فهرست مطالب

هنر معماری - پیاپی 36 (بهار 1394)
 • پیاپی 36 (بهار 1394)
 • 160 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/03/15
 • تعداد عناوین: 22
|
 • معماری
 • یادگارهای معماری پارسیان / بنا های تاریخی هر کشور در حکم شناسنامه های فرهنگی آن کشور است
  محمدکریم پیرنیا صفحه 2
 • برگزاری اولین کنگره ی بین المللی معماری جهان در شهر اصفهان، 23 شهریور 1349
  صفحه 10
 • معماران مدرن گرای ایران / نگاهی به 20 سال معماری محمدرضا مقتدر در ایران
  علیرضا عظیمی، خسرو محمدی، وحید عبدلی صفحه 16
 • طراحی فضاهای آموزشی در ایران / مصاحبه ی شهریار خانی زاد با فرامرز پارسی
  صفحه 30
 • روند تحول فضاهای آموزشی در ایران (ارائه ی یک تجربه ی عملی)
  محمد شماعی زاده، شیرین شریف فر صفحه 32
 • معماری مدارس ایران: گذشته، حال و آینده
  حامد کامل نیا صفحه 34
 • طراحی مراکز آموزشی معاصر در جهان
  فرزانه احسانی موید صفحه 38
 • مرکز کودکان ال گواجوال، معماری از دنیل موورمن و ایوان سانچز
  ترجمه: فرزانه احسانی موید صفحه 56
 • مدرسه ی هنرهای تجسمی اوئاکساکا، معماری خاک از تالر، موریسیو روکا
  ترجمه: فرزانه احسانی موید صفحه 60
 • مرکز کریشنا پی.سینگ برای علوم نانوتکنولوژی، معماری از وایس-مانفردی
  ترجمه: فرزانه احسانی موید صفحه 64
 • هنرستان سنت جان بوسکو، معماری از شرکت بی.دی.پی
  ترجمه: فرزانه احسانی موید صفحه 74
 • مدرسه ی ابتدایی تیانتای شماره ی 2، معماری از شرکت معماران LYCS
  ترجمه: فرزانه احسانی موید صفحه 80
 • دانشگاه زاید، معماری از شرکت معماران BRT، هادی تهرانی
  ترجمه: فرزانه احسانی موید صفحه 86
 • معماری پایدار
  وحید شالی امینی صفحه 94
 • شیگرو بن و معماری کاغذی
  سمیه زاهدی، وحید شالی امینی صفحه 96
 • طراحی و معماری داخلی
 • خانه ی پرامینید، طراحی از کوئیچی کیمورا، فرم
  رضا نجفیان، آناهیتا وزیرنظامی صفحه 118
 • خانه ی 20، طراحی از شرکت رو اسپیس
  رضا مفاخر، نسترن فدایی صفحه 126
 • دفاتر اداری شرکت بایر پارسیان / طراحی از حبیبه مجدآبادی
  صفحه 132
 • استودیو عکاسی اس.اس. طراحی از استودیو MK27
  ترجمه: فرزانه احسانی موید صفحه 138
 • طراحی
 • معماری و هنر / کوچه های خاطره، کوچه های فراموش شده
  میثم ناظریان صفحه 148
 • معماری سبز، تراریوم ها در طراحی فضاهای داخلی
  پیام احتسابیان صفحه 156
 • نمایشگاهی در باغ موزه ی قصر، همکاری فرش حیدریان، زییین و چاکوچ در باغ موزه ی قصر
  صفحه 160