فهرست مطالب

حریق - پیاپی 37 (اردیبهشت 1394)
 • پیاپی 37 (اردیبهشت 1394)
 • 126 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/02/15
 • تعداد عناوین: 17
|
 • هتل یخی که سیستم ضد حریق لازم دارد
  صفحه 27
 • اخبار تخصصی
 • نوآروی های صنعت ایمنی و حریق
  صفحه 28
 • مقاله تخصصی
 • کف آتش نشانی از گذشته تا امروز
  Dave Pelton صفحه 35
 • استفاده دفاعی از PPV در مجتمع های ساختمانی
  Arturo Arnalich صفحه 39
 • ثبات در اطفاء حریق بر روی عرشه
  Tom Guldner ترجمه: مهندس حدیث سالمی صفحه 42
 • آشنایی با سیلندر تنفسی غواصی و ملزومات آن (Tank)
  مهندس مجید رحمانی صفحه 45
 • اطفاء حریق گاز مایع
  کریم دست پل صفحه 71
 • صرفه جویی در مصرف آب آینده سیستم های مبتنی بر آب پاش
  DAvid L Asplund صفحه 75
 • نیویورک استفاده از دتکتور جدید CO را الزامی کرد
  Joel Griffin صفحه 78
 • حفاظت از حریق و مقاومت در برابر آب نانو پوشش های متورم شونده
  تحقیق و تالیف: مهندس سیاوش قره ویسکی صفحه 81
 • تغذیه آتش نشانان: 3 حقیقت ساده
  David Spierer، Mally صفحه 84
 • کفش
  تهیه و تنظیم: یوسف صدیقی صفحه 88
 • آلودگی نفتی منطقه خلیج فارس و پیامدهای آن بر موجودات زنده دریایی
  پریسا احمدپور صفحه 91
 • بازارچه
  صفحه 96
 • تاریخچه: تاسیس اولین آتش نشانی
  صفحه 99
 • اطلاعیه
  صفحه 100
 • پایگاه های تخصصی آتش نشانی دیگر کشورها
  صفحه 106