکی از چالش های جدی محسوب می شود. از این رو تمام راهکارهای بالینی در حیطه بیماری انسداد مزمن ریوی معیارهایی را برای تشخیص افتراقی بیان نموده اند. جهت افزایش پذیرش راهکارهای بالینی از سیستم های تصمیم یار استفاده می شود. یکی از شیوه های مدل سازی در این گونه سیستم ها استفاده از مدل های چند صفتی کیفی می باشد. هدف این پژوهش طراحی مدل چند صفتی کیفی برای تشخیص افتراقی بیماری انسداد مزمن ریوی است.
  روش ها
  ابتدا متغیرهای موثر در تشخیص افتراقی دسته بندی و توسط متخصص ارزیابی شد. سپس مدل چند صفتی کیفی پیاده سازی گردید. برای تست سیستم از اطلاعات 50 بیمار که به پزشکان بیمارستان بقیه الله مراجعه کرده بودند استفاده شد. برای ارزیابی از شاخص هایی از جمله دقت، حساسیت استفاده گردید.
  یافته ها
  مقایسه خروجی سیستم با تشخیص پزشک نشان داد که حساسیت، دقت و صحت سیستم به ترتیب برابر با 92.30 درصد، 96 درصد و 100 درصد می باشد. به طوری که این شاخص ها بیانگر عملکرد مناسب سیستم در تشخیص افتراقی بیماری انسداد مزمن ریوی بود.
  نتیجه گیری
  متدلوژی ارائه شده رویکرد مناسبی جهت تحلیل و مدل سازی داده ها در حیطه تصمیم گیری پزشکی محسوب می شود و از کارایی مطلوبی برخوردار بود و می تواند برای پزشکان مفید بوده و کمک موثری ارائه نماید.
  کلیدواژگان: تشخیص افتراقی، سیستم تصمیم یار، بیماری انسداد مزمن ریوی، عامل شیمیایی جنگی
 • یوسف ضیانژاد، منصوره قدوسی، لادن ناصح، محمد حیدری* صفحات 169-177
  اهداف

  امروزه توجه به بیماری های منتقله از قبیل ایدز به طور چشمگیری افزایش یافته است. خدمت سربازی از مکان هایی که می توان به افراد در پیشگیری از گسترش این بیماری کمک نمود. هدف مطالعه حاضر بررسی مقایسه ای تاثیر نوع آموزش بر میزان دانش و نگرش سربازان در مورد راه های انتقال و نحوه پیشگیری از بیماری ایدز می باشد.

  روش ها

  93 نفر از سربازان یک مرکز به شیوه نمونه گیری طبقه ای در سه گروه آموزشی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه های سنجش دانش و نگرش بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.

  یافته ها

  با توجه به نتایج، در بررسی نگرش سربازان در گروه سخنرانی فقط نمره نگرش سربازان بین پیش آزمون و آزمون یادآری تفاوت معناداری داشت (P=0٫011). در گروه راهنمای آموزشی نیز تفاوت نمره نگرش، بین پیش آزمون و آزمون یادآری معنادار بود (P=0٫019). در مقایسه بین گروهی نیز دانش گروه سخنرانی (P<0٫001) و راهنمای آموزشی (P<0٫01) با گروه کنترل تفاوت معناداری دارند.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها روش آموزش غیرحضوری توانسته است بر ماندگاری دانش سربازان موثرتر باشد.

  کلیدواژگان: آموزش، سربازان، دانش، نگرش، ایدز
|
 • Morteza Izadi, Nemattullah Joneidi Jafari, Behnam Heydary, Payam Asadi, J.C.P. Olmedo, J.A. Marques Pages 105-113
  Ozone therapy has been performed to treat numerous diseases since long ago. Indications for therapy with ozone are increasing and evidence for its usefulness is growing. In the form of ozone/oxygen mixture, medical ozone is administered in various roots including auto-heamotherapy, intramuscular injection, enema, and topical applications using ozonized oils and water. Different conditions such as herniated disc, diabetic foot, age related macular degeneration, allergies, and rheumatoid diseases have benefited ozone therapy. Regarding its anti-bacterial and proliferative activity growing evidence suggests its efficacy in treating chronic wounds. Chronic wounds with various causes including diabetes, vascular diseases, chronic pressure, and osteomyelitis are increasing as the age of population increases. Chronic wounds are usually long-standing and have prolonged treatment periods with considerable costs and burdens. Medical ozone has potential anti-bacterial and proliferative activities. Increasing local blood supply, can increase the availability of oxygen and nutrients and assists repairing chronic wounds. Anti-bacterial properties of medical ozone along with its ability to activate the immune system can further aid wound healing. Describing the different mechanisms involved in wound healing by ozone therapy, it can propose new areas of research which can help solve a growing concern, named chronic wounds.
  Keywords: Chronic Wound, Ozone Therapy, Wound Healing
 • Mehdi Khoobdel, Fateme Firozi Pages 115-124
  Aims
  This study was conducted to determine the seasonal activity and relative abundance of Pachycondyla sennaarensis (Mayr 1862) in human habitats and also surveys their colonies in the Abu-Musa Island, Iran.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted during Mar 2012 to Mar 2013 on the Abu-Musa Island. The Pitfall traps method was used to determinate the seasonal activity and relative abundance of the P. sennaarensis in human habitats. Also the survey of different casts of the colonies was done by the Nest counting methods.
  Results
  The mean of relative abundance of sting ants in each pitfall trap was estimated 2.06 (SD= ± 1.4) (21 per each 10 trap) during 24. During March to September were significantly more compared to Oct to Feb. The highest abundance of sting ants were seen in spring with 3.12 ± 1.8 (31 per 10 trap) and the lowest frequency was determined in winter with 0.36± 0.40. The ant colonies were located at a depth of 80-60 cm with a large horizontal branch. The nest density of sting workers in each colony was estimated 326 ± 98.7, (n=218 in winter, n= 455 in summer). In each colony some large sting workers (6-8 mm), with 16 ±9 mean abundance, were observed.
  Conclusion
  Although P. sennaarensis have high abundance in human habitats in the Abu-Musa Island, but they have low nest densities in contrast with its colonies in Africa. Therefore high contacts with sting ants increase the stinging prevalence. More information about sting ant their colonies and behavior are recommended.
  Keywords: Sting, Ants, Pachycondyla sennaarensis, Colonies, Persian Gulf
 • Reza Ranjbar, Atefeh Mohseni, Ali Moosavi, Meysam Sarshar, Ali Ahmadi, Morteza Izadi, N. Jonaydi Pages 125-131
  Aims
  There is few data on the occurrence of virulence genes in the endemic strains of Salmonella in Iran. This is why the current study has aimed to investigate the presence and the prevalence of sopE1 and sodC1 genes in Salmonella enterica serotypes isolated in Tehran, Iran.
  Methods
  In this descriptive study carried out from December 2008 to November 2010, 95 clinical samples were collected from different hospitals in Tehran. Bacterial isolation and identification was achieved through biochemical and serological methods. The Polymerase Chain Reaction (PCR) technique was used for the detection of sodC1 and sopE1 genes among the Salmonella strains.
  Results
  The frequency of the sodC1 and sopE1 genes were 100% and 95.7% respectively. Serotyping results showed that the most Salmonella isolates belonged to serotypes S. entretidis, S. infantis and S. thyphimurium.
  Conclusion
  For the first time this study reports the presence and prevalence of sopE1 and sodC1 genes in Salmonella enterica strains in Iran. When compared with the other reports from other countries, the frequency of the sopE1 and sodC1 genes in the Salmonella enterica strains isolated from Iran is extremely high.
  Keywords: Salmonella enterica, Prevalence, Virulence Genes
 • Hosein Rostami, Hamid Reza Tavakoli, Nemat Alah Joneidi, Ghavam Hashemi, Fatemeh Homauoni, Simin Naghavi Pages 133-139
  Aims

  Insufficient consumption of fruits and vegetables as essential components of a healthy diet is known as a risk factor for chronic diseases. Despite the nutritional and dietary recommendations of the World Health Organization, in many societies, people take less than the minimum recommended amount of these food groups. This study was conducted to determine fruit and vegetables consumption and to survey its associated factors in the staff of the Baqiyatallah University of medical sciences

  Methods

  This study is a descriptive-analytical study which was performed on 327 individuals from four health centers using random and Quota sampling methods. All the participants filled out the demographic characteristics, 54-items of the standard food frequency and the physical activity questionnaires during one month in 2011.

  Results

  The mean fruits consumptions in men and women were 92±10 and 99±7 and the mean vegetables consumptions in men and women were 104±9 and 117±7 units per month, respectively. Fruit consumption in the age range of 31 to 40, was less than the other age ranges. Although, there was no significant difference for the associated factors like age, sex, body mass index, mean income, education and physical activity with fruit and vegetable consumption (p>0.05). The consumption of fruit and vegetable groups had a positive correlation with the dairy, cereal and meat groups.

  Conclusion

  According to the recommended levels of the food pyramid, the fruit and vegetable intake of the staff is sufficient. In order to reach a higher level of fruit and vegetable intake, it seems necessary to improve the awareness of employees about the beneficial effects of fruit and vegetable consumption on health.

  Keywords: Fruits, Vegetables, Questionnaire, Health Centers
 • Mehdi Ebrahimnia, Manaf Abdi, Mohammad Javad Ahmadizadeh, Ehsan Teymourzadeh, Maryam Yaghoubi Pages 141-146
  Aims
  The annual planning is a decision-making process for the objectives and activities of organizations all year long. It starts determining the goals and then continues to approve them. In many organizations this process includes long activities that in addition of the long time, it imposes considerable manpower expenses. This study was carried out to reform and reduce the cost and time of this process by reengineering.
  Methods
  This action research study was done by an analytical- descriptive approach in 2012-13, in the department of Planning and Budget of the Baqiyatallah University of Medical Sciences. All the stages of the selected process were analyzed. Data collection was carried out by using documents, interviews and observations. Three main process indicators including the number of activities, the time and also the direct costs of manpower were calculated and compared before and after the implementation of reengineering. Data were analyzed using Microsoft Excel 2007.
  Results
  The current status of the planning process which included 164 activities reduced to 73 after implementing the reengineering. The total process time and direct costs of manpower were reduced up to 34 and 33% in compared to the past.
  Conclusion
  Reengineering leads to improve the process procedure and also saves time and costs. Using information technology and active participations of the process owners in all the stages could play an important role in the effectiveness of the results.
  Keywords: Planning, Reengineering, Process Indicators, Performance
 • Esfandiar Azad Marzabadi, Majid Purkhalil, Seyyed Morteza Hashemizadeh, Pariya Shokoohi Pages 147-153
  Aims
  The present study explores the relationship between organizational spirituality and the employees’ job satisfaction and job stress in the Baqiyatallah Hospital.
  Methods
  This study is practical, and with regards to the method of the research, it is correlational. The population of this study consists of all the staff of the Baqiyatallah Hospital (170 employees). A sample of 118 employees were selected through available sampling. The instruments used in this study include the Organizational Spirituality Questionnaire developed by Milliman, the Job Description Questionnaire validated by Visoki and Crome, and the HSE Questionnaire. The reliability of these instruments were 0.87, 0.92, and 0.78 respectively. The gathered data in this study were analyzed by Pearson correlation coefficient, one-way ANOVA, and Scheffe posthoc test.
  Results
  The mean of organizational spirituality, job stress, and job satisfaction were 69.72, 101.32, and 101.14. The correlation coefficient between organizational spirituality and job stress was -0.531, the correlation coefficient between organizational spirituality and job satisfaction was 0.343, and the correlation coefficient between job stress and job satisfaction was -0.641.
  Conclusion
  The results showed that by exploiting spirituality, it is certain to increase and improve the organizational spirituality and reduce job stress among the staff.
  Keywords: Organizational Spirituality, Job Stress, Job Satisfaction, Hospital Staff
 • Ahmad Reza Arshi, Elham Shirzad, Mojtaba Ashrostaghi, Seyyed Ali Rea Salimi Pages 155-160
  Aims
  The objective of this study was to evaluate the shock induced to the legs during the 90 degree military marching using acceleration curves.
  Methods
  Subjects of this study were 13 Imam Hossein University Students performing 90 degree military marches at self-selected speeds recorded by a high speed camera at 300 fps from the sagittal plane. Two passive markers were placed on the hip and ankle of the participants. Horizontal component of hip velocity and accompanying ankle acceleration curves while marching were deduced and the magnitudes of peak acceleration at the moment of impact with the ground were recorded.
  Results
  Cyclic acceleration curves for consecutive movements were identified in all the subjects. Average propulsion velocity of 0.60±0.14m/s and average horizontal, vertical and resultant peak accelerations were 8.67± 1.58, 5.93± 1.60g, and 10± 1.72 g.
  Conclusion
  Unlike walking and running, the magnitude of horizontal acceleration at the instant of impact was larger than that of the vertical, in 90 degree marching. Although the forward velocity was remarkably slow, the accelerations obtained in this study were higher than those encountered with running at a velocity of 4 m/s. Directions and magnitudes of the acceleration indicate the irrational ground reaction force which can be highly prone to injury. The inclusion of special energy absorption parts in the armed forces boots, marching exercises using visual feedback on acceleration profiles, or adoption of alternative marching techniques could all contribute to reduce or eliminate injury problems.
  Keywords: Marching, Impact Acceleration, Ground Reaction Force, Overuse Injury
 • Taha Samadsoltani, Mostafa Langarizadeh, Mostafa Ghaneei Pages 161-167
  Aims
  Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is the most common effect of getting poisoned by Mustard Gas. It is challenging for physicians to make a differential diagnosis between COPD and Asthma. Therefore, some criteria are prepared in different guidelines to facilitate differentiation between COPD and other similar diseases. To improve the guidelines’ acceptance among the potential users, decision support systems are applied in different areas. One of the modeling methods used in such systems are the qualitative multi-attribute models. The ultimate objective of this research was to design a qualitative multi-attribute model that provides differential diagnosis for COPD.
  Methods
  Firstly, effective attributes were extracted from the guidelines and were approved by specialists. Secondly, the qualitative multi-attribute model was implemented. The system was evaluated using useful information from 50 patients who had registered in the Baqiyatallah hospital. Evaluations have been done using sensitivity and specificity.
  Results
  The system’s output was compared with the physician diagnosis and the obtained results showed that the sensitivity and specificity were 92.3% and 96% respectively. It clearly showed that the system had accepted functionality to diagnose COPD.
  Conclusion
  The suggested methodology was a useful solution for data analysis and modeling in medical decision making fields. It also had an appropriate performance and could be effective and helpful for physicians.
  Keywords: Differentiate Diagnosis, Decision Support System, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Chemical Warfare Agents
 • U. Zianezhad, M. Heidari, M. Ghodusi Borujeni, L. Naseh Pages 169-177
  Aims

  Todays attention on sexually transmitted diseases such as AIDS has significantly increased. Military services is the best place that can help to prevent the spread of the disease. The aim of this study is to compare the effect of different educational methods on soldiers’ knowledge and attitudes about the transmission and prevention of AIDS.

  Methods

  Ninety tree soldiers were assigned to three training groups using stratified sampling. Data gathering tools contained questions related to knowledge and attitude. Data were analyzed using SPSS 16.

  Results

  According to the results regarding the attitudes of the soldiers in the lecture group, the difference between the pre-test and the post-test attitude scores was statistically significant (P=0.011). The difference of the attitudes between the pretest and posttest in the tutorial group was also significant (P=0.019). Knowledge of the participants in the lecture group and the training manual group differed significantly from that of the control group (P<0.01 and P<0.001 respectively).

  Conclusion

  According to the findings, the indirect training method could be more effective on the durability of the knowledge of the soldiers.

  Keywords: Education, Soldiers, Knowledge, Attitude, AIDS