فهرست مطالب

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - پیاپی 80 (بهار 1394)
 • پیاپی 80 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمد توکلی زاده راوری* صفحات 13-40
  هدف
  به علت خاص بودن برخی از مسائل زبانی، لازم است که مدل های بومی نمایه سازی خودکار را با توجه به ویژگی های هر زبان طراحی کرد. این مدل ها باید به گونه ای طراحی شود که جامعیت و مانعیت نمایه سازی مورد توجه باشد. هدف این مقاله معرفی و سنجش توانمندی مدل دو مرحله ای شکاف – گلچین برای نمایه سازی خودکار مقالات فارسی است. ابتدا الگوریتم کار به تفصیل توضیح داده می شود و سپس همخوانی نتایج حاصل از این الگوریتم با کلیدواژه های نویسنده سنجیده خواهد شد.
  روش
  مدل نمایه سازی خودکار فارسی به همراه توضیح مراحل و مسائل مرتبط با آن معرفی خواهد شد. ارزیابی مدل از طریق شاخص دربردارندگی انجام می شود که برای تعیین درصد همخوانی بین نمایه سازان مورد استفاده قرار می گیرد. برای این کار، میزان همخوانی اصطلاحات نمایه ای که از پیاده سازی الگوریتم این مدل حاصل شده اند، با کلیدواژه های نویسندگان مقالات بررسی می گردد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که در 90 درصد از موارد، اصطلاحی که این مدل در یک مقاله به عنوان پروزن ترین اصطلاح تشخیص داده است، مشابه اولین کلیدواژه نویسنده آن مقاله است. در کل، بین نتایج این مدل و کلیدواژه های نویسندگان 76 درصد همخوانی وجود داشت که در مقایسه با کارهای قبلی، قابل قبول به نظر می رسد.
  اصالت/ارزش: ارزش اولیه این کار پرداختن به نمایه سازی خودکار با توجه به ویژگی های زبان فارسی است. برای پیاده سازی مدل ارائه شده، فرض بر استفاده از زبان عبارات الگودار است که توسط بسیاری از زبان های برنامه نویسی پشتیبانی می شود و نیاز به نصب و استفاده از جدول های بانک اطلاعاتی را برای پردازش متن کاهش می دهد. همچنین، مشکل تعیین آستانه بالایی اصطلاحات اصلی را حل می کند. علاوه بر آن، با الگوریتمی خاص، حد پایینی را نیز تعیین می کند؛ به گونه ای که دیگر تعداد اصطلاحات گلچین شده به طول متن بستگی ندارد. این امکان، جامعیت و مانعیت نمایه سازی را تضمین می کند.
  کلیدواژگان: نمایه سازی خودکار، زبان فارسی، مدل شکاف - گلچین
 • هوشمند مرادویسی*، محمد سعدی مسگری صفحات 41-61
  هدف
  هدف اصلی این مقاله آن است که مدلی طراحی کند که طی آن، کتاب ها طوری در قفسه های کتابخانه چیده شود که با توجه به شباهت موضوعی کتاب ها و فاصله قفسه ی کتاب ها از هم، حرکت کلیه مراجعان در مجموعه کتابخانه کمینه شود و محدودیت های مربوط به تعداد هر نوع کتاب و حجم قفسه ها لحاظ گردد.
  روش
  مساله چیدمان کتاب یک موضوع بهینه سازی مکانی با فضای جستجوی وسیع است که به دلیل تنوع بسیار بالای حالات چیدمان امکان حل آن توسط روش های قطعی و ریاضی وجود ندارد. موضوع این تحقیق، حل این مساله با استفاده از الگوریتم بهینه سازی فاخته است.
  یافته ها
  الگوریتم فاخته برای این مساله 350 بار اجرا شده است. با توجه به صحت و دقت بالای الگوریتم، جواب های قابل قبولی به دست آمده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که الگوریتم مناسبی برای مساله تخصیص بهینه فضای کتابخانه به انواع کتاب است.
  اصالت/ارزش: مساله چیدمان کتاب ها در یک کتابخانه موضوعی پیچیده است و تاثیر زیادی در دسترسی و راحتی استفاده از کتاب ها را دارد. ارزش این مقاله در ارائه روشی برای بهینه سازی چیدمان است.
  کلیدواژگان: بهینه سازی، الگوریتم های فرا ابتکاری، تخصیص فضا، فضای کتابخانه، الگوریتم فاخته
 • حبیب نادری بلداجی*، محمد ابراهیم شیری، مهدی فاضلی صفحات 63-88
  هدف
  این تحقیق برآن است با توجه به روش های موجود، با به کارگیری فن آوری RFID و تلفن همراه، الگویی را برای مرتفع نمودن یکی از مشکلات اساسی نابینایان جهت جست وجوی کتاب بدون نیاز به راهنمایی کتابدار معرفی نماید. همچنین امکان استفاده از این فن آوری در سیستم قفسه باز کتابخانه را مورد بررسی قرار داده و با توجه به الگوی موجود، مدل پیشنهادی برای اجرا و پیاده سازی درکتابخانه های نابینایان (به صورت نمونه در کتابخانه نابینایان شیراز) ارائه می دهد.
  روش
  این تحقیق با رویکرد مدل سازی انجام گرفته و ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط، مطالعات کتابخانه ای، بانک های اطلاعاتی داخلی و خارجی و... می باشد که با کمک روش های عملی و شبیه سازی، مدل پیشنهادی ایجاد و مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مدل، سخت افزار قرائتگر پس ارتباط با برچسب های RFID و خواندن شناسه آن، اطلاعات را از طریق کابل USB به تلفن همراه انتقال می دهد. نرم افزار رابط به کمک سیستم عامل اطلاعات را دریافت و پس از پردازش و کدگشایی به حافظه جانبی منتقل می کند. در آنجا، این اطلاعات با چکیده ای از مشخصات هر کتاب که به صورت فایل صوتی است و هم شماره با شناسه برچسب RFID می باشد منطبق می شود و سپس، از طریق رابط سیستم عامل، برنامه پلیر را فراخوانی کرده و در نهایت داده مورد نظر از طریق هدفن برای فرد نابینا پخش می شود.
  اصالت/ارزش: براساس ماده 9 کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق معلولان و ویرایش 1994 بیانیه یونسکو در مورد کتابخانه های عمومی و معلولان، و با توجه به تحقیقات نگارندگان، الگوی مشابهی در زمینه تلفیق فن آوری RFID و تلفن همراه درکشور وجود ندارد و این مدل پیشنهادی با فن آوری های به کارگرفته شده و هزینه نسبتا پائین، می تواند کمک شایان توجه ای به قشر نابینا در بر داشته باشد.
  کلیدواژگان: فن آوری RFID، تلفن همراه، کتابخانه های عمومی، کتابخانه نابینایان، خدمات کتابخانه ای، گروه های خاص
 • مرتضی کوکبی، منصور کوهی رستمی* صفحات 89-107
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت امنیت اطلاعات در سامانه های تحت وب نهاد کتابخانه های عمومی کشور انجام شده است.
  روش
  روش پژوهش پیمایشی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها، سیاهه وارسی است که بر مبنای استاندارد ISO/IEC 27002 تهیه شده و با 11 شاخص و 79 زیرشاخص، امنیت اطلاعات را مورد سنجش قرار می دهد. شاخص های ارزیابی شامل خط مشی امنیت اطلاعات؛ سازماندهی امنیت اطلاعات؛ مدیریت دارایی ها؛ امنیت منابع انسانی؛ امنیت فیزیکی و محیطی؛ مدیریت ارتباطات و عملیات؛ کنترل دسترسی؛ تهیه، توسعه و نگهداری سیستم های اطلاعاتی؛ مدیریت حوادث؛ امنیت اطلاعات؛ مدیریت تداوم کسب وکار؛ و انطباق است. چهار سامانه تحت وب شامل «سامانه شبکه کتابخوانان حرفه ای»، «سامانه طرح کتاب من»، «سامانه پیام مشرق» و «سامانه آماری فرزین» نهاد کتابخانه های عمومی کشور جامعه پژوهش را تشکیل دادند.
  یافته ها
  بر اساس دیدگاه مدیران سامانه ها، از نظر امنیت، دو «سامانه شبکه کتابخوانان حرفه ای» و «سامانه طرح کتاب من» با میانگین 68/. در حد خوب و دو «سامانه پیام مشرق» و «سامانه آماری فرزین» با میانگین های 60/. و 53/. در حد متوسطی قرار دارند. از دیدگاه کارشناسان فن آوری اطلاعات ادارات کل کتابخانه های عمومی کشور، هر چهار سامانه از لحاظ شاخص های امنیت اطلاعات در حد متوسطی قرار دارند و تفاوت معنی داری بین این چهار سامانه وجود ندارد. همچنین دو شاخص «مدیریت تداوم کسب وکار» و «تهیه، توسعه و نگهداری سیستم های اطلاعاتی» قوی ترین نقاط و«خط مشی امنیت اطلاعات» و «سازماندهی امنیت اطلاعات» آسیب پذیرترین نقاط امنیت اطلاعات سامانه های نهاد کتابخانه های عمومی به شمار می روند و تفاوت معنی داری بین 11 شاخص اصلی امنیت اطلاعات در این چهار سامانه وجود دارد.
  اصالت/ارزش: با عرضه اولین استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات، نگرش سیستماتیک به مقوله ایمن سازی فضای تبادل اطلاعات شکل گرفت. این مقاله بر اساس یکی از استانداردهای پذیرفته شده امنیت اطلاعات، سامانه های تحت وب نهاد کتابخانه های عمومی کشور را ارزیابی و نقاط قوت و آسیب پذیر این سامانه ها را مشخص کرده است و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت امنیت این سامانه ها ارائه داده است
  کلیدواژگان: امنیت اطلاعات، استاندارد ISO، IEC 27002، سامانه های تحت وب، نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • محمد موسی خانی، محمدحسین رونقی*، مرضیه رونقی صفحات 109-126
  هدف
  این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر و تاثرات میان حاکمیت فن آوری اطلاعات و فرایند های مدیریت دانش در سازمان انجام شده است.
  روش
  پژوهش از نوع پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکت های فعال در حوزه فن آوری اطلاعات ایران است. تعداد 21 سازمان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و تعداد 357 نفر از کارکنان و مدیران عالی و میانی به عنوان نمونه آماری پژوهش برگزیده شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود و جهت شناسایی شاخص های پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان استفاده شد. در ادامه، حاکمیت فن آوری اطلاعات بر اساس چارچوب کوبیت مورد ارزیابی قرار گرفت. ارتباط بلوغ فرایند های مدیریت دانش یعنی خلق، ذخیره سازی، انتقال و به کارگیری دانش با حاکمیت فن آوری اطلاعات در قالب فرضیه های پژوهش تدوین گردید و با استفاده از آزمون گرانجری و آزمون خود رگرسیون برداری تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از جمله نتایج این پژوهش می توان به رابطه یک طرفه بین حاکمیت فن آوری اطلاعات با فرایندهای خلق، انتقال، ذخیره سازی و به کارگیری دانش اشاره کرد. بدین مفهوم که با ارتقای حاکمیت فن آوری اطلاعات در یک سازمان می توان به بهبود فرایندهای مدیریت دانش کمک کرد.
  اصالت/ارزش: تا کنون رابطه بین حاکمیت فن آوری اطلاعات و فرایند های مدیریت دانش در پژوهشی ارزیابی نشده است. نتایج مقاله حاضر جهت استقرار و پیاده سازی و ارزیابی مدیریت دانش در یک سازمان مفید می باشد.
  کلیدواژگان: حاکمیت فن آوری اطلاعات، انتقال دانش، ذخیره سازی دانش، خلق دانش، به کارگیری دانش، مدیریت دانش، چارچوب کوبیت
 • سپیده فهیمی فر*، فرزانه سهلی صفحات 127-151
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش، ترسیم شبکه هم تالیفی نویسندگان فصلنامه های علمی و پژوهشی (781 مقاله) حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی، شناسایی مهم ترین نویسندگان، و بررسی انسجام شبکه ای است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع علم سنجی است و با رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی انجام شده است. در این پژوهش از شاخص های تحلیل شبکه اجتماعی نظیر درجه همکاری، شاخص همکاری، اندازه گره، مرکزیت درجه ای، مرکزیت بینابینی، مرکزیت بردار ویژه، و نظایر آن استفاده شده و به منظور تحلیل داده های گرد آمده، نرم افزار NodXL به کار رفته است. مقالات بررسی شده مربوط به سال 1387 تا تابستان 1392 است.
  یافته ها
  در میان چهار مجله مورد بررسی بالاترین شاخص همکاری به فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات و بالاترین درجه همکاری نیز به طور مشترک به فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات و فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی اختصاص دارد. غلامرضا فدائی، محمدحسن زاده، و فریبرز درودی به ترتیب دارای بیشترین تالیفات در این مدت زمانی بوده اند. الگوی هم تالیفی نویسندگان، دو نویسنده بوده است. در مجموع با بررسی چگالی به دست آمده از شبکه و پایین بودن آن می توان گفت که روابط هم تالیفی زیاد و انسجام قابل توجهی بین نویسندگان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی وجود ندارد.
  اصالت/ارزش: بیشتر پژوهش هایی که در حوزه علم سنجی و هم تالیفی انجام شده اند، به بررسی مقالات منتشر شده ایرانیان در بانک اطلاعاتی وب آوساینس پرداخته است. بررسی شبکه هم تالیفی نویسندگان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی می تواند الگوی پیشرفت علمی آینده را ترسیم، و برجسته ترین و کلیدی ترین نویسندگان این حوزه را به منظور انجام پژوهش های مرتبط شناسایی کند.
  کلیدواژگان: هم تالیفی، مجلات پژوهشی فارسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، نویسندگی
 • بررسی کیفیت وب گاه های استانی نهاد کتابخانه های عمومی ایران با استفاده از ابزار WQET و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آنها
  مهتاب تیموری*، حجت خوش نفس، سهیلا نبی زاده گیوی صفحات 153-176
  هدف
  هدف از این پژوهش بررسی وضعیت کیفی وبگاه های استانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور با استفاده از ابزار WQET و ارائه راهکارهایی برای ارتقای کیفیت وبگاه هاست.
  روش
  پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و به روش پیمایشی- توصیفی انجام پذیرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش 31 وبگاه متعلق به ادارات کل کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی است. برای ارزیابی وبگاه ها از یک سیاهه وارسی که بر اساس مدل WQET شکل گرفته، استفاده شده است. روایی سیاهه وارسی استفاده شده در پژوهش حاضر به تایید صاحب نظران و متخصصان حوزه رسیده است. پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ 92 درصد تایید شده است. داده ها توسط نرم افزار مایکروسافت اکسل 2007 تجزیه و تحلیل شده و یافته ها بر اساس آن شکل گرفته است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت وبگاه استان اصفهان (56 درصد) نسبت به سایر استان ها در وضعیت مناسب تری قرار دارد؛ وبگاه استان کردستان (23 درصد) حداقل امتیاز در سنجش کیفیت را به دست آورده است. در مولفه های عملکرد، گرافیک، دامنه و ساختار تما می وبگاه ها پایین تر از حد متوسط قرار دارند و در سایر معیارها نیز وبگاه اغلب استان ها از وضعیت نامناسبی برخوردارند.
  اصالت/ارزش: تا کنون پژوهش مستقل و جامعی که به ارزیابی کیفیت وبگاه های ادارات کل نهاد کتابخانه های عمومی بپردازد، صورت نگرفته است. تعیین وضعیت موجود وبگاه ادارات کل کتابخانه های عمومی منجر به شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها شده و می توانند راه گشای حضوری مفیدتر در وب و دنیای مجازی باشد.
  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی، WQET، ابزار سنجش کیفیت وبگاه، وبسنجی
 • عبدالرضا نوروزی چاکلی*، زهرا مددی صفحات 177-191
  هدف
  هدف این پژوهش، تحلیل پیوندهای میان شاخص های هزینه کرد تحقیق و توسعه و شاخص های رتبه علمی است.
  روش
  پژوهش حاضر با روش علم سنجی انجام شده است و جامعه آماری آن مشتمل بر 37 کشوری است که بر اساس اطلاعات مربوط به دوره 15 ساله 1996 تا 2010 در پایگاه سایمگو در سه خوشه مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های آماری این پژوهش از پایگاه های اطلاعاتی وب آو ساینس، سایمگو، نظام رتبه بندی کیو اس، نظام رتبه بندی شانگهای و نظام رتبه بندی تایمز استخراج شده اند. از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و اسپیرمن برای تحلیل داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که همبستگی مثبتی بین دو دسته شاخص های هزینه کرد تحقیق و توسعه و همچنین تعیین رتبه علمی کشورها وجود دارد. بنابراین، با سرمایه گذاری در بخش اول، می توان امیدوار بود که رتبه علمی کشور افزایش یابد.
  اصالت/ارزش: در این پژوهش اثر شاخص های هزینه کرد تحقیق و توسعه روی رتبه علمی بررسی شده است و می توان با تکیه بر یافته های این پژوهش، با اطمینان زیادی پس از هزینه کرد در شاخص های تحقیق و توسعه، منتظر افزایش رتبه علمی بود.
  کلیدواژگان: علم سنجی، تحقیق و توسعه، رتبه علمی، شاخص های رتبه بندی
|
 • Gholamreza Fadaie* Pages 7-11
 • Mohammad Tavakolizadeh-Ravari * Pages 13-40
  Purpose
  Each language has its own problems. This leads to consider appropriate models for automatic indexing of every language. These models should concern the exhaustificity and specificity of indexing. This paper aims at introduction and evaluation of a model which is suited for Persian automatic indexing. This model suggests to break the text into the particles of candidate terms and to cull the most appropriate ones through a special method of term weighting.
  Methodology
  The introduction method of the automatic indexing model is performed through showing the steps and the possible problems for running them. Evaluation is based on the inclusion index. This index is used for determination the inter-indexer consistency. Therefore، the consistency of resulted index terms (from this model) and author keywords is determined.
  Findings
  Findings show that 90% of articles'' most weighted terms are similar to their first author keywords. The overall consistency between the results of running the model and author keywords is 76%. Compared with the prior works، the performance of the model is acceptable. Originality/Value: The initial value of this paper is concerning the automatic indexing with regard of Persian language problems. The model is well suited for using regular expression language which is supported by many programming languages. This diminishes the need to create database tables for text manipulation and processing. In addition، the model solves the problem of upper threshold for determination of final terms. Another algorithm makes it possible to determine the lower one. Finally، the number of culled terms does not depend on the text length. This guaranties the exhaustificity and specificity of indexing.
  Keywords: Automatic Indexing, Persian Language, Break, Cull Model
 • Houshmand Moradveisi *, Mohammad Sadi Mesgari Pages 41-61
  Purpose
  The goal of this research is to describe how we can arrange the books in the shelves such that leads to minimization of the movement of the clients in the library and reduction of restrictions on the number and volume of each type of book shelves.
  Methodology
  Clearly, the organization of the books is an optimization topic with a vast search space. Therefore, it cannot be solved by mathematical optimization methods that try to study the entire search space. The main objective of this research is to solve the above problem using the meta-heuristic Cuckoo Algorithm.
  Findings
  The Cuckoo algorithm was conducted 350 times for solving the problem of this research. The results showed that the performance of the algorithm can be considered acceptable, especially with regard to the execution speed, convergence steadiness and goodness of the results. Originality/Value: Organization of the books in the library shelves is a complex matter, which affects significantly the truck of users when looking for books. Cuckoo algorithm leads us to an optimal space allocation that related topics of books shelved in an optimal distance for reduction of traffic.
  Keywords: Optimization, meta, heuristic Algorithm, Imperialist Competitive Algorithm, space allocation, library
 • Habib Naderi Boldaji *, Mohammad Ebrahim Shiri Pages 63-88
  Purpose
  According to the problems of visually impaired people in the library, this research aims to introduce a model with respect to existing methods, using RFID technology and cell phone to resolve the problem of searching books without the librarian guidance and investigates the possibility of using this technology in libraries that have open stack. According to the current design, a model is proposed for implementation in blind special libraries (Shiraz Blind Library as the case study).
  Methodology
  The modeling approach was used for implementation of the research. A collection of hardware equipments and related software, library studies and databases acted as dataset for this research. By means of the mentioned data, the model was created and analyzed through simulation.
  Findings
  In proposed model, reader hardware reads RFID tags identifier and sends the prepared information to the cell phone by USB cable. The prepared information searches the indexed information of books that have same codes and next to it, calls the player to play the sound of the targeted book information.Originality/Value: According to Article 9 of the International Convention of People with Disabilities, and UNESCO Public Library Manifesto in 1994, and authors’ investigations, there is no similar pattern of integration of RFID technology and cell phone. The proposed model with relatively low cost of needed soft and hardware can help blinds remarkably.
  Keywords: RFID Technology, Cell Phone, Public Libraries, the Blind Library, Library Services, Special Groups
 • Morteza Kokabi, Mansor Kohi Rostami * Pages 89-107
  Purpose
  This paper aims to evaluate the security of web-based information systems of Iran Public Libraries Foundation (IPLF).
  Methodology
  Survey method was used as a method for implementation. The tool for data collection was a questionnaire, based on the standard ISO/IEC 27002, that has the eleven indicators and 79 sub-criteria, which examines security of web-based information systems of IPLF. Four web-based systems of IPLF evaluated. Evaluation criteria includes: Security Policy; Organization of information security; Asset management; human resources security; physical and environmental security; communications and operations management; access control; Information systems acquisition, development and maintenance; Information security incident management; business continuity management, and compliance.
  Findings
  Results show that security level of "Reading grid system" and "my book system" with an average of 0/68 was high. Security level of “Payam Mashregh system” and “Farzin statistical system” with an average of 0/60 and 0/53 was middle. Indicators such as "business continuity management", “prepare, develop and maintain information system's strongest points”, “information security policy” and “information security organization” are among the most vulnerable areas of information security systems of IPLF And there were significant differences between viewpoints of experts about indicators of Information Security systems of IPLF. Originality/value: We designed a systematic approach for the immunization of data exchange environment by evaluating web-based systems of IPLF by some criteria derived from accepted information security management standards. This article identified the strengths and vulnerabilities of the mentioned systems.
  Keywords: information security, standard ISO, IEC 27002, web based systems, Iran Public Libraries Foundation
 • M. Mosakhani, Mh. Ronaghi*, M. Ronaghi Pages 109-126
  Purpose
  This research aims to evaluate the effects of information technology governance maturity on knowledge management processes.
  Methodology
  This research formulated as a descriptive survey. The survey sample population consisted of 469 randomly taken experts who work in IT companies of Iran, according to a cluster random sampling skim. We Used semi-structured interview with sophisticated experts for the extraction of evaluation factors. The information technology governance maturity was evaluated by means of COBIT’s Infrastructure. Relationships between maturities of knowledge management processes with the information technology governance formulated as 8 hypotheses. To examine the hypotheses we used Granger-Cause test and vector auto regression.
  Findings
  results revealed that IT governance has effect on knowledge transfer, knowledge storage and knowledge utilization. Thus, by increase in the IT governance in an organization, we might expect the facilitation of knowledge management processes. Originality/Value: The relationship between information technology maturity and knowledge management processes first evaluated by this research.
  Keywords: Information Technology Governance, Knowledge Transfer, Knowledge Storage, Knowledge Creation
 • Sepideh Fahimifar*, F. Sahli Pages 127-151
  Purpose
  the aim of this research is to design co-authorship network among Knowledge and Information science Persian Journals and to know the most important authors in the time period from 2008 to 2013. Moreover, in this article, co-authorship patterns and network integrity is measured.
  Methodology
  We used scientometric tools and methods and some of the most important social network indexes such as Collaborative Index, degree of Collaboration, Collaboration Coefficient, Degree Centrality, Between Centrality, and Eigenvector Centrality for the fulfilment of this research. Nodexl software was used to analyse data.
  Findings
  The results show that the most important Collaboration Index is related to Processing and Information management journal and the highest Degree of Collaboration belonged to journal of Information Science and Public Libraries and Processing and Information management journal. Moreover, the most important authors with the highest degree are included Gholamreza Fadaei, Mohammad Hasanzade and Fariborz Doroudi. Originality/value: Until now, most of the researchers investigated Iranian articles on Web of Science not local Scientific Databases of Journals. Moreover, it introduce the most significant and outstanding authors with wide range of inclusion in knowledge and information science.
  Keywords: Co, authorship, Authorship, Persian research journals, knowledge, information science
 • The Quality Study of Provincial Websites of Iranian Public Libraries Foundation with WQET and Suggestions to Improve
  Mahtab Teimouri *, Hojjat Khoshnafs, Soheyla Nabizadeh Pages 153-176
  Purpose
  The aim of this study is to evaluate the quality of provincial websites of Iran Public Libraries Foundation (IPLF) by WQET evaluation tool.
  Methodology
  Survey method was used for implementation of this research. Data were collected from 31 provincial websites, through a WQET checklist. Validity of the checklist was approved by applying viewpoints of experts and specialists, and Cronbach's alpha factor was used as reliability score of the tool. The score of the mentioned factor estimated as 92 percent that showed good reliability.
  Findings
  The results showed that the quality of the website of Isfahan (56%) is better than others, and the website of Kurdistan (23%) had earned lower point. In parameters such as performance, graphics, scope and structure, all of sites are under average range, and in other parameters, most of websites were lower than ever before. Originality/Value: WQEST tool is newly used for the assessment of the quality of Iran Public Libraries Provincial branches websites. Awareness of strengths and weaknesses of websites can help to more effective presence on cyber media.
  Keywords: Public Libraries, IPLF, WQET, Web Quality Evaluation Tool, Webometrics
 • Abdolreza Noroozi Chakoli *, Zahra Madadi Pages 177-191
  Purpose
  This research aims to analyze the relationships between budgets allocated to research and development by countries and scientific ranks of them.
  Methodology
  scientometrics approach used for the fulfillment of the research. 37 countries that have more than 100 H-Index in 1996 until 2010 in SciMago, had selected for the study. These countries were studied in 3 difference clusters. The data gathered from WoS, SciMago, UNESCO, OECD and World Bank databases. The research questions had responded through Pierson Correlation Test.
  Findings
  findings show that there is positive correlation between two batches of Gross domestic expenditure on R&D indicators and Scientific Ranking indicators. Thus, we can expect an increase in the R&D indicators by applying increase in the budgets allocated to R&D. Originality/Value: Value of this research is about illumination and verification of the effects of gross domestic expenditure on scientific rankings of countries.
  Keywords: scientometrics, Gross domestic, R, D Indicators, Scientific Ranking indicators, gradation indicators