فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 10، بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/24
 • تعداد عناوین: 10
|
 • احمد جعفرنژاد، علی محقر، محمد مدرس یزدی، حنان عموزادمهدیرجی صفحات 1-20
  هدف از مدیریت زنجیره تامین، بهبود فعالیت های مختلف اجزا و سطوح یک زنجیره تامین به منظور بهبود وضع کلی است. در این هنگام ممکن است بین اهداف اجزا و سطوح مختلف در جهت رسیدن به اهداف کلی، تضاد و تناقضات بسیاری مشاهده شود، که این اختلالات و تناقضات به مرور زمان به کاهش قدرت و رقابت پذیری منجر خواهد شد. از جمله تعارضات، هزینه های بازاریابی، قیمت گذاری و موجودی هستند. در تحقیق حاضر و با فرض عدم همکاری بین سطوح گوناگون و در حالت بازی های پویا با اطلاعات کامل، شناسایی رهبر مناسب از بین سطوح مختلف، مورد نظر است. در حالت بازی غیرهمکارانه پویا، هر یک از سطوح، اعم از خرده فروشان، تامین کنندگان و تولیدکنندگان، بسته به قدرت چانه زنی و جایگاه خود در بازار، می توانند نقش پیشرو را داشته باشند. با بررسی مدل های گوناگون، نتیجه گیری شد که حرکت رهبری از انتهای زنجیره به ابتدا، سود کلی زنجیره تامین را کاهش داده است.
  کلیدواژگان: تئوری بازی ها، زنجیره تامین، همکاری در زنجیره تامین، بازی های غیرهمکارانه پویا، بازی استکلبرگ
 • محمد مهدی سپهری، ادریس بابایی صفحات 21-34
  امروزه، صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین منابع اقتصادی جهان محسوب شده و پیش بینی می شود در سال 2020 میلادی به صنعت شماره یک جهان تبدیل شود. بیشتر تحقیقات انجام شده در حوزه گردشگری تا کنون، از جنبه های جامعه شناسی، جغرافیایی و مدیریتی به گردشگری و توسعه آن پرداخته و کمتر از رویکردهای کمی و ریاضی برای مطالعه و برنامه ریزی سیستم گردشگری استفاده گردیده است. این تحقیق، تکنیک ها و مقیاس هایی از تجزیه و تحلیل شبکه را که برای بررسی مشخصه های ساختاری اجزای شبکه مناسب هستند، معرفی نموده و ضمن تعمیم آن به صنعت گردشگری، یک متدولوژی برای واکافت شبکه مقاصد گردشگری ارائه نموده است. سپس این مقیاس ها را برای شبکه مقاصد گردشگری استان مازندران به عنوان یکی از مناطق معروف گردشگری در کشور ایران، اندازه گیری نموده و نتایج آن را تحلیل می نماید.
  کلیدواژگان: گردشگری، تحلیل شبکه های اجتماعی، مدیریت مقاصد گردشگری، معیارهای مرکزیت
 • امیر حاجی میرزا جان، محمدعلی پیرایش، فرزاد دهقانیان صفحات 35-60
  در این مقاله یک مدل زنجیره تامین برای تولید و توزیع محصولات زراعی فسادپذیر ارائه می گردد. حلقه های این زنجیره شامل: مزارع، سردخانه ها و میادین بار است و در صورت نیاز تقاضای محصولات را می توان از طریق واردات نیز پاسخ داد. مدل در نظر گرفته شده در این مقاله چند دوره ای است. هر محصول را بعد از برداشت حداکثر چند دوره معین می توان نگهداری کرد و پس از آن فاسد می شود. هدف از این مدل تعیین برنامه بهینه تولید، انبارش و ارسال به میادین بار برای هر محصول در هر دوره است؛ به طوری که هزینه کل زنجیره کمینه گردد. مدل ارائه شده در این مقاله به صورت یک مطالعه موردی برای سه محصول سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی استفاده می شود. نتایج عددی نشان می دهد استفاده از این مدل به کاهش هزینه کل و نتیجتا کاهش قیمت تمام شده محصولات منجر می گردد. آثار مطلوب دیگر این مدل صرفه جویی در منابع آب است. همچنین، با انجام تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای کلیدی مدل، اثر این پارامترها بر قیمت تمام شده و میزان واردات بررسی می شود.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، محصولات زراعی فسادپذیر، برنامه ریزی تولید، حمل و نقل
 • مصطفی غلامرضایی، حسن خادمی زارع صفحات 61-78
  برنامه ریزی تولید یکی از مهمترین وظایف مدیریت تولید و عملیات است و درباره تعیین مقدار بهینه تولید، نیروی کار و سطح موجودی برای هر دوره افق برنامه ریزی با در نظر گرفتن مجموعه منابع تولیدی و محدودیت ها، تصمیم گیری می کند. این پژوهش، یک مدل برنامه ریزی تولید چند محصولی و چند هدفه با پارامترهای فازی و ارزش زمانی پول را بر اساس سطح موجودی، سطح نیروی کار، ظرفیت ماشین آلات و فضای انبار معرفی می کند. مدل پیشنهادی سعی دارد که سود حاصل از فروش را حداکثر، هزینه نگهداری و سفارش های تاخیر شده و هزینه تغییر در سطوح نیروی انسانی را حداقل کند. مطالعه موردی انجام شده در کارخانه آلومینیوم، کارایی مدل پیشنهادی را نسبت به وضع موجود نشان می دهد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی تولید چند محصولی، اهداف چندگانه، پارامترهای فازی، ارزش زمانی پول
 • حبیب زارع احمدآبادی، فاطمه قاسمی صفحات 79-98
  با توجه به اهمیت تکنولوژی و نقش آن در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها، لزوم توجه روزافزون به تکنولوژی و مسائل مرتبط با آن بیش از پیش نمایان است. یکی از مسائل اساسی در خصوص تکنولوژی، شیوه دستیابی به تکنولوژی مورد نیاز است. هدف این پژوهش، انتخاب مناسب ترین شیوه کسب تکنولوژی در صنعت لعاب استان یزد است. در این راستا، ابتدا با مطالعه ادبیات و مصاحبه با خبرگان این صنعت، معیارهای تاثیرگذار بر کسب تکنولوژی شناسایی گردیده اند، و با به کارگیری تکنیک دلفی فازی، معیارهای شناسایی شده از دیدگاه خبرگان صنعت تعدیل و مهمترین عوامل انتخاب شده اند. در مرحله بعد از تکنیک DEMATEL فازی برای تعیین ارتباطات و میزان تاثیرات میان معیارها استفاده شده و در نهایت، یک مدل ANP فازی، برای انتخاب مطلوب ترین شیوه کسب تکنولوژی از میان سه شیوه کلی مشارکت، تولید و خرید تکنولوژی ایجاد شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، شیوه مشارکت از اولویت بالاتری نسبت به سایر شیوه های کسب برخوردار است.
  کلیدواژگان: شیوه کسب تکنولوژی، تکنیک تجزیه و تحلیل شبکه ای فازی، تکنیک دلفی فازی، تکنیک DEMATEL فازی
 • محمد محلاتی راینی صفحات 99-112
  هدف این مقاله ارائه مدلی برای بررسی اثر تراکم در خروجی های نامطلوب بر عملکرد و کارایی موسسات است. اندازه گیری تراکم برای ارزیابی عملکرد و تخصیص مناسب منابع، اهمیت ویژه ای داشته و تعیین آن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مورد توجه محققان بوده است؛ زیرا تراکم موجب کاهش کارایی می شود. از دیدگاه مدیریت، هرگاه افزایش یک یا چند ورودی موجب کاهش یک یا چند خروجی گردد؛ به طوری که سایر ورودی و خروجی ها بدون تغییر باشند، تراکم رخ می دهد یا بالعکس. اگرچه درحضور خروجی های مطلوب و نامطلوب، تعریف تراکم متفاوت خواهد بود؛ زیرا همواره افزایش خروجی های مطلوب و کاهش خروجی های نامطلوب مدنظر است. بنابراین، در این موارد نمی توان تعاریف و تئوری های متداول تراکم را مستقیما برای اندازه گیری تراکم استفاده نمود. مطالعاتی که تاکنون انجام شده، عموما به خروجی های مطلوب پرداخته اند، درحالی که خروجی مطلوب و نامطلوب همواره به صورت همزمان در موسسات تولیدی و خدماتی وجود دارند. دراین مطالعه، روش جدیدی برای اندازه گیری تراکم با درنظرگرفتن خروجی های نامطلوب پیشنهاد شده، سپس این روش برای تحلیل اثر تراکم در خروجی های نامطلوب و ورودی ها بر عملکرد دانشکده های دانشگاه به کار برده شده است. نتایج نشان می دهد تمامی دانشکده های ناکارا دارای تراکم در خروجی نامطلوب هستند. همچنین، تراکم درخروجی های نامطلوب بیشترین همبستگی را با کارایی دارد.
  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، تراکم، خروجی نامطلوب، دانشگاه، ناکارایی تکنیکی
 • آزاده زندی، بهنام بابایی، احمد اصل حداد صفحات 113-126
  روش های متعددی برای تعیین اقتصادی بودن و رتبه بندی پروژه های رقابتی وجود دارد. روش نرخ بازگشت سرمایه داخلی یکی از پر کاربرد ترین روش هایی است که به منظور تعیین مطلوبیت پروژه ها می شود. اما علی رغم محبوبیت، این روش دارای مشکلات و محدودیت های جدی است. بعد از سال ها تلاش به منظور بهبود روش و غلبه بر مشکلاتش، مگنی در سال 2010، رویکرد جدید و متمایزی را ارائه نمود که توانست اغلب مشکلات روش نرخ بازگشت سرمایه داخلی را حل نماید و گام بزرگی را در موضوع بردارد. این مقاله به ارائه یک روش جدید می پردازد به طوری که از رویکرد مگنی نشات گرفته ولی دارای محاسباتی به مراتب ساده تر از روش او بوده و در عین حال تمامی مشکلات روش نرخ بازگشت سرمایه داخلی را پوشش می دهد.
  کلیدواژگان: نرخ بازگشت سرمایه داخلی، جریان سرمایه گذاری، نرخ بهره یک دوره ای، تصمیم گیری
 • محمد امیرخان، احمد نورنگ، رضا توکلی مقدم صفحات 127-148
  طراحی شبکه زنجیره تامین توجه محققان زیادی را در سال های اخیر به خود جلب کرده است. در این مقاله، یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط امکانی جدیدی برای مساله طراحی شبکه زنجیره تامین (شامل سه بخش خرید، تولید و توزیع) چند کالایی، چند دوره ای تحت شرایط عدم قطعیت ارایه می شود. این مدل دو هدفه است که هدف اول با استفاده از مفاهیم هزینه گذاری مبتنی بر فعالیت و هزینه مالکیت کل و هدف دوم با استفاده از مفهوم تولید به هنگام (JIT) به ترتیب دو عامل هزینه و زمان را بهینه می کند. برای حل مدل مذکور از یک رویکرد حل فازی تعاملی استفاده می شود. خروجی های مدل شامل مقدار خرید از هر تامین کننده، مقدار تولید از هر محصول، میزان موجودی، مقدار زودکرد و دیرکرد کالاها، نوع حمل کالاها، مقدار حمل مواد اولیه و محصولات بین تسهیلات مختلف و نیز انتخاب تامین کنندگان در دوره های متفاوت است. به منظور ارزیابی و اعتبارسنجی مدل و رویکرد حل مذکور، یک مثال عددی ارایه و سپس با روش فوق حل شده و در ادامه، نتایج آن با نتایج یک روش غیرفازی مقایسه می شود. در خاتمه نتایج تحقیق ارایه می گردد.
  کلیدواژگان: شبکه زنجیره تامین، عدم قطعیت، لجستیک، مجموعه های فازی
 • مصطفی صفدری رنجبر، سعید منصور، آریا اعظمی صفحات 149-170
  شرکت های تولید کننده برای تضمین بقای خود در بازار رقابتی و طی کردن مسیر رشد و توسعه، ناگزیر به طراحی، ساخت و ارائه محصولات جدیدی به مشتریان و بازار هستند. از طرف دیگر، توسعه محصولات جدید (NPD)، فرایندی کاملا پیچیده است و موفقیت آن تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. هدف این پژوهش، شناسایی، اولویت بندی و تعیین شدت تعاملات بین این عوامل به صورت کمی است. در این پژوهش 9 عامل که تعداد زیادی از صاحبنظران به آنها اشاره کرده اند، تحلیل شده اند. برای نظرسنجی از نظرهای 12 نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه استفاده شده است. روش به کار رفته برای اولویت بندی عوامل، مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) است و برای تحلیل کمی روابط و تعامل میان عوامل از روش DEMATEL استفاده شده است. در این پژوهش، عواملی چون: «حمایت سازمانی و مدیریت ارشد»، «قابلیت های فناورانه» و «پاداش دهی به اعضای تیم» به عنوان عوامل اثرگذار و علت شناسایی شده اند و عواملی چون: «راهبردهای توسعه محصولات جدید»، «نوآوری محوری» و «کیفیت فرایند» به عنوان عوامل اثرپذیر و معلول شناسایی شده اند.
  کلیدواژگان: توسعه محصولات جدید، عوامل اثرگذار، عوامل اثرپذیر، مدلسازی ساختاری تفسیری و DEMATEL
 • رامین صادقیان، مهندس محمود مسندجم صفحات 171-186
  بررسی زنجیره تامین معمولا دو مشکل اساسی دارد. مشکل اول زمانی ظاهر می شود که تعداد تامین کنندگان، محصولات و اقلام بسیار زیاد باشند. امروزه به خاطر پیچیدگی سیستم های تولیدی، تامین کنندگان با محدودیت هایی مواجه هستند. این همان مشکل دوم است. یکی از محدودیت ها این است که تقاضاها باید توسط تامین کنندگان به طور کامل ارضا شوند. در این مقاله، این مشکل از طریق خوشه بندی اقلام و تامین کنندگان و نیز استفاده از روش TOPSIS حل می شود. روش پیشنهادی در شرکتی تولیدی به عنوان مطالعه موردی پیاده سازی می شود. در انتها نتایج به دست آمده از روش پیشنهادی با روش DEA که نتایج شان مشابه است، مقایسه می شود.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، انتخاب تامین کنندگان، خوشه بندی، مدل TOPSIS
|
 • Ahmad Jaafarnehad, Ali Mohaghar, Mohammad Modarres Yazdi, Hannan Amoozad Mahdiraji Pages 1-20
  The role and importance of supply chain management، has faced with many challenges and problems. Although a comprehensive model of supply chain issues، has not been explained، we have to indicate that issues such as reviewing the theoretical foundations of information systems، marketing، financial management، logistical and organizational relations have been considered by many researchers. The objective of supply chain management is to improve various activities and components to increase overall supply chain system benefits. In order to achieve the overall objectives، many contradictions may occur between the components and different levels of supply chain and the contradictions that these disorders over time، result in decreased strength and competitiveness of the supply chain. Such conflicts، like marketing costs (advertising)، pricing and inventory can occur during the supply chain life cycle. A Game Theory approach with respect to property is the appropriate tool for collaboration in the supply chain. This tool is used for collaborative making in any kind of supply chain such as cooperative supply chain and non-cooperative supply chain. In the present study and assuming a lack of cooperation between different levels of a supply chain، a dynamic game with complete information has been generated. In addition identifying appropriate leaders of various levels of the supply chain is considered. Non-Cooperative dynamic game mode (Stackelberg Game)، for each of the three levels of supply chain including retailers، suppliers and manufacturers are modeled. Depending on the bargaining power and its position in the market، any level of supply chain can make a leader of the following rule. In the present study، the equilibrium model to play Stackelberg game may be led by a leader or leading players and ultimately identifying and modeling the appropriate unlimited three level supply chain are determined.
  Keywords: Non, cooperative dynamic game, Supply chain, Supply chain collaboration, Stackelberg game, Game theory
 • Pages 21-34
  The tourism industry is becoming one of the world''s largest economical sources، and is expected to become the world''s first industry by 2020. Previous studies have focused on several aspects of this industry including sociology، geography، tourism management and development، but have paid less attention to analytical and quantitative approaches. This study introduces some network analysis techniques and measures aiming at studying the structural characteristics of tourism networks. More specifically، it presents a methodology to analyze tourism destinations network. We apply the methodology to analyze mazandaran’s Tourism destination network، one of the most famous tourism areas of Iran.
  Keywords: Tourism, Social Network Analysis, Tourism Destinations Management, Centrality Measures
 • Amir Hajimirzajan, Dr. Mohammadali Pirayesh, Dr. Farzad Dehghanian Pages 35-60
  In this paper، a supply chain model including production and distribution of perishable crops is introduced. Echelons of the supply chain are farms، fridges and wholesales. Furthermore، the demand can be responded by imports. The planning horizon is finite. Due to the perishable nature of the crops the harvested crops can be held no longer than pre-determined periods. The purpose of this model is to determine optimal planning for production، holding and transportation of each item in each period in order to the total cost is minimized. This model is applied for the case of potato، onion and tomato. The numerical results show that a decrease in total cost and consequently in price of each product can be made via using this model. Saving in water sources is another result of this model. Sensitivity analysis is done to investigate the effects of the key parameters on price and amount of import.
  Keywords: Supply chain, Perishable crops, Production Planning, Transportation, Location
 • Mostafa Gholamrezaii Rahimi, Hasan Khademi Zareh Pages 61-78
  Production planning is one of the most important tasks of production and operations management and decides to determine the optimum amount of production، labor and inventory levels for each period of planning horizon with regard to productive resources and limits. This research presents a multi-product and multi-objective model of production planning with fuzzy parameters and soft constraints regarding the time value of money، inventory level، labor، capacity of machines and warehouse space. The proposed model attempts to maximize profit of the sale and minimize carrying and backordering costs and changes in labor levels. Case study conducted in the aluminum factory، shows the performance of this model comparing the current situation.
  Keywords: Multi product production planning, Multi objective, Fuzzy parameters, Time value of money
 • Habib Zareahmadabadi, Fatemeh Ghasemi Pages 79-98
  According to significance of technology and its role in creating competitive advantage، further attention is required to be paid to technology and its relevant affairs. A basic issue of technology management is the technology acquisition and this research tries to find the most appropriate method of acquiring the technology for frit industry in Yazd province. For this purpose، the literature of this industry has been studied while experts have been interviewed in order to identify factors affecting the acquirement of this technology. Afterward، Fuzzy Delphi technique has been used to modify the identified criteria in order to choose the most important factors. In the next step، Fuzzy DEMATEL technique is used to determine the impact of the criteria and the communications between them. Finally، the fuzzy ANP model has been established to choose the most effective method of acquiring technology out of three general methods of cooperation، production and purchase. The research concludes that “cooperation” is the most preferred method. It should be considered that the participatory methods are selected among technology acquisition multiplicity models in which technical knowledge transfers along with technology transfer. This method can prevent future depending to technology provider. Hence، it is important to pay more attention to this issue because the technical knowledge proficiency has prior condition of the optimal use of technology.
  Keywords: Technology Acquisition Mode, Fuzzy Analytic Network Process (FANP), Fuzzy Delphi Method (FDM), Fuzzy Dematel
 • Mohammad Mahallati Rayeni Pages 99-112
  The aim of this paper is to investigate congestion in undesirable outputs. The measurement of congestion is important for performance evaluation. In order to calculate the performance and allocate resources well، it is necessary to measure congestion. Data Envelopment Analysis (DEA) is one of the most appropriate tools for measuring performance. Many researchers have studied this topic by means of DEA. Inefficiency is a necessary condition for the existence of congestion. The managerial issue is defined as “evidence of congestion presents when increase in one input or more can be associated with decrease in one output or more، without worsening any other input or output or proceeding in reverse. However، in the scenario where desirable and undesirable outputs both exist، the definition of congestion is different because the desirable outputs are expected to be more، while the undesirable outputs are expected to be less. Therefore، we cannot apply the current theories and definitions directly for measuring congestion. The previous studies only pay attention to the framework of desirable outputs. In fact، undesirable outputs often accompany desirable outputs in production and services. In this study، a new approach for measuring congestion with undesirable outputs is proposed and applied to analyze congestion of the undesirable outputs and inputs in a department of university. The results indicate that all of inefficient departments that have congestion in undesirable output and also، particular congestion in undesirable outputs has the highest correlation with the efficiency.
  Keywords: Data Envelopment Analysis, Congestion, Undesirable output, University, Technical inefficiency
 • Azadeh Zandi, Behnam Babaie, Ahmad Aslhadad Pages 113-126
  A number of methods have been developed to choose the best capital investment projects such as net present value، internal rate of return and etc. Internal rate of return method is probably the most popular method among managers and investors. But despite the popularity there are serious drawbacks and limitations in this method. After decades of efforts made by economists and experts to improve the method and its shortcomings، Magni in 2010 has revealed a new approach that can solves the most of internal rate of return method problems. This paper present a new method which is originated from Magni’s approach but has much more simple calculations and can resolve all the drawbacks of internal rate of return method.
  Keywords: Internal rate of return, Investment stream, One, period return rates, Decision making
 • Mohammad Amirkhan, Ahmad Norang, Reza Tavakkoli-Moghaddam Pages 127-148
  The supply chain network design has attracted the attention of many researchers during recent years. This paper presents a new bi-objective mixed-integer linear programming (MILP) model to integrate procurement، production and distribution planning under uncertainty. This model is set up for the network of a multi-echelon، multi-product، multi-channel، multi-period supply chain with regard to two conflicting objectives، which minimize the costs and minimize the sum of backorders and surpluses of products in all periods using “activity-based costing and the total cost of ownership” and “JIT” concepts، respectively. To solve the presented model، an interactive fuzzy approach is used. The associated results show the amount of purchasing of each supplier، the quantity of producing، the inventory of raw materials and products، backorder or surplus delivery of goods، the mode of transportation، the amount of goods transported between facilities and suppliers used in each period. In addition، a numerical example is presented to demonstrate the applicability of the presented model and exhibit the efficiency of the proposed interactive fuzzy approach. Finally، the results and conclusion are provided.
  Keywords: Supply chain network, Logistics, Uncertainty, Fuzzy sets
 • Mostafa Safdary Ranjbar, Saeid Mansour, Aria Azami Pages 149-170
  The design، production and presentation of new products is inevitable for manufacturing companies who wish to linger in the competitive market and continue to grow and develop. On the other hand، New Product Development (NPD) is a complex process and its success depends on many factors. The purpose of this research is to recognize، prioritize and analyze the cause and effect relationship among these factors. In this study، nine factors referred to by many scholars have been analyzed. Twelve academic and industry experts have been surveyed and their opinions have been gathered. In order to prioritize the factors، the Interpretive Structural Modeling (ISM) and to analyze the cause and effect relationship among them، the DEMATEL method has been used. In this study، factors such as «Organizational and Top Management Support»، «Technological Proficiency» and «Rewarding team members» have been recognized as driver factors (causes) and «NPD Strategies»، «Innovation Orientation» and «NPD Process» have been recognized as dependent factors (effects).
  Keywords: New Product Development, Driver factors, Dependent factors, Interpretive Structural Modeling, DEMATEL
 • Dr. Ramin Sadeghian, Mr. Mahmood Masnadjam Pages 171-186
  Generally supply chain''s investigation has two basic problems. The first problem occurs when the number of suppliers، products and items are very much. Nowadays، due to the complexity of production systems، the suppliers have some limitations. This is the second problem. One of the constraints is that the demands should be completely met by suppliers. In this paper، the mentioned problem is solved by clustering both items and suppliers، and also applying TOPSIS model. The proposed method is performed on a production plant as a case study; also the obtained results are compared with the results of DEA method. The results of both methods are the same.
  Keywords: Supply Chain, Suppliers Selection, Clustering, TOPSIS Model