فهرست مطالب

نمایش - پیاپی 189 (خرداد 1394)
 • پیاپی 189 (خرداد 1394)
 • 120 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/03/15
 • تعداد عناوین: 35
|
 • روی خط خبرهای مرکز هنرهای نمایشی
  صفحه 2
 • ابتدای سخن: باغ شب نمای ما
  مهدی شفیعی صفحه 8
 • ورودیه
 • روی صحنه تئاتر ایران زمین/ روی صحنه بهار
  صفحه 10
 • نیم نگاه
  محبوبه صادقی صفحه 16
 • مخاطبان و ماهنامه نمایش
  صفحه 18
 • گفت و گو
 • گفت و گو با دکتر محمدرضا خاکی/ روی سخنم با شماست
  مرجان سمندری صفحه 19
 • من شما رو دوست دارم اما...
  نصرالله قادری صفحه 25
 • گفت و گو با حسن عظیمی/ تنها بازمانده ی نسل تئاتر سنتی ایران
  غلامحسین دولت آبادی صفحه 30
 • در گستره تئاتر ایران: قشم
 • نگاهی به تئاتر در قشم
  محمد حکیمیان صفحه 34
 • یادداشتی در باره اتفاقات و رویدادهای اخیر/ جزر و مد
  امید الماسی صفحه 35
 • نگاه ویژه؛ نمایشنامه نویسی در ایران: مقاله
 • ادبیات نمایشی کودک و بازگشت اسطوره ها
  منوچهر اکبرلو صفحه 37
 • قصه پردازی در نمایشنامه های کودک و نوجوان
  حسین فدایی حسین صفحه 41
 • آخوندزاده، بنیانگذاری نمایشنامه نویسی و نقد تئاتر در ایران
  رضا دادویی صفحه 45
 • نگاه ویژه؛ نمایشنامه نویسی در ایران: گفت و گو
 • گفت و گو با علی رضایی/ سهم ما در ادبیات نمایشی سهم سزاواری نیست
  علی رضا لطفعلی صفحه 50
 • گفت و گو با حمید پورآذری/ نبود گروه نمایشی ضغفی عمومی در تئاتر است
  محبوبه صادقی صفحه 51
 • نگاه ویژه؛ نمایشنامه نویسی در ایران: میزگرد
 • میزگرد نمایشنامه نویسی در ایران/ نمایشنامه نویسی در بستر زمان
  اردوان زینی سوق صفحه 53
 • آوانسن: نقد تئاتر
 • نقد نمایش جادوگر کوچولو/ جادوی سفید
  سولماز غلامی صفحه 58
 • نقد نمایش فقط به خاطر من/ سندرم یک ذهن ملتهب
  سعید محبی صفحه 60
 • نقد نمایش مظلوم پنجم/ نخست باید ذهن هنرمند را بست
  عرفان پهلوانی صفحه 63
 • نقد نمایش کامنت/ عصبانی نیستم
  آراز بارسقیان صفحه 65
 • آوانسن: دراماتولورژی
 • نقد دراماتیکی کدو قلقله زن/ وعده بازگشت جوانی
  دکتر بهرام جلالی پور صفحه 69
 • آوانسن: تحلیل نمایشنامه
 • نقد و بررسی نمایشنامه تارتوف/ قراردادی کردن طرح، موضوع، دیالوگ و پرسوناژ
  حسن پارسایی صفحه 73
 • چهارسو
 • چشم و دهان در تئاتر و سینما
  زهره پیرحیاتی صفحه 77
 • نقد تئاتر و تاثیرپذیری آن از میزانسن
  پاتریس پاویس ترجمه: آی سان نوروزی صفحه 84
 • بین الملل
 • در فضای مجازی
  صفحه 87
 • معرفی کتاب، نشریات و جشنواره ها
  صفحه 90
 • بین الملل؛ در گستره تئاتر جهان: شیلی
 • در باره تئاتر شیلی
  خورخه دیاز ترجمه: سمیه کیماسی صفحه 92
 • تئاتر در شیلی
  هانس ارمان ترجمه: سمیه کیماسی صفحه 94
 • گفت و گو با خاویر ایباکچه و فردی آریا
  ستسوهیگا ترجمه: مریممنظمی اسلامی صفحه 98
 • یادداشتی کوتاه در باره تئاتر شیلی/ هرگز فراموش نمی شود
  صفحه 101
 • نکوداشت
 • نکوداشت بانوی هنرمند شهین علیزاده/ رنج مقدس در لب های بسته
  نصرالله قادری صفحه 102
 • زندگی نوشت شهین علیزاده
  صفحه 104
 • گفتگو با شهین علیزاده/ دوست دارم کار کنم
  صفحه 105
 • کتاب گزاری
  صفحه 110
 • انتهای سخن/ تو نباید جهان استومنداشه را نابود کنی
  صفحه 112