فهرست مطالب

دامداران ایران - سال پنجم شماره 9 (پیاپی 57، شهریور 1383)
 • سال پنجم شماره 9 (پیاپی 57، شهریور 1383)
 • 54 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/06/31
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سخن سردبیر
  عیسی شمس خرم آبادی صفحه 8
 • مهار بیماریهای مشترک، اولویت نخست
  صفحه 10
 • کاهش تولید جو معضل دامپروران
  صفحه 15
 • نکات مدیریتی در گاوداری ها
  فاطمه محمدی صفحه 19
 • نظری بر منظر حال
  عیسی شمس خرم آبادی صفحه 23
 • خواندنی های دامپروری
  صفحه 27
 • پرورش گوساله های شیری
  مهندس حمیدرضا کامیار نژاد صفحه 30
 • بررسی مشکلات صنعت دامپروری در گردهمایی ملی دامداران
  صفحه 33
 • آخرین نامه و تقاضای حلالیت از همه تان
  صفحه 41
 • بازتاب یک رویداد
  صفحه 45
 • یک نکته از هزاران
  مهندس محمد تقی ترمه یوسفی صفحه 46
 • از میان نامه های شما
  صفحه 48
 • نکا تلیسه، چشم اندازی نوین به صنعت دامپروری
  صفحه 51