فهرست مطالب

باستان شناسی و تاریخ - سال بیست و پنجم شماره 2 (پیاپی 50، بهار 1391)
 • سال بیست و پنجم شماره 2 (پیاپی 50، بهار 1391)
 • 236 صفحه، بهای روی جلد: 120,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/12/10
 • تعداد عناوین: 19
|
 • سرمقاله
  کامیار عبدی صفحه 4
 • گفت و گوها
 • گفت و گو با یوسف مجیدزاده، نوروززاده چگینی، عبدی، اعتمادی و گنجی
  صفحه 5
 • گفت و گو با میرعابدین کابلی / نوروززاده چگینی، عبدی، اعتمادی و روستایی
  صفحه 18
 • مقاله ها
 • مدارک باستان شناختی در زمینه تطور اجتماعی
  جویس مارکوس ترجمه: کامیار عبدی صفحه 40
 • فناوری و گونه شناسی مجموعه دست افزارهای سنگی غار کمیشان، مازندران (ملاحظاتی بر صنعت تریالتی
  حامد وحدتی نسب، مژگان جایز صفحه 56
 • بازخوانی نظریه مهاجرت در باستان شناسی و گسترش فرهنگ کورا - ارس در خاور نزدیک باستان
  کریم علیزاده صفحه 79
 • سیلک: پیشنهادی در زمینه آخرین دوره استقرار در تپه جنوبی سیلک
  حمید فهیمی صفحه 97
 • تخت جمشید: نوروز و مهرگان
  علی بهادری صفحه 108
 • یادداشتی درباره برخی کتیبه های خشایارشا در تخت جمشید
  علی موسوی صفحه 129
 • ثنویت ایرانی و پیام گاهانی زرتشت
  کتایون مزداپور، زهرا آذرنیوش صفحه 133
 • بهرام چوبین و ادبیات آخر زمانی پارسی
  کارولی زگلدی ترجمه: منیژه اذکایی صفحه 141
 • بازنگری در کاربری و گاهنگاری بنای چهارستونی شمال آتشکده تخت سلیمان
  یوسف مرادی صفحه 156
 • طراز: نشان فر و شکوه
  زهره روح فر صفحه 167
 • معرفی و نقد کتاب های فارسی
 • تاریخ تمدن و فرهنگ ایران کهن/ سرگذشت تخت جمشید: چگونگی تاسیس، تخریب، احیا و بازسازی آن/ ساخت لعاب زرین فام در ایران
  فرنگیس مزداپور، علی بهادری، حسین صبری صفحه 174
 • کتاب های تازه خارجی
 • خاستگاه و کاربری مذهب/ پیدایش انسان هوشمند/ میان رودان باستان در سپیده دم تمدن/ شاهنشاهی هخامنشی/ تاریخ تفحصات در تخت جمشید/ راهنمایی بر جهان باستان/ باستان شناسی اسلامی
  کامیار عبدی، سپهر زارعی، شادی گنجی، علی بهادری، مهدی موسوی، وحید عسکرپور، حسین صبری صفحه 192
 • اخبار
  ناصر نوروززاده چگینی، مژگان جایز صفحه 211
 • درگذشتگان
  علی بهادری، کامیار عبدی صفحه 220
 • نامه
  لیلا فاضل صفحه 230
 • چکیده مقالات به انگلیسی
  صفحه 2