فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فاطمه نوجوان، فتانه هاشم دباغیان، زینب قنبری، اسماعیل ناظم، محمد کمالی نژاد، روشنک مکبری نژاد صفحه 97
  سابقه و هدف
  اختلال در عملکرد سیستم ادراری تحتانی، روند طبیعی ذخیره سازی و دفع ادرار را با مشکل مواجه ساخته و آثار بیماریزای فراوان بر روی سلامت جسمی و روانی مبتلایان گذاشته و امروزه از مشکلات اساسی در حوزه سلامت و بهداشت به حساب می آید. بررسی رویکرد قدما به بیمایهای مثانه و علایم ادراری می تواند باب تازه ای را درنحوه مواجهه و درمان این مشکلات به روی درمانگران و بیماران بگشاید. مقدمه این امر، تبیین و به روزآوری مفاهیم و اصطلاحات طبی ذکر شده در متون معتبر و کهن طبی است. تقطیر البول از جمله اصطلاحات طبی است که قدما آن را ذیل مبحث مربوط به اختلال عملکرد سیستم ادراری تحتانی ذکر کرده اند. مطالعه متون نشان می دهد که این اصطلاح، مفهوم طبی فراتری از معنای تحت اللفظی خود که ادرار قطره ای است، دارا می باشد. لذا بر آن شدیم تا به تبیین آن بپردازیم.
  مواد و روش ها
  مباحث مربوط به مثانه و اختلالات عارض بر بول با تمرکز بر تقطیر البول، در کتب طبی مرجع مطالعه شد. تمام مطالب مربوط به تعریف تقطیر البول و اسباب و علل آن جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل محتوایی قرار گرفت، یافته های به دست آمده نهایتا جمع بندی و دسته بندی گردید و در قالب این مقاله مروری-تحلیلی به رشته تحریر درآمد.
  یافته ها
  نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که شاید بتوان گفت تقطیر البول، بیش از آنکه به معنای قطره قطره آمدن ادرار باشد، به معنای تکرر ادرار است و علل به وجودآورنده آن یا ناشی از بول به عنوان ماده دفعی، یا ناشی ازآلات بول یعنی مثانه و عضله موجود در گردن مثانه و یا ناشی از مشارکت اعضای دیگر با مثانه است.
  نتیجه گیری
  تقطیر البول می تواند با علایم دیگر ادراری از جمله حرقت البول، عسر البول و سلس البول همراه باشد که در این صورت، علت به وجود آورنده هر یک از این علایم، تقطیر البول را نیز موجب می شود. بیشتر در تقطیر البول ناشی از علل عسر البول است که ادرار به شکل قطره ای دفع می شود..
  کلیدواژگان: تقطیر البول، ادرار قطره ای، تکرر ادرار، عسر البول، سیستم ادراری تحتانی
 • سید موسی الرضا حسینی، سعید زیبائی، مهدی یوسفی، علی تقی پور، محمد رضا نورس صفحه 109
  سابقه و هدف
  در منابع طب سنتی ایران شیر شتر با خواص غذائی و داروئی متعدد بویژه در کبد و درمان بسیاری از بیماری های آن اشاره شده است. اما شواهد مطالعاتی و تحقیقاتی جدید که در راستای تثبیت گزاره های مبتنی بر منابع طب سنتی ایرانی باشد کمتر مورد تحقیق واقع شده است. در این مقاله شواهد تحقیقاتی مرتبط با آثار درمانی شیر شتر در بیماری های کبد بیان می گردد.
  مواد و روش ها
  پایگاه های اطلاعاتی پاب مد، اسکوپوس، سیلویکا، استنادی جهان اسلام، جهاد دانشگاهی از سال 1990 الی 2013ومنابع معتبر طب سنتی با استفاده از نرم افزار نورالطب با واژه های کلیدی بررسی گردید.اطلاعات از مقالات چاپ شده تحقیقات نوین، طب سنتی ایران وبر اساس نوع مطالعه و کاربرد های بالینی دسته بندی و نهایتا با بازخوانی مطالب، محتوای مطالعه مورد تحلیل و تطبیق قرارگرفته است.
  بحث و نتیجه گیری
  کاربرد های متواترشیرشتردر منابع طب سنتی برای کبد موید تاثیر ویژه آن بر این عضو می باشد در تحقیقات طب نوین نیزبر روی شیر شتر کبد بیشترین تحقیقات را به خود اختصاص داده است. بیواکتیوه های ویژه به همراه سیستم ایمنی متفاوت شتر با انتقال آن به شیر موجب شده است که شیر عملکرد های فارماکولوژیکی ازجمله اثرات محافظتی در مقابل عوامل ویرال، باکتریال، مواد شیمیائی و سمی برای کبد داشته باشد. لذا این یافته ها ضمن تائید گزاره های طب سنتی، ایده های نوی را فرا روی محققان بویژه در هپاتیت های ویروسی و داروئی، مسمومیت ها، سیروز و کنسر های کبد قرار می دهد.
  کلیدواژگان: شیر شتر، لبن القاح، بیماری های کبد، هپاتیت، طب سنتی ایران
 • سکنجبین ها در طب سنتی ایرانی: انواع و کاربردهای آنها
  حسین سلمان نژاد، سید علی مظفر پور، مرتضی مجاهدی، روشنک ثاقبی، امید صادقپور، حسام الدین علامه، الهام بهمنش، زینب محمود پور صفحه 116
  سابقه و هدف
  سکنجبین ها از اشکال مهم دارویی در طب سنتی ایران بوده که از سرکه و عسل یا شکر به عنوان اجزای پایه و انواع اجزای افزودنی دیگر در تهیه آن استفاده می گردد. این فراورده از منظر منابع طب سنتی ایران دارای کاربردهای فراوان در حفظ صحت انسان و درمان بیماران می باشد. با عنایت به تاکید منابع طب سنتی بر استفاده از این فراورده و تنوع قابل توجه این فراورده در طب سنتی ایران، توجه بیشتر به آن می تواند منجر به بهره مندی بیشتر جامعه از خواص درمانی و حفظ سلامتی این فراورده گردد. هدف از این مطالعه بررسی انواع مختلف سکنجبین و کاربرد های اصلی آن در منابع طب سنتی ایران می باشد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش که یک مطالعه مروری می باشد، ابتدا بعضی از منابع مهم طب سنتی شامل فردوس الحکمه، قانون فی الطب، ذخیره خوارزمشاهی، مجمع الجوامع عقیلی خراسانی (مخزن الادویه، خلاصه الحکمه، قرابادین کبیر) و قرابادین صالحی مورد بررسی قرار گرفتند و فصول و موارد مربوط به سکنجبین از آنها استخراج گردید.
  یافته ها
  بر اساس یافته های این مطالعه علاوه بر سکنجبین ساده، انواع سکنجبین های مرکب با افزودن انواع مختلف گیاهان دارویی به پایه اصلی یعنی سرکه و عسل جهت استفاده های حفظ سلامتی و درمانی ارائه شده است که معمولا به نام گیاهان افزوده شده به پایه اصلی، خوانده می شود.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاکید منابع طب سنتی بر خواص فروان این فراورده طب سنتی، پیشنهاد می گردد مراکز علمی مرتبط با صنایع غذایی و مراکز تحیقات بالینی تحقیقات کاربردی جهت معرفی این نوشیدنی سالم و داروی ارزشمند به جامعه و محافل علمی را جزو اولویت های پژوهشی خود قرار دهند.
  کلیدواژگان: سکنجبین، طب سنتی ایران، عسل، سرکه
 • محمد نظری، شکوه السادات حامدی، محمد رضا مهری، حمید رضا حسین زاده صفحه 130
  سابقه و هدف
  طب سنتی ایران مکتبی علمی است که در زمینه تشخیص و درمان بیماریها سابقه دیرینه دارد. بیماریهای انسدادی و داروهای مفتح در طب سنتی ایرانی جایگاه ویژه ای دارند. دانشمندان طب سنتی ایران با مکانیسم اثر و کاربرد داروهای طبیعی آشنایی کامل داشته و در زمینه تشخیص و درمان بیماریهای انسدادی راهکارهای متفاوتی را ارائه نموده اند. لذا با عنایت به شیوع نسبتا بالا و اهمیت بیماریهای انسدادی (به ویژه بیماریهای انسدادی عروق کرونر و مغز) در میزان مرگ و میر و سالهای از دست رفته عمر، برآن شدیم تا با بررسی کتب طبی ایرانی از نظرات آن ها در خصوص داروهای مفتح و مکانیسم اثر آن ها بهره مند شویم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که یک بررسی مروری از نوع تشریحی می باشد، پس از بررسی منابع اصیل طب سنتی ایران، نسبت به استخراج مفردات مفتح اقدام و بر اساس تاکید حکما و اتفاق نظر آن ها در فعل تفتیح هر دارو، امتیاز مورد نظر به هر کدام تعلق گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این بررسی نشان داد فرآیند تفتیح، نسبت مستقیم با طبیعت مفرده، خصوصا کیفیت حرارت آن دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  با معرفی داروهای مفتح مذکور، می توان لیستی از داروهای مفتح را بر اساس قدرت اثر آنها در اختیار پزشکان طب سنتی قرار داد تا در صورت لزوم و بر حسب مزاج بیمار و دارو، در درمان بیماریهای انسدادی بکار برند.
  کلیدواژگان: تفتیح، طب سنتی ایران، داروی مفتح، سده
 • روشنک مکبری نژاد، نسرین بعیری، منیرالسادات روح اللهی، سیده صدیقه یوسفی، سودابه بیوس، مژگان تن ساز، عفت جعفری دهکردی، الهام اختری، ملیحه تبرایی، سمیه ماهروزاده صفحه 138
  سابقه و هدف
  سقط ناخواسته یکی از مسایل نگران کننده در طب زنان می باشد. حدود 15 تا 20 درصد از بارداری ها به سقط جنین منجر می شود. افزایش سن ازدواج و وقوع بارداری در سنین بالاتر، لزوم داشتن بارداری هایی ایمن تر را توجیه می کند. عوارض جسمانی و روانی ناشی از سقط های ناخواسته در خانم باردار و خانواده قابل توجه می باشد. با پیش گیری از سقط می توان به سلامت جامعه کمک نموده و موجب کاهش هزینه های درمانی گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، مطالعه ی مروری- توصیفی با توجه به متون معتبر و در دسترس طب سنتی مانند: ذخیره خوارزمشاه و قانون می باشد.
  یافته ها
  با بررسی منابع اصلی و در دسترس طب سنتی مشاهده شد که حکیمان طب سنتی با دیدگاه کل نگر به ابعاد تقریبا گسترده علل سقط، انواع سقط، نشانه ها و درمان های آن پرداخته اند. در این دیدگاه سوءمزاج عام یا عضوی در زوجین، مشکلات ساختاری و عملکردی رحم و همچنین تاثیرات عوامل محیطی و... مورد توجه قرار گرفته است.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد شناخت این عوامل و درمان آن ها کمک قابل توجهی به زوجین در پیشگیری از وقوع سقط و درمان عوارض آن نماید.
  کلیدواژگان: سقط، طب سنتی ایران، عوارض بارداری
 • هاجر السادات منصوری تهرانی، محمد ربانی خوراسگانی، مهناز رعایایی، علیرضا قنادی، محسن حسینی صفحه 146
  سابقه و هدف
  پرتودرمانی ناحیه لگن بیماران سرطانی باعث ظهور اسهال در بیشتر آنان می گردد. از دلایل احتمالی این رخداد به تغییر در فلور باکتریایی روده و افزایش نفوذ پذیری سلولهای مخاطی روده می توان اشاره کرد. با توجه به اهمیت موضوع، در این مطالعه تاثیر عسل و سیاهدانه در کنترل اسهال این بیماران مد نظر قرار گرفت. عسل ماده مغذی سنتی است که خواص مهم موثر بر سلامت از جمله آثار ضد باکتری، آنتی اکسیدان، ضدالتهابی و پره بیوتیک دارد. سیاهدانه در طب سنتی برخی از کشورهای آسیایی از جمله ایران برای ارتقای سلامتی و درمان بسیاری از بیماری ها از جمله آسم، سردرد، برخی عفونتها، فشار خون و اختلالات گوارشی نظیر اسهال مورد توصیه و استفاده بوده است.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی تصادفی شده بر روی 41 بیمار واجد شرایط انجام شد که در فاصله زمانی مهرماه 1391 تا اردیبهشت 1392 در بیمارستان حضرت سیدالشهدا(ع) تحت پرتودرمانی لگن (هر بیمار به مدت پنج هفته) قرار گرفتند. این بیماران به دو گروه تقسیم شدند: مصرف کنندگان مخلوط عسل و سیاهدانه (مصرف روزانه 30 گرم عسل و 3 گرم سیاهدانه) (17= n) و گروه شاهد (24= n). درجه اسهال با استفاده از شاخص the Common Toxicity Criteria of the National Cancer Institute و قوام مدفوع با استفاده از شاخص Bristol scale on stool consistency به عنوان شاخص های مهم اسهال ارزیابی شد.
  یافته ها
  میانگین سن گروه مورد 29/ 62 و میانگین سن گروه شاهد 17/ 64 سال بود. آزمون مدل خطی آمیخته نشان داد که مصرف مخلوط عسل و سیاهدانه تعداد دفع روزانه بیماران را نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری کاهش داده است (P = 0.004). آزمون من ویتنی نشان داد که درجه اسهال بیماران در هفته چهارم و پنجم در گروه مورد به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد است (به ترتیب p = 0.001 و p = 0.002). همچنین آزمون من ویتنی نشان داد که قوام مدفوع در گروه شاهد در هفته های چهارم و پنجم به طور معنی داری آبکی تر از گروه مورد بوده است (به ترتیب p = 0.005 و p = 0.015). آزمون دقیق نشان داد که گروه مورد به میزان معنی داری کمتر از گروه شاهد در طی پرتودرمانی نیازمند مصرف داروهای ضداسهال شدند (p = 0.028).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد مخلوط عسل و سیاهدانه باعث کنترل ابتلا به اسهال، کاهش نیازمندی به مصرف داروهای ضداسهال شده و تاثیر مثبتی بر قوام مدفوع در طی پرتودرمانی لگن دارد.
  کلیدواژگان: عسل، سیاهدانه، اسهال، پرتودرمانی لگن
 • مهرزاد مهربانی، رسول چوپانی، میترا مهربانی صفحه 156
  سابقه و هدف
  درماتیت آتوپیک یک بیماری التهابی خارشدار شایع و مزمن پوست است که تاثیر عمیقی بر کیفیت زندگی بیماران می گذارد. وجود ضایعات پوستی که خارش شدیدی دارند نه فقط خواب بلکه فعالیتهای روزمره و عملکرد اجتماعی بیمار را نیز مختل می کند و از طرف دیگر هزینه های قابل توجهی برای بیمار، خانواده و اجتماع به دنبال دارد. اگرچه درماتیت آتوپیک در موارد خفیف با استفاده از مرطوب کننده ها، کورتیکواسترئیدهای موضعی و آنتی هیستامینهای خوراکی قابل کنترل است اما در موارد متوسط تا شدید اغلب به داروهای ساپرس کننده سیستم ایمنی مانند سیکلوسپورین، آزاتیوپرین و کورتونهای سیستمیک نیاز پیدا می شود که عوارض جانبی فراوانی را در پی خواهد داشت. همین مساله باعث شده که بیماران تمایل زیادی به استفاده از درمانهای مکمل و جایگزین داشته باشند. در طب سنتی ایرانی چندین بیماری با علایم مشابه درماتیت آتوپیک مطرح شده اند که درمان مشترک همه آنها ماءالجبن افتیمونی است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه با بررسی منابع طب جدید و سنتی به تبیین درماتیت آتوپیک از دیدگاه طب سنتی و مدرن می پردازد و با ارائه ماءالجبن افتیمونی به عنوان یک گزینه درمانی و مشخص نمودن مکانیسم احتمالی اثر آن سعی می کند یک راهکار جدید در درمان درماتیت آتوپیک پیش رو قرار دهد.
  یافته ها
  مطالعات نشان داده است ماءالجبن و افتیمون هردو خواص ضدالتهابی دارند. علاوه بر آن مصرف ماءالجبن می تواند به ترمیم پوست کمک کند، میزان خارش را کاهش داده و قدرت تطابق با استرس ناشی از این بیماری مزمن را در فرد افزایش دهد.
  نتیجه گیری
  این فرضیه مطرح می شود که مصرف داروی سنتی ماءالجبن افتیمونی می تواند به عنوان یک درمان مکمل در درماتیت آتوپیک مطرح باشد.
  کلیدواژگان: ماءالجبن افتیمونی، طب سنتی ایرانی، درماتیت آتوپیک
 • فائقه بهاالدینی بیگی زرندی، راضیه تقی زاده سروستانی، سرور اینانلو صفحه 172
  سابقه و هدف
  خیار و گوشت ماهی و برخی غذاهای دیگر، در کتاب قانون ابن سینا به عنوان «غذای سرد» ذکر شده اند. «غذای سرد» غذایی است که سرمارسان است و در بدن احساس خنک بودن را القا می کند. ابن سینا پرهیز از خوردن “غذاهای سرد” در افراد صرعی را توصیه کرده است. در این تحقیق ما اثر خیار(cucumis sativus L.) و ماهی(strongylureleiura) را به عنوان دو «غذای سرد» بر آستانه تشنج در موش بررسی کردیم.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 23 موش نر سفید، با وزن 35-25 گرم و سن 40-30 روز، صورت گرفت. موش ها به صورت اتفاقی به سه گروه تقسیم شدند که به یک گروه عصاره هموژنیزه شده گوشت ماهی، یک گروه عصاره هموژنیزه شده خیار و یک گروه آب داده شد. همه این غذاها بوسیله گاواژ به میزان (1 cc/mice/day) به مدت سه روز به موش ها داده شد. روز سوم 15 دقیقه بعد از دادن غذا، موش ها به دستگاه الکتروشوک وصل شدند و آستانه تشنج آن ها اندازه گیری شد. میانگین آستانه تشنج تونیک کلونیک گروه ها با تست Post hoc dunnett مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین آستانه تشنج در موش هایی که خیار و ماهی خورده بودند نسبت به گروه کنترل کاهش یافت (ماهی mA21، خیارmA 32، گروه کنترل mA61).
  بحث و نتیجه گیری
  ماهی و خیار با اختلاف معنی دار آماری، آستانه تشنج را در موشهایی که «غذای سرد» خورده بودند نسبت به گروهی که آب خورده بودند کاهش داد. بر این اساس، افراد صرعی باید در خوردن «غذای سرد» احتیاط کنند.
  کلیدواژگان: غذای سرد، خیار، ماهی، آستانه تشنج، موش
 • فاضل عامری، محمد رضا وهابی، سید مهدی سیفی تیزابی صفحه 179
  مقدمه و هدف
  بررسی روابط متقابل انسان با طبیعت ازجنبه مصرف گیاهان دارویی، که ازدیدگاه پزشکی پاسخ به شدت مشکلات محیطی و ازدیدگاه منابع طبیعی ضرورت حفاظت و نظارت در بهره برداری رویشگاه های طبیعی را تبیین می کند، نیازمند دستیابی به اطلاعات و بینش عینی ازوضعیت جوامع ساکن در نواحی اقلیمی مختلف ایران است که بااستفاده ازتحقیقات اجتماعی بدست می آید.
  مواد و
  روش
  به این منظور تحقیق حاضر به روش پرسشنامه ای انجام گرفت. به منظورکسب اطلاعات و چگونگی ازمصرف گیاهان دارویی پرسشنامه ها کلیه اعضای خانواده دانشجویان مقیم دانشگاه صنعتی اصفهان رامورد سئوال قرار داد. اندازه جامعه آماری 682 نفر تعیین و درمجموع 1047 پرسشنامه تکمیل و مقایسه نظرات گروه های آماری، بوسیله آزمون تجزیه واریانس یکطرفه (ANOVA) انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد نسبت مصرف کنندگان گیاهان دارویی درمناطق سردسیر بیشترین و درمناطق معتدل کمترین مقدار بود (به ترتیب 6/ 75 و 5/ 66 درصد). همچنین ساکنان مناطق سردسیر به طور عمده گیاهان دارویی رابه شکل دم کرده و درمناطق گرمسیر به صورت عرقیجات استفاده می کنند. از مقایسه منابع تهیه گیاهان دارویی نیز مشخص گردید که در مناطق سردسیر طبیعت و در مناطق گرمسیر عطاری ها مهم ترین منابع تامین گیاهان دارویی برای ساکنین این مناطق هستند.
  نتیجه گیری
  بدین ترتیب به نظر می رسد شرایط اقلیمی سرد مشکلات بیشتری را برای ساکنین این مناطق درپی دارد. میزان وابستگی زیاد به طبیعت و برداشت بیش ازحد از رویشگاه های گیاهان دارویی در اقالیم سرد، تهدیدی جدی برای تخریب رویشگاه ها به عنوان مهم ترین منبع تهیه گیاهان دارویی به شمار می رود و توجه به بهره برداری صحیح بر مبنای روش های علمی، زراعی کردن گیاهان دارویی به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی و بهره برداری پایدار امری اجتناب ناپذیر است.
  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، اقلیم، طب گیاهی، نحوه مصرف، ایران
|
 • S. Mr Hosseini, S. Zibaee, M. Yousefi, A. Taghipour, Mr Noras Page 109
  Background and
  Purpose
  In the traditional medicine of Iran Camel milk with food and several therapeutic properties, especially in the liver and treat a variety of diseases referred. But new research to establish evidence -based statements of Iranian traditional medicine has been less investigated. In this article is expressed, Research evidence related to the therapeutic effects of camel milk in liver disease.
  Materials And Methods
  We searched the Medline, silvica, Scopus, SID,and ISC databases from 1970 to 2014, regulatory data for approved medications, and reference lists of included articles and sources of traditional medicine using software Nor-alteb was evaluated by key words. New research data from published articles, in accordance with the study and application of clinical Iranian traditional medicine category and ultimately to review the content, content and implementation of the study have been analyzed.
  Results
  Many applications of Camel milk in the traditional medicine of the liver confirms its special effect on the members of the new medicine monitor research on camel milk has been the most widely studied liver. Several previous studies had experimentally proved the beneficial effects of camel milk. Recent studies have reported CM as possessing several beneficial characteristics in liver disease.Antibacterial and antiviral activities of these proteins of camel milk were studied.
  Conclusion
  The present findings show that administration of CM exerts significant hepatoprotective.Evidence supports the benefit of Camel Milk for liver disease. The findings also confirmed the statements of traditional medicine in camel milk, and new ideas for medicine research, especially in viral hepatitis, poisoning, cirrhosis and liver Cancer offers.
  Keywords: Camel's Milk, Iranian Traditional Medicine, liver, hepatitis
 • Oxymels (Sekanjabin) in Persian Medicine: Kinds and Applications
  H. Salmannezhad, S. A Mozaffarpur, M. Mojahedia, R. Saghebib, O. Sadeghpour, H. Allameh, E. Behmanesh, Z. Mahmoudpour Page 116
  Background and
  Purpose
  Oxymel (sekanjabin) one of the important forms of traditional medicine, is compound of honey and vinegar as basic materials. In the preparation of various types of oxymel, other additives are used. Oxymels have many applications in keeping the human health and also the treatment of diseases. Because of emphasis on this product in Persian Medicine (PM) and so many various kinds of it, paying attention to oxymel can disclose many new dietary and therapeutic comments and solutions. The aim of this study is surveying different kinds of oxymels and their principle applications, recorded in PM references.
  Material And Methods
  This study is a review article. At first some important references in PM, including “Ferdos al Hekmah”, “Qanon fi Tib”,” Zakhireh Kharazmshahi”, “Majma al Javemeh” from “Aghili Khorasani” (“Makhzan al Advieh”, “Kholaseh al Hekmah”, “Gharabadin Kabir”) and “Gharabadin Salehi” were searched. Chapters and documents about oxymels were studied and the notes were extracted.
  Results
  In our founding besides simple oxymels, different kinds of compound oxymils are presented by adding various kinds of materi medica to the base of honey and vinegar. They are recommended to use as health-keeping and different therapeutic goals. they are usually called by adding the name of added materia medica to oxymel.
  Conclusion
  Because of beneficial effects of oxymel, we suggest that more applicable researches should be done to introduce this safe drinking to the families.
  Keywords: Oxymel (sekanjabin), Persian Medicine, Iranian Traditional Medicine honey, vinegar
 • Sm Nazari, S. Hamedi, Mr Mehri, Hr Hosseinzadeh Page 130
  Background and
  Purpose
  Iranian Traditional Medicine is a scientific school in the field of diagnosis and treatment has a long history. Obstructive disease and opener “Mofatteh” medications have a special place in Iranian traditional medicine. Scientists of traditional medicine had known the use of natural remedies with the mechanism of action and about treatment of obstructive diseases have provided different solutions. So according to the high prevalence obstructive disease (especially coronary artery and brain disease) in mortality and years of life lost, we decided to review the Iranian medical books and use from their opinions about Mofatteh drugs and their mechanisms.
  Materials And Methods
  This study is an explanation review, after searching the original sources of traditional medicine, we extracted the “Mofateh” agents and based on the consensus and emphasis philosophers about opening of “Mofateh” drugs, every drugs have been given a point.
  Results
  The results of this study showed that the opening process, has directly proportional to the materia nature, especially the hot temperament.
 • R. Mokaberinejad, N. Baery, M. Rouhollahi, S. Sedighe Yosefi, S. Bioos, M. Tansaz, E. Jafari Dehkordi, E. Akhtari, M. Tabarrai, S. Mahroozade Page 138
  Background and
  Purpose
  Miscarriage is one of the issues of concern in gynecology. The incidence of this problem is about 15-20%. Increased age of pregnancy and increased age of marriage are two point of the raised incidence of it. So the complications of abortion are more than normal delivery. These complications are physical and psychological that the couple has to endure...
  Materials and Methods
  This article is based on review of all the reliable and available sources of Iranian Traditional Medicine such as Canon of Medicine, Zakhireh Kharazmshahi
  Results
  We discussed the views of the Hokama about causes of miscarriage, types of abortion, symptoms and management of this problem in this article. Also we point to all the structural and functional problems in the couple, environmental factors and general or organic distemperament.
  Conclusion
  It is expected that these information lead to manage the causes of abortion better than now.
  Keywords: Miscarriage, abortion, Iranian Traditional Medicine, gynecology
 • H. Mansouri-Tehrani, M. Rabbani-Khorasgani, M. Roayaei, Ar Ghanadi, Sm Hosseini Page 146
  Background and
  Purpose
  Diarrhea is a well-recognized side effect associated with pelvic radiotherapy. The change in the intestinal bacterial flora and increased permeability of mucous cells may cause radiation-induced diarrhea. In this research the effects of honey with Nigella sativa mixture against radiation –induced diarrhea are evaluated. Honey is a putative nutritional with a variety of health effects, including antibacterial, antioxidant, anti-inflammatory and prebiotic. Seed of Nigella sativa commonly known as black seed which is used in folk medicine in the Middle East such as Iran for the promotion of good health and the treatment of a variety of ailments including Asthma, headaches, some infections, hypertension and gastrointestinal disorders such as diarrhea.
  Materials And Methods
  Forty-one adult patients with pelvic cancer were treated with pelvic radiotherapy for 5 weeks and randomized to receive honey with Nigella sativa mixture (30gr honey and 3gr Nigella sativa powdered in every day) (n = 17) or placebo capsules (n = 24). Diarrhea grade was recorded weekly according to the Common Toxicity Criteria system and scored the stool consistency grade using the Bristol scales.
  Results
  Consumption of honey with Nigella sativa mixture was found to have a significant effect in decreasing in daily number of bowel movements (P = 0.004) and diarrhea grade (in fourth and fifth week; p = 0.001and p = 0.002 respectively) and also increasing in the stool consistency (in fourth and fifth week; p = 0.005and p = 0.015 respectively) in the patient when compared to the controls. The antidiarrheal drug necessity was observed in patients in the honey with Nigella sativa mixture group significantly less than the placebo group (p = 0.028) during the treatment.
  Conclusion
  It seems that honey with Nigella sativa mixture can reduce the incidence of radiation-induced diarrhea and the need for anti-diarrheal medication.
  Keywords: Honey, Nigella Sativa, Diarrhea, Radiotherapy, Pelvic cancer
 • M. Mehrbani, R. Choopani, M. Mehrabani Page 156
  Background and
  Purpose
  Atopic dermatitis is a common, chronic, itchy, inflammatory skin disease which has a profound impact on quality of life. The pruritic skin lesions lead to sleep disturbance, decreased performance and social activities of the affected individual in addition to financial expenses for the patient and his/her family and society. Mild atopic dermatitis can be controlled with emollients, antihistamines and topical corticosteroids, but severe cases often require treatment with immunosuppressant drugs (e.g., cyclosporine, azathioprine and systemic corticosteroids) with unfavourable side effects. Therefore, there is a tendency to use complementary and alternative medicines in atopic dermatitis. In traditional Iranian medicine, certain diseases have properties similar to those seen in atopic dermatitis, and all have been treated with Maa al-Jobon-e Aftimouni.
  Materials and Methods
  This study deals with an explanation of atopic dermatitis by investigating both traditional and modern medicinal treatment of the disease. It tries to put forward a novel therapeutic approach to atopic dermatitis treatment by presenting Maa al-Jobon-e Aftimouni and specification of its potential activity.
  Results
  Studies demonstrated that Maa al-Jobon (whey) and Aftimoun (Cuscuta sp.) have anti-inflammatory effects. In addition, Maa al-Jobon can improve skin healing, decrease itching and increase the patient's ability to adapt to stress.
  Conclusion
  It is hypothesized that Maa al-Jobon-e Aftimouni could be posed as a complementary treatment in atopic dermatitis.
  Keywords: Maa al-Jobon-e Aftimouni, traditional Iranian medicine, atopic dermatitis
 • F. Baha-Aldini, R. Taghizadeh Sarvestani, S. Inaloo Page 172
  Background and
  Purpose
  Cucumber, fish meat and some other foods have been mentioned as "cold" foods in Canon, a traditional medicine book written by Avicenna. A "cold" food induces coldness in the body, this definition of cold foods and abstinence of them has been recommended to epileptic patients in this book. Here we show the effects of cucumber (cucumis sativus L.) and fish (strongylure leiura), as two "cold" foods, on the maximal electroshockseizure threshold in mice.Methods & Materials:This study was carried out on 23 locally bred white male mice, 25-35 g and aged 30-40 days. They were randomly assigned into three treatments, including water, fish meat and cucumber. All the test materials were administered by gavages (1ml/mice/day, 3 days). The Means of the thresholds for HLTE were compared using one-way analysis of variance followed by post hoc dunnett’s test.
  Results
  The means of the thresholds for maximal seizure (i.e., HLTE) were lower in the test groups (C.sativus, 21 mA and S. leiura, 32 mA vs. 91 mA in the control group).
  Conclusion
  C. sativus and S. leiura significantly decreased the threshold of HLTE compared to the control group.Based on the findings of this research, caution should be taken when epileptic patients use C.sativus and S.leiura.
  Keywords: Coldfood, Cucumber, Fish, Seizure threshold, Mice
 • F. Ameri, Mr Vahabi, Sm Seyfi Tizabi Page 179
  Background and
  Purpose
  Study of interaction between human and nature that from the medical viewpoint, response of society to intensity of problems and from the natural resources viewpoint show necessity for presenting protective and supervisory programs for exploitation of natural habitats in these zones, Requires access to information and objective insight of cultural and social status of societies residing in different climatic zones of Iran which is obtained using social research.
  Materials and Methods
  In order to acquire information and know about mechanism of medicinal plant consumption, the questionnaires enquired all family members of students in Isfahan University of Technology. Sample size was decided to be 682 families, and finally, 1047 questionnaires were collected. To study and compare views of statistical groups, one way ANOVA test was performed on data.
  Results
  Results showed that ratio of medicinal plants consumers was the highest in cold region and the lowest in moderate regions (75.6 and 66.5%). Also residents of cold regions majorly use herbal medicine as steamed medicinal plants and residents of warm region use them as distilled liquids. Comparison of sources of medicinal plants showed that nature in the cold region and herbalist’s shop in the warm region are the most important sources of medicinal plants.
  Conclusion
  It seems cold climatic conditions will cause more problems for residents of these regions. High dependency on nature and excessive harvesting of medicinal plants habitats in cold climate as the most important source of medicinal plants are regarded as a serious threat for destruction of habitats and it is inevitable to pay attention to correct exploitation based on scientific methods, to farm medicinal plants and cultivate them to preserve genetic reserves and exploit them sustainably.
  Keywords: medicinal plants, climate, herbal medicine, consumption manner, Iran