فهرست مطالب

کشاورز - پیاپی 422 (بهمن 1393)
 • پیاپی 422 (بهمن 1393)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/11/20
 • تعداد عناوین: 33
|
 • اقتصادی کردن کشاورزی: تاکید رئیس جمهور، اصرار اهل فن و تلاش کشاورزان
  صفحه 2
 • 350 هزار دستگاه تراکتور در کجا هستند؟
  صفحه 4
 • آشفته بازار تنوع مارک ماشین های کشاورزی احتیاج به بازنگری دارد
  صفحه 6
 • به صنعتگران و تشکل های آنها اعتماد کنید
  صفحه 7
 • کشاورزی حفاظتی از الزامات است
  صفحه 8
 • کارخانه تراکتورسازی گلدونی چگونه جهانی شد؟
  صفحه 10
 • با عرصه مدل های مختلف تراکتور باغی بر خدمات پس از فروش پایدار تاکید داریم
  صفحه 14
 • نمایشگاه بین المللی آیما 2014: بازار پر رونق قطعات ماشین آلات
  صفحه 17
 • پیشرفته ترین و کاراترین تراکتور باغی جهان تقدیم باغداران پیشرو کشورمان می کنیم
  صفحه 18
 • منابع طبیعی از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو به توسعه است
  صفحه 20
 • شبکه گسترده تعاونی های روستایی فعایت یک بانک پشتیبان را می طلبد
  صفحه 22
 • با امکانات موجود، این اتحادیه می تواند الگوی فراگیر بخش غیر دولتی باشد
  صفحه 23
 • واکس سیب و میوه ها همیشه مضر نیستند
  صفحه 24
 • فساد اداری چیست و چرا اتفاق می افتد؟
  صفحه 25
 • شیوه های مختلف جلوگیری از تخریب و آلودگی خاک
  صفحه 26
 • پیشرفت و تغییرات کشاورزی در جهان تا امروز
  صفحه 29
 • مکانیزاسیون کشاورزی در برزیل
  صفحه 30
 • جایگاه تحقیقات بازار در واحدهای تحقیق و توسعه
  صفحه 32
 • توصیه هایی به کشاورزان برای افزایش بهره وری
  صفحه 35
 • تحقیقات جدید در کشاورزی
  صفحه 36
 • تاثیر تغییرات اقلیمی بر کشاورزی
  صفحه 38
 • آبیاری در مقیاس کوچک برای مناطق خشک
  صفحه 40
 • بحران آب و لزوم اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار بحران آب
  صفحه 42
 • مقدار مصرف آب برای یک کیلو محصول چگونه باید سودآوری کشت و کار را رقم بزند؟
  صفحه 44
 • جایگاه آب مغناطیسی و بذور مغناطیسی شده در توسعه کشاورزی
  صفحه 45
 • با بهره گیری از سیستم های شخم حداقل یا زراعت بدون شخم می توان تا حد چشمیگری از فرسایش خاک جلوگیری کرد
  صفحه 46
 • نگاهی به وضعیت بیمه محصولات کشاورزی، چالش ها و راهکارها
  صفحه 48
 • شرکت قصران
  صفحه 52
 • راه های حمایت مالی دولت از بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای مناسب
  صفحه 54
 • روند بلندمدت تجارت جهانی
  صفحه 56
 • توهم نفتی و اقتصاد استراحتی
  صفحه 58
 • کاهش مواد شیمیایی در تولید غذا
  صفحه 60
 • تدبری در گیاهان و درختان
  صفحه 62