فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 4 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضا طهماسبی، نسرین شیخ، ناهید منوچهریان، مریم بابائی صفحه 269
  سابقه و هدف
  حجامت یکی از روش های درمانی طب سنتی برای بازگرداندن و احیا تعادل در ارگانیسم است.گر چه منابع ما در مورد حجامت غنی می باشد اما دانش ما در مورد مکانیسم های دخیل در این زمینه، علی رغم پیشرفت علوم در حیطه های مختلف بسیار کم است و در مطالعات انجام گرفته قبلی، نظرات مختلفی درباره تاثیر این روش بر درمان بیماریها بیان شده است با مشخص شدن مکانیسم طب سنتی، می توان با پشتوانه قوی تری آن را به جامعه پزشکی ارائه نمود. هدف از مطالعه حاضر مقایسه مقادیر هموگلوبین، هماتوکریت و اسید اوریک در خون وریدی و خون حاصل از حجامت و ارزیابی اختلاف موجود می باشد.
  مواد وروش ها
  مطالعه حاضرمداخله ای و از نوع درون موردی تک فاکتور یال می باشد که بر روی 100 نفر از مراجعین مرکز تحقیقات حجامت انجام گردید.روش نمونه گیری در این مطالعه به صورت تصادفی ساده می باشد که پس از کسب رضایت نامه کتبی و معاینه عمومی،در صورت نداشتن معیار خروج اقدام به گرفتن خون از طریق وریدی و حجامت کرده و آزمایشات توسط یک نفر وبا یک نوع کیت انجام شده. است. پس از جمع آوری اطلاعات، داده های آزمون آماری tوبه وسیله نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین هموگلوبین، هماتوکریت و اسید اوریک در خون وریدی به ترتیب (mg/dl1.2 ± 15.74)، (3.76 ± 47.40)درصد mg/dl) 1.25± 6.35)و در خون حجامت(mg/dl1.7 ± 18.72)(6.28 ± 56.6)درصد mg/dl) 1.34± 6.90) بوده است که این اختلافات از نظر آماری معنادار می باشد((001/ 0> p).
  نتیجه گیری و بحث: با توجه به بالا تر بودن مقادیر هموگلوبین، هماتوکریت و اسید اوریک در خون حاصل از حجامت، پیشنهاد می گردد استفاده از حجامت در درمان پلی سایتمی و هیپر اوریسمی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: خون وریدی، خون حجامت، هموگلوبین، هماتوکریت، اسید اوریک
 • محمد یوسف پور، محمد مهدی اصفهانی، محمد کمالی نژاد، جمال شمس، محسن بهرامی، امیرحسین لطیفی صفحه 275
  مالیخولیا یکی از بیماریهای مهم در امراض دماغی در طب ایرانی است. اگر بخواهیم این بیماری را براساس تقسیم بندی بیماریها در طب رایج طبقه بندی نمائیم می توانیم آن را به عنوان یک اختلال روانی در نظر بگیریم. از سویی امروزه اختلالات روانپزشکی، به دلیل شیوع بالا و ناشناخته بودن علل بوجود آورنده آنها ونیز ناکافی بودن پروتکل های درمانی، یکی از معضلات عمده جهان پزشکی محسوب می گردد. با عنایت به موارد پیشگفت، شناخت دقیق و کامل بیماریهایی چون مالیخولیا می تواند افق های جدیدی را فرا روی پژوهشگران جهت رفع معضلات موجود در زمینه سبب شناسی و درمان اختلالات روانپزشکی بگشاید. نیل به این مهم، مستلزم پژوهشی جامع و کامل در زمینه بیماری مالیخولیاست که این مقاله اولین قدم در این زمینه محسوب می شود.
  کلیدواژگان: طب ایرانی، مالیخولیا، اختلالات روانپزشکی، طب رایج
 • رضا مکنت جو، شکوه السادات حامدی، امید صادق پور صفحه 282
  سابقه وهدف
  سرفه یک رفلکس حفاظتی در مواقعی می باشد که در راه های هوایی تحریک و یا مسدود شده است. ابن نفیس در فن سوم کتاب الشامل به بیان داروهای مفرده می پردازد و طی هشتاد و دو فصل به بیان این دارو ها می پردازد. هدف این مطالعه بررسی کلیه داروهای موثر در بیماری سرفه در کتاب الشامل به عنوان یکی از جامع ترین کتب مفردات در طب سنتی می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک بررسی مروری از نوع تشریحی بوده است و نحوه انجام این مطالعه بدین صورت بوده است که در کل کتاب الشامل به جستجوی کلمه کلیدی سعال پرداختیم. پس از بررسی و مرور کتاب الشامل نود و هشت مفرده بر اساس انواع سرفه های مختلف موجود در طب سنتی ایران یافت شد. توجه به میزان کاربرد و استفاده آسان و همچنین عوارض مصرف کم و نیز دسترسی آسان، مفردات با منشا حیوانی و معدنی حذف و سایر مفردات برای بررسی بیشتر انتخاب گردید.
  یافته ها
  هر دارویی که دارای خاصیت لطافت به همراه نفوذ و ماییت باشد به آسانی از مسام حجاب فاصل بین مری و قصبه ریه نفوذ می کند و در اعضاء سینه شدید تاثیرگذار است. نحوه دسته بندی بر اساس انواع اثرات درمانی داروهای مختلف و انواع سرفه ذکر شده می باشد. بر این اساس می توان مفردات درمان سرفه را با افعال مختلف در هشت دسته سرفه بلغمی، همراه نزله، خشونتی، گرم، خشک، گرم خشک، سرد و سایر انواع جای داد.
  بحث و نتیجه گیری
  بی شک بیان نوع جوهر مفرده و افعال منسوب به صورت نوعیه آن در این کتاب از سایر کتب کامل تر می باشد. با بررسی مفردات معرفی شده در این کتاب و اثرات درمانی آن بر روی بیماری های مختلف از جمله سرفه می توان به مکانیسم درمانی جدیدی دست یافت. بر این اساس می توان پروتکل درمانی مناسبی بر حسب نوع سرفه ارائه نمود.
  کلیدواژگان: سعال، سرفه، طب سنتی ایران، کتاب الشامل فی الصناعه الطبیه، داروی سرفه
 • ژیلا نقیبی هرات، مریم خورشیده، محمد عبادیانی، اشرف معینی صفحه 289
  تشخیص زود هنگام بارداری میتواند در افزایش سلامت مادر و جنین نقش به سزایی داشته باشد. روش های معمول برای تشخیص بارداری در طب مدرن معمولا بعد از قطع قاعدگی مادر وبر پایه آزمایشات سنجش سطح خون یا ادراری βhcGاستوار است. درطب سنتی ایران نیز اهمیت تشخیص به موقع بارداری شناخته شده بوده است. دراین مطالعه سعی شده تا با استفاده از منابع معتبر طب ایرانی روش های تشخیص بارداری جمع آوری و طبقه بندی شده و نکات مشترک و افتراق آن از روش های موجود مشخص گردد. از میان 7 کتاب معتبر طب سنتی در 4 کتاب اغراض الطبیه سید اسماعیل جرجانی، اکسیر اعظم حکیم اعظم خان، قانون ابن سینا و کامل الصناعه اهوازی مطالب مرتبط به تشخیص بارداری یافت شد واطلاعات بدست آمده در 7 گروه کلی دسته بندی شد: 1-علایم باردارشدن که در حین انجام نزدیکی توسط خود فرد قابل دریافت است 3- علائمی که در نزدیکی های بعدی توسط خود فرد قابل دریافت است 3- علایم (sings)عمومی بارداری 4-نشانه های (symptoms) عمومی بارداری 5-علایم ادراری بارداری 6-علایم بارداری در معاینه واژینال فرد توسط پزشک یا ماما 7-آزمون های تشخیصی خاص بر اساس یافته های این مطالعه یکی از نکات قابل تامل در تشخیص زودرس بارداری که باید با دقت بیشتری به آن در تحقیقات آتی پرداخته شود تشخیص بارداری در زمان انجام نزدیکی و نیز نزدیکی های بعدی است ونیزتوجه به علائم و نشانه های زودرس توسط خود فرد یادیگران میتواند فرد را در کشف زودرس حاملگی کمک کند. آزمون های تشخیصی بکار رفته در طب سنتی بسیار جالب و منحصر بفرد بوده و میتواند بعد از بررسی های بیشتر جایگزین روش های موجود گردد تا با سرعت بیشتر و هزینه کمتر به جهت تشخیص بارداری استفاده شود.
  کلیدواژگان: تشخیص بارداری، طب سنتی، بهداشت باروری
 • پریسا حسنین، فرزانه فاضلی صفحه 294
  به طور کلی میزان بروز سنگ کلیه در جهان، خصوصا«در زنان باردار و با بالا رفتن سن، رو به افزایش است. سنگ های کلیوی با بیماری مزمن کلیه مرتبط هستند. پیشگیری از عود سنگ تا حد زیادی بستگی به نوع سنگ اولیه (به عنوان مثال سنگ های اگزالات کلسیم، فسفات کلسیم، سیستئین، استروویت یا اسید اوریک) دارد. با وجود این، حتی زمانی که بررسی خود سنگ مقدور نباشد، pH ادرار و بررسی ادرار 24 ساعته، اطلاعاتی را در باره عوامل دخیل در تشکیل سنگ فراهم می کنند که برای پیشگیری از عود سنگ مفیدند. برای پیشگیری از ایجاد سنگ های اگزالات کلسیم، سیستئین و اسید اوریک، قلیایی نمودن ادرار باید با مصرف رژیم غذایی غنی از میوه و سبزیجات، مصرف مکمل سیترات یا سیترات تجویز شده توسط پزشک، یا نوشیدن آب معدنی قلیایی صورت گیرد. برای جلوگیری از تشکیل سنگ های فسفات کلسیم و استروویت، ادرار باید اسیدی شود؛ آب زغال اخته و بتائین می توانند pH ادرار را کاهش دهند. امروزه در درمان حاد سنگ کلیه در کنار مایع درمانی و داروهای کنترل کننده درد، به طور روزافزونی از داروهای ضد اسپاسم، اورتروسکوپی وآزمایش های متابولیک استفاده می شود. از دیدگاه ابوعلی سینا ماده اصلی عامل تشکیل سنگ در کلیه، غذاهای غلیظ،شیرینی های لزج، میوه های ترشمزه دیر هضم و میوه های تولید کننده خلط لزج است. ابوعلی سینا با دادن داروهای گیاهی ادرار آور و سنگ شکن مانند آب نخود، آب کنگر، آب برگ ترب، بیخ کوشنه، بیخ تمشک، ریشه مقل، ریشه غار، نخود سیاه، بذر خطمی، آلبالو، انگم درخت زالزالک، خار سه کوهه، ریشه گیاه حنا، پیاز دشتی، کرفس کوهی، پونه، پسته و... بیماران دارای سنگ کلیه را درمان می نمودند. بنابراین پزشکی امروز و دیدگاه ابوعلی سینا در خصوص تشخیص و درمان سنگ کلیه هم سو و در یک راستا می باشند ولی هر کدام به نوعی متفاوت، به این صورت که ایشان با دادن داروهای ملین و رژیم های غذایی خاص به کمک گیاهان نامبرده ابتدا به پیشگیری از تشکیل سنگ و سپس به قلیایی یا اسیدی ساختن ادرار و دفع سنگ می پردازد ولی در طب جدید با استفاده از داروهای شیمایی و گاهی رژیم های غذایی خاص سنگ کلیه درمان می شود.
  کلیدواژگان: کلیه، ادرار، سنگ، درمان، طب سنتی، طب امروز
 • پانته شیرویه، امید صادقپور، اسماعیل ناظم، منصور کشاورز صفحه 304
  معده مسئول اشتها به غذا و مرحله اول هضم غذا می باشد. پس سلامت بدن به عملکرد معده وابسته است. یکی از نشانه های چگونگی عملکرد معده، چگونگی اشتهای فرد به غذا از نظر مقدار می باشد. از سویی علل افزایش اشتها همچنان یکی از معضلات و مجهولات طب رایج باقی مانده است. لذا برآن شدیم علل افزایش اشتها را از دیدگاه طب سنتی ایران بررسی کنیم. مطالعه حاضر بررسی مروری منابع مرجع طب سنتی ایران با موضوع افزایش اشتها است. احساس گرسنگی حاصل عملکرد دو قوه جاذبه از قوای طبیعی و حس از قوای نفسانی می باشد. ابن نفیس قرشی در شرح کتاب قانون، علل افزایش اشتها را به سه دسته تقسیم می نماید که شامل افزایش احساس خالی بودن فم معده، افزایش احساس عملکرد سودا در فم معده، افزایش احساس خالی بودن همراه با افزایش احساس عملکرد سودا در فم معده می باشد. و به تفصیل به شرح هریک از موارد می پردازد. بررسی علل افزایش اشتها راهی آسان، ارزان و قابل دسترس و بیان کننده حال معده و همه بدن است پس توجه به آن ارزش فراوانی دارد.
  کلیدواژگان: اشتها، افزایش اشتها، طب سنتی ایران، ابن نفیس قرشی
 • یاسر خواجه بیشک، لاله پیاهو صفحه 310
  سابقه و هدف
  تغذیه سالم جایگاه والایی در اسلام دارد. در آیات قرآنی، پس از توجه دادن انسان به غذا، سخن از گیاهان به میان آورده شده است. انار با نام علمی PunicagranatumL. و نام قرآنی الرمان، سه بار در آیات قرآن کریم آورده شده است. این میوه بواسطه دارا بودن ترکیبات فعال زیستی متعدد، نقش مهمی در پیشگیری و درمان انواع اختلالات مزمن دارد. هدف از مطالعه حاضر، مرور خواص سلامت بخش انار از دیدگاه قرآن کریم و علم تغذیه بود.
  روش ها
  در این مطالعه مروری، با تعمق در آیات قرآن و تمامی مقالات ثبت شده در پایگاه های اطلاعاتی علمی با نام های PubMed، Web of ScienceوGoogle Scholar از سال های 2000 تا 2014 با کلید واژه های انار، اسلام، بیماری، تغذیه و قرآن، نتایج بدست آمد و مورد بحث قرار گرفت.
  یافته ها
  ترکیبات موثر موجود در انار از طریق غیرفعال سازی آنزیم های پیش التهابی، توقف رشد تومور و افزایش تنظیمی پروتئین های سرکوب کننده رشد تومور در پیشگیری از انواع سرطان ها مفید است. مهار آنزیم های دخیل در سنتز چربی ها و افزایش سنتز و ترشح انسولین از سلول های بتای پانکراس و افزایش حساسیت آنها به ترتیب مهمترین مکانیسم های مربوط به کاهش چربی و قند خون می باشند. اثرات ضد چاقی انار به مهار آنزیم لیپاز پانکراسی و اثرات ضدعفونت به ترکیبات مهار کننده رشد باکتری ها مربوط است.
  نتیجه گیری
  با در نظر گرفتن تاکید قرآن کریم بر اثرات مفید انار و از طرفی وجود شواهد علمی کافی راجع به اثرات پیشگیری کنندگی آن، گنجاندن این میوه در رژیم غذایی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: انار، اسلام، بیماری مزمن، تغذیه، قرآن
 • زهرا سرافراز، علی موسوی، محمد حسین آذرآیین صفحه 324
  سابقه و هدف
  Licorice (شیرین بیان) گیاهی داروئی به دست آمده از گیاه Glycrrhizaglabra می باشد. شیرین بیان جزء یکی از قدیمی ترین گیاهان داروئی با تاریخچه مصرف طولانی است. این گیاه داروئی برای بسیاری از بیماری ها از جمله زخم ها، بیماری های عفونی، کبدی و کلیوی به کار رفته است.اخیرا تصور سنتی بی ضرر بودن شیرین بیان زیر سوال رفته است و مطالعات بسیاری به بررسی عوارض جانبی مصرف این ماده(اختلالات قلبی- عروقی، نورولوژیک و اختلالات الکترولیتی) پرداخته اند. ایران جزء یکی از کشورهای بومی تولید و صادر کننده شیرین بیان می باشد. بنابراین به دلیل فراوانی و دسترسی آسان و اطلاعات اندک احتمال سوء مصرف و پیدایش عوارض وجود دارد. هدف این مطالعه بررسی نوع و شیوع عوارض در بیماران مصرف کننده licorice (شیرین بیان) در بیماران مراجعه کننده به بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان شهید صدوقی یزد در سالهای 91 و 92 بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی در بیمارانی که در سالهای 91 و 92 به دلایل طبی- جراحی در بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شدند و مصرف شیرین بیان داشتند صورت گرفت و اطلاعات با تست آماری کای اسکوار و نرم افزار SPSS 18 مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  از 43 بیمار مصرف کننده شیرین بیان 24 بیمار مرد و 19 بیمار زن بودند. گستره سنی بیماران 60-45 سال با متوسط 52.5 بود. شایعترین عوارض هیپرتنشن (%73)، را بدومیولیز (%.927)، ادم ژنرالیزه (23.2%) و هیپوکالمی (16.2%) بودند. میزان بروز عوارض با طول مدت مصرف رابطه مستقیم داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  ایران کشوری تولید کننده و صادر کننده شیرین بیان می باشد. لذا دسترسی آسان و ارزانی محصول و آگاهی کم جامعه سبب سوء مصرف این گیاه داروئی و پیدایش عوارض می شود. اطلاع رسانی دقیق و نظارت بر تولید و خرید و فروش و مصرف سبب کاهش مصرف خودسرانه و عوارض جبران ناپذیر آن می شود.
  کلیدواژگان: شیرین بیان، عوارض، گوش و حلق و بینی
 • عاطفه حیدری، حسن زالی، قدرت الله حیدری صفحه 330
  سابقه و هدف
  علم اتنوبوتانی به مطالعه و بررسی چگونگی استفاده افراد یک قوم، یک فرهنگ و یا یک ناحیه خاص از گیاهان موجود در آن منطقه می پردازد. هدف از این مطالعه جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی منطقه ییلاقی نمارستاق (استان مازندران)، ثبت و استفاده از دانش بومی مردم منطقه برای معرفی خواص گیاهان دارویی نمارستاق می-باشد. مطالعه حاضر در مراتع منطقه نمارستاق آمل صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه گیاهان منطقه مورد مطالعه، با کمک افراد خبره بومی جمع آوری و نام محلی، اطلاعات و کاربردهای محلی و سنتی گیاهان مذکور، توسط پرسشنامه و مصاحبه های حضوری با افراد بومی به دست آمده و ثبت گردید.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که از 119 گونه شناسایی شده در منطقه 74 گونه متعلق به 69 جنس و 34 تیره گیاهی دارای کاربرد دارویی نزد مردم محلی منطقه بوده است. و در این بین تیره آفتابگردان با 12 گونه (21/ 16 درصد)، تیره نعنائیان با 10 گونه (51/ 13 درصد) و تیره گل سرخیان با 7 گونه گیاهی (54/ 9 درصد) بیشترین سهم را داشتند. 111 مورد کاربرد دارویی برای گیاهان منطقه ذکر شده است. بیشترین موارد مصرف سنتی که برای گیاهان منطقه ذکر شده به ترتیب، درمان کم خونی(71/ 11 درصد)، قابض (81/ 10درصد)، ضد نفخ، رفع یبوست و تب بر (09 /9 درصد)، کاهش قند خون و سرفه و سرما خوردگی (1/ 8 درصد) و کاهش فشار خون (3/ 6 درصد) می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به فلور غنی منطقه، تحقیقات گسترده روی شناخت و چگونگی استفاده از گیاهان دارویی مرتعی کمک شایانی به صنعت داروسازی می نماید.
  کلیدواژگان: اتنوبوتانی، مراتع ییلاقی، گیاهان دارویی، کاربرد سنتی گیاهان، نمارستاق
 • محمد کرمی، سهیلا هنری، محمدعلی ابراهیم زاده، نریمان فرخ نسب صفحه 341
  سابقه و هدف
  آثار آکنه با اکسیداسیون محتویات فولیکول در سطح پوست شروع می شود که باعث ایجاد کومدون ها Comedones (سر سیاه) شده و جریان طبیعی سبوم به سطح پوست متوقف می شود. در صورت تراوش محتویات پیلوسباسه به درم اطراف آن یک پاسخ التهابی شدید و طولانی ایجاد می گردد که با افزایش ترشح سبوم با کراتینیزاسیون غیرطبیعی در قسمت ترشحی مجرای پیلوسباسه همراه خواهد بود. امروزه داروهای شیمیایی بسیاری و با عوارض متعددی جهت درمان بیماری های پوستی از جمله آکنه و کک و مک استفاده می شود که می توان به Benzoyl peroxide و Salicylic acidبا درصد های مختلف اشاره کرد. از طرف دیگر توجه خاصی به مواد طبیعی، گیاهی و حیوانی به خاطر کاهش عوارض جانبی سازگاری بهتر با طبیعت و در بعضی موارد اثر بخشی مناسب، معطوف شده است. کف دریا (زبد البحر) ماده ای شبیه کف و از استخوان بعضی از جانوران دریایی (ماهی مرکب) تشکیل شده است و به شکل های ابر مانند، گلرنگ، قارچی و اسفنجی شکل وجود دارد و در درمان های سنتی زدودن موهای زائد، جلا دادن دندان، بیماری نقرس و... به کار می رود. این مواد همچنین در برطرف کردن لکه های سیاه و جوش های صورت نیز موثر است. لذا بعد از آنالیز اولیه و اطمینان از ایمنی فراورده، شکل های مناسب از مواد کف دریا به وسیله پایه مناسب (اوسرین) تهیه شد و بعد پایداری فیزیکی و شیمیایی آن در دما و زمان های مورد نظر بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  پس از جمع آوری حدود 50 گرم از کف دریا و تائید آن، درابتدا با استفاده از روش پیچیده سنجی با EDTA میزان کلسیم آن تعیین مقدار شد. با استفاده از پارافین مایع به عنوان Levigatorبه صورت Levigate در آمده بعد در پایه های مختلف وازلین و اوسرین به صورت پماد فرموله گردید. پایداری فیزیکی فرآورده(دو فاز شدن،تغییر رنگ و تغییر بو و...) در سه دما (یخچال، محیط و ̊C45) و شیمیایی در سه دما و همین طور از نظر محدودیت میکروبی آزمایش شد تا تاریخ مصرف فرآورده نیز تعیین گردد.
  یافته ها
  در مدت یک ماه نگهداری فرآورده با پایه های اوسرین، وازلین و کلد کرم در محیط های مختلف(یخچال، اتاق و 45 درجه سانتی گراد) پایه اوسرین بهترین پایداری فیزیکی را از خود نشان داد و با توجه به تعیین مقدار کلسیم نمونه در زمینه پایداری شیمیایی اختلاف معنی داری در دماهای مختلف در زمان مورد بررسی وجود نداشت.در پایداری میکروبی نیز هیچ گونه رشد میکروب پاتوژنی مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  فرمولاسیون کف دریا (زبد البحر) با پایه اوسرین از لحاظ پایداری فیزیکی، شیمیائی و میکروبی پایدار بوده و تاریخ انقضا آن بیش از پنج سال برآورد شد.تست های اولیه بالینی اثرات مطلوبی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: کف دریا، طب سنتی، پایه اوسرین، میزان کلسیم، . EDTA
|
 • R. Tahmasebi, N. Sheikh, N. Manouchehrian, M. Babaei Page 269
  Background and
  Purpose
  The traditioal Phlebotomy is one of the therapies method of traditional medicine to bring back and regenerative balance in the organism. however our resources in the field of traditional Phlebotomy are rich but, our knowledge about the involved Mechanisms in this field, despite of the science progress in different areas are very low and in previous conducted studies, different opinions about the effectiveness of this method on the treatment of Diseases were expressed that with determining the mechanism of traditional medicine,Can be presented with more stronger motivation to the medical community. The aim of the present study was to compare the amount of hemoglobin, Hematocrit and uric acid in the venous blood and obtained bloodfrom the traditional Phlebotomy and evaluation existing differences.
  Materials And Methods
  The present study is interventional and type of one factorial intra-case which the Research Center of Phlebotomy was conducted on 111 reffered patients. sampling method in this study is, simple random that after obtaining written consent and the general examination, in case of no exclusion criteria attempt to get the venous blood and Phlebotomy and the experiments have been done by one person with one type of kit. After collecting the information, data were analyzed, by using of statistical T-test and spss software.
  Results
  The mean of hemoglobin, hematocrit and uric acid in venous blood were respectively (15.74 ± 1.6 mg/dl), (47.40 ± 3.74) percent (6.35 ± 1.65 mg/dl) and in the blood of phlebotomy (18.76 ± 1.7 mg/dl) (56.6 ± 6.68) percent (6.90 ± 1.34 mg/dl) which these differencies were statistically significant (p< 0.001).
  Conclusion
  Due to higher amounts of hemoglobin, hematocrit and uric acid in the obtained blood From phlebotomy is recommended the use of phlebotomy be more considered in Polycythemia and hyperuricemia therapy.
  Keywords: venous blood, phlebotomy blood, hemoglobin, hematocrit, uric acid
 • M. Yousefpour, M.M. Esfahani, M. Kamali Nejad, J. Shams, M. Bahrami, S.A.H. Latifi Page 275
  Melancholia is one of the most important diseases in Iranian Traditional Medicine. If melancholia is classified according to the international classification of diseases (ICD), it is considered as a mental disorder.On the other hand, the cause of psychiatric disorders, despite the high prevalence, is unknown, and treatment protocols for these disorders are inadequate. Therefore, psychiatric disorders are one of the world's major health problems.Understanding of diseases such as melancholy can open new horizons for researchers to solve problems in the etiology and treatment of psychiatric disorders. To achieve this aim, it is required to study this disorder more comprehensively
  Keywords: Iranian traditional medicine, psychiatric disorders, Melancholia, mental disorder
 • R. Meknatjoo, Sh. Hamedi, O. Sadeghi Page 282
  Background and
  Purpose
  Cough is a protective reflex, which is when the airways are irritated or blocked. Ibn al-Nafis in the third part of the Al-shamel book defined herbs which includes 82 chapters. The objective of this study is review all of medicines for treatment of cough in Alshaml book as one of the most comprehensive books on traditional medicine about herbs.
  Materials And Methods
  This study is an explanation review of cough and our method was searching of keyword cough “Soal” in all of parts of this book. After reviewing in al-shamel book we found 98 simple or pure drugs contain: herbal, minerals and animal drugs, based on different types of cough in Iranian traditional medicine. Due to application rate, easy usage, low side effects and easy access we have removed animal and mineral drugs and herbals were selected for further study.
  Results
  every herbs, that has thinness property, wateriness and penetration, penetrates the pores of the membrane between the esophagus, trachea and bronchi, readily. And influence severely on chest organs. Classification method is mentioned based on a variety of different types of cough therapy. So, herbals that can be used to treat cough with different functions, are divided into eight categories: phlegmatic cough, cough with catarrh, violence cough, hot cough, dry cough, hot and dry cough, cool cough and miscellaneous.
  Conclusion
  Undoubtedly, the essence of the herbs and actions attributed to specific form of them, in this book is more complete than the other traditional books. With reviewing of presented herbals in this book, and its therapeutic effects on various ailments such as cough, may be received a new therapeutic mechanism. Based on this protocol can be offered appropriate treatment depending on the types of cough.
  Keywords: Cough, traditional Iranian medicine, as samil fi as-sinaa at-tibbiyya, cough drug
 • J. Naghibi Harat [Orcid], M. Khooshideh, M. Ebadiani, A. Moeini Page 289
  Early detection of pregnancy has a significant role in mother and baby’s health. The usual methods of pregnancy diagnosis in modern medicine are based on tests that usually could be done after a misperiod. In Iranian Traditional Medicine the importance of early diagnosis of pregnancy was known. In this study, we assessed authentic sources of Iranian Medicine books to find out how the pregnancy was diagnosed. Also we classified the common points and differences between them and the available methods.Of the 7 main traditional books ends in 4 books Alaghraz-o-altbyh; Seyed Ismail Jarjani, Exir-e-Azam; Hakim Azam Khan, Qanoon of medicine; Avicenna and Kamel-o-sanae; Ahwazi all the issues related to pregnancy diagnosis was found and classified in 7 main groups:1-Symptoms of pregnancy which could be sensed by the couples during the intercourse 2-symptoms of pregnancy that can be find out in the next intercourse 3- General signs of pregnancy 4- General symptoms of pregnancy 5-urinary symptoms of pregnancy 6-signs of pregnancy in vaginal examination done by a physician or midwife 7-specific diagnostic testsBased on these early pregnancy diagnosis during the intercourse by the couples and also early signs and symptoms of pregnancy could be used as new methods for early detection of pregnancy as well as some diagnostic tests which are unique. These methods could be used as a faster and less expensive method for diagnose of pregnancy.
  Keywords: pregnancy diagnosis, traditional medicine, reproductive health
 • P. Hasanein, F. Fazelib Page 294
  The prevalence of kidney stones is growing fast worldwide especially among pregnant women and old aged people. Prevention depends mainly on the type of stone. Assessment of urine Ph may be helpful to evaluate the stone. Fruits and vegetables can be used to alkaline urine and so prevention of oxalate, calcium, cystein and uric acid stones. To prevent calcium phosphate kidney stones, urine should be acidulated. Spasmolytic drugs and urteroscopy can be used along with hydrotherapy for treatment of acute kidney stones.Avecina tried to cure kidney stones with using medicinal plants having diuretic property. Therefore, diagnosis and treatment of kidney stones are not so different from the modern medicine point of view and Avecina medicine. However, Avecina focuses on using medicinal plants and then changing urine Ph to treat stones while modern medicine relies on chemical drugs and special diet to cure kidney stones.
  Keywords: Kidney, Urine, Stone, Treatment, Traditional medicine, Modern medicine
 • P. Shirooye, O. Sadeghpour, E. Nazem, M. Keshavarz Page 304
  The stomach is responsible for appetite and it does the first stage digestion. So body health is dependent on the stomach function. One sign of the stomach function is how the quantity of appetite. On the other hand, the causes of increasing appetite remain one of the problems and unknown parameters in Conventional Medicine. Therefore we decided to examine the causes of increasing appetite from the perspective of Iranian Traditional Medicine.This is a review article that studies the reasons for increasing appetite in Iranian Traditional Medicine's references.Appetite is result of two forces that are named natural and sensual. Ibn al-Nafis al-Qarshi Devided the causes of increasing appetite into three categories in the explanation of Qanoon. That includes: increasing the feeling of emptiness in stomach fam, increasing the feeling of soada function in stomach fam, increasing the feeling of emptiness and soada function in stomach fam. He explained each of them widely. Study the causes of increasing appetite is a simple, cheap and available tool for achieving how the stomach and whole body function. So considering to it has a great value.
  Keywords: appetite, increasing appetite, Iranian Traditional Medicine, Ibn al-Nafis al-Qarshi
 • Y. Khajebishak, L. Payahoo Page 310
  Background and
  Purpose
  Healthy eating has prominent value in Islam. The Quran, after considering the human food, has been stated about plants. The pomegranate with scientific name Punicagranatum L. and Quran name Al-Roman is given three times in the Holy Quran. This fruit due to the many bioactive components has important role in the prevention and treatment of chronic diseases. The aim of this study was the review of beneficial effects of pomegranate point to the Quran and nutrition science.
  Materials And Methods
  In this review study, after meditation on the verses of the Quran and all papers submitted at the scientific information data base including PubMed, Web of Science and Google Scholar from the years 2000 to 2014 with key words pomegranate, Islam, disease, nutrition and Quran, the results obtained and discussed.
  Results
  The effective components of pomegranate act in the prevention of cancers through different mechanisms such as inactivation of pro-inflammatory enzymes, suppression of tumor growth and upregulation of tumor suppressor proteins. Inhibition of enzymes involved in the oxidation and synthesis of fat and increasing of production, secretion and sensitivity of insulin from pancreatic beta cells are the most important mechanisms involved in the reduction of fat and glucose, respectively. Anti-obesity effect of the pomegranate is related to the inhibition of pancreatic lipase enzyme and its anti-infective effect is associated to the inhibition the growth of bacteria.
  Conclusion
  Considering emphasizes of Quran on the beneficial effects of pomegranate as well as the existence of enough scientific evidence about its prevention effects, the using of this fruit in diet is suggested.
  Keywords: Pomegranate, Islam, Chronic disease, Nutrition, Quran
 • A. Heidari, S. H. Zali, Gh. Heidari Page 330
  Background and
  Purpose
  Ethnobotany science is study about people of a nation, a culture, or a particular area, how to use plants in specific area.
  Purpose
  The aim of this study was to collect and identify medicinal plants and usage of indigenous knowledge of the people, for introduction of medicinal plants of the study region.
  Materials And Methods
  This study was carried out in the namarestagh summer rangelands of Amol. Finally, plants of the region, were collected by relief of local experts, and local name, information, traditional and local usage of plants were obtained and recorded by face to face interviewing with indigenous people.
  Results
  The results showed that 119 species have been identified in the region of 74 plant species belonging to 34 families have medicinal use. Asteraceae with 12 species (16.21%), Lamiaceae with 10 species (13.51%), Rosaceae with 7 species (9.54 %) had the largest share.
  Conclusions
  111 medicinal uses for the plants listed, Treatment of anemia (11.71%), astringent (10.81%), anti-flatulence, laxative and fever (9.09%), low blood sugar, cough and colds (8.1%) and hypotension (6.3 %) of the most used by the people listed. Considering the Rich flora of the region, carried out extensive research To identify and How the use of medicinal plants Can help the pharmaceutical industry.
  Keywords: Ethnobotany, summer rangelands, medicinal plants, plants used in traditional, Namarestagh.
 • M. Karami, S. Honari, M. A. Ebrahimzadeh, N. Farokh Nasab Page 341
  Background and
  Purpose
  Acne is a hormonal disorder of skin which causes different types of lesions on skin and induce by Chemical and Drugs, it is a dermal problem. Cuttle fish bone, so-called, is the internal shell of the cuttle, Sepia officinalis(Class Cephalopoda) has it's own value in traditional therapy.In this study we tried to find out the physical and chemical stability and limited microbial test of Cuttle fish bone with semisolid system.
  Materials And Methods
  Fifty grams of the orginal sample of Cuttle fish bone were collected from bushehr(a southern state in Iran) and confirmed by department of Pharmacognosy. The first sample of Cuttle fish bone were used to investigate chief constituent of cuttle fish bone(80 to 85 per cent. of calcium carbonate) by multiple methods determination of calcium by EDTA. The second a portion about ten gram were powdered at room temperature and levigated before formulation. Following of levigate, eucerin, vaselin and cold cream basics was added and hemogenated. The formulations was prepared in ucerin and vaselin basics for physical stability (duble phase,color and odour change) at refrigerator, room temperature and 45 centigrad(˚C) and chemical stability at 45,55 and 65˚C. Samples of product were also tested for microbial assys (limited microbial test).
  Results
  The results showed that the basic of eucerin was the best physical stability. Calcium amount of Cattel fish doesn,t change at 45,55 and 65˚C. Cell cultures of Cattel fish was examined for pathogenic microbs.
  Conclusion
  The finding shows that semisolid formulation of Cattel fish is sutible with basic of eucerin. Average expiration date is about five year.
  Keywords: Cattel fish, Traditional therapy, Basic of ucerin, Calcium amount, EDTA