فهرست مطالب

علوم و فناوری دریا - پیاپی 72 (زمستان 1393)
 • پیاپی 72 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید محمدرضاموسوی میرکلایی*، محمد خویشه، حسین حردانی صفحات 1-10
  با توجه به خصوصیات فیزیکی پیچیده ی اهداف سوناری، طبقه بندی و تمیز دادن اهداف واقعی از اهداف کاذب یکی از زمینه های دشوار و پیچیده برای محققان و صنعتگران این حوزه است. با توجه به این ویژگی های اهداف سوناری، روش های هوشمند در دسته بندی این نوع دادگان دارای توانایی های منحصر به فردی می باشند. از این رو در سال های اخیر استفاده از شبکه های عصبی و ماشین بردار پشتیبانی در این زمینه کاربرد فراوانی داشته است. با توجه به اینکه دادگان سوناری دارای ابعاد بالایی در فضای ورودی می باشند، نمی توان آن ها را به صورت خطی از یکدیگر تفکیک نمود. بدین منظور، این مقاله برای طبقه بندی اهداف سوناری از روشی به نام OMKC استفاده می نماید. نتایج حاصله نشان می دهد که این روش دقت دسته بندی معادل با 763/98% را ارائه می کند که نسبت به روش های کلاسیک با حداکثر دقت 05/97، بهتر می باشد، ولی زمان اجرای الگوریتم 1014/0 ثانیه افزایش پیدا می کند که برای جبران این نقص، از انتخاب و ترکیب هسته ها به صورت تصادفی استفاده می شود.
  کلیدواژگان: سونار، دسته بندی، OMKC، طنین، کلاتر
 • هادی صالحی، مجید یوسفی صفحات 12-24
  استفاده از سیستم های بینایی و پردازش تصویر جهت تشخیص و ردگیری اشیاء در محیط های طبیعی مختلف با پیچیدگی بالایی مواجه می باشد. همچنین، انسداد شیء هدف، ثبات رنگی، ردگیری چند شی در مقابل دید یک چشمی، نویز در تصاویر، شکل پیچیده شی و تغییرات روشنایی صحنه، از مهم ترین چالش های سیستم های بینایی است. در سال های اخیر، تلاش زیادی در راستای بهبود سامانه های تشخیص و ردگیری اشیاء در شرایط مختلف صورت گرفته است. در این مقاله ضمن مروری بر مهم ترین پژوهش های انجام شده در خصوص سیستم های ردگیری، دسته بندی هایی با توجه به حوزه فعالیت و نوع این سیستم ها ارائه می گردد. همچنین، مزایا و معایب هر دسته ذکر شده و پیشنهادها یی جهت عمل کرد پایدارتر این سیستم ها بیان می شود.
  کلیدواژگان: بینایی ماشینی، ردگیری اشیاء، انسداد شیء، تشخیص شیء
 • موسی کلانکی، احسان یاری، مهدی کلانکی صفحات 25-37
  یکی از مهم ترین وسایلی که امروزه برای محافظت از مرزها با اهداف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد زیر سطحی های هوشمند می باشد. زیر سطحی ها با توجه به ماموریتی که برای آن ها تعریف می شود در دو دسته سنگین و سبک قرار می گیرد. قدرت مانوردهی این دسته از زیر سطحی ها بالا بوده و توانایی فرار از محیط های خطرناک را خواهند داشت. زیر سطحی ها برای خودمختار عمل کردن نیاز به درک کامل از محیط پیرامون خود دارند از این رو استفاده از لوازمی که بتواند واسطه ارتباطی بین محیط و زیر سطحی باشد مورد نیاز خواهد بود. یکی از وسایلی که برای ارتباطات در زیر دریا مورد توجه قرار گرفته و می تواند به طور موثری عمل کند سونار می باشد. سونارها با بهره گیری از امواج فراصوتی این قابلیت را برای ما فراهم می کند. لذا در این تحقیق به بررسی و شبیه سازی عملکرد زیر سطحی با استفاده از روش های مبتنی بر پردازش تصویر در سیستم سونار جهت ناوبری و تشخیص موانع پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: زیر سطحی هوشمند، سیستم های سونار، پردازش تصویر، شبیه سازی
 • کامبیز دیوسالار، عباس زارع نژاد اشکذری، البرز ذهنی صفحات 38-48
  در کار حاضر، مدلسازی ساختار اسپری و تشکیل مخلوط با استفاده از کد دینامیک سیالات محاسباتی FIRE بر روی موتور دیزلی MAN B&W L16/24 انجام گرفته است. همچنین تاثیر مدل های مختلف شکست اسپری سوخت WAVE، KH-RT و TAB در پیش بینی نتایج عملکرد و آلایندگی، مورد بررسی قرار گرفته و دقت هرکدام از مدل ها در مقایسه با نتایج تجربی مشخص شده است. تطابق بسیار خوب نتایج بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی بیانگر دقت بالا و مورد اطمینان شبیه سازی های عددی انجام شده می باشد. نتایج نشان می دهد مدل اتمیزاسیون WAVE، قابلیت بهتری در پیش بینی فرایند تجزیه قطرات اسپری سوختی دارد و اندازه قطرات تولیدی در اثر تجزیه و نفوذ اسپری را به درستی پیش بینی می کند. لذا می توان با تنظیم ثوابت مربوط به مدل، آن را برای شبیه سازی اتمیزاسیون در شرایط کارکردی مختلف موتور به کار برد.
  کلیدواژگان: اتمیزاسیون اسپری، موتورهای دیزلی، CFD
 • تعاریف و مشخصه های کشتی جنگی (ناو) و اهمیت تفکیک آن از کشتی غیر نظامی از دیدگاه حقوق بین الملل
  یوسف خرم فرهادی، ابراهیم سندگل، مهدی آزاد سرو صفحات 49-58
  امروزه بخش بسیار بزرگی از ارتباطات و تجارت جهانی از طریق دریاها انجام می گیرد و کشوری قویتر است که تسلط بیشتری بر دریا داشته باشد. تسلط بر دریا از طریق واحدهای شناور از جمله کشتی ها و زیردریایی ها به دست می آید که به دو گروه اصلی تجاری و نظامی تقسیم می شوند. تفاوت ها و شباهت های زیادی بین انواع کشتی ها وجود دارد و تعاریف و تقسیم بندیهای متعددی از انواع کشتی ارائه شده است. هر گروهی از دانشمندان، کشتی را از دید خود تعریف نموده اند. مقاله حاضر کشتی های نظامی را از نظر شکل ظاهری و نحوه نامگذاری و شناسایی بررسی نموده و تعاریف ارائه شده در خصوص کشتی های نظامی و چگونگی و میزان وابستگی این نوع کشتی ها به دول صاحب پرچم را به روش کتابخانه ای و با بررسی کنوانسیون ها و رویه های قضایی و قوانین کشورها مرور نموده و اهمیت تفکیک کشتی های نظامی از غیر نظامی و دلایل محدودیت بیشتر کشتی های نظامی نسبت به تجاری را از دیدگاه حقوق بین الملل بیان نموده است.
  کلیدواژگان: کشتی، ناو، مشخصات ظاهری، قلمرو شناور، دولت صاحب پرچم
 • مجیدآقابابایی، مسعودعبداللهی صفحات 59-67
  برای انجام فیلتر باندگذر جهت دار بر سیگنال موج صفحه ای زمان- فضا باندپهن در فرکانس رادیویی از الگوریتم های شکل دهی پرتو رقمی باندپهن استفاده می شود. در این مقاله فیلتر دوبعدی با پاسخ ضربه بی نهایت پیشنهاد شده است و از شبیه سازی Monte Carlo برای آنتن 16 عنصری استفاده شده است تا فیلتر پیشنهادی را با شکل دهنده پرتو تغذیه آرایه فازی در عمل کرد نرخ خطای بیت در سیگنال با بهره متفاوت بررسی گردد. نتایج نشان دهنده عمل کرد مطلوب فیلتر پیشنهادی 2-D IIR می باشد و برتری آن، پیچیدگی مداری کمتر نسبت به نوع FIR (مرتبه 2 در برابر مرتبه 32) و پیچیدگی محاسباتی کمتر نسبت به شکل دهنده پرتو تغذیه آرایه فازی (تعداد ضرب کننده و جمع کننده کمتر برای پیاده سازی)، در عمل کرد یکسان می باشد که منجر به بلادرنگی و مصرف توان نسبتا کمتر می شود.
  کلیدواژگان: فیلترIIR2، D، نرخخطایبیت، سیگنالموجصفحه ایزمان، فضا، شکلدهندهتغذیهآرایهفازی
|
 • Pages 1-10
  As for the complex physical properties of sonar targets، classification and distinguish of real targets from the false one is one of the difficult and complex issues for researchers and industrialists of the area. Considering the characteristics of sonar targets، intelligent methods have unique capabilities in categorization of that database. Hence، in recent years the use of neural networks and support vector machine has many applications in this field. Sonar database cannot be separated linearly، as the database has high dimensions in input area. Therefore، this paper aims to classify sonar targets by method called Online Multi-Kernel Classification (OMKC). This method consists of a pool of predetermined kernels that by an algorithm، the selected kernels with predetermined weights will be combined and the weights among them will be updated by another algorithm simultaneously. The results show that this method provides classification accuracy equal to 98. 763% which is better than the classical methods of maximum accuracy of 97. 05%. However، the algorithm execution time increases 0. 1014 second، though for compensating this shortcoming، we use random kernels selection and combination.
  Keywords: Sonar, classification, OMKC, Reverberation, Clutter
 • Pages 12-24
  Using vision systems and image processing for detecting and tracking objects in the natural environment، we faced with high complexity. The most important of these challenges include: occlusion the target object، color stability، multi-object tracking from monocular vision، noise in images، the complex object and scene brightness changes. In recent years، many efforts have been to improve systems to detect and track objects under different conditions. In this paper، we review the most important research، which are classified according to the type of activity. Also، we show advantages and disadvantages of each mentioned category، and we suggest some ways of stability of these methods.
  Keywords: Machine vision, Object tracking, Object Occlusion, Object Recognition
 • Pages 25-37
  One of the most important vehicles that used for ashore security is Autonomous underwater vehicles. Underwater vehicles operate depend on their mission and consist in two groups light and heavy. Maneuvered capability in these underwater vehicles is high and they can run away from dangerous lines. Underwater vehicles need to achieve knowledge from their environment to operate intelligent and autonomous. For this goal needs to communication tools between environment and vehicles. Sonars are one of the most popular underwater tools that can be done effective operation by ultrasonic waves. In this research underwater operations and sonar systems by image processing based methods has been simulated to increase maneuver capabilities.
  Keywords: Autonomous underwater vehicles, sonar systems, image processing, simulate
 • Pages 38-48
  In present work، the spray characterization and mixture formation in MAN B&W L16/24 DI diesel engines are studied by using FIRE CFD Code. In addition، the effect of WAVE، KH-RT and TAB different spray breakup models in prediction of performance and pollutants of diesel engines has been investigated. Finally، the accuracy of each model in comparison with experimental data was reported. Results showed that the WAVE model are the better ability to predict the decomposition of the fuel spray’s droplets and predicts the droplet size produced by penetration and decomposition، correctly. Therefore، it can be used for simulation of spray’s wall impingement at engine’s operating conditions.
  Keywords: Spray Atomization, Diesel Engines, CFD
 • Definition and Characteristics of Warship and the Importance of Separate it From Non-Military Ship in International Law Viewpoint
  Y. Khoram Farhadi, E. Sanad Gol, M. Azad Sarv Pages 49-58
  Nowadays, the majority of Communication and world trade is carried through sea and the country which is the more dominant in the sea is more powerful. Dominance over the sea can be achieved through the vessels such as ships and submarines that are dividing in two main groups commercial and military ships. There are many similarities and differences between kinds of ships, so expressed various Definitions and divisions from kinds of ships. Till now, many definitions of a ship have been provided and many similarities and differences of various types of the ships have been mentioned as well. In this paper we considered the military and commercial applications of ships and reviewed the definitions of warships that have provided by the Conventions on the Law of the Sea and the laws of some countries. We also considered the physical appearance, how to name and identify these ships, the reasons for their dependence on governments, and the importance of separate warships from non-military ships in international law viewpoint. In addition we mentioned the reasons for more restrictions of warships than merchant ships.
  Keywords: Ship, warship, physical appearance, Territory of a vessel, the flag State
 • Pages 59-67
  Digital wideband beam forming algorithm has been used to directionally band pass filtering on wideband Space-Time Plane Wave signal in Radio Frequency. In this letter 2-D Infinite Impulse Response filter purposed and do Monte-Carlo simulation with 16 array antenna to compare bit error ratio between that and digital Phased Array Feed. Results are shown better performance for purposed 2-D IIR filter and that''s benefits are lower circuitry complex to FIR filter (order 2 against to order 32) and lower computing complex to digital phased array feed (less number of adder and multiplier) in same result. So that has real time performance and low power consumption.
  Keywords: 2, D IIR Filter, Space, Time Plane Wave signal, digital Phased Array Feed (PAF)